Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 21 травня 2007 р. № 246

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

23 липня 2007 р. за № 846/14113

 

Із змінами і доповненнями, внесеними

наказом Міністерства охорони здоров’я України

від 14 лютого 2012 р. № 107

 

Відповідно до статті 17 Закону України «Про охорону праці», керуючись Положенням про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженим Указом Президента України від 13 квітня 2011 р. № 467, НАКАЗУЮ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з наказом

Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 р. № 107)

1. Затвердити Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, що додається.

2. Заступнику директора Департаменту організації та розвитку медичної допомоги населенню Ждановій М. П. та директору Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду Пономаренку А. М., Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь та управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

— абзац другий пункту 2 виключено

(згідно з наказом Міністерства охорони

здоров’я України від 14 лютого 2012 р. № 107,

у зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом другим)

— оперативну інформацію про хід виконання наказу та Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій надавати щорічно МОЗ України до 1 березня за встановленою формою.

3. Заступнику директора Департаменту організації та розвитку медичної допомоги населенню Ждановій М. П. та директору Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду Пономаренку А. М., Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь та управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам закладів охорони здоров’я, підпорядкованих МОЗ України, та іншим центральним органам виконавчої влади, головному державному санітарному лікарю Автономної Республіки Крим, головним державним санітарним лікарям областей, міст Києва і Севастополя, на водному, залізничному, повітряному транспорті, об’єктів з особливим режимом роботи, директорам науково-дослідних інститутів гігієнічного профілю МОЗ та АМН України, ректорам вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти МОЗ України:

— узяти до керівництва та виконання затверджений цим наказом Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій;

— забезпечити організацію навчання лікарів сучасним методам проведення медичних оглядів.

4. Департаментам організації та розвитку медичної допомоги населенню (Жданова М. П.) та державного санітарно-епідеміологічного нагляду (Пономаренко А. М.) разом з Інститутом медицини праці Академії медичних наук України, спеціалізованими лікувально-профілактичними закладами, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань, організувати навчання голів комісій з проведення медичних оглядів працівників, а також лікарів-терапевтів з питань сучасних методів проведення медичних оглядів.

5. Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду (Пономаренко А. М.) подати в установленому порядку на державну реєстрацію цей наказ до Міністерства юстиції України.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій» від 31 березня 1994 р. № 45, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 червня 1994 р. за № 136/345 (із змінами).

7. Визнати такими, що не застосовуються на території України, додатки 1 і 2 до наказу Міністерства охорони здоров’я СРСР «О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств» від 29 вересня 1989 р. № 555 (із змінами).

8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра охорони здоров’я України, головного державного санітарного лікаря України Бережнова С. П.

 

Міністр                                                                         Ю. О. Гайдаєв

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра

вугільної промисловості України                            Ю. Є. Зюков

Заступник Міністра з питань

надзвичайних ситуацій та у справах

захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи                                     В. П. Бут

В. о. заступника Міністра

палива та енергетики України                                 Ю. Я. Іоффе

Перший заступник Міністра

промислової політики України                                Д. В. Колєсніков

Перший заступник Голови

Державного комітету України

з промислової безпеки, охорони

праці та гірничого нагляду                                      Г. М. Суслов

Заступник голови Федерації

профспілок України                                                   С. Я. Українець

Директор виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування від

нещасних випадків на виробництві

та професійних захворювань України                    Ю. Є. Мельніков

Заступник Міністра праці та

соціальної політики України                                    М. О. Солдатенко

Голова Державного комітету

ядерного регулювання України                               О. А. Миколайчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства охорони

здоров’я України

від 21 травня 2007 р. № 246

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

23 липня 2007 р. за № 846/14113

 

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ ПРАЦІВНИКІВ ПЕВНИХ КАТЕГОРІЙ

(У тексті Порядку нумерацію розділів арабськими цифрами замінено нумерацією римськими цифрами; у тексті Порядку та додатків до нього слова «лікувально-профілактичні заклади» та «ЛПЗ» у всіх відмінках замінено словами «заклади охорони здоров’я» у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 р. № 107)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій (далі — Порядок), розроблений на виконання статті 17 Закону України «Про охорону праці», визначає процедуру проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічному обов’язковому медичному огляді осіб віком до 21 року.

1.2. Порядок призначений для: працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та осіб віком до 21 року підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, виду економічної діяльності та їх філій, інших відокремлених підрозділів; фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, які відповідно до законодавства використовують найману працю (далі — роботодавці); осіб, які забезпечують себе роботою самостійно; закладів державної санітарно-епідеміологічної служби; закладів охорони здоров’я, військово-лікарських та відповідних комісій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які здійснюють медичні огляди працівників, спеціалізованих закладів охорони здоров’я, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань, кафедр та курсів професійних захворювань вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації (далі — заклади охорони здоров’я); робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі — робочі органи виконавчої дирекції Фонду).

1.3. Обов’язкові попередній (під час прийняття на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди проводяться для працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та щорічно для осіб віком до 21 року.

1.4. Попередній медичний огляд проводиться під час прийняття на роботу з метою:

— визначення стану здоров’я працівника і реєстрації вихідних об’єктивних показників здоров’я та можливості виконання без погіршення стану здоров’я професійних обов’язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу;

— виявлення професійних захворювань (отруєнь), що виникли раніше при роботі на попередніх виробництвах, та попередження виробничо зумовлених і професійних захворювань (отруєнь).

1.5. Періодичні медичні огляди проводяться з метою:

— своєчасного виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), загальних та виробничо зумовлених захворювань у працівників;

— забезпечення динамічного спостереження за станом здоров’я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;

— вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;

— розробки індивідуальних та групових лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів працівникам, що віднесені за результатами медичного огляду до групи ризику;

— проведення відповідних оздоровчих заходів.

 

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ТА ПЕРІОДИЧНИХ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ ПРАЦІВНИКІВ

2.1. Попередній (періодичні) медичний огляд працівників проводиться закладами охорони здоров’я, що віднесені до другої, першої, вищої акредитаційної категорії за результатами державної акредитації відповідно до Порядку державної акредитації закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765, а також спеціалізованими закладами охорони здоров’я, які мають право встановлювати остаточний діагноз щодо професійних захворювань, перелік яких затверджено наказом МОЗ України від 25 березня 2003 р. № 133, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2003 р. за № 283/7604, вищими медичними навчальними закладами III–IV рівнів акредитації, які мають кафедри та курси професійних захворювань та проводять лабораторні, функціональні та інші дослідження і надають медико-санітарну допомогу за спеціальностями, що передбачені додатками 4 та 5 до пункту 2.6 цього Порядку.

(п. 2.1 у редакції наказу Міністерства

охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 р. № 107)

2.2. Заклади державної санітарно-епідеміологічної служби щорічно за заявкою роботодавця (його представника), за участю представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи визначають категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду та до 1 грудня складають Акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду за формою, зазначеною у додатку 1.

2.3. На підставі Акта визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, роботодавець складає протягом місяця у чотирьох примірниках поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам, за формою, зазначеною у додатку 2, на паперовому та електронному носіях, узгоджує їх у санітарно-епідеміологічній станції. Один примірник списку залишається на підприємстві (у відповідальної за організацію медогляду посадової особи), другий — надсилається до закладу охорони здоров’я, третій — до закладу державної санітарно-епідеміологічної служби, четвертий — до робочого органу виконавчої дирекції Фонду.

2.4. Для проведення попереднього (періодичних) медичного огляду працівників роботодавець повинен укласти або вчасно поновити договір з закладом охорони здоров’я та надати йому список працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду.

Під час прийняття на роботу в разі переведення на іншу важку роботу, роботу із шкідливими чи небезпечними умовами праці роботодавець повинен видати направлення на обов’язковий попередній медичний огляд працівника (далі — направлення) за формою, зазначеною у додатку 3.

2.5. Роботодавець за рахунок власних коштів забезпечує організацію проведення медичних оглядів, витрати на поглиблене медичне обстеження працівника з підозрою на професійні та виробничо зумовлені захворювання та їх медичну реабілітацію, диспансеризацію працівників груп ризику розвитку професійних захворювань.

2.6. Періодичність проведення медичних оглядів, фах лікарів, які беруть участь у їх проведенні, перелік необхідних лабораторних, функціональних та інших досліджень, медичні протипоказання допуску до виконання робіт, пов’язані із впливом виробничих факторів, визначені в Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників, наведеному в додатку 4, та Переліку робіт, для виконанні яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників, наведеному в додатку 5.

2.7. Періодичність проведення медичних оглядів у закладах охорони здоров’я може змінюватися закладом державної санітарно-епідемічної служби, виходячи з конкретної санітарно-гігієнічної та епідемічної ситуації, але не рідше одного разу на два роки.

2.8. Проведення попереднього (періодичних) медичного огляду здійснюється комісією з проведення медичних оглядів закладів охорони здоров’я (далі — Комісія). Комісію очолює заступник головного лікаря або уповноважена головним лікарем особа, який має підготовку з професійної патології.

Комісія має право доповнювати види та обсяги необхідних обстежень і досліджень з урахуванням специфіки дії виробничих факторів і медичних протипоказань.

До складу Комісії входять обов’язково терапевт, лікарі, які пройшли підготовку з профпатології. При відсутності окремих лікарів до проведення медичних оглядів залучаються на договірній основі спеціалісти з інших закладів охорони здоров’я. Комісія забезпечує проведення необхідних лабораторних, функціональних та інших досліджень.

2.9. На підставі списку працівників, які підлягають періодичним медоглядам, заклад охорони здоров’я складає план-графік їх проведення, погоджує його з роботодавцем і закладом державної санітарно-епідеміологічної служби.

У плані-графіку вказуються строки проведення медоглядів, лабораторні, функціональні та інші дослідження та лікарі, залучені до їх проведення. Медогляд лікарями проводиться тільки за наявності результатів зазначених досліджень.

2.10. Для проходження медичного огляду працівник пред’являє до Комісії паспорт або інший документ, що посвідчує його особу, та Медичну карту амбулаторного хворого, при попередньому медогляді пред’являє направлення, видане роботодавцем за встановленою формою.

2.11. Працівники, для яких є обов’язковим первинний і періодичний профілактичні наркологічні огляди, повинні надати Комісії сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення» від 6 листопада 1997 р. № 1238 (із змінами).

2.12. Працівники, для яких є обов’язковими попередній та періодичні психіатричні огляди, повинні надати Комісії, що проводить медичний огляд, довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (із змінами).

2.13.Працівники,зайняті на роботах, що потребують професійного добору, повинні надати Комісії, яка проводить медичний огляд, висновок психофізіологічної експертизи.

2.14. Працівники транспортних засобів проходять попередні (періодичні) медичні огляди як працівники, зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, з урахуванням специфіки діяльності, шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, окрім тих, які підлягають оглядам відповідно до наказу МОЗ та МВС України «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів» від 5 червня 2000 р. № 124/345, зареєстрованого в Мін’юсті 18 липня 2000 р. за № 435/4656.

2.15. Окремі лабораторні, функціональні та інші дослідження, які проводились під час перебування працівника в стаціонарі або в період звернення працівника за медичною допомогою, можуть ураховуватись при проведенні медоглядів, але не більше ніж за три місяці до проведення медогляду.

При вирішенні питання про придатність до роботи конкретного працівника при попередньому (під час прийняття на роботу) медогляді Комісія керується медичними протипоказаннями, визначеними в Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язковий попередній (періодичні) медичний огляд працівників, Переліку робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників, Переліку загальних медичних протипоказань до роботи із шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища і трудового процесу, наведеному в додатку 6.

Питання придатності до роботи в кожному окремому випадку вирішується індивідуально з урахуванням особливостей функціонального стану організму (характеру, ступеня прояву патологічного процесу, наявності хронічних захворювань), умов праці та результатів додаткових методів обстеження.

Кожен лікар, який бере участь в обстеженні пацієнта, дає висновок щодо стану здоров’я працівника, підтверджує його особистим підписом та особистою печаткою, бере участь в остаточному обговоренні придатності обстежуваної особи до роботи в обраній професії та в разі необхідності визначає лікувально-оздоровчі заходи.

2.16. Результати попереднього (періодичних) медичного огляду працівників і висновок Комісії про стан здоров’я заносяться до Картки працівника, який підлягає попередньому (періодичним) медичному огляду (далі — Картка працівника) за формою, зазначеною у додатку 7, і до Медичної картки амбулаторного хворого (форма 025/о, затверджена наказом МОЗ України «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)» від 27 грудня 1999 р. № 302.

(абзац перший п. 2.16 із змінами, внесеними згідно з наказом

Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 р. № 107)

У Картці працівника зазначаються скарги працівника на стан здоров’я, анамнез, результати медичного огляду, лабораторних, функціональних та інших досліджень, діагноз, висновок про професійну придатність працівника працювати за своєю професією.

Картка працівника містить конфіденційну інформацію, зберігається у закладі охорони здоров’я, що проводить медичний огляд на підставі укладеного договору з роботодавцем протягом трудової діяльності працівника, надається Комісії під час проведення медичних оглядів.

(абзац третій п. 2.16 із змінами, внесеними згідно з наказом

Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 р. № 107)

На підставі Картки працівника Комісією видається працівнику медична довідка про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника за формою, зазначеною у додатку 8.

У разі зміни місця роботи Картка працівника видається працівнику під підпис для проходження медичного огляду за новим місцем роботи.

(абзац п’ятий п. 2.16 у редакції наказу Міністерства

охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 р. № 107)

Копія Картки працівника зберігається в архіві закладу охорони здоров’я, що проводив медичний огляд на підставі укладеного договору з роботодавцем протягом 15 років після звільнення працівника.

(абзац шостий п. 2.16 із змінами, внесеними згідно з наказом

Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 р. № 107)

2.17. За результатами періодичних медичних оглядів (протягом місяця після їх закінчення) Комісія оформляє Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників (далі — Заключний акт) за формою, зазначеною у додатку 9, який складається у шести примірниках — один примірник залишається в закладі охорони здоров’я, що проводив медогляд, інші надаються роботодавцю, представнику профспілкової організації або вповноваженій працівниками особі, профпатологу, закладу державної санітарно-епідеміологічної служби, робочому органу виконавчої дирекції Фонду.

2.18. У разі необхідності Комісія має право направити працівника з підозрою на захворювання, а також працівника зі стажем роботи більше 10 років на додаткові обстеження, консультації та оздоровчі заходи в спеціалізовані заклади охорони здоров’я, на кафедри та курси професійних захворювань вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти.

2.19. Якщо при проведенні періодичного медичного огляду виникають підозри щодо наявності в працівника професійного захворювання, заклад охорони здоров’я надсилає запит на складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці працівника при підозрі в нього професійного захворювання (отруєння) до державної санітарно-епідеміологічної служби, що обслуговує територію, де міститься підприємство, у відповідності до Порядку складання та вимог до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці, затвердженого наказом МОЗ України від 13 грудня 2004 р. № 614, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2005 р. за № 260/10540, а також надсилає його в установленому порядку до профпатолога міста, району, області, які направляють хворого в спеціалізовані заклади охорони здоров’я, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань.

2.20. Термін зберігання Заключного акта п’ять років.

2.21. Роботодавець зберігає за працівником на період проходження медогляду місце роботи (посаду) і середній заробіток та за результатами медичного огляду інформує працівника про можливість (неможливість) продовжувати роботу за професією.

2.22.Контроль за організацією проведення попередніх та періодичних медоглядів покладається на заклади державної санепідслужби, за якістю проведення медоглядів — на органи охорони здоров’я та спеціалізовані заклади охорони здоров’я, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань.

2.23. Науково-дослідні установи гігієнічного профілю разом із закладами державної санепідслужби проводять вибіркову експертну оцінку медичних оглядів працівників певних категорій відповідно до визначених наказом МОЗ України та АМН України «Щодо закріплення за науково-дослідними інститутами гігієнічного профілю галузей економіки та адміністративних територій з питань гігієни праці та профпатології» від 8 травня 2002 р. № 166/32 галузей економіки та адміністративних територій з питань гігієни праці та профпатології.

2.24. Оперативна інформація за результатами проведення попереднього (періодичних) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці за формою, зазначеною у додатку 10, надається закладами охорони здоров’я та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби до закладів охорони здоров’я вищого рівня за підпорядкуванням — Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь та управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам закладів охорони здоров’я, підпорядкованих МОЗ України, а також іншим центральним органам виконавчої влади, головному державному санітарному лікарю Автономної Республіки Крим, головним державним санітарним лікарям областей, міст Києва і Севастополя, на водному, залізничному, повітряному транспорті, об’єктам з особливим режимом роботи, Міністерству оборони України, Міністерству внутрішніх справ України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Службі безпеки України, Державному департаменту України з питань виконання покарань та профпатологу міста, району, області.

2.25. Питання розслідування, обліку профзахворювань, відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю або життю працівника при виконанні ним трудових обов’язків, визначення ступеня втрати працездатності, інвалідності, пенсійного забезпечення у зв’язку з професійними захворюваннями регламентуються чинним законодавством України.

2.26. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади можуть з метою врахування особливостей галузі розробляти за узгодженням з Міністерством охорони здоров’я України галузеві нормативні акти щодо проведення медичних оглядів працівників конкретних категорій.

2.27. Результати медичного огляду можуть бути оскаржені роботодавцем або громадянином у закладах охорони здоров’я вищого рівня або в судовому порядку.

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ РОБОТОДАВЦЕМ

Роботодавець:

3.1. Організовує лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу з метою визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, і подає ці дані відповідній санітарно-епідеміологічній станції.

3.2. Повинен під час укладання трудового договору поінформувати працівника під підписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

Працівнику не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров’я. До виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору, допускаються особи за наявності висновку психофізіологічної експертизи.

3.3. Погоджує план-графік проведення медичних оглядів закладами охорони здоров’я.

3.4. Забезпечує своєчасну та організовану явку працівників на медичні огляди та обстеження.

3.5. Здійснює контроль за проведенням медоглядів у строки, погоджені з закладами охорони здоров’я, призначає відповідальних осіб за організацію медогляду.

3.6. Відсторонює від роботи працівників, які не пройшли в установлений термін медичні огляди, та не допускає до роботи працівників, яким за медичним висновком така робота протипоказана за станом здоров’я.

3.7. Забезпечує проведення відповідних оздоровчих заходів Заключного акта у повному обсязі та усуває причини, що призводять до професійних захворювань (отруєнь).

3.8. Забезпечує за свій рахунок позачерговий медичний огляд працівників:

— за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці;

— за своєю ініціативою, якщо стан здоров’я працівника не дає змоги йому виконувати свої трудові обов’язки.

3.9. Має право в установленому законодавством порядку притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності, та відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

3.10. Приймає на роботу неповнолітніх лише після попереднього медичного огляду.

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ МЕДОГЛЯДІВ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИМИ ТА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИМИ ЗАКЛАДАМИ

4.1.Заклади охорони здоров’я:

4.1.1. Укладають договір з роботодавцем про проведення попереднього (періодичних) медичного огляду працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

4.1.2. Видає наказ про створення комісії з проведення медоглядів з визначенням часу, місця їх проведення, переліку лікарів, обсягів лабораторних, функціональних та інших досліджень згідно з Переліком шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу та Переліком робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичні огляди працівників.

4.1.3. Залучає до проведення медоглядів лікарів, які мають підготовку з профпатології та обізнані з умовами праці працівників, особливостями виробництва та шкідливими факторами виробничого середовища, їх гігієнічною оцінкою й можливою професійною патологією на даній дільниці, у цеху, на виробництві.

4.1.4. Визначає оздоровчі заходи (рекомендації) як щодо кожного працівника, так і професійних груп, до яких входять: динамічне обстеження та лікування, реабілітація, диспансерний нагляд за станом здоров’я працівників груп ризику професійних захворювань, тимчасове переведення за станом здоров’я на іншу роботу, направлення на медико-соціально-експертну комісію (МСЕК), військово-лікарську комісію (ВЛК) тощо.

4.1.5. Приймає рішення про профпридатність працівника, про що робиться запис у Картці працівника.

4.2. Спеціалізовані заклади охорони здоров’я, які мають право встановлювати діагноз щодо професійних захворювань, кафедри та курси професійних захворювань вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти:

4.2.1. Розробляють:

а) нормативні і методичні документи з науково-організаційних засад проведення медичних оглядів та профдобору, експертизи їх якості та оцінки результатів;

б) критерії визначення категорій працівників, які підлягають медичним оглядам та профдобору;

в) медико-біологічні показники та маркери розвитку професійних захворювань (отруєнь) і критерії віднесення захворювань до виробничо зумовлених;

г) стандарти:

— профілактики, ранньої діагностики та лікування профзахворювань;

— медичної реабілітації працівників з ризиком розвитку профзахворювань та хворих на профзахворювання;

ґ) методи:

— вивчення віддалених наслідків дії на організм шкідливих чи небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, експертизи якості та оцінки результатів медичних оглядів.

4.2.2. Проводять поглиблене медичне обстеження працівників за направленням головного спеціаліста з професійної патології Автономної Республіки Крим, області, міста для уточнення діагнозу, лікування, медичної реабілітації.

4.2.3. Проводять на підставі укладеного договору з роботодавцем медичні огляди працівників підприємств з оформленням результатів проведених медоглядів у відповідності до визначеного порядку. Про терміни проведення медоглядів і їх результати повідомляють заклади державної санепідслужби.

4.2.4. За результатами медоглядів здійснюють диспансеризацію працівників групи ризику, а також з підозрою на профзахворювання, їх лікування та реабілітацію.

4.2.5. Проводять підвищення кваліфікації фахівців з професійної патології: навчання профпатологів, голів комісій з проведення медоглядів працівників, лікарів-терапевтів та лікарів інших спеціальностей, які проводять медичні огляди з питань сучасних методів проведення медоглядів.

4.3. Заклади державної санітарно-епідеміологічної служби:

4.3.1. Здійснюють контроль за своєчасністю та повнотою проведення медоглядів.

4.3.2. Погоджують списки працівників, які підлягають періодичним медоглядам, та план-графік проведення медогляду закладами охорони здоров’я.

4.3.3. Беруть участь:

а) в ознайомленні лікарів закладів охорони здоров’я щодо особливостей умов праці та можливого впливу шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на працівників;

б) у складанні Заключного акта працівників за встановленою Порядком формою;

в) у розробці санітарно-протиепідемічних заходів;

г) за результатами медоглядів, на запит закладів охорони здоров’я, складають санітарно-гігієнічну характеристику умов праці або інформаційну довідку про умови праці працівника при підозрі в нього професійного захворювання (отруєння);

ґ) в експертній оцінці своєчасності, повноти якості проведення медичних оглядів, виконанні оздоровчих заходів Заключного акта разом з профпатологом.

4.3.4. У межах повноважень вирішують питання про тимчасове призупинення медоглядів або притягнення до адміністративної відповідальності роботодавців і керівників закладів охорони здоров’я згідно з чинним законодавством.

4.3.5. Подають роботодавцю та, у разі потреби, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, робочому органу виконавчої дирекції Фонду пропозиції щодо профілактики професійних захворювань (отруєнь), поліпшення умов праці.

 

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги                                           М. П. Жданова

 

Директор Департаменту державного

санітарно-епідеміологічного нагляду                           А. М. Пономаренко

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра

аграрної політики України                                           В. К. Моцний

 

Додаток 1

до пункту 2.2 Порядку проведення

медичних оглядів працівників

певних категорій

 

АКТ

визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду

________________________________________________________

(найменування підприємства, відомча належність)

від «___» ____________ 200 р.

 

Лікарем з гігієни праці _______________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________________________________________

(назва закладу державної санепідслужби)

за участю роботодавця _______________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

та представника профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи _______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

визначено категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду в 200_ р.

 

№ з/п

Наз-ва цеху (діль-ниці)

Про-фесія (по-сада) за ДК 003: 2005

Кіль-кість пра-ців-ників за цією про-фе-сією (тільки для пе-ріо-дич-них ме-дич-них огля-дів)

Наз-ва шкід-ливих та небез-печних фак-торів і № пункту та під-пунктів Переліку шкід-
ливих та небез-печних факторів вироб-
ничого сере-довища і тру-дового процесу, при роботі з якими обов’яз-ковий попе-редній (періо-дичні) медич-ний огляд праців-ників

Наз-ва робіт і № пункту та під-пунктів Пере-ліку робіт, для вико-нан-ня яких є обов’яз-ковим попе-редній (періо-дичні) медич-ний огляд праців-ників

Кількість осіб, які підлягають огляду (тільки для періодичних медичних оглядів)

усьо-го

у т. ч. жі-нок

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

Лікар з гігієни праці                   __________  __________________________

МП                                                        (підпис)                     (прізвище, ім’я, по батькові)

Роботодавець                              __________  __________________________

МП                                                       (підпис)                     (прізвище, ім’я, по батькові)

Представник профспілкової

організації (вповноважена особа) __________        __________________________

                                                              (підпис)                     (прізвище, ім’я, по батькові)

 

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги                                           М. П. Жданова

 

Директор Департаменту державного

санітарно-епідеміологічного нагляду                             А. М. Пономаренко

 

Додаток 2

до пункту 2.3 Порядку проведення

медичних оглядів працівників

певних категорій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Роботодавець

___________________________

(найменування підприємства)

______________ __________________

(підпис) (прізвище, ім’я та по батькові)

МП

Дата _______________

(число, місяць, рік)

 

СПИСОК

працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам

__________________________________________________ у 200_ р.

(найменування підприємства)

246_1

 

сноска Графи 11 та 12 заповнюються комісією закладу охорони здоров’я, що проводить медичний огляд.

 

Уповноважена роботодавцем особа       __________        __________________________

                                                                               (підпис)              (прізвище, ім’я, по батькові)

Погоджено:

Лікар з гігієни праці                   __________  __________________________

МП                                                    (підпис)          (прізвище, ім’я, по батькові)

Дата ________________

          (число, місяць, рік)

 

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги                                    М. П. Жданова

 

Директор Департаменту державного

санітарно-епідеміологічного нагляду                      А. М. Пономаренко

 

Додаток 3

до пункту 2.4 Порядку проведення

медичних оглядів працівників

певних категорій

 

НАПРАВЛЕННЯ

на обов’язковий попередній медичний огляд працівника

 

Прізвище ____________________________________________________________

Ім’я _______________________________________________________________

По батькові __________________________________________________________

Рік народження ______________________________________________________

Обрана професія (посада) за ДК 003:2005 ________________________________

Характеристика умов праці: ____________________________________________

Назва шкідливих та небезпечних факторів і № пункту та підпунктів Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язковий попередній (періодичні) медичний огляд працівників ___________________________________________________

Назва робіт і № пункту та підпунктів Переліку робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників

 

Підпис уповноваженої

роботодавцем особи                   __________  __________________________

                                                             (підпис)            (прізвище, ім’я, по батькові)

Дата ____________

(число, місяць, рік)

 

(зворотний бік)

 

МП ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник головного лікаря з

лікувальної роботи

__________ ______________________

(підпис)              (прізвище та ініціали)

 

Прізвище __________________________________________________________

Ім’я _______________________________________________________________

По батькові _________________________________________________________

Рік народження ______________________________________________________

Працевлаштовується за професією (посадою) _____________________________

 

Висновок медичної комісії

Придатний (не придатний) до роботи ____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

за професією за ДК 003:2005 ___________________________________________

(перелічити фактори виробничого середовища)

у несприятливих умовах праці.

 

Лікар-терапевт цехової (територіальної,

лікарняної) дільниці                   __________  __________________________

                                                       (підпис)                     (прізвище та ініціали)

Особиста  печатка

Заступник головного лікаря

з лікувальної роботи                  __________  __________________________

                                                       (підпис)                     (прізвище та ініціали)

Печатка закладу охорони здоров’я

Дата «___» ____________

 

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги                                             М. П. Жданова

 

Директор Департаменту державного

санітарно-епідеміологічного нагляду                           А. М. Пономаренко

 

Додаток 4

до пункту 2.6 Порядку проведення

медичних оглядів працівників

певних категорій

 

ПЕРЕЛІК

шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників

Загальні положення:

1. У медичних оглядах обов’язкова участь терапевта; фахівці іншого медичного профілю залучаються до складу медичних комісій з урахуванням характеру дії шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на стан здоров’я працівників.

2. Обов’язково враховуються перелік загальних медичних протипоказань до роботи із шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища і трудового процесу, додаткові протипоказання у відповідності до конкретних виробничих факторів, що приведені в цьому Переліку.

3. Працівникам, які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам, в обов’язковому порядку проводиться: дослідження крові (Hb, лейкоцити, ШОЕ) та ЕКГ.

4. При попередньому медичному огляді обов’язково проводиться рентгенографія органів грудної клітки у прямій проекції, а при періодичному — флюорографія, за винятком пунктів цього додатка, де вказана обов’язкова рентгенографія органів грудної клітки.

5. При проведенні попереднього (періодичних) медичних оглядів жінок оглядає акушер-гінеколог з проведенням бактеріологічного (на флору) і цитологічного (на атипічні клітини) дослідження. Строки таких оглядів повинні збігатися зі строками періодичних медичних оглядів, але не рідше ніж 1 раз на рік.

6. Речовини, які визначені в переліку значком «А», належать до алергенів, значком «К», — до канцерогенів, значком «П» — до подразнювальних, значком «Ф» — до тих, що володіють фіброгенною дією, значком «Н» — до тих, що мають наркотичний ефект. За необхідності уточнення віднесення конкретної хімічної речовини до класу алергенів та канцерогенів слід керуватися гігієнічними нормативами — Переліком промислових алергенів, затвердженим наказом МОЗ України від 2 березня 2007 р. за № 99, зареєстрованим в Мін’юсті 28 березня 2007 р. за № 285/13552, та Переліком речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини, затвердженим наказом МОЗ України від 13 січня 2006 р. за № 7, зареєстрованим у Мін’юсті 6 лютого 2006 р. за № 100/11974.

 

Зберегти Перелік шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників в форматі DOC

 

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги                                         М. П. Жданова

 

Директор Департаменту державного

санітарно-епідеміологічного нагляду                           А. М. Пономаренко

 

Додаток 5

до пункту 2.6 Порядку проведення

медичних оглядів працівників

певних категорій

 

ПЕРЕЛІК

робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників

Загальні положення

1. У медичних оглядах обов’язкова участь терапевта; фахівці іншого медичного профілю залучаються до складу медичних комісій з урахуванням характеру дії шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на стан здоров’я працівників.

2. Обов’язково враховується перелік загальних медичних протипоказань до роботи із шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища і трудового процесу і додаткові протипоказання у відповідності до конкретних умов праці, що наведені в цьому Переліку.

3. Працівникам, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, в обов’язковому порядку проводяться: дослідження крові (НВ, лейкоцити, ШОЕ) та ЕКГ.

4. При попередньому медичному огляді обов’язково проводиться рентгенографія органів грудної клітки у прямій проекції, а при періодичному — флюорографія, за винятком тих пунктів додатка, де вказана обов’язкова рентгенографія грудної клітки.

5. При проведенні попереднього (періодичних) медичного огляду жінок акушер-гінеколог здійснює бактеріологічне (на флору) і цитологічне (на атипічні клітини) дослідження. Строки таких оглядів повинні збігатися зі строками періодичних медичних оглядів, але не рідше ніж 1 раз на рік.

Зберегти ПЕРЕЛІК робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників в форматі DOC

 

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги                                 М. П. Жданова

 

Директор Департаменту державного

санітарно-епідеміологічного нагляду                   А. М. Пономаренко

 

Додаток 6

до пункту 2.15 Порядку

проведення медичних

оглядів працівників певних категорій

 

ПЕРЕЛІК

загальних медичних протипоказань до роботи із шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища і трудового процесу

1. Спадкові аномалії органів із вираженою недостатністю їх функції сноска4.

2. Органічні захворювання центральної нервової системи зі стійкими вираженими порушеннями функції.

3. Психічні захворювання та подібні їм стани, що підлягають обов’язковому диспансерному нагляду в психоневрологічних диспансерах, епілепсія та інші пароксизмальні розлади свідомості. У разі виражених форм пограничних психічних захворювань питання про придатність до певних робіт вирішується комісією психоневрологічного закладу індивідуально сноска1.

4. Наркоманії, токсикоманії, хронічний алкоголізм сноска1.

5. Захворювання ендокринної системи, що супроводжуються значними порушеннями функції (стадія декомпенсації).

6. Злоякісні новоутворення (після проведення лікування питання може бути вирішене індивідуально при відсутності абсолютних протипоказань).

7. Усі злоякісні хвороби системи крові.

8. Гіпертонічна хвороба III стадії та II стадії (кризовий перебіг) сноска2.

9. Хвороби серця з недостатністю кровообігусноска2,3, з стійкими порушеннями ритму.

10. Хронічні захворювання легенів з дихальною і легенево-серцевою недостатністюсноска2,3.

11. Бронхіальна астма тяжкого перебігу з розладами дихання та кровообігу.

12. Активні форми туберкульозу будь-якої локалізації.

13. Виразкова хвороба шлунка, 12-палої кишки з хронічним рецидивним перебігом та схильністю до ускладнень.

14. Цирози печінки та активні хронічні гепатити.

15. Хронічні хвороби нирок із проявами ниркової недостатностісноска2.

16. Системні хвороби сполучної тканини.

17. Хвороби периферичної нервової та кістково-м’язової системи зі стійкими розладами функції.

18. Вагітність та період лактації.

19. Звичне невиношування вагітності та аномалії плоду в анамнезі у жінок дітородного періоду.

20. Глаукома декомпенсована.

21. Професійне захворювання є протипоказанням для роботи в умовах із шкідливим та небезпечним фактором виробничого середовища і трудового процесу, вплив якого призвів до його розвитку 2.

22. Не допускається залучення неповнолітніх до праці на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці.

 

сноска1Заключення психіатра, нарколога.

сноска2При періодичному медогляді питання про профпридатність вирішується індивідуально.

сноска3Ступінь порушення функції органів (систем) установлюється відповідним фахівцем з урахуванням лабораторно-інструментальних методів дослідження.

сноска4Глухі від народження чи з дитинства можуть працювати тільки в індивідуально створених умовах.

 

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги                               М. П. Жданова

 

Директор Департаменту державного

санітарно-епідеміологічного нагляду                 А. М. Пономаренко

 

Додаток 7

до пункту 2.16 Порядку проведення

медичних оглядів

працівників певних категорій

 

КАРТКА

працівника, який підлягає попередньому (періодичному) медичному огляду

1. Прізвище, ім’я, по батькові __________________________________________

2. Стать ч/ж __________________ _______________________________________

3. Рік народження_____________________________________________________

4. Місце проживання__________________________________________________

5. Місце роботи (назва підприємства)____________________________________

6. Цех, дільниця _____________________________________________________

7. Професія (посада) за ДК 003:2005_____________________________________

8. Шкідливі та небезпечні виробничні фактори і трудового процесу сноска1

____________________________________________________________________

                                     (перелічити всі фактори)

9. Підстава для попереднього (періодичного) медогляду сноска1 _______________

                                                                        (указати конкретні пункти додатків 4, 5)

10. Підлягає огляду _____________ раз ________ на _______________________

11. Фахівцями (лікарями) ______________________________________________

12. Лабораторні, функціональні та інші дослідження _______________________

                                              (перелічити)

Вага _____________, зріст ____________, АТ ___________________

1. Дані огляду спеціалістами комісії закладу охорони здоров’я ______________

1.1. Терапевт сноска2

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

________________                                          ________________________

             (підпис)                                                 (дата, прізвище та ініціали)

 

1.2. Невропатолог сноска2

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

________________                                          ________________________

       (підпис)                                                         (дата, прізвище та ініціали)

 

1.3. Окулістсноска2

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________                                          ________________________

       (підпис)                                                         (дата, прізвище та ініціали)

 

1.4. ЛОРсноска2

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________                                        ____________________________                                                             

        (підпис)                                                             (дата, прізвище та ініціали)

 1.6. Гінеколог сноска2

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________                                             ____________________________                          

       (підпис)                                                            (дата, прізвище та ініціали)

1.7. Інші фахівці сноска2

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________                                           ________________________________            

(підпис)                                                              (дата, прізвище та ініціали)

 

2. Лабораторні дослідження

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Рентгенівські обстеження

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4. Функціональні та інші дослідження

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

5. Діагнози

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

сноска1 Згідно з Переліком шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язкові попередні (періодичні) медичні огляди працівників, та Переліком робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичні огляди працівників.

Пункти 1–12 заповнюються в ході підготовки до медоглядів медичною сестрою або фельдшером закладу охорони здоров’я згідно із списком працівників, які підлягають медичному огляду.

сноска2 Кожний лікар уносить скарги, анамнез, об’єктивний стан, повний діагноз, який завіряється особистою печаткою лікаря.

Сноска3 Працівник власноручним підписом підтверджує наявність або відсутність скарг на стан здоров’я на момент обстеження.

При ризику розвитку алергічних та онкозахворювань обов’язковий спадковий анамнез при попередньому медогляді.

 

ВИСНОВОК: Придатний для роботи за професією________________________

                                                          (назва професії за ДК 003:2005)

Придатний тільки на період _____________________________

за умови _______________________________________________

                  (заповнюється тільки при періодичних медичних оглядах)

Непридатний ___________________________________________

                             (назва професії за ДК 003:2005 та причини)

Рекомендації комісії _________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Підписи лікарів

Підпис голови комісії  _______________________ __________________

                                                   (особистий підпис)                         (ПІБ)

МП

Дата заповнення картки

«     » ____________

 

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги                                 М. П. Жданова

 

Директор Департаменту державного

санітарно-епідеміологічного нагляду                   А. М. Пономаренко

 

Додаток 8

до пункту 2.16 Порядку проведення

медичних оглядів

працівників певних категорій

 

Медична довідка

про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника № ___

 

Видана __________________________ дійсна до ___________________________

                        (дата, місяць, рік)                                              (дата, місяць, рік)

Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________________ вік ______,

                                                                                                  (повністю)

що влаштовується (працює) за професією ________________________________

                                                                                     (найменування підприємства)

____________________________________________________________________

                   (професія за ДК 003:2005)

Пройшов попередній/періодичний медогляд відповідно до пунктів Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язкові попередні (періодичні) медичні огляди працівників, та Переліку робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичні огляди працівників _________________________________

         (непотрібне викреслити)

у комісії закладу охорони здоров’я _______________________________ району

                                                      (найменування закладу охорони здоров’я)

Висновок комісії про стан здоров’я ______________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Висновок комісії:

Придатний для роботи за професією _____________________________________

____________________________________________________________________

                 (указати професію за ДК 003:2005)

Придатний тільки на період ___________________ за умови _________________

                                    (заповнюється при періодичних медичних оглядах)

Не придатний для роботи за професією __________________________________

____________________________________________________________________

                                  (указати професію за ДК 003:2005 та причину)

Рекомендації комісії __________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Голова комісії _______________________     __________________

                                              (підпис)                 (прізвище, ім’я, по батькові)

МП

 

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги                                           М. П. Жданова

 

Директор Департаменту державного

санітарно-епідеміологічного нагляду                             А. М. Пономаренко

 

Додаток 9

до пункту 2.17 Порядку проведення

медичних оглядів працівників

певних категорій

 

ЗАКЛЮЧНИЙ АКТ

за результатами періодичного медичного огляду працівників

______________________________

(найменування підприємства, цех)

від «___» ____________ 200 р.

Комісія в складі:

голови Комісії _______________________________________________________,

(ПІБ)

лікарів ____________________________________________________________,

(ПІБ і фах)

представників роботодавця ____________________________________________,

(ПІБ, посада)

представників профкому підприємства (уповноваженої особи) ______________

(ПІБ)

за участю лікаря з гігієни праці _________________________________________

(ПІБ, назва СЕС)

установила:

 

№ з/п

Кількість працівників, які підпадають під дію шкідливих чи небез-печних факторів вироб-ничого сере-довища і трудового процесу

Підлягало огляду за планом
(осіб)

Оглянуто (осіб)

Процент виконання

усьо-го

жі-нок

усьо-го

жі-нок

усьо-го

жі-нок

1
 
 
 
 
2
 
 
2.1
2.2
2.3
 
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
 
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

Усього працівників, з них:
— осіб віком до 21 року
— осіб пенсійного віку, що працюють
— осіб, стаж роботи яких більше 10
років
Підпадають дії шкідливих та
небез-
печних факторів вироб-
ничого
сере-
довища і трудового процесу:
хімічні речовини (указати назви)
пил
шкідливі речовини біологічного
походження (указати назви)
шум
інфразвук
ультразвук
вібрація (загальна, локальна)
неіонізуючі випромінювання
(діапазон)
мікро-
клімат
освітлення
іонізуюче випромі-нювання
важкість праці
напру-женість праці

 

 

 

 

 

 

 

Кількість                  ________       _________ у т. ч. жінок        _________ _______

не оглянутих              (усього)                 (%)                                      (усього)     (%)

 

Причини

3. При огляді виявлено сноска1:

3.1. Кількість працівників з підозрою на профзахворювання (отруєння) усього __________ з них кількість працівників, яким підтверджено діагноз профзахворювання (отруєння), у тому числі професійний рак _____________, з них жінок ______________ .

3.2. Кількість працівників, які вперше одержали інвалідність з профзахворювання, ____ .

3.3. Кількість працівників, які потребують переведення на іншу роботу внаслідок профзахворювання вперше _________________ .

3.4. Кількість працівників, які підлягають дообстеженню, усього ____, з них жінок _____ .

3.5. Кількість працівників, у яких уперше виявлені загальні захворювання, усього _____, з них жінок _________ .

3.6. Кількість працівників, які потребують тимчасового переведення на іншу роботу за станом здоров’я, усього ________, з них жінок __________ .

3.7. Кількість працівників, які потребують переведення на іншу роботу за станом здоров’я, усього ________, з них жінок __________ .

3.8. Кількість працівників, яких необхідно направити на МСЕК, усього ______ .

3.9. Кількість працівників, яким установлено діагноз профзахворювання (отруєння) за останні п’ять років усього ________, з них жінок ____________ .

3.10. Кількість працівників, які підлягають направленню:

3.10.1. На амбулаторне лікування __________________ .

3.10.2. На стаціонарне лікування ____________________ .

3.10.3. На санаторно-курортне лікування ______________ .

3.10.4. У спеціалізовані заклади охорони здоров’я __________, у т. ч. у профпатологічні ____________ .

3.11. Кількість працівників, які потребують дієтичного харчування і лікувально-профілактичного харчування, _________ .

3.12. Кількість працівників, які перебувають на диспансерному нагляді на кінець звітного року, усього _____________ за формами патології згідно з МКХ-10.

4. Перевірено результати виконання заходів попереднього заключного акта від _____ року _________________________________________________________ .

(перелічити)

Невиконані санітарно-протиепідемічні заходи ____________________________

(перелічити)

___________________________________________________________________ .

Причини невиконання ________________________________________________ .

(перелічити)

 

Лікар з гігієни праці    _______________________ __________________

(підпис)                                  (прізвище та ініціали)

 

сноска1 У пунктах 3.1–3.12 подаються списки працівників із зазначенням ПІБ, цеху (дільниці), професії, шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, стажу роботи в умовах їх дії, діагнозу.

 

5. За результатами медичного огляду комісія пропонує комплекс оздоровчих заходів:

5.1. Роботодавцю.

5.2. Голові профспілкової організації.

5.3. Головному лікарю закладу охорони здоров’я, що проводить диспансерний нагляд за працівниками підприємства.

А також санітарно-протиепідемічних заходів _____________________________

(перелічити всі заходи)

Підписи

 

Голова комісії     Лікар з гігієни праці     Роботодавець    Голова

профспілкової

організації

або вповноважена

особа

_____________  ______________          ________________      ________________

(підпис)                       (підпис)                             (підпис)                                  (підпис)

(прізвище та ініціали)     (прізвище та ініціали)     (прізвище та ініціали)     (прізвище та ініціали)

 

Із заключним актом ознайомлені та одержали

1. Роботодавець.

2. Представник профспілкової організації або вповноважена особа.

3. Заступник головного лікаря з лікувальної роботи.

4. Районний профпатолог.

5. Заклад державної санепідемслужби.

6. Представник робочого органу виконавчої дирекції Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

 

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги                                      М. П. Жданова

 

Директор Департаменту державного

санітарно-епідеміологічного нагляду                        А. М. Пономаренко

 

Додаток 10

до пункту 2.24 Порядку проведення

медичних оглядів працівників

певних категорій

 

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ

за результатами проведення періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці

за 200_ рік

____________________________________________________________________

(найменування закладу охорони здоров’я)

I. Кількість оглянутих працівників, які підлягали періодичному медичному огляду ______________________________________

№ з/п

Найменування показника

Підлягало періо-дичному медич-ному огляду, осіб

Оглянуто осіб

Відсоток виконання

1

2

3

4

5

1

Усього працівників

 

 

 

 

У т. ч. осіб зі стажем роботи понад 10 років

 

 

 

 

У т. ч. осіб до 21 року

 

 

 

 

У т. ч. жінок

 

 

 

 

У т. ч. осіб пенсійного віку

 

 

 

2

У т. ч. підлягають дії шкідливих факторів

 

 

 

2.1

Хімічні речовини (у разі потреби розшифрувати) — усього

 

 

 

 

З них жінок

 

 

 

2.1.2

Пил — усього

 

 

 

 

З них жінок

 

 

 

2.1.3

Шкідливі речовини біологічного походження (у разі потреби розшифрувати) — усього

 

 

 

 

З них жінок

 

 

 

2.1.4

Шум — усього

 

 

 

 

З них жінок

 

 

 

2.1.5

Вібрація — усього

 

 

 

 

З них жінок

 

 

 

2.1.6

Неіонізуюче випромінювання — усього

 

 

 

 

З них жінок

 

 

 

2.1.7

Іонізуюче випромінювання — усього

 

 

 

 

З них жінок

 

 

 

2.1.8

Мікроклімат — усього

 

 

 

 

З них жінок

 

 

 

2.1.9

Важкість праці — усього

 

 

 

 

З них жінок

 

 

 

2.1.10

Атмосферний тиск — усього

 

 

 

2.1.11

Напруженість праці — усього

 

 

 

 

З них жінок

 

 

 

 

 

Результати періодичних медичних оглядів

Кількість осіб

3

Виявлено осіб з підозрою на професійне захворювання усього _______
у т. ч. професійний рак _______

 

3.1

У тому числі жінок

 

3.2

Кількість осіб, яким уперше встановлено діагноз профзахворювання _______
у т. ч. професійний рак _______

 

4

Кількість осіб, у яких виявлені загальні захворювання
усього

 

4.1

У тому числі жінок

 

5

Кількість осіб, які переведені на іншу роботу

 

5.1

Підлягало

 

5.2

Переведено

 

5.3

Кількість осіб, які переведені на інвалідність у зв’язку з професійним захворюванням

 

6

Кількість працівників, які пройшли обстеження та лікування в спеціалізованому профпатологічному закладі охорони здоров’я

 

7

Узято на диспансерний облік за звітний період

 

8

Знаходиться під диспансерним наглядом на кінець звітного періоду

 

9

Кількість осіб, які підлягають лікуванню

 

9.1

Стаціонарному

 

9.2

Амбулаторному

 

10

Кількість осіб, які підлягають оздоровленню

 

10.1

У санаторіях

 

10.2

Будинках відпочинку

 

10.3

Санаторіях-профілакторіях

 

10.4

Потребують дієтичного харчування

 

11

Кількість оздоровлених осіб (за даними минулого року)

 

11.1

У стаціонарах

 

11.2

У санаторіях

 

11.3

У будинках відпочинку

 

11.4

У профілакторіях

 

11.5

Одержали дієтичне харчування

 

 

Керівник закладу охорони здоров’я   Керівник закладу державної

санітарно-епідеміологічної служби

 

Директор Департаменту

розвитку медичної допомоги                                 М. П. Жданова

 

Директор Департаменту державного

санітарно-епідеміологічного нагляду                   А. М. Пономаренко

 

0