Постанова Кабінету Міністрів України «Про Єдину інформаційно-аналітичну систему управління соціальною підтримкою населення України (E-SOCIAL)»

від 17 липня 2019 р. № 676

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства соціальної політики про створення Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління соціальною підтримкою населення України (E-SOCIAL).

2. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Єдину інформаційно-аналітичну систему управління соціальною підтримкою населення України (E-SOCIAL);

Положення про Єдиний державний реєстр соціальної сфери.

3. Міністерству соціальної політики:

створити Єдину інформаційно-аналітичну систему управління соціальною підтримкою населення України (E-SOCIAL) та Єдиний державний реєстр соціальної сфери для надання, призначення та виплати соціальної підтримки (соціальних виплат, допомоги, пільг, соціальних послуг та житлових субсидій);

забезпечити до 30 вересня 2020 р. наповнення Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління соціальною підтримкою населення України (E-SOCIAL) інформацією з використанням даних, наявних в інших інформаційних системах, що використовуються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад для надання, призначення та виплати соціальної підтримки;

забезпечити з 1 жовтня 2020 р. використання Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління соціальною підтримкою населення України (E-SOCIAL) під час надання, призначення та виплати соціальної підтримки;

передбачати щороку під час розроблення бюджетного запиту необхідні видатки для впровадження, адміністрування та підтримки функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління соціальною підтримкою населення України (E-SOCIAL) та функціонування Єдиного державного реєстру соціальної сфери відповідно до Бюджетного кодексу України.

4. Районним, районним у мм. Києві та Севастополі державним адміністраціям забезпечити використання Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління соціальною підтримкою населення України (E-SOCIAL) під час надання, призначення та виплати соціальної підтримки.

5. Рекомендувати органам місцевого самоврядування використовувати Єдину інформаційно-аналітичну систему управління соціальною підтримкою населення України (E-SOCIAL) під час надання, призначення та виплати соціальної підтримки.

 

Прем’єр-міністр України                                                                         В. ГРОЙСМАН

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2019 р. № 676

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Єдину інформаційно-аналітичну систему управління соціальною підтримкою населення України (E-SOCIAL)

1. Це Положення визначає загальні засади створення, впровадження та забезпечення функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління соціальною підтримкою населення України (E-SOCIAL).

2. E-SOCIAL - це автоматизована система, яка використовується для збору, перевірки достовірності відомостей та оброблення інформації, забезпечення доступу до даних шляхом автоматизації їх введення, зберігання, трансформації та відображення інформації про призначення, нарахування та отримання соціальних виплат, допомоги, пільг, соціальних послуг та житлових субсидій (далі - соціальна підтримка), відносин надавачів та отримувачів соціальної підтримки, а також інформації про нарахування та проведення виплат.

3. E-SOCIAL підтримує та автоматизує процеси введення, передання, аналізу, надання даних та доступу до них, контроль своєчасного та належного надання соціальної підтримки особам, що її потребують, виявлення помилок та порушень під час отримання соціальної підтримки, нарахування та підготовки даних для виплати соціальної допомоги та фінансування соціальних послуг.

4. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

адміністратор E-SOCIAL - державне підприємство «Інформаційно-обчислювальний центр Мінсоцполітики України», що є уповноваженим суб’єктом, який забезпечує впровадження, підтримку (супроводження) та технічне обслуговування E-SOCIAL;

держатель E-SOCIAL - Мінсоцполітики, яке розробляє організаційні та методологічні рекомендації функціонування E-SOCIAL;

користувачі E-SOCIAL - підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, що забезпечують її функціонування та ведення в межах своїх повноважень, соціальні служби, суб’єкти надання соціальних послуг, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад;

отримувач соціальної підтримки - фізична особа, яка отримує та/або звернулась за соціальною підтримкою;

суб’єкти надання інформації - міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, банки та інші фінансові установи незалежно від форми власності.

5. E-SOCIAL складається з окремих підсистем, які працюють на різних рівнях і взаємодіють між собою. До основних підсистем E-SOCIAL входять:

класифікатор соціальної підтримки - перелік видів соціальної підтримки, складений з метою уніфікації процесів надання соціальної підтримки;

підсистема автоматизації процесів - підсистема, яка складається з набору модулів (алгоритмів) автоматизації процесів надання соціальної підтримки, контролю за додержанням вимог законодавства під час надання, які дають можливість формування, виконання та моніторингу процесів, що забезпечують надання соціальної підтримки;

підсистема аналітики та звітності - підсистема, яка формує оперативну, статистичну, аналітичну, звітну інформацію про осіб, надану соціальну підтримку, виплати, здійснення контролю за додержанням вимог законодавства під час її надання та підходи до контролю, актуальний стан соціальної підтримки, яка надається, тощо;

підсистема ідентифікації та авторизації - єдиний актуальний каталог облікових записів користувачів інформаційних систем для керування доступом (автентифікація та авторизація) до інформаційних систем Мінсоцполітики з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису відповідно до Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. № 749 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 76, ст. 2528);

підсистема керування взаємодією з отримувачами соціальної підтримки - підсистема, що використовується у межах процесів надання соціальної підтримки для забезпечення комунікації з отримувачами соціальної підтримки та поліпшення процесів обслуговування в частині надання соціальної підтримки;

підсистема керування документами - підсистема, що забезпечує централізоване зберігання документів різних типів, їх зв’язок з різним наповненням, а також індексацію документів, можливість їх пошуку за типом, назвою, наповненням і змістом;

підсистема керування класифікаторами та довідниками - підсистема введення, оброблення та контролю довідкової інформації, що використовується Мінсоцполітики під час надання соціальної підтримки та забезпечує інші підсистеми та зовнішні системи актуальною довідковою інформацією;

підсистема керування наданням соціальної підтримки - підсистема, що забезпечує логіку оброблення заявок отримувачів соціальної підтримки, включаючи створення, модифікацію, зміну алгоритму оброблення;

підсистема фінансових розрахунків - підсистема, яка складається з групи сервісів, що забезпечують фінансову складову процесу на всіх етапах соціальної підтримки для централізованого оброблення всіх фінансових транзакцій, проведення розрахунків та соціальних платежів і зберігання їх результатів;

портал послуг - веб-портал сфери соціального захисту населення для отримувачів соціальної підтримки із захищеними особистими кабінетами, доступом до електронних послуг, можливістю відстежувати стан розгляду особистих звернень, з адаптацією відображення контенту для осіб з вадами зору та слуху; доступ до порталу послуг надається після підтвердження особи на обробку своїх персональних даних відповідно до законодавства;

шлюз обміну - єдина точка оброблення та обміну даними між внутрішніми системами Мінсоцполітики та зовнішніми системами інших установ, у тому числі з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

6. Захист інформації в E-SOCIAL забезпечується з дотриманням вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» шляхом проведення організаційних та інженерно-технічних заходів з використанням програмно-технічних засобів відповідно до законодавства.

7. Система захисту інформації повинна забезпечувати розмежування доступу користувачів E-SOCIAL та унеможливлення порушення цілісності та доступності інформації, яка обробляється в E-SOCIAL.

8. E-SOCIAL забезпечує інформаційну взаємодію з державними електронними інформаційними ресурсами, використовуючи шлюзи обміну та/або інші способи отримання інформації, отримання даних з яких необхідне для повноцінного функціонування E-SOCIAL відповідно до законодавства.

9. Порядок та умови інформаційної взаємодії з державними електронними інформаційними ресурсами визначаються спільними нормативно-правовими актами суб’єктів інформаційного обміну та/або договорами (угодами) про обмін інформацією та протоколами до них та/або нормативно-правовими актами.

10. У процесі інформаційної взаємодії суб’єкти інформаційного обміну впроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації, що передається відповідно до ступеня її конфіденційності.

11. Інформаційна взаємодія проводиться в електронній формі з дотриманням вимог Законів України «Про електронні довірчі послуги», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних». У разі обміну електронними документами інформаційна взаємодія проводиться відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» з використанням єдиних форматів електронних повідомлень та обміну даними.

12. Держатель E-SOCIAL:

розробляє організаційні та методологічні рекомендації функціонування системи;

формує та підтримує в актуальному стані класифікатор соціальної підтримки з метою уніфікації процесів надання соціальної підтримки;

визначає та підтримує в актуальному стані методологію формування модулів автоматизації ділових процесів введення, зберігання, трансформації та відображення інформації про призначення, нарахування та отримання соціальної підтримки, відносин надавачів та отримувачів соціальних послуг, а також про нарахування та проведення виплат;

створює та розвиває сервіси у сегменті соціальної підтримки для централізованого оброблення всіх фінансових транзакцій, проведення розрахунків та платежів;

проводить моніторинг та аналіз якості функціонування E-SOCIAL;

забезпечує інформаційну взаємодію з державними електронними інформаційними ресурсами шляхом укладення відповідних договорів (угод) про інформаційну взаємодію, використання єдиних форматів обміну електронними даними та з дотриманням єдиних вимог до розроблення та роботи інтерфейсів прикладного програмування;

визначає порядок доступу до інформації, перелік користувачів та їх повноваження щодо інформації;

визначає порядок, мету обробки та захисту персональних даних E-SOCIAL відповідно до вимог законодавства;

забезпечує захист інформації від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації та блокування доступу до неї шляхом проведення організаційних заходів, впровадження засобів та методів технічного та криптографічного захисту інформації.

13. Адміністратор забезпечує:

створення та функціонування E-SOCIAL для призначення, надання, нарахування та отримання соціальної підтримки;

технічну підтримку роботи апаратно-програмних ресурсів E-SOCIAL;

технічне супроводження операцій інформаційного обміну із суб’єктами надання інформації;

можливість розміщення інформації в системі суб’єктами її надання для збирання, оброблення та забезпечення доступу до даних шляхом автоматизації їх введення, зберігання, трансформації, оброблення та відображення у форматі, що дає змогу обробляти її автоматизовано електронними засобами з метою повторного використання;

підтримку в актуальному стані класифікаторів, довідників, реєстрів та ідентифікаторів у процесі забезпечення функціонування E-SOCIAL;

безперебійне технічне обслуговування усіх компонентів системи E-SOCIAL;

проведення аналізу та діагностики збоїв або припинення роботи апаратно-програмних інформаційних ресурсів E-SOCIAL;

розмежування доступу суб’єктам надання інформації на рівні завдань та інформаційних масивів за погодженням з держателем (володільцем) E-SOCIAL;

супроводження підсистеми ідентифікації та авторизації суб’єктів надання інформації та даних про отримувачів соціальної підтримки;

реєстрацію подій, пов’язаних з доступом до ресурсів E-SOCIAL, результатів ідентифікації та автентифікації суб’єктів надання інформації, фактів зміни повноважень таких суб’єктів, результатів перевірки цілісності засобів захисту інформації;

інформування держателя E-SOCIAL про виявлені факти несанкціонованих дій щодо інформації в системі;

функціонування E-SOCIAL шляхом дотримання вимог щодо цілісності програмного забезпечення, яке використовується для обробки інформації, а також щодо антивірусного захисту такої інформації та розв’язання проблем, які виникають у процесі функціонування E-SOCIAL;

захист інформації в E-SOCIAL відповідно до законодавства і в порядку та на умовах, визначених володільцем інформації.

14. Користувачі E-SOCIAL забезпечують:

наповнення E-SOCIAL інформацією про призначення, нарахування, здійснення контролю за додержанням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки, відносини надавачів та отримувачів соціальної підтримки, нарахування та проведення виплат;

інформування держателя E-SOCIAL про повноваження користувачів під час здійснення призначень, соціальної підтримки, відносини надавачів та отримувачів соціальних послуг, а також інформації про нарахування, здійснення контролю за додержанням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки та проведення виплат;

підтримку в актуальному стані кваліфікованого сертифіката відкритого ключа;

скасування, блокування та поновлення кваліфікованого сертифіката відкритого ключа;

інформування держателя E-SOCIAL про зміну повноважень, скасування, блокування та поновлення кваліфікованого сертифіката відкритого ключа;

захист інформації в E-SOCIAL відповідно до законодавства.

15. Адміністрування та підтримка функціонування E-SOCIAL забезпечується за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2019 р. № 676

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Єдиний державний реєстр соціальної сфери

1. Єдиний державний реєстр соціальної сфери - це автоматизована система обліку інформації про отримувачів і надавачів соціальних виплат, допомоги, пільг, соціальних послуг та житлових субсидій (далі - соціальна підтримка), інформації про відносини надавачів та отримувачів соціальної підтримки.

2. Єдиний державний реєстр соціальної сфери включає:

реєстр надавачів соціальної підтримки;

реєстр отримувачів соціальної підтримки.

3. Реєстр надавачів соціальної підтримки складається з трьох розділів, які містять відомості про:

органи соціального захисту населення, які надають, призначають і виплачують соціальну допомогу, пільги, житлової субсидії;

надавачів соціальних послуг (крім фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності);

надавачів соціальних послуг - фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності.

4. До розділу про органи соціального захисту населення, які надають, призначають і виплачують соціальні виплати, допомогу, пільги та житлові субсидії, вносяться відомості про структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчі органи міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад і виконавчі органи сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та про ідентифікатор об’єкта реєстру.

5. До розділу про надавачів соціальних послуг (крім фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності) вносяться такі відомості:

ідентифікатор об’єкта реєстру;

найменування юридичної особи, в тому числі скорочене (за наявності), для фізичних осіб - підприємців - прізвище, ім’я, по батькові;

ідентифікаційний код юридичної особи чи фізичної особи - підприємця в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України;

організаційно-правова форма, вид громадського об’єднання, благодійної чи релігійної організації;

місцезнаходження;

контактний номер телефону;

перелік соціальних послуг, які має право надавати надавач соціальних послуг, їх зміст та обсяг, умови і порядок отримання;

дата і результати здійснення уповноваженими органами контролю за дотриманням надавачем соціальних послуг вимог, установлених законодавством України про соціальні послуги.

6. До розділу про надавачів соціальних послуг - фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності, вносяться такі відомості:

ідентифікатор об’єкта реєстру;

прізвище, ім’я, по батькові;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платники податків, - серія (за наявності) та номер паспорта, в якому поставлено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) або унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

число, місяць, рік народження;

стать;

громадянство;

місце проживання чи перебування;

контактний номер телефону;

місце (адреса) надання соціальної послуги з догляду, прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платники податків, - серія (за наявності) та номер паспорта, в якому поставлено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта) або унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі отримувача такої соціальної послуги.

7. Реєстр отримувачів соціальної підтримки та реєстр надавачів соціальної підтримки формується на основі інформаційно-аналітичної системи управління соціальною підтримкою населення України (E-SOCIAL).

8. Реєстр отримувачів соціальної підтримки містить такі відомості:

ідентифікатор особи реєстру;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платники податків, - серія (за наявності) та номер паспорта, в якому поставлено відмітку про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

прізвище, ім’я, по батькові;

серія (за наявності) та номер паспорта або унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

дані свідоцтва про народження;

місце проживання чи перебування;

контактний номер телефону;

вид соціальної підтримки;

місце навчання та/або місце роботи;

інформація про види наданої соціальної підтримки, якими користується особа, а також історія надання соціальної підтримки особі та членам її сім’ї протягом життя;

інформація про соціальну підтримку, яка відповідно до законодавства може надаватися особі та/або членам її сім’ї (домогосподарства);

дата звернення за наданням соціальної підтримки;

найменування юридичної особи (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи), яка повідомила про осіб/сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах або в ситуаціях, які загрожують життю та здоров’ю особи/сім’ї, та дата повідомлення;

відомості про уповноважений орган у сфері надання соціальних послуг та/або надавача соціальних послуг, який розглянув заяву/повідомлення про надання соціальної послуги;

дата і результати обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/сім’ї та складення відповідного акта;

дата і результати проведення оцінювання потреб особи/сім’ї (чинники, які зумовили складні життєві обставини, короткий опис складних життєвих обставин, перелік та обсяг соціальних послуг, яких потребує особа);

дата прийняття рішення про надання/відмову у наданні соціальної послуги; відомості про надавача соціальної послуги; дата укладення договору про надання соціальної послуги; місце (адреса) надання соціальної послуги;

вичерпний перелік заходів з виконання індивідуального плану надання соціальної послуги;

дата і результати проведення моніторингу надання соціальної послуги, оцінка її якості.

9. Відомості до реєстру отримувачів соціальної підтримки вносяться виключно ті, які необхідні для отримання соціальної підтримки відповідно до законодавства.

10. Відомості з Єдиного державного реєстру соціальної сфери формуються та надаються тільки за допомогою програмних засобів його ведення з обов’язковим присвоєнням ідентифікатора особи реєстру, фіксацією дати і часу їх формування.

Як ідентифікатор об’єкта реєстру, за яким пов’язуються інші дані з інших реєстрів, баз даних, використовується ідентифікаційний код юридичної особи чи фізичної особи - підприємця в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності) та номер паспорта, або унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі.

11. Інформація з Єдиного державного реєстру соціальної сфери, що містить відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків та/або реквізити документа, що посвідчує особу, яка отримує соціальну підтримку, надається тільки особі, якої вона стосується, крім випадків, передбачених законом.

12. Доступ до відомостей Єдиного державного реєстру соціальної сфери надається тільки після попередньої ідентифікації особи із застосуванням кваліфікованого електронного підпису.

13. Захист інформації Єдиного державного реєстру соціальної сфери забезпечує Мінсоцполітики з дотриманням вимог Законів України «Про електронні довірчі послуги», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних».

0