Постанова Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій»

від 12 березня 2005 р. № 179

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 26 жовтня 2005 року № 1030,
від 9 березня 2006 року № 268
(враховуючи зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України
 від 19 липня 2006 року № 984),
 від 15 серпня 2006 року № 1208,
 від 7 лютого 2007 року № 146,
 від 7 лютого 2007 року № 156,
 від 14 березня 2007 року № 441,
 від 26 червня 2007 року № 869,
 від 18 липня 2007 року № 943,
від 3 вересня 2008 року № 781,
від 16 вересня 2009 року № 1156,
від 11 листопада 2009 року № 1205,
 від 15 вересня 2010 року № 846,
 від 17 січня 2011 року № 20,
 від 4 квітня 2011 року № 380,
 від 18 травня 2011 року № 511,
 від 25 травня 2011 року № 536,
 від 1 серпня 2011 року № 821,
 від 26 жовтня 2011 року № 1084,
 від 22 лютого 2012 року № 142,
 від 6 березня 2013 року № 137,
 від 20 березня 2013 року № 217,
від 21 травня 2014 року № 237,
від 21 січня 2015 року № 17,
від 20 квітня 2016 року № 313,
 від 23 серпня 2016 року № 545,
від 30 листопада 2016 року № 866,
від 28 грудня 2016 року № 1040,
від 18 серпня 2017 року № 644,
від 30 серпня 2017 року № 669,
від 7 лютого 2018 року № 56,
від 14 березня 2018 року № 235
(зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України
 від 14 березня 2018 року № 235, застосовуються з 1 січня 2018 року),
від 20 червня 2018 року № 493

(У тексті постанови слова «чисельність працівників» в усіх відмінках і слово «чисельністю» замінено словами «штатна чисельність» у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року № 545)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що у складі апарату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади утворюються такі структурні підрозділи (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу):

департамент — структурний підрозділ, що утворюється для виконання основних завдань високого ступеня складності (багатогалузевість, багатофункціональність, програмно-цільовий напрям діяльності), координації роботи, пов’язаної з виконанням таких завдань, за умови, що в його складі буде не менш як чотири відділи. У разі коли штатна чисельність департаменту перевищує 32 одиниці, до його складу можуть входити управління (не менше двох). Департамент очолює директор. Директор департаменту, штатна чисельність якого не перевищує 32 одиниці, може мати не більше двох заступників — начальників відділів. У разі коли штатна чисельність департаменту становить понад 32 одиниці, директор департаменту може мати не більше трьох заступників, у тому числі одного заступника, який не очолює відділ (управління). У складі департаменту Національної поліції та департаменту Державної фіскальної служби з штатною чисельністю понад 150 одиниць можуть утворюватися головні управління з штатною чисельністю не менш як 70 одиниць. Головне управління департаменту очолює начальник, який може мати не більше трьох заступників. У головному управлінні департаменту можуть утворюватися управління, відділи, сектори, відділення;

(На часткову зміну абзацу другого пункту 1 установлено, що директор Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції має п’ять заступників, в тому числі одного першого заступника директора Департаменту та одного заступника директора Департаменту — начальника відділу примусового виконання рішень, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 р. № 146)

(на часткову зміну абзацу другого пункту 1 установлено, що директор Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції має шість заступників, у тому числі одного першого заступника директора Департаменту та одного заступника директора Департаменту — начальника відділу примусового виконання рішень, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 р. № 1156)

(на часткову зміну абзацу другого пункту 1 установлено, що у разі, коли штатна чисельність працівників департаменту Міністерства оборони становить більш як 50 одиниць, його директор може мати трьох заступників, один з яких очолює відділ, а у разі, коли така чисельність перевищує 70 працівників, додатково може бути введена посада заступника директора, який очолює відділ, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 р. № 1205)

(на часткову зміну абзацу другого пункту 1 установлено, що директор Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції має п’ять заступників, у тому числі одного першого заступника та одного заступника директора Департаменту — начальника відділу примусового виконання рішень, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.2010 р. № 846)

 

(абзац другий пункту 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 17.01.2011 р. № 20,
 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 р. № 821,
від 21.05.2014 р. № 237,
від 20.04.2016 р. № 313,
 від 23.08.2016 р. № 545)

(на часткову зміну абзацу другого пункту 1 установлено, що директор Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції може мати п’ять заступників, у тому числі одного першого заступника та одного заступника директора Департаменту — начальника відділу примусового виконання рішень, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. № 545)

 

управління (самостійний відділ) — структурний підрозділ одногалузевого або однофункціонального спрямування. До складу управління входять не менш як два відділи. Самостійний відділ утворюється з штатною чисельністю не менш як 5 одиниць. Управління (самостійний відділ) очолює начальник. Начальник управління, штатна чисельність якого не перевищує 13 одиниць, може мати одного заступника — начальника відділу. У разі коли штатна чисельність управління становить понад 13 одиниць, начальник управління може мати не більше двох заступників — начальників відділів. Управління може бути самостійним або входити до складу департаменту. Начальники головних управлінь (управлінь) податкової міліції Державної фіскальної служби, штатна чисельність яких перевищує 40 одиниць, можуть мати не більше трьох заступників. Начальники органів досудового розслідування головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, штатна чисельність яких перевищує 40 одиниць, можуть мати не більше трьох заступників. Начальники головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, в областях, мм. Києві та Севастополі можуть мати не більше чотирьох заступників;

(абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 26.10.2005 р. № 1030,
 від 15.08.2006 р. № 1208,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 17.01.2011 р. № 20,
 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 04.04.2011 р. № 380,
 від 06.03.2013 р. № 137,
від 21.05.2014 р. № 237,
від 21.01.2015 р. № 17,
від 20.04.2016 р. № 313,
 від 23.08.2016 р. № 545,
від 07.02.2018 р. № 56)

самостійний сектор — структурний підрозділ, що утворюється для виконання завдань за окремим напрямом діяльності органу виконавчої влади, функції якого неможливо поєднати з функціями інших структурних підрозділів, з штатною чисельністю не менш як 2 одиниці. Сектор очолює завідувач;

(абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. № 545)

відділ у складі департаменту (управління) — структурний підрозділ, що утворюється для виконання завдань за одним напрямом (функцією) діяльності органу виконавчої влади, з штатною чисельністю не менш як 4 одиниці. Відділ очолює начальник.

(абзац п’ятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 17.01.2011 р. № 20,
 від 23.08.2016 р. № 545)

Начальник відділу (як самостійного, так і у складі управління чи департаменту) може мати не більш як одного заступника. Така посада може вводитись у разі, коли штатна чисельність у відділі не менш як 5 одиниць. Начальники відділів у складі органів досудового розслідування Національної поліції, штатна чисельність яких перевищує 14 одиниць, можуть мати не більше двох заступників.

(На часткову зміну абзацу шостого пункту 1 установлено, що начальники відділів державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції можуть мати двох заступників у разі, коли штатна чисельність працівників таких відділів становить не менш як 14 одиниць, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2007 р. № 869)

(на часткову зміну абзацу шостого пункту 1 установлено, що начальники відділів державної виконавчої служби районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції можуть мати двох заступників у разі, коли штатна чисельність працівників таких відділів становить не менш як 14 одиниць, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. № 536)

 

(абзац шостий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 06.03.2013 р. № 137,
від 20.04.2016 р. № 313,
 від 23.08.2016 р. № 545)

У разі потреби у складі департаменту, управління та самостійного відділу може утворюватися сектор з штатною чисельністю не менш як 2 одиниці. Такі сектори у складі департаменту та управління утворюються понад нормативну кількість відділів, а в складі самостійного відділу — понад мінімальну штатну чисельність самостійного відділу. У складі департаментів, головних управлінь, управлінь, відділів Національної поліції можуть утворюватися відділення штатною чисельністю не менш як три працівники. Відділення очолює начальник.

(абзац сьомий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 17.01.2011 р. № 20,
 від 01.08.2011 р. № 821,
від 20.04.2016 р. № 313,
 від 23.08.2016 р. № 545)

У структурі апарату центрального органу виконавчої влади може утворюватися структурний підрозділ із забезпечення діяльності керівника відповідно до критеріїв, зазначених у цьому пункті.

Абзац дев’ятий пункту 1 виключено

(пункт 1 доповнено абзацом дев’ятим згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 15.08.2006 р. № 1208,
 абзац дев’ятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2007 р. № 441,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 03.09.2008 р. № 781,
 виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 17.01.2011 р. № 20)

1 1. У складі апарату визначених Кабінетом Міністрів України міністерств, крім підрозділів, зазначених у пункті 1 цієї постанови, утворюються як структурні підрозділи:

директорати — для виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням формування державної політики в одній або декількох сферах компетенції міністерства;

директорат стратегічного планування та європейської інтеграції — для виконання завдань, пов’язаних із стратегічним плануванням діяльності міністерства та координацією роботи із забезпечення формування державної політики у сферах компетенції міністерства.

До складу директоратів входять експертні групи, до складу яких можуть входити експертні підгрупи.

До складу експертних груп, експертних підгруп входять державні експерти, можуть входити провідні, головні спеціалісти, а також працівники, які виконують функції з обслуговування, робота яких пов’язана із документальним забезпеченням та діловодством.

Переведення державних службовців на посади провідних, головних спеціалістів в експертних групах та експертних підгрупах здійснюється (за їх згодою) в установленому порядку за рішенням керівника державної служби.

В експертних групах із штатною чисельністю понад 12 осіб можуть утворюватися експертні підгрупи із штатною чисельністю не менш як п’ять осіб.

У разі коли штатна чисельність працівників директорату становить понад 30 осіб, а кількість експертних груп у такому директораті перевищує шість, у такому директораті може бути введено посаду заступника керівника директорату.

У разі коли виконання завдань за окремим напрямом діяльності директорату за обсягом може бути покладено на одного державного експерта, у складі директорату вводяться посади державних експертів, що не входять до експертних груп.

(абзац четвертий пункту 11 замінено абзацами четвертим — дев’ятим
 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 р. № 235,
яка застосовується з 01.01.2018 р.,
у зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий вважати
 відповідно абзацами десятим і одинадцятим)

Директорат очолює генеральний директор. У разі відсутності генерального директора його повноваження виконує заступник генерального директора директорату, один із керівників експертних груп або державних експертів відповідно до наказу державного секретаря міністерства.

(абзац десятий пункту 1 1 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 р. № 235,
яка застосовується з 01.01.2018 р.)

Штатна чисельність директорату та експертних груп у його складі встановлюється державним секретарем міністерства з урахуванням складності та обсягу покладених на зазначені структурні підрозділи завдань.

(постанову доповнено пунктом 1 1 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 644) 

1 2. У складі апарату Національного агентства з питань державної служби та Державного агентства з питань електронного урядування, крім підрозділів, зазначених у пункті 1 цієї постанови, утворюються генеральні департаменти — структурні підрозділи для виконання завдань, пов’язаних із підготовкою та реалізацією ключових національних реформ у відповідних сферах компетенції цих центральних органів виконавчої влади.

До складу генеральних департаментів входять експертні групи, які утворюються для виконання завдань за окремими напрямами діяльності. До складу експертних груп входять державні експерти, можуть входити провідні, головні спеціалісти. Переведення державних службовців на посади провідних, головних спеціалістів генерального департаменту здійснюється (за їх згодою) в установленому порядку за рішенням керівника державної служби. У разі коли виконання завдань за окремим напрямом діяльності генерального департаменту за обсягом може бути покладено на одного державного експерта, у складі генерального департаменту вводяться посади державних експертів, що не входять до експертних груп.

(абзац другий пункту 1 2 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 р. № 235,
яка застосовується з 01.01.2018 р.)

Генеральний департамент очолює директор. У разі відсутності директора його повноваження виконує один із керівників експертних груп або державних експертів відповідно до наказу керівника центрального органу виконавчої влади.

Штатна чисельність генерального департаменту та експертних груп у його складі встановлюється керівником центрального органу виконавчої влади з урахуванням складності та обсягу покладених на зазначені структурні підрозділи завдань.

(постанову доповнено пунктом 1 2 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 644) 

2. У центральних органах виконавчої влади у разі недоцільності утворення в апараті підрозділів, зазначених у пункті 1 цієї постанови, для виконання окремих функцій вводяться посади відповідних спеціалістів.

3. Пункт 3 виключено

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. № 781,
 виключено згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 22.02.2012 р. № 142)

3 1. У складі місцевих державних адміністрацій утворюються такі структурні підрозділи (якщо інше не передбачено законодавчими актами):

департамент — структурний підрозділ обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (крім їх апаратів), що утворюється для виконання основних завдань високого ступеня складності (багатогалузевість, багатофункціональність), координації роботи, пов’язаної з виконанням таких завдань, за умови, що в його складі буде не менш як два управління;

управління — структурний підрозділ місцевої державної адміністрації одногалузевого або однофункціонального спрямування, до складу якого входить не менш як два самостійних відділи;

відділ — структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, що утворюється для виконання завдань за одним напрямом діяльності місцевої державної адміністрації з штатною чисельністю не менше ніж п’ять одиниць в обласній державній адміністрації та не менше ніж три одиниці у районній державній адміністрації;

(абзац четвертий пункту 3 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. № 545)

сектор — структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, що утворюється для виконання завдань за одним напрямом діяльності місцевої державної адміністрації, функції якого неможливо поєднати з функціями інших структурних підрозділів, з штатною чисельністю не менше ніж дві одиниці.

Кількість заступників керівників зазначених структурних підрозділів визначається за критеріями, установленими для апарату центрального органу виконавчої влади.

(постанову доповнено пунктом 3 1 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 р. № 142)

4. Установити, що у складі апарату обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, їх структурних підрозділів, зазначених у пункті 3 1 цієї постанови, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, міжрегіональних територіальних органів (повноваження яких поширюються на декілька адміністративно-територіальних одиниць) можуть утворюватися (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу) відповідно управління, самостійні відділи, відділи та самостійні сектори, сектори у складі управлінь і самостійних відділів, виходячи з критеріїв, установлених для апарату центральних органів виконавчої влади, за винятком відділів адміністрування Державного реєстру виборців у складі апарату обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, штатна чисельність яких може становити не менш як 3 одиниці.

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 р. № 156,
 від 18.07.2007 р. № 943,
 від 22.02.2012 р. № 142,
 від 20.03.2013 р. № 217)

У складі апарату районних державних адміністрацій, їх самостійних управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в районах та містах обласного значення можуть утворюватися (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу) відділи з штатною чисельністю не менш як 3 одиниці та сектори з штатною чисельністю не менш як 2 одиниці.

У складі територіальних органів Міністерства юстиції (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу) можуть утворюватись (на правах відокремленого підрозділу, що виконує частину функцій відповідного територіального органу) управління, відділи, сектори з урахуванням критеріїв, установлених для апарату центральних органів виконавчої влади. Зазначені відокремлені підрозділи можуть очолюватись заступником керівника територіального органу.

(пункт 4 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 р. № 669,
у зв’язку з цим абзаци третій — восьмий
 вважати відповідно абзацами четвертим — дев’ятим)

У складі територіальних органів Державної фіскальної служби (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу) можуть утворюватись (на правах відокремленого підрозділу, що виконує частину функцій відповідного територіального органу) управління, відділи, сектори з урахуванням критеріїв, установлених для апарату центральних органів виконавчої влади, а також відділення і митні пости (штатною чисельністю не менш як шість одиниць), до складу яких входять відділи і сектори. Зазначені відокремлені підрозділи можуть очолюватись заступником керівника територіального органу.

(пункт 4 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. № 1084,
 у зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий
 вважати відповідно абзацами п’ятим і шостим,
 абзац четвертий пункту 4 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р. № 217,
із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 р. № 237)

У складі головних управлінь Державної фіскальної служби та управлінь, утворених на правах відокремлених підрозділів головних управлінь Державної фіскальної служби (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу), можуть утворюватися державні податкові інспекції: управління з урахуванням критеріїв, установлених для апарату центральних органів виконавчої влади; самостійний відділ із штатною чисельністю не менш як три одиниці; самостійний сектор із штатною чисельністю не менш як дві одиниці.

(пункт 4 доповнено новим абзацом п’ятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р. № 217,
 у зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий
 вважати відповідно абзацами шостим і сьомим,
абзац п’ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 р. № 237,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 20.06.2018 р. № 493)

У разі коли виконання завдань за окремими напрямами діяльності державної податкової інспекції за обсягом може бути покладено на одного спеціаліста, у складі державної податкової інспекції, яка утворена як управління, можуть вводитись окремі посади відповідних спеціалістів.

(пункт 4 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 р. № 493,
у зв’язку з цим абзаци шостий — дев’ятий
 вважати відповідно абзацами сьомим — десятим)

У складі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу) може утворюватися департамент, з урахуванням критеріїв, установлених для апарату центральних органів виконавчої влади.

(пункт 4 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 р. № 866,
у зв’язку з цим абзаци сьомий і восьмий
 вважати відповідно абзацами восьмим і дев’ятим)

У складі міжрегіональних територіальних органів Державної аудиторської служби (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу) можуть утворюватись (на правах відокремленого підрозділу, що виконує частину функцій відповідного міжрегіонального територіального органу) управління з урахуванням критеріїв, установлених для апарату центральних органів виконавчої влади.

(пункт 4 доповнено новим абзацом восьмим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1040,
у зв’язку з цим абзаци восьмий і дев’ятий
 вважати відповідно абзацами дев’ятим і десятим)

У разі недоцільності утворення у складі апарату місцевих державних адміністрацій, їх структурних підрозділів, зазначених у пункті 3 1 цієї постанови, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади підрозділів, зазначених в абзацах першому та другому цього пункту, для виконання окремих функцій вводяться посади відповідних спеціалістів.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 р. № 156,
 абзац дев’ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 р. № 142)

У разі здійснення центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується міністром, своїх повноважень через територіальні підрозділи міністерства у складі таких територіальних підрозділів за рішенням міністра утворюються відповідні служби, до складу яких входять структурні підрозділи, що формуються з урахуванням критеріїв, визначених цим пунктом.

(пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 р. № 511)

5. Надати керівникам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади право зберігати за працівниками апарату, які переводяться за їх згодою на посаду з меншим посадовим окладом у зв’язку із змінами його структури, що випливають з цієї постанови, умови оплати праці та порядок медичного і санаторно-курортного обслуговування, які вони мали за попередньою посадою.

(пункт 5 втратив чинність в частині умов оплати праці згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268, враховуючи зміни, внесені постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. № 984)

6. Центральним та місцевим органам виконавчої влади здійснити у двомісячний строк заходи щодо приведення у відповідність з цією постановою структури, номенклатури посад та штатної чисельності структурних підрозділів.

7. Міністерству праці та соціальної політики за погодженням з Міністерством фінансів у двотижневий строк подати пропозиції щодо умов оплати праці працівників центральних органів виконавчої влади у зв’язку із змінами, що випливають з цієї постанови.

8. Установити, що до затвердження нових умов оплати праці працівників центральних органів виконавчої влади посадовий оклад завідуючого самостійним сектором встановлюється на рівні посадового окладу начальника відділу в складі управління.

9. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2002 р. № 1550 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади та його структурних підрозділів» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 42, ст. 1949);

постанову Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 73 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2002 р. № 1550» (Офіційний вісник України, 2003 р., № 4, ст. 130);

постанову Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 365 «Про внесення зміни до пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2002 р. № 1550» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 12, ст. 737).

 

Прем’єр-міністр України                                                                  Ю. ТИМОШЕНКО

0