Постанова Правління Пенсійного фонду України «Про затвердження Змін до Порядку обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю»

від 19 серпня 2020 р. № 15-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 листопада 2020 р. за № 1189/35472

Відповідно до статті 17 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280 (із змінами), правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Порядку обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 29 травня 2017 року № 11-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 червня 2017 року за № 776/30644, що додаються.

2. Департаменту інформаційних систем та електронних реєстрів (Малецький О.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника Голови правління Ковпашко І. В.

 

Голова правління                                                                       Є. Капінус

ПОГОДЖЕНО:

Уповноважений Верховної

Ради України з прав людини                                                    Л. Денісова

Міністр фінансів України                                                          С. Марченко

Міністр соціальної

політики України                                                                        М. Лазебна

Перший заступник Міністра

цифрової трансформації України                                            О. Вискуб

Голова Державної

податкової служби України                                                      О. Любченко

Т. в. о. Голови Державної

служби України з питань праці                                                В. Сажієнко

Міністр розвитку економіки,

торгівлі та сільського

господарства України                                                                І. Петрашко

Перший заступник Голови

Спільного представницького

органу об’єднань профспілок                                                   О. Шубін

Голова Державної служби

спеціального зв’язку та

захисту інформації України                                                      Ю. Щиголь

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
19 серпня 2020 року № 15-1

 

Зміни
до Порядку обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю

1. У тексті Порядку слова «Державна фіскальна служба України» в усіх відмінках замінити словами «Державна податкова служба України» у відповідному відмінку.

2. Абзац перший пункту 4 розділу I замінити абзацами такого змісту:

«4. Обмін інформацією між суб’єктами інформаційного обміну на центральному рівні здійснюється в електронному вигляді:

за допомогою вебсервісів та вебклієнтів через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;

з використанням телекомунікаційного ресурсу спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчої влади, яка входить до складу Національної системи конфіденційного зв’язку, відповідно до Порядку надання послуг конфіденційного зв’язку органам державної влади та органам місцевого самоврядування, державним підприємствам, установам та організаціям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року № 1519, та наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 18 вересня 2017 року № 110/ДСК, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2017 року за № 1256/31124;

засобами вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом п’ятим.

3. Пункт 1 розділу IV викласти у такій редакції:

«1. Інформація, що надається Пенсійним фондом України Державній службі України з питань праці, включає дані про страхувальників та прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) застрахованих осіб, а саме:

застрахованих осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами у одного страхувальника більше року;

страхувальників, у яких кількість застрахованих осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами, більше 30 відсотків кількості застрахованих осіб у звітному місяці та/або їх кількість збільшено на 20 і більше відсотків у порівнянні з попереднім звітним місяцем;

страхувальників, які у звітному місяці збільшили на 20 та більше відсотків кількість застрахованих осіб з ознакою «неповний робочий час»;

страхувальників, які нараховують заробітну плату 30 і більше відсоткам працівників нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати за основним місцем роботи (крім тих, які у звітності заповнили ознаку «неповний робочий час», та тих, які розпочали та закінчили трудові відносини у звітному місяці);

страхувальників, у яких у звітному місяці відображено початок трудових відносин з працівником, але які не подали повідомлення про прийняття працівника на роботу;

страхувальників, які у звітному місяці надали відомості про застрахованих осіб, які перебували у відпустці без збереження заробітної плати більше 15 календарних днів та яким нарахування заробітної плати не здійснювалось;

страхувальників, у яких протягом року показники кількості застрахованих осіб та загальної суми нарахованої заробітної плати не змінювались;

страхувальників із чисельністю 20 і більше застрахованих осіб, у яких у звітному місяці відбулось зменшення штатної чисельності працівників на 10 і більше відсотків у порівнянні з попереднім звітним місяцем;

відомості про наявність в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування даних про відносини застрахованої особи із страхувальником.».

 

Директор департаменту

інформаційних систем

та електронних реєстрів                                                                      О. Малецький

0