Працівник не відпрацював весь місяць — індексація не проводиться — Держпраці

   Якщо працівник не відпрацював жодного дня у місяці, то індексація за цей місяць не провадиться. А ось у разі відпрацювання неповного робочого місяця, вона нараховується пропорційно відпрацьованим дням або годинам.

   Держпраці у Кіровоградській області нагадує, що Порядок індексації заробітної плати працівників передбачений в Законі «Про індексацію грошових доходів населення», а деталізація порядку нарахування індексації визначена постановою КМУ №1078.

   Індексація заробітної плати проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищує поріг індексації, який встановлено в розмірі 103 %.

   Індексації підлягає заробітна плата у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розміри якого щороку затверджуються Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України (з 1 січня 2019 р. — 1921 грн). Частина заробітної плати, яка перевищує розмір прожиткового мінімуму, індексації не підлягає.

   Слід пам’ятати, що:

  • у разі, коли особа працює неповний робочий час, сума індексації її заробітної плати визначається з розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу;
  • якщо працівник відпрацював неповний робочий місяць, наприклад, перебував у відпустці або на лікарняному, то сума індексації у такому випадку виплачується пропорційно відпрацьованим дням або часам;
  • у разі, якщо працівник не відпрацював жодного дня у місяці, то індексація заробітної плати за цей місяць не провадиться.

   Сума індексації заробітної плати працівника визначається як результат множення суми оплати праці, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений на 100 %.

   У системі державного управління, а також місцевого самоврядування з 1 січня 2019 р. відповідно до актів законодавства України були підвищені посадові оклади:

  • державних службовців, а також працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування;
  • працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (працівники освіти, медичні працівники, працівники закладів культури тощо), розміри посадових окладів яких передбачені Єдиною тарифною сіткою (додаток 1 до постанови Кабміну № 1298);
  • робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та інших органів, умови оплати праці яких передбачені наказом Міністерства праці України № 77.
  •  

   Для вищезазначених працівників січень 2019 р. є базовим місяцем, тому, відповідно до пункту 5 Порядку їхня заробітна плата в лютому індексації не підлягає.

   Що стосується посадових осіб і службовців органів місцевого самоврядування, посадові оклади яких востаннє були підвищені у травні 2018 р. відповідно до постанови КМУ № 363, то базовим місяцем для них буде травень 2018 р. У лютому їхню заробітну плату потрібно індексувати на коефіцієнт 4,3 %.

 

0