Про затвердження зміни до національного класифікатора України ДК 003:2010

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

04 березня 2016 року № 394

 

Про затвердження зміни до національного класифікатора України ДК 003:2010


 

Вiдповiдно до частини п’ятої статтi 259 Господарського кодексу України

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити таку, що додається, змiну до нацiонального класифiкатора України з набранням чинностi з 01.03.2016:

Змiна № 4 ДК 003:2010 Класифiкатор професiй .

2. Департаменту технiчного регулювання оприлюднити iнформацiю щодо затвердженої змiни до нацiонального класифiкатора України на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономрозвитку України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра згiдно з розподiлом функцiональних обов’язкiв.

 

Виконувач обов’язкiв Мiнiстра    М. Нефьодов

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України 
04 березня 2016 року № 394

Змiна № 4 ДК 003:2010 
Класифiкатор професiй

Сторiнка 1

Сторiнок 5

 

1 РОЗРОБЛЕНО: Державна установа Науково-дослiдний iнститут соцiально-трудових вiдносин Мiнiстерства соцiальної полiтики України

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд _______________ 2016 р. № ___

                                                                                                                                    Чинна з 2016-04-01

 

                                           Роздiл 5 «КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙ»

 

ЗМІНИТИ

Директива

Є / Має бути

КОД КП

НАЗВА КЛАСИФІКАЦІЙНОГО УГРУПУВАННЯ

З

Є

1229.3

Керiвнi працiвники апарату мiсцевих органiв державної влади

Має бути

1229.3

Керiвнi працiвники апарату мiсцевих органiв державної влади та мiсцевого самоврядування

ДОДАТОК А

СКАСУВАТИ

Директива

КОД КП

КОД ЗКППТР

ВИПУСК ЄТКД

ВИПУСК ДКХП

ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ

С

2449.2

     

Експерт технiчний з промислової безпеки

С

4211

23088

 

66

Контролер-ревiзор пасажирських поїздiв

С

7233

11242

 

66

Бригадир (звiльнений) пiдприємств залiзничного транспорту та метрополiтенiв

С

8153

14743

 

66

Моторист теплового промивання котлiв паровозiв

С

9141

21169

-

 

Черговий по будинку вiдпочинку локомотивних (поїзних) бригад

С

9151

11557

 

66

Викликач локомотивних та поїзних бригад

С

9332

17244

 

66

Прийомоздавальник вантажу та багажу

С

9332

17246

 

66

Прийомоздавальник вантажу та багажу в поїздах

С

9332

17336

 

66

Провiдник iз супроводження вантажiв

ЗМІНИТИ

Директива

Є / Має бути

КОД КП

КОД ЗКППТР

ВИПУСК ЄТКД

ВИПУСК ДКХП

ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ

З

Є

2460

     

Священнослужитель (пастор, пресвiтер, вйськовий священик (капелан) i т. iн.)

Має бути

2460

     

Священнослужитель (пастор, пресвiтер, вiйськовий священик (капелан) i т. iн.)

З

Є

3119

24984

-

 

Технiк-протезист

Має бути

3119

     

Технiк-протезист-ортезист

З

Є

4133

24200

 

66

Оператор бюро iнформацiї про пiдхiд i прибуття вантажiв

Має бути

4133

     

Оператор з iнформацiї про пiдхiд i прибуття вантажiв

З

Є

4222

21164

 

66, 67

Черговий з видавання довiдок (бюро довiдок)

Має бути

4222

     

Черговий з надання довiдок

З

Є

8311

14167

 

66

Машинiст вагоперевiрочного вагона

Має бути

8311

     

Машинiст вагоповiрочного вагона

ВНЕСТИ

Директива

КОД КП

КОД ЗКППТР

ВИПУСК ЄТКД

ВИПУСК ДКХП

ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ

В

1226.2

     

Начальник залiзнично-будiвельної машини

В

1229.3

     

Староста

В

2149.2

     

Експерт технiчний з промислової безпеки

В

3119

     

Технолог ортопедичний

В

3479

     

Артист-тамбурмажор

В

5111

     

Прийомоздавальник вантажу та багажу

В

5111

     

Прийомоздавальник вантажу та багажу в поїздах

В

5111

     

Черговий по вiдновному поїзду

В

5112

     

Провiдник iз супроводження вантажiв

В

5121

     

Черговий по будинку вiдпочинку локомотивних (поїзних) бригад

В

7233

     

Бригадир (звiльнений) пiдприємств залiзничного транспорту

В

7233

     

Бригадир (звiльнений) пiдприємств метрополiтенiв

ДОДАТОК Б

СКАСУВАТИ

Директива

КОД КП

КОД ЗКППТР

ВИПУСК ЄТКД

ВИПУСК ДКХП

ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ

С

7233

11242

 

66

Бригадир (звiльнений) пiдприємств залiзничного транспорту та метрополiтенiв

С

9151

11557

 

66

Викликач локомотивних та поїзних бригад

С

2449.2

     

Експерт технiчний з промислової безпеки

С

4211

23088

 

66

Контролер-ревiзор пасажирських поїздiв

С

8153

14743

 

66

Моторист теплового промивання котлiв паровозiв

С

9332

17244

 

66

Прийомоздавальник вантажу та багажу

С

9332

17246

 

66

Прийомоздавальник вантажу та багажу в поїздах

С

9332

17336

 

66

Провiдник iз супроводження вантажiв

С

9141

21169

-

 

Черговий по будинку вiдпочинку локомотивних (поїзних) бригад

ЗМІНИТИ

Директива

Є / Має бути

КОД КП

КОД ЗКППТР

ВИПУСК ЄТКД

ВИПУСК ДКХП

ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ

З

Є

8311

14167

 

66

Машинiст вагоперевiрочного вагона

Має бути

8311

     

Машинiст вагоповiрочного вагона

З

Є

4133

24200

 

66

Оператор бюро iнформацiї про пiдхiд i прибуття вантажiв

Має бути

4133

     

Оператор з iнформацiї про пiдхiд i прибуття вантажiв

З

Є

2460

     

Священнослужитель (пастор, пресвiтер, вйськовий священик (капелан) i т. iн.)

Має бути

2460

     

Священнослужитель (пастор, пресвiтер, вiйськовий священик (капелан) i т. iн.)

З

Є

3119

24984

-

 

Технiк-протезист

Має бути

3119

     

Технiк-протезист-ортезист

З

Є

4222

21164

 

66, 67

Черговий з видавання довiдок (бюро довiдок)

Має бути

4222

     

Черговий з надання довiдок

ВНЕСТИ

Директива

КОД КП

КОД ЗКППТР

ВИПУСК ЄТКД

ВИПУСК ДКХП

ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ

В

3479

     

Артист-тамбурмажор

В

7233

     

Бригадир (звiльнений) пiдприємств залiзничного транспорту

В

7233

     

Бригадир (звiльнений) пiдприємств метрополiтенiв

В

2149.2

     

Експерт технiчний з промислової безпеки

В

1226.2

     

Начальник залiзнично-будiвельної машини

В

5111

     

Прийомоздавальник вантажу та багажу

В

5111

     

Прийомоздавальник вантажу та багажу в поїздах

В

5112

     

Провiдник iз супроводження вантажiв

В

1229.3

     

Староста

В

3119

     

Технолог ортопедичний

В

5121

     

Черговий по будинку вiдпочинку локомотивних (поїзних) бригад

В

5111

     

Черговий по вiдновному поїзду

 

0