Наказ Міністерства праці України «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів»

(назва у редакції наказу Міністерства праці та
 соціальної політики України від 01.02.2001 р. № 40)

від 2 жовтня 1996 р. № 77

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 жовтня 1996 р. за № 593/1618

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства праці та соціальної політики України
 від 1 лютого 2001 року № 40,
 від 17 липня 2001 року № 304,
 від 14 лютого 2002 року № 98,
 від 19 серпня 2003 року № 229,
 від 24 грудня 2004 року № 330,
 від 29 квітня 2005 року № 154,
 від 20 березня 2006 року № 81,
 від 23 лютого 2007 року № 65,
 від 11 квітня 2007 року № 148,
 від 23 січня 2008 року № 11,
 від 6 лютого 2008 року № 27,
 від 6 квітня 2009 року № 129,
 від 31 травня 2010 року № 117,
 від 20 січня 2011 року № 9,
 наказами Міністерства соціальної політики України
від 19 січня 2012 року № 24,
 від 18 квітня 2013 року № 207,
 від 25 вересня 2014 року № 690,
 від 26 жовтня 2015 року № 1038,
 від 16 травня 2016 року № 515
(зміни, внесені наказом Міністерства соціальної політики України
 від 16 травня 2016 року № 515, застосовуються з 1 травня 2016 року),
від 24 березня 2017 року № 466

На виконання п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.96 № 834 «Про підвищення заробітної плати працівників бюджетних установ і організацій» та відповідно до Указу Президента України № 762 «Про грошову реформу в Україні» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схеми посадових окладів робітників згідно з додатками № 1–3.

Установити, що розміри місячних окладів (тарифних ставок), зазначені у додатках 1–3 до наказу, змінюються в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду, розмір якого визначено у примітці 1 додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

(пункт 1 доповнено абзацом другим згідно з наказом Міністерства
праці та соціальної політики України від 06.04.2009 р. № 129,
 абзац другий пункту 1 у редакції наказу Міністерства
 праці та соціальної політики України від 31.05.2010 р. № 117,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 20.01.2011 р. № 9,
 наказами Міністерства соціальної
 політики України від 19.01.2012 р. № 24,
 від 18.04.2013 р. № 207)

Абзац третій пункту 1 виключено

(пункт 1 доповнено абзацом третім згідно з наказом Міністерства
праці та соціальної політики України від 31.05.2010 р. № 117,
 абзац третій пункту 1 виключено згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 24.03.2017 р. № 466,
 у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім)

Заробітна плата робітників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

(пункт 1 доповнено абзацом третім згідно з наказом Міністерства
праці та соціальної політики України від 31.05.2010 р. № 117)

2. Надати право керівнику в межах установлених фондів оплати праці та граничної чисельності працівників:

а) установлювати доплати робітникам, зайнятим на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, у розмірі до 12 відсотків, за роботу в особливо шкідливих умовах — до 24 відсотків тарифної ставки (посадового окладу);

б) установлювати диференційовані надбавки до тарифних ставок за високу професійну майстерність для робітників III розряду в розмірі 12 відсотків, IV розряду — до 16, V розряду — до 20 і VI розряду — до 24 відсотків відповідної тарифної ставки. Надбавки встановлюються робітникам, які стабільно забезпечують високу якість виконуваних робіт. Зазначені надбавки не виплачуються за той місяць, в якому виявлено зниження якості виконуваних робіт. При неякісному виконанні робіт, невиконанні установлених норм трудових витрат надбавки за професійну майстерність відміняються повністю;

в) установлювати доплати бригадирам із числа робітників, що не звільнені від основної роботи залежно від кількості робітників у бригаді, обсягів та специфіки виконуваних робіт у розмірі до 25 відсотків ставки розряду, присвоєного бригадиру, та ланковому до 50 відсотків розміру доплати бригадиру;

г) установлювати доплати за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування або збільшення обсягів виконуваних робіт без обмежень розмірів цих доплат, за рахунок і в межах економії фонду оплати праці, утвореного по тарифних ставках (посадових окладах) вивільнюваних працівників;

ґ) установлювати надбавки робітникам за складність, напруженість у роботі в розмірі до 50 відсотків тарифної ставки (місячного окладу);

(пункт 2 доповнено підпунктом «ґ » згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 14.02.2002 р. № 98)

д) установлювати доплати робітникам за роботу у нічний час у розмірі до 35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи з 22 до 6 години ранку;

ж) визначати робітникам розмір премії залежно від їхнього вкладу в кінцеві результати роботи. Конкретний розмір премії робітників граничними розмірами не обмежується;

з) надавати матеріальну допомогу у розмірі середньомісячного заробітку.

3. Вважати такими, що втратили чинність, накази Мінпраці від 04.08.93 № 61, від 25.01.95 № 6, від 12.02.96 № 16.

4. Умови оплати праці, затверджені цим наказом, вводяться в дію з 1 серпня 1996 року.

5. Місячні оклади (тарифні ставки), затверджені цим наказом, вводяться в дію: в тис.крб. — з 01.08.96, в грн. — з 01.09.96 р.

 

 

Міністр

М. П. Білоблоцький

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Міністра фінансів України 

В. М. Матвійчук 

 

 

Додаток 1
до наказу Міністерства праці України
02.10.96 № 77
(у редакції наказу Міністерства соціальної політики України
від 16.05.2016 № 515)

 

СХЕМА
місячних тарифних ставок робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їхніх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів

Професії

Місячні тарифні ставки, гривень

розряд

I

II

III

IV

V

VI

Робітники, зайняті на ремонті і наладці устаткування, на верстатних, вантажно-розвантажувальних, реставраційних та будівельно-монтажних роботах

1450

1457

1514

1583

1650

1714

 

 

Заступник директора
Департаменту заробітної плати
та умов праці — начальник відділу

А. Литвин

 

(додаток 1 у редакції наказів Міністерства праці
 та соціальної політики України від 01.02.2001 р. № 40,
 від 19.08.2003 р. № 229,
 від 24.12.2004 р. № 330,
 від 29.04.2005 р. № 154,
 від 20.03.2006 р. № 81,
 від 23.02.2007 р. № 65,
 від 11.04.2007 р. № 148,
 від 23.01.2008 р. № 11,
 у редакції наказу Міністерства соціальної
 політики України від 16.05.2016 р. № 515,
 який застосовується з 01.05.2016 р.)

 

Додаток 2
до наказу Міністерства праці України
02.10.96 № 77
(у редакції наказу Міністерства соціальної політики України
від 16.05.2016 № 515)

 

СХЕМА
місячних окладів робітників наскрізних професій, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їхніх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів

Професії

Місячні оклади, гривень

Двірник, гардеробник, кур'єр, візник, кубівник, ліфтер, опалювач, прибиральник службових приміщень

1450

Водій самохідних механізмів, возій, заправник поливально-мийних машин, каштелян, комірник, конюх, підсобний робітник, покоївка, прибиральник територій, робітник з благоустрою, садівник, світлокопіювальник, склографіст (ротаторник), склопротиральник, сторож, швейцар, швачка, озеленювач

1450 — 1460

Водій електро- та автовізка, комірник (старший), натирач підлоги, палітурник документів, робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків, фотограф, годинникар з ремонту механічних годинників, килимар, оператор пральних машин

1450 — 1514

Провідник із супроводження вантажів

1460

Водій транспортно-прибиральної машини, склопротиральник при виконанні робіт у висотних будинках понад 12 поверхів та у важкодоступних місцях, оператор апаратів мікрофільмування та копіювання

1460 — 1583

Ліфтер при швидкості руху ліфтів:
від 2,5 до 5 метрів за секунду;
від 5 до 7 метрів за секунду;
понад 7 метрів за секунду

1460
1514
1583

Перукар

1514

Ремонтувальник висотних частин будинків

1514 — 1583

Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин

1583 — 1718

 

Примітки:

1. Конкретні розміри місячних окладів робітників установлюються залежно від їхньої кваліфікації, складності виконуваних робіт, умов праці з урахуванням напруженості нормованих завдань, норм обслуговування та нормативної чисельності.

2. Місячні оклади встановлюються з 01 травня 2016 року:

для возіїв при вивозі нечистот і твердих осадів з вигрібних ям — у сумі 1460 грн;

для возіїв при вивозі нечистот і твердих осадів з вигрібних ям при вичищенні їх самим возієм — у сумі 1514 — 1583 грн;

для покоївок при виконанні адміністративних функцій — у сумі 1460 — 1514 грн;

для робітників з благоустрою, що зайняті на роботах з видалення нечистот вручну, — у сумі 1514 — 1583 грн.

3. Робітникам за використання в роботі дезінфекційних засобів, а також робітникам, які зайняті прибиранням туалетів, установлюється доплата у розмірі 10 відсотків місячного окладу.

4. Місячні оклади робітників, професії яких не передбачені цим додатком, установлюються в розмірах, визначених для робітників аналогічної кваліфікації, назви професій яких передбачені в тому самому кваліфікаційному розділі Національного класифікатора України ДК 003 «Класифікатор професій».

 

Заступник директора
Департаменту заробітної плати
та умов праці — начальник відділу

А. Литвин

 

(додаток 2 у редакції наказу Міністерства праці
та соціальної політики України від 01.02.2001 р. № 40,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 17.07.2001 р. № 304,
у редакції наказів Міністерства праці
та соціальної політики України від 19.08.2003 р. № 229,
 від 24.12.2004 р. № 330,
 від 29.04.2005 р. № 154,
 від 20.03.2006 р. № 81,
 від 23.02.2007 р. № 65,
 від 11.04.2007 р. № 148,
 від 23.01.2008 р. № 11,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 соціальної політики України від 25.09.2014 р. № 690,
 у редакції наказу Міністерства соціальної
 політики України від 16.05.2016 р. № 515,
 який застосовується з 01.05.2016 р.)

 

Додаток 3
до наказу Міністерства праці України
02.10.96 № 77
(у редакції наказу Міністерства соціальної політики України
від 16.05.2016 № 515)

 

МІСЯЧНІ ТАРИФНІ СТАВКИ
водіїв автотранспортних засобів, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їхніх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів

Водій автотранспортних засобів (вантажних автомобілів)

Вантажопідйомність (тонн) бортових автомобілів, автомобілів-фургонів загального призначення

Місячні тарифні ставки, гривень

До 1,5 (включно)

1460

Понад 1,5 до 3

1488

Понад 3 до 5

1508

Понад 5 до 7

1543

Понад 7 до 10

1570

Понад 10 до 20

1583

Понад 20 до 40

1606

Понад 40 до 60

1650

 

Водій автотранспортних засобів (легкових автомобілів)

Клас автомобіля

Робочий об'єм двигуна, літрів

Місячні тарифні ставки, гривень

Особливо малий та малий

До 1,8 (включно)

1460

Середній

Понад 1,8 до 3,5

1514

Великий

Понад 3,5

1583

 

Водій автотранспортних засобів (оперативних автомобілів зі спеціальним звуковим сигналом (типу «сирена»))

Клас автомобіля

Робочий об'єм двигуна, літрів

Місячні тарифні ставки, гривень

Особливо малий та малий

До 1,8 (включно)

1570

Середній (а також автобуси спеціальні)

Понад 1,8 до 3,5

1583

Великий (а також автобуси спеціальні)

Понад 3,5

1625

 

Водій автотранспортних засобів (автобусів, у тому числі спеціальних)

Клас автомобіля

Габаритна довжина автобуса (у метрах)

Місячні тарифні ставки, гривень

Особливо малий та малий

До 5 (включно)

1490

Малий

Понад 5 до 6,5

1508

Понад 6,5 до 7,5

1541

Середній

Понад 7,5 до 9,5

1570

Великий

Понад 9,5 до 11

1583

Понад 11 до 12

1606

Понад 12 до 15

1640

Понад 15

1650

 

Примітки:

1. Водіям вантажних і легкових автомобілів, автобусів установлюється щомісячна надбавка за класність у таких розмірах:

водіям 2-го класу — 10 відсотків, водіям 1-го класу — 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час.

2. Водіям автомобілів (легкових і вантажних) та автобусів, зайнятим у сфері обслуговування органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їхніх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів, установлюється доплата за ненормований робочий день у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

3. Водіям автомобілів, які використовуються для обслуговування діяльності посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона відповідно до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», та членів Уряду, встановлюється надбавка за особливі умови роботи у розмірі до 100 відсотків місячної тарифної ставки.

 

Заступник директора

Департаменту заробітної плати

та умов праці — начальник відділу                                                           А. Литвин

 

(додаток 3 у редакції наказів Міністерства праці
та соціальної політики України від 01.02.2001 р. № 40,
 від 17.07.2001 р. № 304,
 від 19.08.2003 р. № 229,
 від 24.12.2004 р. № 330,
 від 29.04.2005 р. № 154,
 від 20.03.2006 р. № 81,
 від 23.02.2007 р. № 65,
 від 11.04.2007 р. № 148,
 від 23.01.2008 р. № 11,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 06.02.2008 р. № 27,
 наказом Міністерства соціальної
 політики України від 26.10.2015 р. № 1038,
 у редакції наказу Міністерства соціальної
 політики України від 16.05.2016 р. № 515,
 який застосовується з 01.05.2016 р.)

0