Про затвердження Порядку надання та оплати відпусток для підготовки та участі у всеукраїнських і міжнародних спортивних змаганнях

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 червня 2011 р. № 565

Київ

 

Про затвердження Порядку надання та оплати відпусток для підготовки та участі у всеукраїнських і міжнародних спортивних змаганнях

 

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 17 жовтня 2013 року № 760

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок надання та оплати відпусток для підготовки та участі у всеукраїнських і міжнародних спортивних змаганнях, що додається.

 

Прем’єр-міністр України                                                  М. АЗАРОВ  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 червня 2011 р. № 565 

 

ПОРЯДОК
надання та оплати відпусток для підготовки та участі у всеукраїнських і міжнародних спортивних змаганнях

 

1. Цей Порядок відповідно до статті 77 1 Кодексу законів про працю України, частини першої статті 43 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", статті 16 1 Закону України "Про відпустки" визначає механізм надання та оплати відпусток для підготовки та участі у всеукраїнських і міжнародних спортивних змаганнях (далі - відпустки) та тривалість відпусток.

2. Право на отримання відпустки для підготовки та участі:

у всеукраїнських спортивних змаганнях мають працівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності за основним місцем роботи, які систематично займаються певним видом (видами) спорту та беруть участь у спортивних змаганнях, крім працівників підрозділів правоохоронних органів, Збройних Сил, інших військових формувань, фізкультурно-спортивних організацій, які за своїми функціональними обов’язками беруть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту;

у міжнародних спортивних змаганнях мають працівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності за основним місцем роботи, які включені до основного складу національних збірних команд України, крім спортсменів штатної команди національних збірних команд України та працівників підрозділів правоохоронних органів, Збройних Сил, інших військових формувань, фізкультурно-спортивних організацій, які за своїми функціональними обов’язками беруть участь у міжнародних змаганнях з видів спорту.

3. Відпустки надаються для підготовки та участі у всеукраїнських і міжнародних спортивних змаганнях, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на відповідний рік.

4. Відпустки надаються на підставі заяви працівника та листа-виклику на відповідні спортивні змагання, який готується Мінмолодьспортом.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 р. № 760)

5. Відпустки надаються тривалістю не більш як 40 календарних днів на рік.

Тривалість відпустки включає час, необхідний для проїзду до місця проведення спортивних змагань та повернення. Відпустки можуть надаватися частинами, про що зазначається в листі-виклику на відповідні спортивні змагання.

6. Відпустки можуть надаватися працівникам окремо від інших відпусток, передбачених законодавством, і оформляються наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу підприємства, установи та організації.

7. На час перебування у відпустках за працівниками зберігається місце роботи (посада). Оплата відпусток працівникам, зазначеним у пункті 2 цього Порядку, здійснюється за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, призначених на оплату праці, або коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники.

 

 

0