Наказ Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Змін до Випуску 69 «Автомобільний транспорт» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників»

від 21 серпня 2019 р. № 656

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 р. № 460 (із змінами), з метою встановлення кваліфікаційних характеристик професій працівників для забезпечення виконання норм законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійно-технічну освіту» наказую:

1. Затвердити Зміни до Випуску 69 «Автомобільний транспорт» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 14 лютого 2006 р. № 136, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень поінформувати Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні про затвердження нової редакції Випуску 69 «Автомобільний транспорт» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників та забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ю. Лавренюка.

 

Міністр                                                                                                             В. Омелян

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України
14 лютого 2006 року № 136
(у редакції наказу Міністерства інфраструктури України
від 21 серпня 2019 року № 656)

 

ДОВІДНИК
КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ

ВИПУСК 69
«АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ»

Третя редакція, доповнена і доопрацьована

До третьої редакції Випуску увійшли кваліфікаційні характеристики професій керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців, робітників, зокрема професій, що зайняті у сфері надання послуг автомобільного транспорту та технічного сервісу колісних транспортних засобів.

Кваліфікаційні характеристики професій працівників обов’язкові для встановлення кваліфікаційних розрядів (категорій) та під час тарифікації робіт суб’єктами господарювання усіх галузей економіки, в яких виконують зазначені у цьому Випуску види робіт, використовують працівників визначених професій.

ВСТУП

Цей Випуск 69 «Автомобільний транспорт» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (третя змінена і доповнена редакція, далі — Довідник) розроблений з метою встановлення кваліфікаційних характеристик професій працівників для забезпечення виконання правових норм Законів України «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту» з дотриманням положень Класифікатора професій ДК 003:2010.

У Довіднику кваліфікаційні характеристики професій працівників автомобільного транспорту викладені в оновленій редакції. Наведено нові кваліфікаційні характеристики таких професій:

водій-інструктор,

директор (керівник) малого підприємства (транспортного),

директор (керівник) малого підприємства технічного сервісу колісних транспортних засобів,

експерт технічний з промислової безпеки з питань перевірки придатності колісних транспортних засобів до експлуатації,

інженер з діагностування технічного стану колісних транспортних засобів, машинно-тракторного парку та дорожньо-будівельних машин, виконаних на колісних шасі та мототехніки,

інженер з налагодження й випробувань телеметричних систем,

консультант у сфері технічного сервісу колісних транспортних засобів,

контролер технічного стану колісних транспортних засобів,

менеджер (управитель) з логістики підприємства технічного сервісу колісних транспортних засобів,

менеджер (управитель) на автомобільному транспорті з питань перевезень,

менеджер (управитель) в торгівлі транспортними засобами,

менеджер (управитель) на автомобільному транспорті з технічного сервісу колісних транспортних засобів,

механік з технічного сервісу колісних транспортних засобів,

механік дільниці приймально-здавальної технічного сервісу колісних транспортних засобів,

мехатронік з технічного обслуговування і ремонту автомобільної холодильної та обігрівальної техніки,

мехатронік з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів,

начальник відділу гарантійного ремонту (обслуговування) колісних транспортних засобів,

начальник відділу технічного контролю підприємства технічного сервісу колісних транспортних засобів,

приймальник замовлень з перевезень таксі, транспортними засобами або їх прокату,

продавець непродовольчих товарів (запасних частин та пневматичних шин),

продавець-консультант колісних транспортних засобів,

ремонтник-мехатронік високовольтного обладнання колісних транспортних засобів,

ремонтник-мехатронік кузовів колісних транспортних засобів,

ремонтник-мехатронік систем живлення повітрям і газовим пальним двигунів з примусовим запалюванням, газодизелів автомобілів та мототехніки,

ремонтник-мехатронік систем живлення повітрям і рідинним пальним дизелів автомобілів та мототехніки,

ремонтник-мехатронік систем живлення повітрям і рідинним пальним двигунів з примусовим запалюванням автомобілів та мототехніки,

слюсар з ремонту коліс колісних транспортних засобів,

слюсар з ремонту пневматичних шин колісних транспортних засобів,

технік дільниці технічного сервісу колісних транспортних засобів,

технік-мехатронік автомобільної холодильної та обігрівальної техніки.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Випуск 69 «Автомобільний транспорт» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників містить характеристики професій працівників, які забезпечують основні технологічні процеси підприємств, їх підрозділів з перевезення пасажирів та (або) вантажів, підприємств технічного сервісу колісних транспортних засобів (КТЗ) та є нормативним документом сфери управління персоналом на підприємствах автомобільного транспорту всіх форм власності та організаційних форм господарювання, в організаціях та установах (далі — підприємства), який забезпечує створення та функціювання галузевої нормативної бази у сфері праці, професійної класифікації працівників. Кваліфікаційні характеристики професій працівників, що наведені Довіднику, застосовуються усіма суб’єктами господарювання, які експлуатують та виконують роботи з утримання (експлуатації) колісних транспортних засобів.

2. Довідник є однією зі складових основи формування професійної системи підприємства та встановлює кваліфікаційні вимоги до знань і умінь працівників автомобільного транспорту, визначає їх завдання, обов’язки, умови для підвищення рівня кваліфікації; може бути основою для формування професійних стандартів, стандартів вищої освіти, державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти.

Формування професійної системи кожного підприємства потребує застосування таких нормативно-правових актів, нормативних документів:

актуалізований національний класифікатор України «Класифікатор професій ДК 003:2010», який визначає професійні назви робіт, їх класифікацію, систематизацію, кодування;

актуалізований Випуск 69 «Автомобільний транспорт» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників;

професійні стандарти відповідно до Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»;

стандарти вищої освіти відповідно до Закону України «Про вищу освіту»;

державні стандарти професійно-технічної освіти відповідно до Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту».

3. Довідник містить кваліфікаційні характеристики професій працівників автомобільного транспорту з урахуванням їх назв та кодів відповідно до положень Класифікатора професій ДК 003:2010.

Довідник підготовлено з урахуванням актуалізованих вимог до змісту робіт, рівня професійних знань і обов’язків, а також кваліфікаційних вимог до працівників галузі; разом з тим він зберігає наступність, послідовність, традиції застосування та особливості побудови кваліфікаційних характеристик працівників автомобільного транспорту, які притаманні попереднім його випускам, а також Єдиному тарифно-кваліфікаційному довіднику (ЄТКД) відповідно до міжнародного договору «Соглашение о сотрудничестве по применению Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и Квалификационного справочника должностей служащих».

4. Довідник вміщує кваліфікаційні характеристики професій керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців, робітників сфери автомобільного транспорту, що є найбільш типовими для галузі та професійні назви яких включено до Класифікатора професій ДК 003:2010 із застосуванням термінів, які уточнюють місце роботи, сферу діяльності працівника.

5. Вища освіта працівника за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) відповідно до Закону України «Про вищу освіту» прирівняна до вищої освіти ступеня магістра.

6. У кваліфікаційних характеристиках наведено перелік основних робіт, які найбільш часто зустрічаються, виходячи з особливостей розподілу і кооперації праці. Конкретний перелік посадових обов’язків працівників визначають у посадових інструкціях, які розробляють і затверджують у встановленому порядку. Посадові інструкції кваліфікованих робітників з інструментом мають ураховувати конкретні завдання та обов’язки кожного працівника, особливості технологічних процесів виконання операцій (робіт) та норми, що визначені відповідними державними стандартами професійної (професійно-технічної освіти) відповідно до кваліфікації (розряду). Допускається уточнення переліку робіт, властивих відповідній посаді в конкретних виробничих умовах.

7. Кваліфікаційні характеристики професій робітників розроблено за шестирозрядною сіткою. Кваліфікаційні розряди встановлено відповідно до ступеню складності робіт, які виконують робітники автомобільного транспорту. У зв’язку із специфікою виконання робіт на підприємствах автомобільного транспорту доцільно використовувати професії тільки таких розрядів, для яких у цій галузі існують відповідні види робіт. Тому розряди для окремих професій робітників, які рекомендує Довідник, не охоплюють весь діапазон існуючих розрядів.

Робітник певної кваліфікації, крім робіт, які містить кваліфікаційна характеристика, повинен мати знання та навички для виконання всіх робіт, передбачених кваліфікаційними характеристиками робітників нижчої кваліфікації цієї ж професії.

8. Робітники, робота яких пов’язана з автомобільним транспортом, виконанням підривних робіт, зберіганням і застосуванням вибухових матеріалів та отруйних речовин, обслуговуванням підйомно-транспортного устатковання, котельних установок, апаратів і посудин, що функціюють під тиском, або зайняті на інших роботах, для яких чинними правилами та інструкціями встановлено особливі вимоги виконання, зокрема безпечного ведення робіт, запобігання аварійності, виробничому травматизму та професійним захворюванням, повинні знати і дотримуватися нормативних актів з охорони праці, виробничих (експлуатаційних) інструкцій, технологічних регламентів, а також мати відповідний документ, що засвідчує завершену та успішну спеціальну підготовку для виконання таких робіт та своєчасну перевірку знань з охорони праці.

9. Робітники, безпосередньо зайняті водінням і обслуговуванням автомобілів та обладнання, повинні мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.

10. Конкретний перелік обов’язків працівника визначають робочими інструкціями, які розробляють і затверджують роботодавці на основі цього Довідника, ураховуючи конкретні завдання та обов’язки, права, дисциплінарну відповідальність та особливості штатного розпису підприємства, установи, організації.

Кожна з кваліфікаційних характеристик цього Довідника починається з визначення базової професії із зазначенням її коду за Класифікатором професій та спеціалізації, якщо така має місце.

11. У процесі вдосконалення організації праці, впровадження прогресивних заходів праці можливе розширення кола обов’язків працівника, порівняно з встановленою кваліфікаційною характеристикою. У такому випадку працівнику може бути доручено виконання обов’язків, передбачених кваліфікаційними характеристиками працівників інших професій, споріднених за складом робіт, рівних за складністю, виконання яких не потребує іншої кваліфікації, зміни найменування посади.

12. Відповідно до пункту 11 Загальних положень Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336:

«Особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов’язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії (якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу)».

13. Поряд із вимогами, які викладені у відповідних розділах кваліфікаційних характеристик, усі працівники автомобільного транспорту повинні проходити періодичне підвищення кваліфікації, знати та дотримуватись вимог законів та нормативно-правових актів стосовно діяльності автомобільного транспорту, нормативних документів, правил життєдіяльності, безпеки перевезень, а також норм ремонтної, технологічної документації підприємства, правил технічної експлуатації колісних транспортних засобів, їх складників та устатковання, яке використовують у виробничій діяльності, правил користування засобами колективного та індивідуального захисту, правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, пожежної безпеки.

14. У випадку взаємодії з електричним та електронним обладнанням з рівнем високої напруги не менше як 60 вольт, але не більше як 1500 вольт постійного струму або не менше як 30 вольт, але не менше як 1000 вольт змінного струму, працівники як:

акумуляторник колісних транспортних засобів 4 — 5 розрядів, уповноважений ремонтувати акумуляторні батареї високої напруги;

експерт технічний з промислової безпеки з питань перевірки придатності колісних транспортних засобів до експлуатації;

електромеханік колісних транспортних засобів;

інженер з діагностування технічного стану колісних транспортних засобів (машинно-тракторного парку, дорожньо-будівельних машин на колісних шасі та мототехніки);

інженер з налагодження й випробувань колісних транспортних засобів; мехатронік з технічного обслуговування і ремонту автомобільної холодильної та обігрівальної техніки;

інженер з налагодження й випробувань телеметричних систем;

контролер технічного стану колісних транспортних засобів;

маляр колісних транспортних засобів, уповноважений наносити лакофарбове покриття на транспортні засоби з джерелами високої напруги;

механік з технічного сервісу колісних транспортних засобів;

механік приймально-здавальної дільниці технічного сервісу колісних транспортних засобів;

мехатронік з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів;

мийник-прибиральник колісних транспортних засобів, уповноважений мити транспортні засоби з джерелами високої напруги;

ремонтник-мехатронік високовольтного обладнання колісних транспортних засобів;

ремонтник-мехатронік кузовів колісних транспортних засобів, уповноважений ремонтувати транспортні засоби з джерелами високої напруги;

ремонтник-мехатронік систем живлення повітрям і газовим паливом двигунів з примусовим запалюванням, газодизелів автомобілів та мототехніки;

ремонтник-мехатронік систем живлення повітрям і рідинним паливом дизелів автомобілів та мототехніки;

рихтувальник кузовів колісних транспортних засобів;

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 4–6 розрядів, уповноважений ремонтувати транспортні засоби з джерелами високої напруги;

слюсар-ремонтник устатковання для технічного обслуговування колісних транспортних засобів 4–6 розрядів, уповноважений ремонтувати устатковання з джерелами високої напруги;

технік дільниці технічного сервісу колісних транспортних засобів;

технік-мехатронік автомобільної холодильної та обігрівальної техніки, -

повинні мати документально підтверджені спеціальні знання і досвід роботи відповідно до вимог нормативно-правових актів.

15. Працівники, які виконують функції менеджера (управителя) з перевезень, повинні дотримуватися вимог щодо бездоганної ділової репутації, мати відповідну кваліфікацію та/або чинне свідоцтво професійної компетентності відповідно до положень, встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами України щодо менеджера (управителя) з перевезень.

16. У разі потреби підприємства можуть подавати пропозиції щодо внесення змін і доповнень до цього випуску Довідника до Міністерства інфраструктури України та до державного підприємства «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут», який за дорученням Міністерства інфраструктури України обґрунтовано підготує проекти відповідних змін чи доповнень для погодження та затвердження їх у встановленому порядку.

17. Порядок розроблення, погодження, затвердження Довідників кваліфікаційних характеристик професій працівників та внесення змін до них передбачено Порядком розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від 31.05.2017 № 918, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.06.2017 за № 784/30652.

18. У разі зміни професійних назв робіт в Класифікаторі професій ДК 003:2010 до набрання чинності нових кваліфікаційних характеристик слід користуватися кваліфікаційними характеристиками, викладеними в цій редакції Довідника.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РОЗДІЛ I. КЕРІВНИКИ

1. ДИРЕКТОР (НАЧАЛЬНИК, ІНШИЙ КЕРІВНИК) АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
(Код КП-1210.1)

Завдання та обов’язки. Керує діяльністю підприємства згідно з чинним законодавством. Забезпечує підприємство професійно підготовленим персоналом, нормативно-правовою, нормативною, технологічною документацією, інформаційним забезпеченням від виробників транспортних засобів. Формує стратегію розвитку підприємства і забезпечує її виконання. Забезпечує формалізацію технологічних процесів, зокрема обґрунтування та виконання необхідних проектних робіт, та їх впровадження. Несе відповідальність за наслідки прийнятих рішень, господарські результати діяльності підприємства, ефективність використання майна. Забезпечує виконання підприємством зобов’язань перед бюджетами всіх рівнів, замовниками послуг і кредиторами. Організовує роботу та ефективну взаємодію усіх структурних підрозділів підприємства, спрямовує їх діяльність на виконання договірних зобов’язань щодо надання транспортних послуг, удосконалення процесів перевезень, зростання обсягів виробництва та прибутку підприємства. Забезпечує придатність транспортних засобів до експлуатації, перевірку договорів та документів на перевезення, дотримання правил перевезень, режимів праці та відпочинку водіїв, умов ліцензування, правил бухгалтерського обліку, розподіл транспортних засобів за видами вантажів або послуг, виконання вимог щодо безпеки дорожнього руху та особливостей перевезень. Забезпечує підвищення ефективності роботи підрозділів з метою задоволення потреб споживачів у якісних, зокрема безпечних послугах. Організовує господарську діяльність підприємства на основі положень нормативно-правових актів, застосовуючи науково обґрунтовані методичні підходи, маркетингові дослідження. Стимулює підвищення продуктивності праці працівників підприємства, ефективності перевізних та ремонтних процесів на основі запровадження сучасних технологій організації праці й управління. Аналізує результати роботи підприємства, вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків. Організовує роботу із забезпечення надання, у разі необхідності, послуг з технічного обслуговування та ремонту колісних транспортних засобів, їх гарантійного і післягарантійного ремонту (обслуговування); підготовки і передачі на утилізацію складових частин колісних транспортних засобів, які втратили споживчі властивості. Вживає заходів із соціального розвитку колективу підприємства. Забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору; вживає заходів щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Забезпечує недопущення заборгованості із заробітної плати. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, раціонального використання і розвитку їхніх професійних знань і досвіду, створення безпечних і сприятливих умов праці, дотримання вимог нормативно-правових актів з питань життєдіяльності працівників. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав та доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, головному інженеру, керівникам структурних підрозділів. Забезпечує дотримання законності в діяльності підприємства та здійсненні його господарсько-економічних зв’язків, договірної дисципліни та обліку. Своєчасно вживає заходів щодо запобігання банкрутству підприємства у разі його неплатоспроможності. Захищає майнові інтереси підприємства в органах державної влади та управління, в суді або доручає відповідні функції професіоналам. Забезпечує своєчасне подання статистичної звітності.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, що регулюють діяльність підприємства, в тому числі у сферах цивільного, трудового, господарського, адміністративного, кримінального, соціального, податкового права, з питань ділового та фінансового управління підприємством, допуску до ринку перевезень, технічних приписів, вимог, умов та технології перевезень, експлуатації транспортних засобів, безпеки транспортного процесу, страхування; нормативно-правові акти з питань надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів, прокату транспортних засобів; технічного регулювання безпечності конструкції, технічного стану транспортних засобів та захисту довкілля; основні положення міжнародних конвенцій та угод в галузі автомобільного транспорту; перспективи технологічного, технічного, економічного та соціального розвитку галузі та підприємства; особливості структури і спеціалізації підприємства; споживчі і експлуатаційні характеристики транспортних засобів; можливості ефективного використання транспортних засобів, виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; сучасні методи господарювання та управління; порядок укладення і виконання господарських договорів, галузевих колективних договорів, тарифних угод; порядок отримання ліцензій, сертифікатів і свідоцтв, інших дозвільних документів; основи економіки, оподаткування, бухгалтерського обліку, оцінки транспортних засобів, ціноутворення, організації перевезень та ремонтного виробництва, праці та управління; напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, підприємницької діяльності; етику ділового спілкування та ведення переговорів; нормативно-правові акти з питань безпечної експлуатації електроустановок споживачів електромобілів та автомобілів з гібридним урухомником.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи за фахом у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня — не менше ніж 5 років.

2. ДИРЕКТОР (НАЧАЛЬНИК, ІНШИЙ КЕРІВНИК) ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
(Код КП-1210.1)

Завдання та обов’язки. Керує діяльністю транспортно-експедиторського підприємства згідно з чинним законодавством. Формує стратегію розвитку підприємства і забезпечує її виконання. Несе відповідальність за наслідки прийняття рішень, фінансово-господарські результати діяльності підприємства, ефективне використання майна. Забезпечує виконання підприємством зобов’язань перед бюджетами всіх рівнів, замовниками послуг і кредиторами. Спрямовує діяльність персоналу на забезпечення своєчасного виконання договорів транспортного експедирування, організацію перевезень вантажів, їх експедиторське обслуговування, збереження і дотримання встановлених термінів доставки та видачі вантажів, а також виконання інших умов, обумовлених договором. Забезпечує можливість ефективного використання транспортних засобів, вантажно-розвантажувальних механізмів і устатковання. Аналізує результати роботи транспортно-експедиторського підприємства, вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків. Вживає заходів щодо соціального захисту колективу підприємства, забезпечення і збереження зайнятості працівників. Забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору. Стимулює підвищення продуктивності праці всіх працюючих, здійснює контроль за діяльністю всіх структурних підрозділів, що входять до складу транспортно-експедиторського підприємства, дотриманням працівниками правил життєдіяльності. Сприяє найкращому використанню знань, зокрема іноземних мов, і досвіду працівників, створенню безпечних умов для їхньої праці. Вживає заходів щодо забезпечення і збереження зайнятості працівників. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам структурних підрозділів. Несе відповідальність за дотримання законів та нормативно-правових актів, а також вимог та положень міжнародних конвенцій і угод в галузі автомобільного транспорту, забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо забезпечення життєдіяльності працівників. Своєчасно вживає заходів щодо запобігання банкрутству підприємства у разі його неплатоспроможності. Захищає майнові інтереси підприємства в органах державної влади та управління, в суді або доручає відповідні функції професіоналам.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, що регулюють діяльність транспортно-експедиторського підприємства; основні положення міжнародних конвенцій і угод в галузі автомобільного транспорту; спеціалізацію і особливості структури підприємства; технологію організації транспортно-експедиторського обслуговування, зокрема з використанням засобів глобального позиціювання; можливості ефективного використання транспортних засобів, наявних технологічних процесів; сучасні методи господарювання та управління; порядок укладення і виконання господарських договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів; основи економіки, організації вантажних автомобільних перевезень та транспортно-експедиторського обслуговування; напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, підприємницької діяльності; етику ділового спілкування та ведення переговорів.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи за фахом у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня — не менше ніж 5 років.

3. ДИРЕКТОР (КЕРІВНИК) МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА 1 (ТРАНСПОРТНОГО)
(Код КП-1316)

____________
1 Стосується також і суб’єктів «мікропідприємництва» відповідно до статті 55 Господарського кодексу України.

Завдання і обов’язки. Керує діяльністю підприємства згідно з чинним законодавством. Забезпечує підприємство професійно підготовленим персоналом, нормативно-правовою, нормативною, технологічною документацією, інформаційним забезпеченням від виробника транспортних засобів. Забезпечує формалізацію технологічних процесів, зокрема обґрунтування та виконання необхідних проектних робіт, їх впровадження. Виконує функції управління відповідно до профілю діяльності підприємства: перевезеннями пасажирів (зокрема, таксі та легковими автомобілями на замовлення), вантажів, прокатом транспортних засобів. Планує, управляє і оптимізує робочі процеси, управляє персоналом. Визначає цілі, стратегію розвитку, встановлює процедури забезпечення перевезень, відповідні процедурам розвитку послуг автомобільного транспорту. Забезпечує аналізування витрат на розробку бізнес-проектів, укладає договори, створює необхідні рахунок-фактури. Забезпечує придатність транспортних засобів до експлуатації, перевірку договорів та документів на перевезення, дотримання правил перевезень, режимів праці та відпочинку водіїв, умов ліцензування, правил бухгалтерського обліку, розподіл транспортних засобів за видами вантажів або послуг, виконання вимог щодо безпеки дорожнього руху та перевезень. Забезпечує виконання підприємством зобов’язань перед бюджетами всіх рівнів, замовниками і кредиторами та недопущення заборгованості із заробітної плати. Відповідає на запити та пропозиції щодо характеристик послуг, консультує клієнтів, генерує типові рішення для бізнес-процесів. Організовує і контролює діяльність професійних виконавців у сфері обробки замовлень та прокату. Планує виконання завдань, контролює якість їх виконання. Розробляє і забезпечує реалізацію маркетингових програм. Організовує роботи з поточного ремонту будівель і споруд, розробляє і впроваджує заходи щодо благоустрою, озеленення і прибирання території підприємства і прилеглих до нього територій. Забезпечує своєчасне подання статистичної звітності.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, що регулюють діяльність підприємства, в тому числі у сферах цивільного, трудового, господарського, адміністративного, кримінального, соціального, податкового права, з питань ділового та фінансового управління підприємством, допуску до ринку перевезень, технічних приписів, вимог, умов та технології перевезень, експлуатації транспортних засобів, безпеки транспортного процесу; основні положення міжнародних конвенцій та угод в галузі автомобільного транспорту; нормативно-правові акти з питань надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів, прокату транспортних засобів; з питань технічного регулювання безпечності конструкції, технічного стану транспортних засобів та захисту довкілля; споживчі і експлуатаційні характеристики транспортних засобів; нормативно-правові акти з питань страхування; перспективи та світові тенденції розвитку галузі; ринкову економіку, основи підприємництва та ведення бізнесу, бухгалтерського обліку; кон’юнктуру ринку транспортних послуг, порядок ціноутворення та оподаткування на транспорті, основи маркетингу; теорію менеджменту, макро- і мікроекономіки; порядок підготовки та встановлення господарських зв’язків, методику претензійної роботи; порядок розроблення договорів, контрактів, угод; етику ділового спілкування; методи оброблення інформації з використанням сучасних технічних засобів комунікацій та зв’язку, обчислювальної техніки; теорію і практику роботи з персоналом; правила технічної експлуатації колісних транспортних засобів та їх складників, нормативно-правові акти з питань безпечної експлуатації електроустановок споживачів електромобілів та автомобілів з гібридним урухомником; правила життєзабезпечення.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи за фахом у відповідній сфері діяльності — не менше ніж 3 роки.

4. ДИРЕКТОР (КЕРІВНИК) МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА (ТРАНСПОРТНОГО, СКЛАДСЬКОГО)
(Код КП-1316)

Спеціалізація

ДИРЕКТОР (КЕРІВНИК) МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Завдання та обов’язки. Керує діяльністю підприємства згідно з чинним законодавством. Забезпечує підприємство відповідними будівлями і спорудами, засобами виробництва, професійно підготовленим персоналом, нормативно-правовою, нормативною, технологічною документацією, інформаційним забезпеченням від виробників транспортних засобів. Забезпечує формалізацію технологічних процесів, зокрема обґрунтування та виконання необхідних проектних робіт, їх впровадження. Керує роботами з маркетингу, розглядає нові ідеї, концепції та заходи для змінення обсягу продажу транспортних засобів, їх складників, аксесуарів, а також послуг з технічного обслуговування і ремонтування, планує виконання робіт і заходи щодо забезпечення конкурентоспроможності з урахуванням законодавчих норм стосовно охорони навколишнього середовища, виходячи з балансу застосовуваних матеріалів, виробничих процесів і можливостей щодо утилізації. Розробляє нові напрями маркетингової діяльності та концепції роздрібної торгівлі. Забезпечує оперативне задоволення вимог замовників, покращує співпрацю та взаємодію між виробниками транспортних засобів, складових частин та аксесуарів та підприємством технічного сервісу. Забезпечує виконання підприємством зобов’язань перед бюджетами всіх рівнів та недопущення заборгованості із заробітної плати. Супроводжує і контролює визначені сфери діяльності і процеси, управляє бізнес-проектами і контролює їх виконання. Розробляє навчальні програми з продажу для співробітників і управляє ними. Організовує інформування покупців про найбільш масові варіанти і моделі транспортних засобів та спеціальні моделі, які мають певні переваги в експлуатації, що доводить демонструванням тест-драйвів, порівнює їхні технічні характеристики з огляду на світовий досвід так, щоб покупці могли побачити під час тест-драйву певні переваги рекомендованих транспортних засобів. Контролює виконання лізингових та фінансових контрактів, зокрема щодо ціни і гарантійних зобов’язань, надходження грошей, бухгалтерський облік; несе відповідальність за продажі і контролює правильність оформлення всіх угод, обробляє замовлення, виконує логістичні функції щодо людських ресурсів у сфері управління. Організовує роботи з поточного ремонту будівель і споруд, розробляє і впроваджує заходи щодо благоустрою, озеленення і прибирання території підприємства і прилеглих до нього територій.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, міжнародні технічні регламенти, якими урегульовано вимоги до загальної, екологічної, активної і пасивної безпечності та затвердження конструкції колісних транспортних засобів, допуск їх до експлуатації, а також сферу технічного сервісу колісних транспортних засобів, їх компонентів і запасних частин, технічні регламенти і інші нормативно-правові документи з питань технічного обслуговування і ремонтування транспортних засобів, технічні стандарти, що стосуються конструкції і технічної експлуатації транспортних засобів; нормативно-правові акти з питань безпечної експлуатації електроустановок споживачів електромобілів та автомобілів з гібридним урухомником; технічні характеристики транспортних засобів, їх запасних частин і аксесуарів; існуючі системи збуту та розподілу продукції в автомобільній промисловості; особливості планування та моніторингу ремонтних замовлень; правила ведення торгових переговорів з продажу і порядок аналізування результатів продажу; правила використання інформаційних і комунікаційних систем, зокрема для захисту персональних даних клієнтів; загальні виробничі технічні умови стосовно виготовлення і ремонтування транспортних засобів; порядок укладання фінансових контрактів, контрактів оренди; методи управління складом; основи економіки, підприємництва та ведення бізнесу, бухгалтерського обліку; порядок ціноутворення та оподаткування на транспорті, основи маркетингу; порядок підготовки та встановлення господарських зв’язків, методику претензійної робота; етику ділового спілкування; методи оброблення інформації з використанням сучасних технічних засобів комунікацій та зв’язку, обчислювальної техніки; теорію і практику роботи з персоналом.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи за фахом у відповідній сфері діяльності — не менше ніж 3 роки.

5. ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
(Код КП-1226.1)

Завдання та обов’язки. Визначає і координує інвестиційну та інноваційну політику, напрями технічного розвитку підприємства, шляхи його реконструкції і технічного переозброєння, реструктуризації. Організовує роботу технічних служб з метою убезпечення технічної готовності колісних транспортних засобів підприємства, контролює результати їх роботи. Забезпечує ефективність роботи технічних служб, скорочення матеріальних, фінансових і трудових витрат у процесах технічного обслуговування і ремонтування, їх відповідність встановленим вимогам. Організовує роботу з удосконалення процесів технічного обслуговування і ремонтування транспортних засобів, проведення обов’язкової перевірки придатності їх до експлуатації, підготовки транспортних засобів та їх складових частин до утилізації, затверджує відповідні технологічні процеси, контролює відповідність їх виконання. Забезпечує впровадження нової техніки і технологій в підпорядкованих службах, своєчасну та якісну підготовку виробництва, технічну експлуатацію, ремонт і модернізацію устатковання. Організовує впровадження нової техніки і новітніх технологій. Сприяє патентно-винахідницькій діяльності, раціоналізації робочих місць. Вживає заходів щодо запобігання шкідливому впливу виробництва на навколишнє середовище, створює сприятливі і безпечні умови праці. Здійснює контроль за дотриманням технологічної дисципліни, правил життєдіяльності працівників, приписів органів державного нагляду за охороною праці, природоохоронних, санітарних та інших. Вживає заходів щодо удосконалення організації роботи працівників технічних служб, забезпечує навчання та підвищення кваліфікації персоналу. Контролює стан дотримання трудової і виробничої дисципліни в підпорядкованих підрозділах.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, які регулюють діяльність автотранспортного підприємства з технічного регулювання стосовно конструкції і перевірки технічного стану транспортних засобів; перспективи технічного, економічного і соціального розвитку галузі і підприємства; спеціалізацію і особливості структури підприємства; виробничі потужності підприємства; методи господарювання та управління підприємством; порядок укладення і виконання господарських договорів; технологію виконання технічного обслуговування і ремонтування рухомого складу; призначення й основні техніко-експлуатаційні характеристики транспортних засобів, вантажно-розвантажувальних механізмів, устатковання; правила технічної експлуатації транспортних засобів; основні досягнення науки в галузі автомобілебудування; основи економіки, організацію ремонтного виробництва, праці та управління; напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, підприємницької діяльності; етику ділового спілкування та ведення переговорів; нормативно-правові акти з питань безпечної експлуатації електроустановок споживачів електромобілів та автомобілів з гібридним урухомником, зокрема з урахуванням міжнародних технічних регламентів стосовно питань експлуатації транспортних засобів.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи за фахом у відповідній сфері діяльності — не менше ніж 5 років.

6. ЗАВІДУВАЧ БЮРО (КВИТКОВОГО)
(Код КП-1226.2)

Спеціалізація

ЗАВІДУВАЧ БЮРО КВИТКОВОГО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Завдання та обов’язки. Здійснює керівництво діяльністю квиткового бюро. Складає замовлення щодо необхідної кількості бланків проїзних та провізних документів (квитки, посадочні талони, квитанції з оплати багажу, вантажу тощо) і забезпечує їх отримання та видачу. Забезпечує зберігання проїзних документів та інших документів суворої звітності, зберігання пов’язаних архівних матеріалів. Веде облік використання бланків та звіряє його з даними квиткових касирів. Виконує роботу з підготовки необхідних звітів та довідок, пов’язаних з діяльністю бюро.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, розпорядчі документи з питань роботи бюро; форми проїзних та провізних документів; порядок отримання, обліку, зберігання і видачі бланків проїзних, провізних та інших документів суворої звітності; правила ведення звітності; правила експлуатації обчислювальної техніки, комунікацій та зв’язку; основи організації праці; правила та норми життєзабезпечення.

Кваліфікаційні вимоги. Початковий або перший рівень вищої освіти за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи за фахом — не менше 1 року.

7. ЗАВІДУВАЧ ДВОРУ (ВАНТАЖНОГО)
(Код КП-1226.2)

Спеціалізація

ЗАВІДУВАЧ ДВОРУ ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Завдання та обов’язки. Організовує роботу вантажного двору. Забезпечує приймання, зберігання вантажів і їх своєчасне вивезення, виконання робіт з навантаження, розвантаження та перевантаження вантажів (зокрема, швидкопсувних, небезпечних, великовагових, великогабаритних) з дотриманням норм, правил та інструкцій із забезпечення життєдіяльності. Забезпечує ефективне використання виробничих площ і вантажно-розвантажувальних засобів. Контролює дотримання технічних умов завантаження і розміщення вантажу, часу простою транспортних засобів під операціями завантаження, правильність оформлення документації щодо обліку вантажно-розвантажувальних робіт. Контролює забезпечення задовільного стану складських приміщень, вантажно-розвантажувальних площадок і вагових приладів. Бере участь в контрольних операціях навантаження і розвантаження вантажів. Аналізує роботу вантажного двору. Розробляє і впроваджує заходи щодо скорочення простою транспортних засобів під час вантажно-розвантажувальних робіт, запобігання псуванню вантажів. Організовує роботу щодо підвищення рівня професійних знань працівників вантажного двору. Забезпечує своєчасне оформлення встановлених форм звітності. Керує працівниками вантажного двору.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи з питань організації роботи вантажного двору, вимоги технологічної документації; правила і технічні умови зберігання, розвантаження, навантаження, розміщення й закріплення вантажів (зокрема, швидкопсувних, небезпечних, великовагових, великогабаритних); положення та інструкції з ведення звітності щодо роботи вантажного двору; умови договорів на перевезення та зберігання вантажів, оренду складських приміщень та устатковання; порядок розрахунків за надані послуги та виконані роботи; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; правила та норми забезпечення життєдіяльності працівників.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи за фахом у відповідній сфері діяльності — не менше ніж 2 роки.

8. ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА (НАЧАЛЬНИКА, ІНШОГО КЕРІВНИКА) АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
(Код КП-1210.1)

Завдання та обов’язки. Визначає і координує діяльність служби експлуатації колісних транспортних засобів підприємства з метою забезпечення ефективності перевізного процесу. Вживає заходів для своєчасного виконання підприємством договірних зобов’язань щодо якісних та безпечних перевезень пасажирів та вантажів. Забезпечує придатність транспортних засобів до експлуатації, перевірку договорів та документів на перевезення, дотримання правил перевезень, режимів праці та відпочинку водіїв, умов ліцензування, правил бухгалтерського обліку, розподіл транспортних засобів за вантажами або послугами, виконання вимог щодо безпеки дорожнього руху та перевезень. Оформлює документацію на перевезення та забезпечує водіїв обов’язковими для виконання перевезень документами. Організовує вивчення ринку транспортних послуг та потреб споживачів, виявляючи характер, обсяги і напрямки транспортних потоків. Керує підготовкою комплекту документів, необхідних для отримання підприємством ліцензій, сертифікатів та свідоцтв у випадках, передбачених чинними нормативно-правовими актами. Забезпечує представництво підприємства під час проведення конкурсу щодо перевезень вантажів, пасажирів. За результатами конкурсу забезпечує укладання і контролює виконання договору з перевезень. Бере участь в роботі з удосконалення транспортної мережі в регіоні діяльності. Керує розробкою і впровадженням новітніх технологій і методів організації перевезень. Організовує впровадження сучасних форм організації праці водіїв. Організовує контроль за станом дорожньої документації водія, обліком і витратами автомобільного пального. Керує діяльністю структурних підрозділів служби експлуатації підприємства, контролює результати її роботи, стан трудової і виробничої дисципліни. Забезпечує своєчасне подання статистичної звітності.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, що регулюють діяльність підприємства, в тому числі у сферах цивільного, трудового, господарського, адміністративного, кримінального, соціального, податкового права, з питань ділового та фінансового управління підприємством, допуску до ринку перевезень, технічних приписів, вимог, умов та технології перевезень, експлуатації транспортних засобів, безпеки транспортного процесу; нормативні акти, які регулюють діяльність автотранспортного підприємства, а у разі здійснення підприємством міжнародних перевезень пасажирів і вантажів — основні положення міжнародних конвенцій та угод в галузі автомобільного транспорту; правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту; правила перевезень вантажів, зокрема небезпечних, швидкопсувних, великовагових та великогабаритних; порядок проведення конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом; перспективи технологічного, технічного, економічного та соціального розвитку галузі і підприємства; спеціалізацію й особливості структури підприємства; технічні характеристики транспортних засобів підприємства, можливості їх ефективного використання та виробничих потужностей; сучасні методи господарювання та управління; порядок укладення і виконання господарських договорів; порядок отримання ліцензій, сертифікатів і свідоцтв; організацію процесу перевезень, режиму праці і відпочинку водіїв, інших працівників; основи економіки, організації перевезень, праці та управління; напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, підприємницької діяльності; етику ділового спілкування та ведення переговорів; нормативно-правові акти з питань безпечної експлуатації електроустановок споживачів електромобілів та автомобілів з гібридним урухомником, зокрема міжнародні технічні регламенти стосовно питань експлуатації транспортних засобів.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи за фахом у відповідній сфері діяльності — не менше ніж 5 років.

9. ЗАВІДУВАЧ КАСИ
(Код КП-1231)

Спеціалізація

ЗАВІДУВАЧ КАСИ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ

Завдання та обов’язки. Організовує роботу квиткових кас. Контролює правильність оформлення квитковими касирами проїзних документів і отримання оплати за проїзд, своєчасність інформування пасажирів про графіки руху автобусів і наявність вільних місць, зокрема в Інтернеті. Стежить за отриманням від суміжних станцій та наданням інформації пасажирам про наявність вільних місць у автобусах. Організовує роботу щодо повернення коштів пасажирам за невикористані квитки. Розглядає скарги і пропозиції пасажирів, надає їм необхідну інформацію. Забезпечує робочі місця касирів необхідним інвентарем, бланками проїзних документів, розкладом руху автобусів, канцелярським приладдям, довідковими документами. Забезпечує наявність в касі бланків проїзних документів. Здійснює систематичний контроль за своєчасним внесенням змін у довідково-інформаційні документи квиткових касирів, забезпеченням своєчасної інкасації грошової виручки квиткових касирів. Стежить за справністю касових апаратів, організовує їх ремонт і заміну. Складає зведений касовий звіт.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, які стосуються роботи квиткових кас та порядку ведення касових операцій; правила перевезень пасажирів і багажу; форми проїзних документів і порядок їх оформлення, продажу; основні маршрути руху автобусів; тарифи на перевезення пасажирів і пільги, що надаються окремим категоріям громадян; правила обліку та порядок передачі відомостей про наявність вільних місць у автобусах; правила збереження бланків суворої звітності і порядок їх обліку; правила ведення касової книги і складання касової звітності; положення про матеріальну відповідальність робітників та службовців; правила експлуатації обчислювальної техніки, комунікацій та зв’язку; основи організації праці; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Початковий або перший рівень вищої освіти за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи за фахом — не менше 1 року.

10. ЗАВІДУВАЧ КІМНАТИ ВІДПОЧИНКУ ВОДІЇВ АВТОМОБІЛІВ
(Код КП-1225)

Завдання та обов’язки. Організовує роботу кімнати відпочинку. Забезпечує створення сприятливих умов для міжрейсового відпочинку водіїв у кімнатах відпочинку. Забезпечує безперебійне функціювання предметів господарського вжитку, устатковання та пристроїв кімнат відпочинку, а також роботу системи опалення, санітарного устатковання та їх ремонт у встановлені терміни. Забезпечує збереження господарського інвентарю, його відновлення та поповнення, дотримання чистоти у приміщеннях, а також збереження особистого майна відпочиваючих. Забезпечує наявність засобів протипожежного захисту, контролює дотримання у кімнаті відпочинку правил життєдіяльності. Веде книгу скарг і пропозицій, вживає заходів щодо усунення недоліків в роботі кімнати.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи щодо утримання житлових, культурно-побутових та інших приміщень; вимоги до обладнання та правила утримання кімнат відпочинку; порядок обліку матеріальних цінностей; правила внутрішнього розпорядку кімнат відпочинку; основи організації праці.

Кваліфікаційні вимоги. Початковий або перший рівень вищої освіти за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи за фахом — не менше 1 року.

11. ЗАВІДУВАЧ КОНТЕЙНЕРНОГО МАЙДАНЧИКА
(Код КП-1226.2)

Завдання та обов’язки. Організовує роботу контейнерного майданчика. Забезпечує приймання, зберігання, сортування, відвантаження та облік контейнерів, а також якісне оформлення перевізних документів. Забезпечує ефективне використання виробничих площ майданчика, устатковання і пристроїв, вантажно-розвантажувальних механізмів. Контролює дотримання технічних умов встановлення та закріплення контейнерів на транспортних засобах, дотримання технологічних процесів вантажно-розвантажувальних робіт, норм часу простою транспортних засобів в операціях з вантажами. Забезпечує своєчасне відвантаження контейнерів для ремонтування і отримання відремонтованих. Забезпечує технічну експлуатацію обладнання контейнерного майданчика згідно з встановленими правилами. Організовує матеріально-технічне постачання контейнерного майданчика, роботу прийомоздавальників вантажів і персоналу, що обслуговує контейнерний майданчик. Аналізує роботу контейнерного майданчика, вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків. Організовує роботу з підвищення рівня професійних знань працівників контейнерного майданчика. Розробляє і впроваджує заходи щодо поліпшення роботи контейнерного майданчика. Забезпечує своєчасне оформлення встановлених форм звітності. Керує працівниками контейнерного майданчика.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, технологічні та методичні матеріали з питань організації роботи контейнерного майданчика; правила розміщення, закріплення, перевезення і зберігання вантажів (в тому числі швидкопсувних, небезпечних) у контейнерах; технічні умови розміщення, закріплення контейнерів на транспортному засобі; положення та інструкції з ведення звітності щодо роботи контейнерного майданчика; умови договорів на зберігання вантажів, оренду складських приміщень та устатковання; порядок розрахунків за надані послуги та виконані роботи; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; правила та норми забезпечення життєдіяльності працівників.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи за фахом — не менше 2 років.

12. ЗАВІДУВАЧ ПЛАТФОРМИ СОРТУВАЛЬНОЇ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
(Код КП-1226.2)

Завдання та обов’язки. Організовує роботу сортувальної платформи. Забезпечує переробку вантажопотоку, який надходить для сортування і зберігання вантажів, ефективне використання виробничих майданчиків та вантажно-розвантажувальних засобів. Контролює правильність розміщення вантажів на транспортному засобі. Забезпечує правильну технічну експлуатацію і утримання вагових приладів. Бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо запобігання псуванню вантажів під час сортування. Аналізує роботу сортувальної платформи, розробляє і вживає заходів, спрямованих на поліпшення її роботи. Організовує роботу прийомоздавальників вантажів, механізаторів і вантажників. Забезпечує своєчасне оформлення встановлених форм звітності. Керує працівниками сортувальної платформи.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, технологічні та методичні матеріали з питань організації роботи сортувальної платформи; правила і технічні умови розвантаження, навантаження, розміщення і закріплення вантажів (зокрема, швидкопсувних, небезпечних, великовагових, великогабаритних); положення та інструкції з ведення звітності щодо роботи платформи сортувальної; умови договорів на зберігання, сортування вантажів, оренду складських приміщень та устатковання; порядок розрахунків за надані послуги та виконані роботи; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; правила та норми забезпечення життєдіяльності працівників.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи за фахом — не менше 2 років.

13. ЗАВІДУВАЧ СКЛАДУ ВАНТАЖІВ
(Код КП-1226.2)

Спеціалізація

ЗАВІДУВАЧ СКЛАДУ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Завдання та обов’язки. Організовує роботу складу вантажів. Забезпечує зберігання вантажів (в тому числі швидкопсувних, небезпечних, великовагових, великогабаритних), їх своєчасне вивезення, ефективне використання виробничих площ і вантажно-розвантажувальних механізмів. Аналізує виконання робіт з вантажообробки та вживає заходів з ліквідації виявлених порушень. Бере участь у контрольних перевірках навантаження і розвантаження вантажів. Розробляє і впроваджує заходи щодо забезпечення збереження вантажів на складі. Забезпечує відповідний вимогам технічний стан складських приміщень, вагових приладів та іншого обладнання. Організовує роботу прийомоздавальників вантажів, вантажників і механізаторів. Організовує роботу з підвищення рівня професійних знань працівників. Керує працівниками складу.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, технологічні та методичні матеріали з питань організації роботи складу вантажів; правила і технічні умови зберігання вантажів (зокрема, небезпечних, великовагових, великогабаритних); положення та інструкції з ведення звітності щодо роботи складу вантажів; умови договорів на зберігання вантажів, оренду складських приміщень та устатковання; порядок розрахунків за надані послуги та виконані роботи; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Початковий або перший рівень вищої освіти за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи у відповідній сфері діяльності — не менше 1 року.

14. МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) З ЛОГІСТИКИ
(КОД КП-1475.4)

Спеціалізація

МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) З ЛОГІСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Завдання та обов’язки. Створює інфраструктуру з надання послуг технічного сервісу задля убезпечення експлуатування транспортних засобів і їх утилізації. Оцінює економічний ефект від прийняття логістичних рішень та конкурентоспроможність підприємства, сприяє ефективному управлінню фінансовими потоками. Розробляє перспективні, поточні та оперативні плани логістичної діяльності з управлінням матеріальними потоками. Координує діяльність усіх підрозділів підприємства щодо забезпечення виконання зобов’язань перед замовниками стосовно — надання послуг з технічного обслуговування, ремонтування і утилізації транспортних засобів; підготовки до продажу транспортних засобів, запасних частин, експлуатаційних матеріалів і аксесуарів, необхідних для належного утримання, зокрема гарантійного і післягарантійного ремонту (обслуговування) та підготовки і передачі складових частин, які втратили споживчі властивості, на утилізацію. Розробляє прогнози попиту на послуги підприємства. Визначає потреби в забезпеченні виробничого процесу підприємства необхідними матеріальними ресурсами, організовує забезпечення цих ресурсів. Організовує прийняття оптимальних рішень щодо господарських зв’язків з постачальниками виробників транспортних засобів, їхніх складників. Розробляє стратегію управління запасами, визначає оптимальні рівні запасів. Здійснює аналіз впливу розміру запасів на розмір обігового капіталу підприємства. Забезпечує розроблення логістичної інформаційної системи підприємства, складання встановленої звітності, формування бази даних щодо організації матеріальних потоків підприємства. Розробляє і надає керівнику підприємства пропозиції з організаційно-технічних, економічних, кадрових і соціально-психологічних питань з метою збільшення обсягу прибутку, підвищення якості і конкурентоспроможності послуг підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринках, ощадливого й ефективного використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів. За економічними, зокрема щодо дотримання режиму ощадливого використання ресурсів, екологічними показниками, за правилами життєзабезпечення, претензіями і скаргами споживачів аналізує результати роботи підприємства, надає керівнику результати аналізу та пропозиції щодо покращення діяльності підприємства. Залучає до вирішення задач консультантів і експертів з різних сфер діяльності.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, які регулюють порядок діяльності підприємства, національні та міжнародні стандарти стосовно загальної, екологічної, активної і пасивної безпечності конструкції і технічного стану транспортних засобів; перспективи технологічного, економічного та соціального розвитку підприємства; особливості структури і спеціалізацію підприємства; ринкову економіку, правила підприємництва та ведення бізнесу; кон’юнктуру ринку послуг технічного сервісу, порядок ціноутворення та оподаткування; теорію менеджменту, макро- та мікроекономіки; перспективи та світові тенденції розвитку автомобілебудування; порядок підготовки та встановлення господарських зв’язків; принципи логістики, організацію і проектування логістичних систем, теорію управлінських рішень та комунікацій; чинні стандарти та технічні умови на сировину, продукцію, умови постачання та зберігання матеріальних ресурсів; матеріальні потоки, логістику закупок і розміщення замовлень; порядок розроблення комерційних умов договорів, контрактів, угод; етику ділового спілкування; методи оброблення інформації з використанням сучасних технічних засобів, комунікацій та зв’язку, обчислювальної техніки; теорію і практику управління персоналом.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи — не менше 2-х років.

15. МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) В ТОРГІВЛІ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ
(Код КП-1451)

Завдання та обов’язки. Обробляє комерційні пропозиції і завдання, планує (розподіляє) продажі колісних транспортних засобів, закупівлю, розподіл та продаж їх запасних частин, зокрема експлуатаційних матеріалів, і аксесуарів в авторизованій та неавторизованій сферах технічного сервісу транспортних засобів. Аналізує усі види необхідних для торгівлі калькуляцій, організовує бухгалтерський облік стосовно діяльності з продажу, а також відповідає за організацію такого обліку персоналом. Моніторить ринок і, враховуючи отримані таким чином дані, використовує їх у плануванні та проведенні маркетингових заходів. Управляє закупками запасних частин та аксесуарів, бере участь у організації забезпечення технічного обслуговування та ремонтування транспортних засобів, зокрема таких, що були у користуванні; укладає необхідні угоди. Організовує надання порад приватним і комерційним клієнтам щодо надаваних послуг, включаючи фінансування, лізинг, страхування та укладення гарантійних контрактів.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, міжнародні технічні регламенти, якими урегульовано вимоги до загальної, екологічної, активної і пасивної безпечності та затвердження конструкції колісних транспортних засобів, допуску їх до ринку і експлуатації, а також сферу технічного сервісу колісних транспортних засобів, їх компонентів і запасних частин, технічні регламенти і інші нормативно-правові документи з питань технічного обслуговування і ремонтування транспортних засобів, технічні стандарти, що стосуються конструкції і технічної експлуатації транспортних засобів; технічні характеристики транспортних засобів, їх запасних частин і аксесуарів; існуючі системи збуту та розподілу в автомобільній промисловості; що необхідно враховувати під час планування та моніторингу замовлень з ремонту; правила ведення торгових переговорів з продажу і порядок аналізування результатів продажу; правила ефективного використовування інформації і комунікаційних систем, захисту персональних даних клієнтів; загальні виробничі технічні умови стосовно виготовлення і ремонтування транспортних засобів, особливо спеціальних і спеціалізованих; основи економіки, порядок змінення умов договору на післягарантійне обслуговування, укладення фінансових контрактів, контрактів оренди; методи управління складами; методи ринкової оцінки транспортних засобів.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань або вища освіта першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи за фахом: для магістра — не менше 2 років, бакалавра — не менше 3 років.

16. МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ
(Код КП-1443)

Завдання та обов’язки. Розробляє стратегічні цілі діяльності підприємства, забезпечує прийняття оптимальних управлінських рішень з метою його стабільного функціонування на короткострокову та довгострокову перспективу. Здійснює контроль за розробкою і реалізацією бізнес-планів і угод, контрактів, що укладаються, оцінює ступінь можливого ризику. Розробляє і надає керівнику підприємства пропозиції з організаційно-технічних, економічних, кадрових і соціально-психологічних питань з метою збільшення обсягу прибутку, підвищення якості і конкурентоспроможності послуг підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринках, ощадливого й ефективного використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів. Встановлює раціональні господарські зв’язки з діловими партнерами, систему пошуку необхідної інформації для розширення зв’язків і обміну досвідом. Здійснює аналіз попиту на транспортні послуги за допомогою вивчення й оцінки потреб замовників. Залучає до вирішення задач консультантів і експертів з різних питань (правових, технічних, фінансових і ін.). Організовує рекламну діяльність.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, що регулюють діяльність підприємства, в тому числі у сферах цивільного, комерційного, соціального, податкового права, з питань ділового та фінансового управління підприємством, допуску до ринку перевезень, технічних приписів, вимог, умов та технології перевезень, експлуатування транспортних засобів, безпеки транспортного процесу; у разі здійснення підприємством міжнародних перевезень пасажирів і вантажів — основні положення міжнародних конвенцій і угод в галузі автомобільного транспорту; закони та нормативно-правові акти, що регламентують підприємницьку та комерційну діяльність; перспективи та світові тенденції розвитку галузі; основи організації процесу надання транспортних послуг; ринкову економіку, підприємництво та ведення бізнесу; кон’юнктуру ринку транспортних послуг, порядок ціноутворення та оподаткування на транспорті, основи маркетингу; теорію менеджменту, макро- і мікроекономіки; порядок підготовки та встановлення господарських зв’язків, методику акто-претензійної роботи; теорію управлінських рішень та комунікацій; порядок розроблення комерційних умов договорів, контрактів, угод; етику ділового спілкування; методи оброблення інформації з використанням сучасних технічних засобів, комунікацій та зв’язку, обчислювальної техніки; теорію і практику роботи з персоналом.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи за фахом — не менше ніж 2 роки.

17. МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ
(Код КП-1443)

Спеціалізація

МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ З ПИТАНЬ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Завдання та обов’язки. Раціонально та постійно управляє діяльністю підприємства з питань організації перевезень пасажирів та (або) вантажів. Забезпечує прийняття оптимальних управлінських рішень з метою організації безпечного перевізного процесу. Вивчає особливості ринку транспортних послуг та потреби споживачів, встановлює характеристики, обсяги і напрямки транспортних потоків. Забезпечує підготовку комплекту документів, необхідних для отримання ліцензій, сертифікатів та свідоцтв у випадках, передбачених нормативно-правовими актами. Забезпечує виконання ліцензійних умов. Оформлює документацію на перевезення та забезпечує водіїв обов’язковими для виконання перевезень документами. Вживає заходів для своєчасного виконання зобов’язань щодо якісних та безпечних перевезень. Організовує роботу транспортних засобів підприємства з їх раціональним і ефективним використанням, з дотриманням правил технічної експлуатації та безпеки дорожнього руху. Забезпечує придатність транспортних засобів до експлуатації, перевірку договорів та документів на перевезення, дотримання правил перевезень, режимів праці та відпочинку водіїв, умов ліцензування, правил бухгалтерського обліку, розподіл транспортних засобів за вантажами або послугами, виконання вимог щодо безпеки дорожнього руху та перевезень. Керує розробкою і впровадженням новітніх технологій і методів організації перевезень. Розробляє та узгоджує технологічну документацію для здійснення безпечного перевезення небезпечних вантажів. Забезпечує розроблення розкладів руху автобусів підприємства, схем та паспортів автобусних маршрутів. Організовує контроль за роботою транспортних засобів підприємства на лінії, забезпечує контроль за ефективністю використання, навантажувально-розвантажувальних механізмів і устатковання, удосконаленням технологічних процесів перевезень і навантажувально-розвантажувальних робіт. Забезпечує контроль за виконанням перевізних процесів, своєчасним проведенням інструктажів водіїв щодо правил, умов перевезень та вимог безпечного використання транспортних засобів, проведення робіт і безпеки руху. Вживає заходів щодо покращення техніко-експлуатаційних показників роботи транспортних засобів. Контролює сплату податків підприємством та виконання інших фінансових зобов’язань. Забезпечує своєчасне і правильне ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності. Забезпечує дотримання вимог до працівників, їх трудових прав та оплати праці. Бере участь в роботі з удосконалення транспортної мережі в регіоні діяльності.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, що регулюють діяльність підприємства, в тому числі у сферах цивільного, трудового, господарського, адміністративного, кримінального, соціального, податкового права, з питань ділового та фінансового управління підприємством, допуску до ринку перевезень, технічних приписів, вимог, умов та технології перевезень, експлуатації транспортних засобів, безпеки транспортного процесу щодо управління як національними, так і міжнародними транспортними операціями; перспективи та світові тенденції розвитку галузі; основи організації безпечного процесу надання транспортних послуг; основи безпечного експлуатування транспортних засобів, технічні приписи, вимоги; ринкову економіку, основи підприємництва та ведення бізнесу; кон’юнктуру ринку транспортних послуг, порядок ціноутворення та оподаткування на транспорті, основи маркетингу; теорію менеджменту, макро- і мікроекономіки; порядок підготовки до розширення господарських зв’язків, методику акто-претензійної роботи; теорію прийняття управлінських рішень та комунікацій; порядок розроблення комерційних умов договорів, контрактів, угод; етику ділового спілкування; методи оброблення інформації з використанням сучасних технічних засобів, комунікацій та зв’язку, обчислювальної техніки; теорію і практику роботи з працівниками; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи за фахом — не менше ніж 5 років.

18. МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ
(Код КП-1443)

Спеціалізація

МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ З ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Завдання і обов’язки. Забезпечує технічне обслуговування і ремонтування колісних транспортних засобів, їх складників та систем, надає консультації клієнтам, забезпечує розроблення пропозицій щодо ремонтування і прийняття замовлень, планує пов’язані робочі процеси, організує рекламу і маркетинг. Забезпечує дотримання вимог технологічної документації, інформаційного забезпечення від виробника та альтернативних рішень, координує окремі процеси, визначає потреби в основних та додаткових матеріалах, планує забезпечення персоналом. Відстежує дотримання термінів виконання робіт і організовує контроль за їх виконанням. У разі необхідності інструктує співробітників у відповідних сферах виробництва. Впливає на закупку та розпорядження матеріалами і устаткованням. У разі необхідності забезпечує проведення виконання технічного обслуговування та ремонтування устатковання. Складає калькуляції, перевіряє рахунки, контролює надходження і відтік грошових коштів. Координує роботу підрозділів (працівників), щоденно контролює дотримання правил життєдіяльності і організовує професійну підготовку персоналу на виробництві та спонукає його до підвищення рівня кваліфікації. Розробляє проекти планів, встановлює терміни проведення підготовчих робіт та виконання: ремонтних креслеників, необхідних технологічних документів і погодження їх, у разі потреби, з замовниками; оформлює усі технічні і комерційні рішення з урахуванням особливостей конструкції транспортних засобів та економічної доцільності; визначає процедури замовлення матеріалів, укладення контрактів з субпідрядниками, робочі процеси управління, контролю якості роботи. Забезпечує проведення вхідного контролю поставлених складників (запасних частин) і матеріалів; контролює установку, перевірку і контроль за параметрами устатковання, дотримання норм метрологічного контролю засобів вимірювальної техніки відповідно до нормативно-правових актів і вимог їх виробника. Надає професійну допомогу працівникам; виявляє недоліки у роботі виробничих підрозділів і домагається їх виправлення або усунення. Веде виробничі розрахунки: уточняє фінансові звіти за фактичною витратою матеріалів, рівнем складності виконаної роботи і трудомісткістю операцій; аналізує витрати, пов’язані з відхиленнями від попередніх розрахунків і, у разі потреби, уточняє їх із замовником. Надає поради замовникам, рекламу та асортимент послуг майстерні, записує і підтримує контакти з замовниками; детально їх консультує; опрацьовує рекламаційні акти. Забезпечує: проведення виробничих інструктажів, охорону праці та безпечність засобів виробництва, пожежну безпеку, дотримання правил забезпечення життєдіяльності працівників, регулярно провіряє безпечність і здатність приладів, устатковання, машин функціювати за призначенням; утилізування основних і додаткових матеріалів та інструментів, відходів виробництва відповідно до технологічної документації та нормативно-правових актів.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, міжнародні технічні регламенти, якими урегульовано вимоги до загальної, екологічної, активної і пасивної безпечності та затвердження конструкції колісних транспортних засобів, допуску їх до експлуатації, а також сферу технічного сервісу колісних транспортних засобів, їх компонентів і запасних частин, технічні регламенти і інші нормативно-правові документи з питань технічного обслуговування і ремонтування, експлуатування транспортних засобів, метрологічної діяльності, утилізації відходів, життєзабезпечення, технічні стандарти, що стосуються конструкції і технічної експлуатації транспортних засобів; технічні характеристики транспортних засобів, їх запасних частин і аксесуарів; що необхідно враховувати під час планування та моніторингу ремонтних замовлень; як вести переговори із замовниками послуг і як аналізувати результати виконаних робіт; нормативно-правові акти з питань безпечної експлуатації електроустановок споживачів електромобілів та автомобілів з гібридним урухомником, міжнародні технічні регламенти стосовно питань експлуатації транспортних засобів; загальні виробничі технічні умови стосовно виготовлення і ремонтування транспортних засобів; як можливо змінити умови договору на післягарантійне обслуговування; методи управління складом; основи економіки, організації праці, виробництва та управління.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи за фахом — не менше 3-х років.

19. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ (НА ТРАНСПОРТІ)
(Код КП-1226.2)

Спеціалізація

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Завдання та обов’язки. Забезпечує виконання договірних зобов’язань підприємства щодо надання транспортних послуг споживачам. Організовує роботу транспортних засобів підприємства з їх раціональним і ефективним використанням, з дотриманням вимог правил технічної експлуатації колісних транспортних засобів та безпеки дорожнього руху. Керує розробкою і впровадженням новітніх технологій і методів організації перевезень (зокрема, небезпечних вантажів). Забезпечує підготовку комплекту документів для отримання підприємством ліцензій, сертифікатів та свідоцтв у випадках, передбачених чинними нормативно-правовими актами. Розробляє та узгоджує документацію для здійснення безпечного перевезення небезпечних вантажів. Оформлює документацію на перевезення та забезпечує водіїв обов’язковими для виконання перевезень документами. Керує розробкою та подає на затвердження у встановленому порядку розклад руху автобусів підприємства, схеми та паспорти автобусних маршрутів. Розробляє технологічні процеси перевезень. Організовує контроль за роботою транспортних засобів підприємства на лінії. Забезпечує ефективне використання транспортних засобів, навантажувально-розвантажувальних механізмів і устатковання, удосконалення технологічних процесів перевезень і навантажувально-розвантажувальних робіт. Забезпечує контроль за виконанням перевізних процесів, дотриманням режиму праці і відпочинку водіїв, своєчасним проведенням інструктажів водіїв щодо правил, умов перевезень та вимог безпечного використання транспортних засобів, ведення робіт і безпеки руху. Вживає заходів щодо покращення техніко-експлуатаційних показників роботи транспортних засобів. Забезпечує своєчасне і правильне ведення обліку і статистичної звітності про роботу транспортних засобів. Керує працівниками відділу.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, методичні, нормативні документи з питань організації та виконання безпечного перевізного процесу; технологічні процеси, порядок отримання ліцензій, сертифікатів і свідоцтв; порядок проведення конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом; призначення й основні техніко-експлуатаційні характеристики та особливості конструкції транспортних засобів, навантажувально-розвантажувальних механізмів і засобів для контейнерних і пакетних перевезень, зокрема небезпечних, швидкопсувних, великогабаритних, великовагових вантажів; мережу доріг; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; правила та норми забезпечення життєдіяльності працівників.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи з організації перевізного процесу — не менше 2-х років.

20. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ (НА ТРАНСПОРТІ)
(Код КП-1226.2)

Спеціалізація

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ (ОБСЛУГОВУВАННЯ) КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Завдання та обов’язки. Забезпечує організацію та виконання робіт щодо здійснення гарантійних обслуговувань і ремонтів транспортних засобів та їх складників, стежить за дотриманням строків виконання робіт технічного сервісу. Організовує контроль за ходом та якістю виконання гарантійних обслуговувань та ремонтів. Забезпечує відповідність транспортних засобів чи їхніх складників, які підлягали гарантійному ремонту, вимогам виробника і нормативних документів. Здійснює моніторинг інформаційного забезпечення від виробника щодо змін, які стосуються технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів. Ознайомлює власників транспортних засобів із нормативно-правовими актами і нормами стосовно гарантій виробника, виконавця послуг. Забезпечує своєчасний розгляд претензій та рекламацій щодо якості та термінів виконання гарантійного ремонту, готує письмові відповіді на запити власників транспортних засобів. Консультує замовників з питань передпродажної підготовки та їх гарантійного ремонту, контролює зміст проектів рішень на претензії та заяви власників транспортних засобів. Надає консультативну допомогу працівникам відділу гарантійного ремонту (обслуговування). Координує роботу щодо своєчасного здійснення гарантійних ремонтів транспортних засобів, забезпечує їх облік, своєчасне оформлення відповідної документації, складання передбаченої звітності. Керує працівниками відділу.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, методичні документи та вимоги й інформаційне забезпечення від виробника з питань організації гарантійного обслуговування і ремонту, заміни транспортних засобів та їхніх складників; організацію робіт на підприємстві щодо здійснення гарантійного обслуговування та ремонту, основні технологічні процеси; конструкцію складових одиниць і агрегатів КТЗ, принципи їх роботи, можливі ушкодження і причини їхнього виникнення; особливості конструкцій транспортних засобів і їхнього обладнання; порядок формування реєстру гарантійних звернень власників КТЗ та реєстру гарантійних ремонтів; основи економіки; міжнародні технічні регламенти стосовно питань експлуатації транспортних засобів; правила життєдіяльності; етику ділового спілкування та ведення переговорів.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи за фахом — не менше 2-х років.

21. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ (НА ТРАНСПОРТІ)
(Код КП-1226.2)

Спеціалізація

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

Завдання та обов’язки. Організовує роботу із забезпечення потреб підприємства в паливно-енергетичних ресурсах (автомобільне і котельнопічне паливо, теплова і електрична енергія, мастильні матеріали і технічні рідини), їх раціонального використання. Організовує роботу з приймання, зберігання, видачі паливно-енергетичних ресурсів, здійснює оцінку витрат палива, енергії і мастильних матеріалів на підприємстві. Здійснює контроль за станом складського господарства, збереженням паливних та мастильних матеріалів, зокрема з вичерпаним ресурсом, оснащенням паливних і оливозаправних пунктів, теплового і електросилового обладнання. Бере участь у здійсненні паспортизації наявного паливно-енергетичного господарства, відходів паливно-енергетичних ресурсів. Здійснює постійну роботу з удосконалення форм заохочення працівників за економію паливно-енергетичних ресурсів і утилізацію відходів. Забезпечує своєчасність та достовірність ведення обліку та складання відповідної звітності. Керує працівниками відділу.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, методичні, нормативні документи з питань енергетичних ресурсів, зокрема відповідні Технічні регламенти, технологічні вимоги, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації зберігання і раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, зокрема вичерпаного ресурсу; методи і порядок планування забезпечення і використання паливно-енергетичних ресурсів; організацію складського господарства; номенклатуру споживання паливно-енергетичних ресурсів; правила технічної експлуатації колісних транспортних засобів, заправного і газонаповнювального устатковання; правила транспортування нафтопродуктів транспортними засобами, зокрема на утилізацію; правила перевезення небезпечних вантажів; організацію обліку і порядок складання звітності щодо використання паливно-енергетичних ресурсів; основи організації виробництва, праці і управління.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи за фахом — не менше 2-х років.

22. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ (НА ТРАНСПОРТІ)
(Код КП-1226.2)

Спеціалізація

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКОЇ РОБОТИ

Завдання та обов’язки. Забезпечує організацію транспортно-експедиторського обслуговування замовників послуг на умовах і в терміни, що визначені договірними зобов’язаннями. Керує роботою щодо укладання та своєчасного виконання угод транспортного експедирування, збереження і дотримання встановлених термінів доставки вантажів, видачі вантажів у встановленому порядку, а також інших умов, обумовлених договором транспортного експедирування. Бере участь у розробленні маршрутів перевезень, зокрема швидкопсувних, небезпечних вантажів. Контролює та організовує взаємодію всіх учасників доставки вантажів. Забезпечує ефективне використання транспортних засобів, навантажувально-розвантажувальних механізмів і устатковання, підвищення якості транспортно-експедиторського обслуговування. Організовує повідомлення одержувачів про прибуття вантажів на їхню адресу. Вживає заходів щодо забезпечення збереження вантажів, що перевозяться, убезпечення перевезень швидкопсувних та небезпечних вантажів, розширення мережі транспортно-експедиторських послуг, підвищення культури обслуговування. Аналізує характер, обсяги і напрямки перевезень вантажів. Здійснює контроль за своєчасним і правильним оформленням товарно-транспортних накладних, вантажних митних декларацій, іншої документації, що стосується перевезень. Контролює оформлення документів, пов’язаних із страхуванням вантажів, претензійних актів згідно із встановленими формами у разі надходження вантажів та транспортних засобів у пошкодженому стані. Контролює виконання комплексу заходів з відправлення вантажів, що надійшли у некондиційному стані, з браком. Контролює роботу з розшуку вантажів, транспортних засобів, які пропали, та ведення претензійних справ. Розглядає скарги замовників щодо якості транспортно-експедиторського обслуговування, аналізує й усуває причини їх виникнення. Забезпечує в процесі діяльності дотримання законів та інших нормативно-правових актів, а також міжнародних конвенцій і угод з транспортно-експедиторської діяльності. Керує працівниками відділу.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, методичні, нормативні документи з питань організації транспортно-експедиторського обслуговування, технологічні процеси; правила перевезень вантажів автомобільним транспортом (зокрема, швидкопсувних, небезпечних, великовагових, великогабаритних); вимоги щодо організації супроводження вантажів; технологічні процеси і організацію транспортно-експедиторського обслуговування; методи оптимізації транспортно-технологічних схем доставки вантажів; основи маркетингу на автомобільному транспорті; призначення й основні техніко-експлуатаційні характеристики транспортних засобів і правила їх технічної експлуатації; основи організації праці, виробництва та управління; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи за фахом — не менше 2-х років.

23. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ (НА ТРАНСПОРТІ)
(Код КП-1226.2)

Спеціалізація

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Завдання та обов’язки. Здійснює систематичний контроль за дотриманням працівниками підприємства, правил дорожнього руху, правил експлуатації колісних транспортних засобів та їх складників, організовує проведення заходів упередження дорожньо-транспортних пригод (ДТП). Розробляє і затверджує графік виїзду на маршрути працівників підприємства для проведення перевірки дотримання водіями правил дорожнього руху та вимог забезпечення життєдіяльності працівників, пасажирів, збереження вантажу. Керує організацією проведення службового розслідування ДТП з виїздом на місце їх виникнення. Керує роботою з аналізу причин ДТП з тяжкими наслідками, порушень водіями правил дорожнього руху, розробляє конкретні пропозиції щодо їх усунення. Організовує проведення занять у кабінеті з безпеки руху і вживає заходів із забезпечення їх необхідними методичними посібниками і наочним приладдям. Бере участь у роботі дисциплінарних комісій з розгляду матеріалів про порушення, допущені водіями підприємства, і атестаційних комісій із присвоєння працівникам кваліфікації. Контролює стажування водіїв транспортних засобів. Здійснює контроль за роботою контрольно-пропускних пунктів з випуску на лінію транспортних засобів в технічно справному стані, дотриманням інших норм порядку перевірки придатності транспортних засобів до експлуатації автомобільним перевізником. Бере участь у розробленні маршрутів з перевезення небезпечних вантажів, обстеженні маршрутів транспортних засобів з питань безпеки руху. Організовує перевірки технічного стану доріг, залізничних переїздів, мостів, під’їзних шляхів у місцях роботи транспортних засобів підприємства і вживає заходів через відповідні органи й організації щодо приведення їх у відповідний нормам та справний стан. Вносить пропозиції щодо убезпечення праці водіїв на маршрутах, у місцях навантаження і розвантаження, на зупинках і інших місцях руху транспорту. Організовує розробку схем руху транспорту і пішоходів на території підприємства, нанесення дорожньої розмітки, установку дорожніх знаків і сигнальних пристроїв. Організовує нанесення марковання на транспортний засіб у разі перевезення ним небезпечних вантажів. Керує працівниками відділу.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, методичні, нормативні документи з питань виконання та убезпечення перевізного процесу; правила дорожнього руху, схему доріг; організацію роботи на підприємстві щодо убезпечення перевезень; методи і форми пропаганди та інформації про правила безпеки дорожнього руху; психофізіологічні вимоги до водіїв; призначення і особливості конструкції транспортних засобів, правила технічної експлуатації транспортних засобів та їх складників; правила і засоби перевірки придатності колісних транспортних засобів до експлуатації; порядок і правила ведення документів щодо обліку і звітності з безпеки руху; основи економіки, організації праці, виробництва та управління.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи з організації безпеки дорожнього руху — не менше 2-х років.

24. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ (НА ТРАНСПОРТІ)
(Код КП-1226.2)

Спеціалізація

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ТЕХНІЧНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Завдання та обов’язки. Забезпечує виконання технічним відділом таких функцій: державна реєстрація, перереєстрація, зняття з обліку транспортних засобів; розроблення системи технічного обслуговування і ремонтування (далі — СТОІР), технологічної документації виробничих процесів з питань технічного обслуговування та ремонтування транспортних засобів, їх зберігання, щозмінної перевірки технічного стану або розробляє технічне завдання на розроблення системи такої перевірки, приймає розроблену на замовлення технологічну документацію, здійснює облік та контролює обіг технологічної документації. Розробляє плани-графіки технічного обслуговування, ремонтування, модернізації, переобладнання, додаткового оснащення транспортних засобів та контролює їх дотримання; розробляє норми трудомісткості, витрат основних і допоміжних матеріалів, інструменту в технологічних процесах СТОІР. Вживає заходів для отримання необхідного інформаційного забезпечення від виробника, дотримання єдності вимірювань у технологічних процесах з технічного обслуговування та ремонтування транспортних засобів, щозмінної перевірки придатності транспортних засобів до експлуатації; організовує розроблення рекомендацій щодо придбання технологічного устатковання, засобів технічного обслуговування й ремонтування, перевірки придатності колісних транспортних засобів до експлуатації, бере участь у їх прийнятті від постачальника — підписує відповідний акт передання-прийняття. Розглядає заявки на придбання і поповнення запасів запасних частин, технологічних матеріалів, експлуатаційних матеріалів, інструментів; керує підготовленням технічної документації з питань придбання, вибуття, відчуження, списання, підготовки та передання на утилізацію транспортних засобів, їх складників, систем, експлуатаційних матеріалів, ресурс яких вичерпано, отримує ліміти на розміщення відходів. Виконує аналіз фактичних умов експлуатації транспортних засобів, причин і частоти виникнення їх несправностей, уточнює періодичність і обсяги робіт з технічного обслуговування, розробляє заходи щодо збільшення міжремонтних пробігів транспортних засобів. У разі потреби забезпечує технічну підготовку транспортних засобів до перевезень з отриманням необхідної документації відповідно до міжнародних договорів. Організовує розроблення заходів щодо удосконалення процесів безпечного і раціонального використання транспортних засобів, навантажувально-розвантажувальних машин і устатковання, зменшення транспортних, технологічних витрат та здійснює відповідний нагляд. Готує проект розпорядчого документа для матеріально-технічного забезпечення сезонного технічного обслуговування транспортних засобів. Організовує розроблення і ведення первинного обліку відходів, пов’язаних з технічним обслуговуванням, ремонтуванням; організовує підвищення рівня знань працівників; веде облік наробітку транспортних засобів, його складників, експлуатаційних матеріалів, відповідну претензійну роботу з технічних питань, справи транспортних засобів відповідно до нормативно-правових актів та пов’язаного устатковання. Погоджує технічні питання перевезення колісних транспортних засобів іншими видами транспорту. Розробляє заходи збереження ресурсів і контролює їх дотримання. Відповідно до визначених функцій отримує інформацію інших підрозділів перевізника з технічних питань, взаємодіє з іншими підрозділами перевізника (підприємства), втручається в перевізні процеси, процеси навантажувально-розвантажувальних робіт і припиняє використання транспортного засобу у разі порушення приписів, встановлених виробником транспортного засобу, перевізником, нормативно-правовими актами. Організовує роботу з підвищення кваліфікації робітників, фахівців та спеціалістів. Керує працівниками відділу.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, методичні, нормативні документи, технологічні процеси з питань організації технічного обслуговування і ремонтування транспортних засобів, надання відповідних послуг; перспективи технічного розвитку підприємства; основні напрями розвитку техніки в галузі; сучасні досягнення у сфері технічної підготовки виробництва, технічного обслуговування і ремонтування транспортних засобів та відповідні технологічні процеси; призначення, особливості конструкції та основні техніко-експлуатаційні характеристики транспортних засобів; нормативно-правові акти з питань безпечної експлуатації електромобілів та інших транспортних засобів з джерелами високої напруги, зокрема міжнародні технічні регламенти стосовно питань експлуатації транспортних засобів; виробничі потужності і режими роботи устатковання; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; правила та норми забезпечення життєдіяльності працівників.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи за фахом — не менше 2-х років.

25. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ
(КОД КП-1222.2)

Спеціалізація

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Завдання та обов’язки. Організовує контроль відповідності кожного об’єкта технічного обслуговування та (або) ремонту вимогам експлуатаційної, ремонтної, технологічної документації та умовам договору. Забезпечує дотримання термінів виконання робіт відповідно до договору. Організовує контроль якості виконання гарантійних зобов’язань, а також якості робіт щодо здійснення передпродажної підготовки колісних транспортних засобів (КТЗ). Забезпечує розробку і реалізацію сервісної та гарантійної політики підприємства, а також політики підвищення якості послуг підприємства. Забезпечує операційний контроль на всіх стадіях виробничого процесу на підприємстві, контроль якості і комплектності КТЗ після ремонтування. Забезпечує перевірку якості обладнання, вхідний контроль запасних частин, аксесуарів, матеріалів, що надходять на підприємство, підготовку висновків щодо відповідності їх якості стандартам і вимогам їх виробника. Забезпечує перевірку правильності зберігання на підприємстві матеріалів, запасних частин та транспортних засобів. Забезпечує контроль за відповідністю КТЗ після їх обслуговування та (або) ремонту. Аналізує роботу всіх виробничих підрозділів та вживає заходів щодо недопущення погіршення якості послуг підприємства. Організовує проведення аналізу рекламацій, вивчає причини виникнення дефектів та порушення процесів виконання ремонтних робіт. Періодично інформує працівників підприємства про отриману технічну інформацію від виробників, змін в технологічних процесах виконання робіт на підприємстві з метою підвищення якості надаваних послуг. Не допускає виникнення конфліктних ситуацій стосовно якості обслуговування із замовниками послуг, постачальниками, покупцями. Керує працівниками відділу.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи з управління якістю послуг; систему державного нагляду; чинні стандарти і вимоги виробника, порядок проведення сертифікації надаваних послуг; показники, що характеризують якість наданих послуг; методи і засоби контролю для перевірки придатності колісних транспортних засобів до експлуатації; типи несправностей, які підлягають виявленню; правила проведення випробувань і приймання КТЗ після ремонтування і обслуговування; принципи роботи засобів комп’ютерного діагностування і правила поводження з ними; порядок оформлення рекламаційних документів з питань якості технічного обслуговування, ремонтування КТЗ, їхніх складових одиниць: організацію обліку, порядок і строки складання звітності про якість послуг; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв’язку; нормативно-правові акти з питань безпечної експлуатації електроустановок споживачів електромобілів та автомобілів з гібридним урухомником; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи з технічного контролю — не менше 2-х років.

26. НАЧАЛЬНИК КОЛОНИ АВТОМОБІЛЬНОЇ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
(Код КП-1226.2)

Завдання та обов’язки. Забезпечує перевізний процес з випуску на маршрут технічно справних транспортних засобів, їх ефективне використання. Забезпечує контроль за роботою водіїв на маршруті (лінії) і надання їм за необхідності технічної допомоги. Організовує своєчасність подання транспортних засобів на технічне обслуговування і ремонтування. Контролює ефективність витрачання водіями колони паливно-мастильних матеріалів, пневматичних шин, акумуляторних батарей. Аналізує результати роботи колони та розробляє і впроваджує заходи щодо підвищення ефективності її роботи. Здійснює профілактичну роботу з водіями з питань запобігання дорожньо-транспортним пригодам, підвищення рівня технічних знань, зміцнення виробничої і трудової дисципліни. Бере участь у розслідуванні причин аварій, поломок, пошкоджень, простоїв транспортних засобів, порушень правил їх технічної експлуатації. Здійснює виробничий інструктаж водіїв (зокрема, щодо безпечного перевезення швидкопсувних, небезпечних, великовагових, великогабаритних вантажів), контролює дотримання ними правил життєдіяльності. Забезпечує ефективне використання робочого часу водіїв.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, методичні, нормативні документи з питань виробничо-господарської діяльності автотранспортних підприємств, технологічні процеси; будову, призначення, техніко-експлуатаційні характеристики та особливості конструкції й технічного стану транспортних засобів, правила їх технічної експлуатації; правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту; правила перевезень вантажів (у тому числі швидкопсувних, небезпечних, великовагових, великогабаритних) автомобільним транспортом; організацію та технологічні процеси технічного обслуговування і ремонтування транспортних засобів; основи організації праці, виробництва та управління; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи з організації перевезень — не менше 2-х років.

27. НАЧАЛЬНИК МАЙСТЕРНІ
(Код КП-1226.2)

Спеціалізація

НАЧАЛЬНИК МАЙСТЕРНІ З РЕМОНТУ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Завдання та обов’язки. Організовує та контролює виробничий процес технічного обслуговування і ремонтування транспортних засобів, їх складників, систем відповідно до технологічної документації. Бере участь у розробці виробничої програми і графіків надходження транспортних засобів на технічне обслуговування і ремонтування. Аналізує результати роботи ремонтного виробництва. Здійснює роботу з удосконалення організації технічного обслуговування і ремонтування транспортних засобів, технологічних процесів, підвищення якості ремонту, економії усіх видів ресурсів. Забезпечує технічно правильну експлуатацію устатковання ремонтної майстерні, безпечні умови життєдіяльності працівників. Бере участь у роботі з планування технічного розвитку ремонтного виробництва і модернізації устатковання. Забезпечує контроль за раціональним використанням енергетичних і матеріальних ресурсів, запасних частин, деталей. Координує роботу підрозділів майстерні. Забезпечує правильне розміщення робітничих кадрів у підрозділах. Забезпечує проведення виробничих інструктажів, дотримання робітниками правил і норм життєдіяльності, виробничої і трудової дисципліни. Організовує облік та своєчасне складання звітності про виробничу діяльність майстерні.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, методичні, нормативні документи, технологічні процеси з питань організації технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів; перспективи технічного розвитку підприємства; технологію і організацію виконання технічного обслуговування і ремонтування транспортних засобів; виробничі потужності і перспективи розвитку ремонтного виробництва; спеціалізацію ділянок та цехів і виробничі зв’язки між ними; перелік, технічні характеристики устатковання ділянок та цехів і правила його технічної експлуатації; особливості конструкції транспортних засобів, технічні характеристики технічно справних транспортних засобів; нормативно-правові акти з питань безпечної експлуатації електроустановок споживачів електромобілів та автомобілів з гібридним урухомником, зокрема міжнародні технічні регламенти стосовно питань експлуатації транспортних засобів; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; організацію оперативного контролю виконання ремонтних робіт; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи за фахом — не менше 2-х років.

28. НАЧАЛЬНИК ПУНКТУ НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО
(Код КП-1226.2)

Завдання та обов’язки. Організовує роботу навантажувально-розвантажувального пункту відповідно до технологічної документації. Забезпечує нагляд за зберіганням вантажів, навантажувально-розвантажувальних механізмів, транспортних засобів та своєчасне виконання операцій навантаження-розвантаження. Контролює дотримання технічних умов навантаження та розвантаження вантажів, зокрема швидкопсувних, небезпечних, великовагових, великогабаритних, час простою транспортних засобів під час вантажно-розвантажувальних робіт. Організовує роботу прийомоздавальників вантажів і працівників, що обслуговують навантажувально-розвантажувальний пункт. Здійснює контроль за ефективним використанням вантажно-розвантажувальних механізмів. Організовує планування, облік та складання звітності про виробничу діяльність. Здійснює оцінку результатів роботи навантажувально-розвантажувального пункту. Бере участь у розробленні та реалізації заходів щодо підвищення обсягів та якості послуг. Контролює дотримання працівниками правил і норм життєдіяльності, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, методичні, нормативні документи, технологічні процеси з питань переробки і перевезення вантажів, зокрема швидкопсувних, небезпечних, великовагових, великогабаритних; призначення і основні технічні характеристики вантажно-розвантажувальних механізмів і засобів для контейнерних і пакетних перевезень; правила експлуатації колісних транспортних засобів; порядок розрахунків за надані послуги та виконані роботи; правила розміщення та закріплення вантажу; порядок складання звітів; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; правила та норми забезпечення життєдіяльності працівників.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи за фахом у відповідній сфері діяльності — не менше ніж 2 роки.

29. НАЧАЛЬНИК СТАНЦІЇ (НА НЕСАМОСТІЙНОМУ БАЛАНСІ)
(Код КП-1226.2)

Спеціалізація

НАЧАЛЬНИК СТАНЦІЇ АВТОБУСНОЇ

Завдання та обов’язки. Керує діяльністю автобусної станції. Несе відповідальність за наслідки прийнятих рішень, результати господарської діяльності автостанції, ефективне використання майна. Забезпечує виконання зобов’язань перед бюджетами всіх рівнів, замовниками послуг і кредиторами. Організовує безперебійну роботу всіх служб автостанції. Забезпечує приймання і своєчасне відправлення автобусів, продаж квитків і організацію стоянки автобусів між рейсами, оперативне керування рухом автобусів на лініях приміського, міжміського, міжнародного сполучення, контроль за екіпіровкою та санітарним станом автобусів, високий рівень культури обслуговування пасажирів, надання умов відпочинку водіям між рейсами та пасажирам в очікуванні рейсів, а також зберігання їхнього багажу. Організовує повідомлення про актуалізований розклад руху автобусів через автобусну станцію в Інтернеті, контроль за виконанням графіків відправки автобусів. Організовує постійну роботу із упередження скарг пасажирів; вживає заходів за їхніми пропозиціями. Організовує розробку і впровадження заходів, що сприяють розширенню послуг, які надаються пасажирам. Організовує контроль за дотриманням працівниками правил обслуговування пасажирів. Забезпечує контроль за дотриманням санітарного режиму в приміщеннях автостанції. Аналізує результати роботи автобусної станції, вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків. Вживає заходів із соціального розвитку колективу автостанції. Організовує роботи з поточного ремонту споруд і будівель автостанції, розробляє і впроваджує заходи щодо благоустрою, озеленення і прибирання території автостанції і прилеглих до неї територій. Забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору; вживає заходів щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Забезпечує недопущення заборгованості із заробітної плати. Вживає заходів із забезпечення автостанції кваліфікованими кадрами, створення безпечних і сприятливих умов для роботи працівників і обслуговування пасажирів, дотримання правил життєдіяльності. Забезпечує дотримання законності в діяльності автостанції та здійсненні її господарсько-економічних зв’язків, зміцнення договірної дисципліни та обліку. Захищає майнові інтереси підприємства в органах державної влади та управління, в суді або доручає відповідні функції професіоналам.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, технологічні процеси з питань діяльності автобусних станцій; правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту; перспективи технічного, технологічного, економічного і соціального розвитку автостанцій; порядок укладання і виконання господарських договорів; мережу доріг, маршрути руху автобусів; порядок ведення звітності і документації; основи економіки, організації праці і управління; напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, підприємницької діяльності; етику ділового спілкування та ведення переговорів; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи за фахом у відповідній сфері діяльності — не менше ніж 3 роки.

30. НАЧАЛЬНИК СТАНЦІЇ (НА НЕСАМОСТІЙНОМУ БАЛАНСІ)
(Код КП-1226.2)

Спеціалізація

НАЧАЛЬНИК СТАНЦІЇ ВАНТАЖНОЇ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Завдання та обов’язки. Керує діяльністю вантажної станції. Несе відповідальність за наслідки прийнятих рішень, фінансово-господарські результати діяльності станції, ефективне використання майна. Забезпечує виконання зобов’язань перед бюджетами всіх рівнів, замовниками послуг і кредиторами. Організовує безперебійну роботу всіх служб станції. Забезпечує прийняття навантажених та порожніх вантажних автомобілів на станцію, їхнє розвантаження і зберігання, комплектування дрібних партій вантажів та формування їх у великовагові відправлення за напрямами перевезень, організацію обробки вантажів, ефективне використання технічних засобів, розстановку автомобілів на території станції відповідно до затверджених схем, відправку вантажів. Забезпечує нагляд за технічним станом транспортних засобів і контейнерів, відповідною експлуатацією устатковання, вантажно-розвантажувальних механізмів. Здійснює контроль за дотриманням правил обробки вантажів, зокрема, швидкопсувних, небезпечних, великовагових, великогабаритних, та правил життєдіяльності працівників. Організовує своєчасну передачу інформації про прибуття і відправлення вантажів зі станції відповідно до затверджених технологічних процесів чи договорів. Спрямовує діяльність працівників вантажної станції на підвищення якості обробки вантажів, зниження матеріальних витрат. Організовує відпочинок водіїв, що виконують міжміські та міжнародні перевезення. Вживає заходів щодо дотримання правил життєдіяльності працівників. Аналізує результати роботи станції, вживає заходів з усунення недоліків. Забезпечує достовірний та своєчасний облік, підготовку і ведення встановленої звітності. Вживає заходів із соціального розвитку колективу станції. Організовує роботи з поточного ремонту будівель і споруд, розробляє і впроваджує заходи щодо благоустрою, озеленення і прибирання території транспортного підприємства і прилеглих до нього територій. Забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору; вживає заходів щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. Забезпечує недопущення заборгованості із заробітної плати. Вживає заходів щодо забезпечення вантажної станції кваліфікованими кадрами. Забезпечує дотримання законності в діяльності станції та здійсненні її господарських зв’язків, зміцнення договірної дисципліни та обліку. Захищає майнові інтереси станції в органах державної влади та управління, суді або доручає таке професіоналам.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, технологічні процеси з питань діяльності вантажних станцій; правила розміщення і закріплення вантажу на транспортних засобах; правила перевезень вантажів автомобільним транспортом; виробничі потужності вантажної станції; методи господарювання і управління; порядок укладання і виконання господарських угод та контрактів; порядок ведення звітності і документації; основи економіки, організації праці і управління; напрями та принципи розвитку менеджменту, маркетингу, підприємницької діяльності; етику ділового спілкування та ведення переговорів.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи за фахом у відповідній сфері діяльності — не менше ніж 3 роки.

РОЗДІЛ II. ПРОФЕСІОНАЛИ

1. ЕКСПЕРТ ТЕХНІЧНИЙ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ
(Код КП-2149.2)

Спеціалізація

ЕКСПЕРТ ТЕХНІЧНИЙ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ З ПИТАНЬ ПЕРЕВІРКИ ПРИДАТНОСТІ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Завдання та обов’язки. Забезпечує проведення обов’язкової перевірки придатності транспортних засобів до експлуатації. Ідентифікує транспортний засіб, встановлює його бренд, торгову марку, модель, дату реєстрації в Україні, визначає у разі можливості затверджений тип, версію, варіант його конструкції. За даними затвердження конструкції, датою державної реєстрації, чинними на дату реєстрації нормами або інформаційним забезпеченням від виробника визначає склад затвердженої конструкції, укомплектованість та технічні характеристики транспортного засобу, що підлягають обов’язковій перевірці придатності до експлуатації відповідно до нормативно-правових актів, а у разі їх відсутності запитує необхідну інформацію у виробника, в пункті технічного контролю (інспекційному органі), уповноваженому органі, державному реєстраційному органі, користуючись, зокрема, електронними засобами зв’язку. Перевіряє придатність транспортного засобу до експлуатації, використовуючи устатковання пункту технічного контролю і застосовуючи методи перевірки відповідно до нормативно-правових актів; зчитує і аналізує коди невідповідності за інформацією моніторів транспортних засобів; відповідно до встановлених критеріїв виявляє невідповідності окремих складників за вагомістю та транспортного засобу в цілому; оформляє, підписує та скріплює своєю індивідуальною печаткою сертифікат придатності до експлуатації та марковину придатності; повідомляє орган державної реєстрації транспортних засобів про необхідність тимчасової заборони експлуатації транспортного засобу з небезпечними невідповідностями, не надаючи марковину придатності; не допускає конфлікту його інтересів; виданий сертифікат придатності без затримки надсилає органу державної реєстрації транспортних засобів електронною поштою; систематично підвищує кваліфікацію, проходячи зі встановленою періодичністю відповідну підготовку в навчальних центрах або складаючи відповідний іспит; дотримується правил життєдіяльності.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, технічні приписи, методичні, нормативні документи та відповідні адміністративні процедури діяльності пункту технічного контролю (інспекційного органу) з питань обов’язкової перевірки придатності транспортних засобів до експлуатації; технічні приписи з питань конструкції, технічного обслуговування та ремонтування транспортних засобів; основи теорії автомобіля, двигунів внутрішнього і зовнішнього згорання та інших автомобільних двигунів; основи теорії механічних, електричних, гідравлічних, пневматичних та комбінованих передач; основи теорії електромобілів і транспортних засобів з гібридними урухомниками; принципи побудови систем активної безпеки, зокрема інтегрованого управління динамікою автомобіля; основи систем управління частотою обертання двигуна, гальмовими механізмами і силовими урухомниками; принципи побудови електричних і електронних систем забезпечення комфорту пасажира та (або) багажу (кондиціювання, імобілайзер, підігрівання сидінь, освітлення, відкриття-закриття люків та склопідіймачів, комп’ютерний зв’язок, круїз-контроль, пристрої паркування та ін.) транспортного засобу; будову, правила ідентифікування, управління і способи регулювання механічних, електричних, гідравлічних, пневматичних систем транспортних засобів, що забезпечують курсову стійкість, вкерівність, та відповідне функціювання інших систем убезпечення та забезпечення параметрів комфорту транспортного засобу, влаштовані системи їх самодіагностування; основні технічні характеристики транспортних засобів та їх складових частин (блоків); конструкцію систем та методи самодіагностування транспортного засобу; методи контролю за шкідливими викидами спалин, акустичного шуму, електромагнітного випромінювання; будову та правила тестування, застосування засобів діагностування провідних виробників; міжнародні технічні регламенти, якими урегульовано вимоги до загальної, екологічної, активної і пасивної безпечності та затвердження конструкції колісних транспортних засобів, допуску їх до експлуатації; основи матеріалознавства та обробки металів (матеріалів); технічні регламенти і інші нормативно-правові документи з питань технічного обслуговування і ремонтування транспортних засобів; як оцінювати невідповідність транспортного засобу та його складників; ІТ-застосунки стосовно використання технологічного устатковання пунктів технічного контролю, створення документів і пересилання (отримування) та зберігання документів; організацію сфери технічного сервісу транспортних засобів; нормативно-правові акти з питань безпечної експлуатації високовольтного обладнання електромобілів, автомобілів з гібридними урухомниками, з паливними елементами та іншими альтернативними джерелами енергії, зокрема міжнародні технічні регламенти стосовно питань експлуатації транспортних засобів; правила життєзабезпечення працівників.

Кваліфікаційні вимоги

Старший експерт технічний з промислової безпеки з питань перевірки придатності транспортних засобів до експлуатації: вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи експертом з промислової безпеки з питань перевірки придатності транспортних засобів до експлуатації не менше 2 років.

Експерт технічний з промислової безпеки з питань перевірки придатності транспортних засобів до експлуатації: вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи у сфері випробувань, налагодження, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів — не менше ніж 3 роки.

2. ІНЖЕНЕР З ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ (МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ, ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН НА КОЛІСНИХ ШАСІ ТА МОТОТЕХНІКИ)
(КОД КП-2145.2)

Завдання та обов’язки. Виконує діагностування технічного стану колісних транспортних засобів, машинно-тракторного парку та дорожньо-будівельних машин, виконаних на колісних шасі, мототехніки (далі — транспортні засоби), їх систем та складових частин на технологічних стендах для перевірки тягових, гальмових властивостей, параметрів підвіски, кутів уставлення коліс, геометричних розмірів кузовів в контрольних точках, а також за допомогою устатковання та приладів для контролю системи живлення, запалювання, зовнішніх світлових приладів, шкідливих викидів у спалинах та інших систем транспортних засобів. Встановлює причини несправностей та відмов транспортних засобів, їх систем та складових частин, надає рекомендації виконавцям робіт з технічного обслуговування і ремонту щодо їх усунення з мінімальними трудозатратами. Аналізує результати діагностування, систематизує виявлені несправності, відмови та дефекти складових частин, механізмів і систем. Виконує технічне обслуговування діагностичного обладнання за нормами виробника та веде облік таких робіт. Контролює технічні характеристики діагностичного устатковання та своєчасно вживає заходів щодо попередження та усунення його недоліків. Розробляє заходи, спрямовані на удосконалення організації робіт з діагностування транспортних засобів. Забезпечує раціональне використання діагностичного обладнання, зокрема, засобів вимірювальної техніки. Веде необхідну документацію.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи та методичні документи, що стосуються експлуатації, технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів (транспортних засобів, машинно-тракторного парку та дорожньо-будівельних машин, виконаних на колісних шасі), вимірювань; конструкцію, призначення, конструктивні особливості, основні технічні характеристики транспортних засобів, організацію та технологічні процеси їх технічного обслуговування і ремонтування, порядок отримання інформаційного забезпечення від виробника транспортних засобів; правила експлуатування; методи діагностування; призначення, конструктивні особливості та основні технічні характеристики діагностичного обладнання; основи організації ремонтного виробництва, праці і управління; нормативно-правові акти з питань безпечної експлуатації електроустановок споживачів високої напруги, зокрема міжнародні технічні регламенти стосовно експлуатації транспортних засобів; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги

Провідний інженер з діагностування технічного стану колісних транспортних засобів (машинно-тракторного парку, дорожньо-будівельних машин на колісних шасі та мототехніки): вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за професією інженера з діагностування технічного стану колісних транспортних засобів (машинно-тракторного парку, дорожньо-будівельних машин на колісних шасі та мототехніки) I категорії — не менше 2 років.

Інженер з діагностування технічного стану колісних транспортних засобів (машинно-тракторного парку, дорожньо-будівельних машин на колісних шасі та мототехніки) I категорії: вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за професією інженера з діагностування технічного стану колісних транспортних засобів (машинно-тракторного парку, дорожньо-будівельних машин на колісних шасі та мототехніки) — не менше 2 років.

Інженер з діагностування технічного стану колісних транспортних засобів (машинно-тракторного парку, дорожньо-будівельних машин на колісних шасі та мототехніки) II категорії: вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за професією інженера з діагностування технічного стану колісних транспортних засобів (машинно-тракторного парку, дорожньо-будівельних машин на колісних шасі та мототехніки) — не менше 1 року.

Інженер з діагностування технічного стану колісних транспортних засобів (машинно-тракторного парку, дорожньо-будівельних машин на колісних шасі та мототехніки): вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань.

3. ІНЖЕНЕР З ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ
(Код КП-2145.2)

Спеціалізація

ІНЖЕНЕР З ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Завдання та обов’язки. Забезпечує організацію випуску на маршрут транспортних засобів у технічно справному стані відповідно до нормативно-правових актів та укладених договорів на перевезення. Здійснює перерозподіл транспортних засобів з урахуванням виду і роду вантажів, які треба перевозити, з метою максимально ефективного використання вантажності і збереження вантажів. Розробляє та впроваджує нові ефективні методи організації перевезень пасажирів та вантажів з дотриманням вимог безпеки дорожнього руху. Готує комплекти документів, необхідних для отримання підприємством ліцензій, сертифікатів та свідоцтв у випадках, передбачених чинними нормативно-правовими актами. Бере участь у розробці розкладу руху автобусів підприємства, схем та паспортів автобусних маршрутів, а також у розробці маршрутів перевезень небезпечних вантажів. Бере участь в обстеженні стану доріг за маршрутами, під’їзних шляхів до місць виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, зупинок. Розробляє графік змінності водіїв і контролює дотримання водіями режиму праці і відпочинку. Аналізує техніко-експлуатаційні показники роботи транспортних засобів, витрати експлуатаційних матеріалів, пневматичних шин, акумуляторних батарей. Веде облік і звітність про роботу транспортних засобів.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, технологічні процеси з питань перевезень вантажів, зокрема швидкопсувних, небезпечних, великовагових, негабаритних, і пасажирів; призначення, конструктивні особливості та основні техніко-експлуатаційні характеристики транспортних засобів, навантажувально-розвантажувальних механізмів; правила технічної експлуатації транспортних засобів; напрямки пасажиропотоків у районі діяльності підприємства; правила оформлення дорожньої і товарно-транспортної документації; положення про час праці і час відпочинку водіїв; основи математичних методів планування автомобільних перевезень; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги

Провідний інженер з експлуатації машинно-тракторного парку: вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за професією інженера з експлуатації машинно-тракторного парку I категорії — не менше 2 років.

Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку I категорії: вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за професією інженера з експлуатації машинно-тракторного парку — не менше 2 років.

Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку II категорії: вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за професією інженера з експлуатації машинно-тракторного парку — не менше 1 року.

Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку: вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

4. ІНЖЕНЕР З НАЛАГОДЖЕННЯ Й ВИПРОБУВАНЬ
(Код КП-2149.2)

Спеціалізація

ІНЖЕНЕР З НАЛАГОДЖЕННЯ Й ВИПРОБУВАНЬ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Завдання та обов’язки. Організовує роботу з налагодження і випробувань складників і систем транспортних засобів. Складає програми здійснення налагоджувальних робіт і випробувань. Виконує метрологічний контроль результатів випробувань. Аналізує дані випробувань роботи транспортних засобів, складників та систем, виконує необхідні розрахунки і надає висновки про придатність їх до експлуатації, виявляє причини їх несправності. Розробляє заходи, спрямовані на удосконалення організації робіт з налагодження й випробування складників, систем, підвищення економічності, зниження трудомісткості робіт, підвищення якості налагоджувальних робіт на основі впровадження сучасної техніки і технологій, забезпечує їх виконання. Забезпечує раціональне витрачання ресурсів і матеріалів. Веде технічну документацію з питань монтування, налагодження й випробувань.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, з питань організації та виконання налагоджувальних і випробувальних робіт; правила ідентифікації транспортного засобу; правила діагностування транспортних засобів за допомогою бортових засобів; порядок отримання інформаційного забезпечення від виробника транспортного засобу; призначення, особливості конструкції та основні техніко-експлуатаційні характеристики транспортних засобів, навантажувально-розвантажувальних механізмів транспортних засобів; контрольні засоби, прилади і пристрої, які застосовують під час перевірки, налагодження і випробувань; правила технічної експлуатації транспортних засобів; технологічні процеси і організацію виконання технічного обслуговування та ремонтування транспортних засобів; порядок оформлення технічної документації; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; нормативно-правові акти з питань безпечної експлуатації електроустановок високої напруги, зокрема міжнародні технічні регламенти стосовно експлуатації транспортних засобів; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги

Провідний інженер з налагодження й випробувань колісних транспортних засобів: вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за професією інженера з налагодження і випробувань I категорії — не менше 2 років.

Інженер з налагодження й випробувань I категорії колісних транспортних засобів: вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за професією інженера з налагодження і випробувань II категорії — не менше 2 років.

Інженер з налагодження й випробувань II категорії колісних транспортних засобів: вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи за професією інженера з налагодження і випробувань III категорії — не менше 1 року.

Інженер з налагодження й випробувань III категорії колісних транспортних засобів: вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за професією інженера з налагодження і випробувань — не менше 1 року.

Інженер з налагодження й випробувань колісних транспортних засобів: вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

5. ІНЖЕНЕР З НАЛАГОДЖЕННЯ Й ВИПРОБУВАНЬ
(КОД КП-2149.2)

Спеціалізація

ІНЖЕНЕР З НАЛАГОДЖЕННЯ Й ВИПРОБУВАНЬ ТЕЛЕМЕТРИЧНИХ СИСТЕМ

Завдання та обов’язки. Забезпечує процеси діагностування, налагодження технічного стану телеметричних засобів за допомогою або без використання діагностичного устатковання, процеси сумісного налаштування і взаємодії приладів (апаратів) системи охорони, навігаційної системи пошуку транспортних засобів, паркувальної системи, адаптивного круїз-контролю, системи курсової стійкості, системи утримування смуги руху, системи нічного бачення, системи аварійного виклику рятувальної служби, системи взаємодії з інтелектуальною мережею автомобільної дороги та систем, що забезпечують телеметричні випробування. Забезпечує процеси випробування контрольними приладами та стендами, проводить оновлення програмного забезпечення на діагностичному комп’ютері. Використовує інформаційне забезпечення від виробника в технологічних процесах, здійснює його пошук.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи стосовно телеметрії та інформаційного захисту, зокрема автономних транспортних засобів (без водія); будову та принципи функціювання системи охорони й пошуку транспортних засобів, навігаційної системи, паркувальної системи, адаптивного круїз-контролю, системи курсової стійкості, системи утримування смуги руху, системи нічного бачення, системи контролю тиску і температури в пневматичних шинах, системи взаємодії з інтелектуальною мережею автомобільної дороги та інших систем телеметрії; бортові мережі і електричні шини передачі даних та їх інтеграцію в бортову мережу автомобіля; способи інтеграції мобільного телефону в бортову систему транспортного засобу; мережі актуальних провайдерів; стратегію діагностування електричних та електронних систем; аксесуари і додаткову установку компонентів системи телеметрії; діагностику комплексних систем телеметрії; нормативно-правові акти з питань безпечної експлуатації електроустановок високої напруги урухомників транспортних засобів, зокрема міжнародні технічні регламенти стосовно питань експлуатації транспортних засобів; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги

Провідний інженер з налагодження й випробувань телеметричних систем: вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за професією інженера з налагодження й випробувань телеметричних систем I категорії не менше 2 років.

Інженер з налагодження й випробувань телеметричних систем I категорії: вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за професією інженера з налагодження й випробувань телеметричних систем II категорії не менше 2 років.

Інженер з налагодження й випробувань телеметричних систем II категорії: вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за професією інженера з налагодження й випробувань телеметричних систем не менше 2 років.

Інженер з налагодження й випробувань телеметричних систем: вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань.

6. КОНСУЛЬТАНТ
(Код КП-2149.2)

Спеціалізація

КОНСУЛЬТАНТ У СФЕРІ ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Завдання і обов’язки. Забезпечує діяльність підприємств технічного сервісу колісних транспортних засобів в питаннях обслуговування клієнтів з продажу, діагностування, технічного сервісу та управління такими процесами. Управляє прийняттям підприємством технічного сервісу (автосалоном) замовлень клієнтів, діагностуванням несправних транспортних засобів на підставі опису клієнтом дефектів і надає інформацію та консультації з технічних питань, пов’язаних з транспортними засобами, зокрема з придбанням додаткового устатковання і аксесуарів, оцінює вартість збитків, отриманих від невідповідності конструкції та технічного стану транспортного засобу. Бере участь у складанні кошторису витрат для ремонтування, а також інформаційно забезпечує виконання відповідних робіт. Надає замовникові пояснення, якщо це необхідно, про обсяги виконаних робіт та склад витрат. Моніторить задоволеність клієнтів, приймає претензії і скарги замовників, опрацьовує претензії відповідно до гарантійних зобов’язань. Виступає як посередник в договорах автострахування, редагує (обробляє) гарантійні зобов’язання, заохочує працівників до маркетингової діяльності.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, міжнародні технічні регламенти, якими урегульовано вимоги до загальної, екологічної, активної і пасивної безпечності та затвердження конструкції колісних транспортних засобів, допуску їх до експлуатації, а також сферу технічного сервісу колісних транспортних засобів, їх компонентів і запасних частин, технічні регламенти і інші нормативно-правові документи з питань технічного обслуговування і ремонтування транспортних засобів, технічні стандарти, що стосуються конструкції і технічної експлуатації транспортних засобів; технічні характеристики транспортних засобів, їх запасних частин і аксесуарів; методи діагностування і принципову конструкцію засобів діагностування; методи оцінювання колісних транспортних засобів; правила ведення діалогу із замовником під час прийняття транспортного засобу; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; особливості рекламаційної роботи; основи планування і моніторингу за послугами, гарантійними зобов’язаннями, редагування гарантійних зобов’язань роботу з претензіями та скаргами клієнтів; порядок координації зустрічі персоналу підприємства технічного сервісу, субпідрядників та замовників; правила надання порад клієнтам для придбання аксесуарів та устатковання.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань.

7. МЕХАТРОНІК
(Код КП-2149.2)

Спеціалізація

МЕХАТРОНІК З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ I РЕМОНТУ АВТОМОБІЛЬНОЇ ХОЛОДИЛЬНОЇ ТА ОБІГРІВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Завдання і обов’язки. Ідентифікує транспортний засіб, його системи холодильної та обігрівальної техніки, за допомогою комп’ютерних засобів вишукує потрібну для технічного обслуговування і ремонтування інформацію в базах даних виробників транспортних засобів холодильного та обігрівального обладнання для перевезення вантажу, охолодження та кондиціювання повітря та систем життєзабезпечення людей, тварин (далі — термообладнання). Забезпечує здійснення технічної експлуатації мехатронних систем, що передбачають керування механічними, гідравлічними, пневматичними, електронними складовими частинами та устаткованням. Читає складальні кресленики, зокрема принципові схеми і схеми з’єднань систем. За потреби модернізує схеми дії холодильного обладнання, розраховуючи продуктивність, ефективність, розміри складників, теплоізоляцію та здійснює відповідні випробування. Знає технічні характеристики вантажу, які необхідно забезпечити для перевезення та забезпечення нормальної життєдіяльності людей або тварин. Перевіряє функціювання складників термообладнання і засобів їх бортового діагностування, виявляє негерметичні з’єднини і вживає заходів для усунення витоків робочих тіл, оновлює програмне забезпечення засобів діагностування термообладнання, знає устрій, процеси функціювання та технологічні можливості використання такого термообладнання, випробовує його за нормами виробника та нормативно-правових актів, визначаючи фізичні величини параметрів складників та систем термообладнання за допомогою спеціального устатковання. Налаштовує управління, регулювання та засоби програмного моніторингу за роботою термообладнання. Вживає заходів щодо повторного використання чи утилізації холодоагентів. Бере участь у випробуваннях і введенні мехатронного устатковання у виробничу експлуатацію. Проводить ідентифікацію виробничих небезпек і ризиків. Контролює додержання правил життєдіяльності працівників, які взаємодіють з мехатронним устаткованням та термообладнанням.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, технічні приписи з питань конструкції, створення, модернізації, переобладнання та надання послуг з технічного обслуговування і ремонту термообладнання; принципові електричні і електронні схеми забезпечення функціювання термообладнання; технічні стандарти, що стосуються конструкції і норм виробника щодо управління термообладнанням; технічні регламенти і інші нормативно-правові документи з питань технічного обслуговування і ремонтування транспортних засобів; правила оцінки потенційних ризиків; правила супроводження випробувань і технічної експлуатації мехатронних систем термообладнання і обґрунтування заходів їх упередження, безпечного для довкілля утилізування робочих тіл термообладнання; нормативно-правові акти з питань безпечної експлуатації електроустановок споживачів електромобілів та автомобілів з гібридним урухомником, зокрема міжнародні технічні регламенти стосовно питань експлуатації транспортних засобів; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги

Провідний мехатронік з технічного обслуговування і ремонту автомобільної холодильної та обігрівальної техніки: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за професією мехатроніка з технічного обслуговування і ремонту автомобільної холодильної та обігрівальної техніки I категорії не менше 2 років.

Мехатронік з технічного обслуговування і ремонту автомобільної холодильної та обігрівальної техніки I категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за професією мехатроніка з технічного обслуговування і ремонту автомобільної холодильної та обігрівальної техніки I категорії не менше 2 років.

Мехатронік з технічного обслуговування і ремонту автомобільної холодильної та обігрівальної техніки II категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за професією мехатроніка з технічного обслуговування і ремонту автомобільної холодильної та обігрівальної техніки не менше 2 років.

Мехатронік з технічного обслуговування і ремонту автомобільної холодильної та обігрівальної техніки: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

8. МЕХАТРОНІК
(КОД КП-2149.2)

Спеціалізація

МЕХАТРОНІК З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Завдання і обов’язки. Ідентифікує транспортний засіб, його складники (запасні частини), за допомогою комп’ютерних засобів вишукує потрібну для технічного обслуговування і ремонтування інформацію в базах даних виробників транспортних засобів. Забезпечує здійснення технічної експлуатації мехатронних систем, що передбачають керування механічними, гідравлічними, пневматичними, електронними складовими частинами та устаткованням. Здійснює пошук, розшифровує коди бортової діагностичної системи, діагностує, виявляє несправні складники і системи транспортного засобу, надає рекомендації щодо заміни складників або їх ремонтування. Розблоковує, перепрограмовує системи управління і регулювання переобладнаних (модернізованих) транспортних засобів, вносить зміни у відповідні бази даних на підприємстві. Перевіряє відповідність функціювання складників транспортного засобу і засобів його бортового діагностування, обновляє програмне забезпечення засобів діагностування, визначає фізичні величини параметрів складників транспортного засобу за допомогою спеціального технологічного устатковання, знає устрій та технологічні можливості використання спеціального устатковання. Бере участь у випробуваннях і введенні мехатронного устатковання у виробничу експлуатацію. Проводить ідентифікацію виробничих небезпек і ризиків. Контролює додержання правил життєдіяльності працівників, які взаємодіють з мехатронним устаткованням.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи з питань надання послуг і захисту прав споживачів, цивільного захисту; технічні приписи з питань конструкції, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів; теорію автомобіля, двигунів внутрішнього і зовнішнього згоряння, газотурбінних та інших автомобільних двигунів; теорію механічних, електричних, гідравлічних, пневматичних та комбінованих передач; теорію електричних, гібридних та альтернативних урухомників; системи активної безпеки, зокрема зінтегрованого управління динамікою руху транспортних засобів; системи управління двигуном, гальмовими механізмами і силовими урухомниками; сферу технічного сервісу колісних транспортних засобів, їх компонентів і запасних частин; принципові електричні і електронні схеми забезпечення комфорту пасажира та (або) багажу (кондиціювання, імобілайзер, підігрівання сидінь, освітлення, відкриття-закриття люків та склопідіймачів, комп’ютерний зв’язок, круїз-контроль, пристрої паркування та ін.) транспортного засобу; технічні стандарти і технічні умови, що стосуються конструкції, і норми виробника щодо управління робочими процесами двигунів, передач, урухомників і регулювання їх параметрів; будову, правила ідентифікування, управління і способи регулювання механічних, електричних, гідравлічних, пневматичних систем транспортних засобів, що забезпечують курсову стійкість, вкерівність, та відповідне функціювання інших систем убезпечення та забезпечення параметрів комфорту транспортного засобу, влаштовані системи їх самодіагностування; технічні характеристики транспортних засобів та їх складових частин (блоків); конструкцію систем та методи самодіагностування, адаптування їх до параметрів транспортного засобу, режимів його руху та умов експлуатації; методи контролю спалин, акустичного шуму, електромагнітного випромінювання; будову та правила тестування, застосування засобів діагностування провідних виробників; закони, розпорядчі документи центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, міжнародні технічні регламенти, якими урегульовано вимоги до загальної, екологічної, активної і пасивної безпечності та затвердження конструкції колісних транспортних засобів, допуску їх до експлуатації; технічні регламенти і інші нормативно-правові документи з питань технічного обслуговування і ремонтування транспортних засобів; правила оцінки потенційних ризиків, супроводження випробувань і технічної експлуатації мехатронних систем і обґрунтовування заходів їх упередження; нормативно-правові акти з питань безпечної експлуатації електроустановок споживачів електромобілів та автомобілів з гібридним урухомником, зокрема міжнародні технічні регламенти стосовно питань експлуатації транспортних засобів; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги

Провідний мехатронік з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за професією мехатроніка з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів I категорії не менше 2 років.

Мехатронік з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів I категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за професією мехатроніка з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів II категорії не менше 2 років.

Мехатронік з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів II категорії: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за професією мехатроніка з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів не менше 1 року.

Мехатронік з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань без вимог до стажу роботи.

РОЗДІЛ III. ФАХІВЦІ

1. АГЕНТ ІЗ ЗАМОВЛЕНЬ НАСЕЛЕННЯ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ
(Код КП-3422)

Завдання та обов’язки. Приймає замовлення від населення на послуги з експедирування (транспортування) вантажів або майна та інші послуги, що надаються транспортно-експедиторським підприємством відповідно до умов договору. Оформляє необхідну документацію з урахуванням чинних тарифів на послуги. Передає на виконання в диспетчерський пункт підприємства прийняті замовлення. Забезпечує правильність обліку та зберігання бланків суворої звітності і веде їх облік. Розглядає скарги замовників, заяви і пропозиції, вживає заходів до усунення причин, що їх викликають.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, положення, інструкції, інші документи з питань транспортно-експедиторської діяльності; правила перевезень вантажів автомобільним транспортом; порядок приймання замовлень, чинні тарифи на послуги транспортно-експедиторського підприємства; форми і правила оформлення документації з транспортно-експедиторського обслуговування; порядок складання звітності; основи організації праці; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Початковий або перший рівень вищої освіти за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Без вимог до стажу роботи.

2. ДИСПЕТЧЕР АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
(Код КП-3119)

Завдання та обов’язки. Оперативно регулює процеси перевезень. Забезпечує оформлення, видачу та приймання дорожніх листів, інших документів, які відображують роботу, виконану водіями. Перевіряє правильність їх оформлення, зокрема наявність реквізитів і штампів. Реєструє дорожню документацію та облікує роботи транспортних засобів, контролює правильність записів показань одометра, отримання і залишків пального. Контролює дотримання водіями транспортної дисципліни. Здійснює оперативний зв’язок із замовниками перевезень, навантажувально-розвантажувальними пунктами, автостанціями для забезпечення узгодженої оперативної організації перевезень. Контролює виконання графіків руху автобусів на лінії та вживає заходів щодо дотримання інтервалів руху автобусів. Перерозподіляє автобуси між маршрутами залежно від величини пасажиропотоків. Вживає заходів щодо забезпечення резервними автобусами у разі виникнення технічних несправностей на лінії. Здійснює оперативний облік результатів роботи транспортних засобів та навантажувально-розвантажувальних механізмів. Вживає заходів з оперативного урегулювання порушень транспортного процесу. Організовує в необхідних випадках надання своєчасної технічної допомоги транспортним засобам на лінії. Складає оперативні зведення про роботу за зміну. Отримує та доводить до водіїв повідомлення про умови та особливості перевезень на маршрутах, стан доріг, особливості руху на окремих ділянках, а також зведення метеослужби та прогнози погоди.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, методичні матеріали з питань організації оперативного управління рухом автомобільного транспорту; порядок оформлення і обробки дорожніх листів; правила перевезень пасажирів і багажу; правила перевезень вантажів, зокрема швидкопсувних, небезпечних, великовагових, великогабаритних; правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту; основи правил дорожнього руху; порядок здійснення обліку та аналізу результатів роботи автотранспортних засобів; форми звітності; організаційну техніку і засоби механізації оперативного обліку і регулювання процесу перевезень; основи економіки, організацію ремонтного виробництва і управління.

Кваліфікаційні вимоги

Старший диспетчер: Початковий або перший рівень вищої освіти за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за професією диспетчера — не менше 1 року.

Диспетчер: Початковий або перший рівень вищої освіти за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Без вимог до стажу роботи.

3. ЕКСПЕДИТОР ТРАНСПОРТНИЙ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ
(Код КП-3422)

Завдання та обов’язки. Супроводжує товари (вантажі) під час перевезень, забезпечує їх збереження, видачу у встановленому порядку. Приймає вантажі зі складу згідно з супровідними документами. Забезпечує нагляд за ходом виконання навантажувально-розвантажувальних, перевантажувальних, перевалочних, пакувальних робіт. Контролює експедиторське (відправницьке) марковання вантажів і пломбування засобів перевезення, контейнерів, холодокамер, бункерів та інших приміщень зберігання. Контролює наявність пристроїв для перевезення вантажів і санітарний стан відповідного виду автомобільного транспортного засобу, призначеного для перевезення. Супроводжує вантажі до місця призначення, забезпечує необхідний режим зберігання вантажів під час їх перевезення. Забезпечує здавання вантажу після перевезення. Оформляє товарно-транспортні та інші супровідні документи на всіх етапах транспортно-технологічних маршрутів і схем доставки вантажів. Оформляє документи, пов’язані із страхуванням вантажів, претензійні акти згідно із встановленими формами у разі надходження вантажів і транспортних засобів в пошкодженому стані (пошкодження та (або) нестача вантажів і вантажних місць, пошкодження пломби, пломбозапірних пристроїв або їх відсутність). Виконує у встановленому порядку переадресацію вантажів.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, методичні матеріали щодо здійснення транспортно-експедиторської діяльності; правила перевезень вантажів автомобільним транспортом; вимоги до організації супроводження вантажів; умови перевезення і зберігання вантажів (зокрема, швидкопсувних, небезпечних, великогабаритних, великовагових) під час транспортування; маршрути перевезення вантажів; правила придорожнього контролю за розміщенням і закріпленням вантажів; порядок приймання і здавання вантажів; організацію вантажно-розвантажувальних робіт; пропускні можливості доріг; експлуатаційні можливості транспортних засобів; порядок оформлення товарно-супровідних, транспортно-експедиторських, платіжних, страхових і претензійних документів; основи організації праці; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Початковий або перший рівень вищої освіти за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Без вимог до стажу роботи.

4. ЕЛЕКТРОМЕХАНІК
(Код КП-3113)

Спеціалізація

ЕЛЕКТРОМЕХАНІК КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Завдання та обов’язки. Організує виконання та бере участь у здійсненні комплексу робіт (операцій) технологічних процесів із забезпечення придатності транспортних засобів до експлуатації, економічної ефективності експлуатування електромеханічних систем транспортних засобів, їхніх окремих складників. Контролює відповідність технічного стану електромеханічних систем в процесах технічного обслуговування, ремонтування та перевірки відповідності технічного стану транспортних засобів вимогам виробника і нормативно-правових актів. Аналізує фактичні експлуатаційні режими роботи складників електромеханічних систем транспортних засобів. Вживає заходів щодо попередження порушень правил експлуатування електромеханічних систем транспортних засобів та їх складників. Застосовує засоби вимірювальної техніки відповідно до вимог технологічної документації та нормативно-правових актів, забезпечує виконання випробувань електричних характеристик електромеханічних систем транспортних засобів відповідно до нормативно-правових актів. Випробовує, діагностує електромеханічні системи та складники транспортних засобів на спеціальному устаткованні, інструментальними та органолептичними методами, контролює відповідність їх функціювання. Виконує заходи з життєзабезпечення відповідно до нормативно-правових актів, вимог технологічної документації, експлуатаційної та ремонтної документації виробника транспортних засобів, розпорядчих документів підприємства. Веде облік робіт (операцій) відповідно до вимог технологічної документації чи розпорядчих документів підприємства.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, технічні приписи щодо конструкції та надання послуг з питань організації технічного обслуговування і ремонтування електромеханічних систем транспортних засобів, технологічні процеси, правила технічного обслуговування і ремонтування колісних транспортних засобів; правила технічної експлуатації транспортних засобів, їх складників та систем; технічні характеристики та вимоги експлуатаційної документації виробників транспортних засобів; діагностичні ознаки належного та неналежного технічного стану; методи і засоби технічного обслуговування і ремонтування електромеханічних систем (їх складників); правила виконання випробувань і оброблення їх результатів; технічні характеристики та правила застосування технологічного устатковання; правила складання і розшифровування принципових електричних схем, схем електричних з’єднань; правила складання і розшифрування креслОписание: C:\Users\profpressa37\AppData\Roaming\Liga70\Client\Session\FN054729_IMG_001.GIFників електромеханічних складників; закономірності фізичних процесів взаємодії електромеханічних систем транспортних засобів з їх гідравлічними, пневматичними, механічними системами, а також з аудіо-відео системами та охоронною сигналізацією транспортних засобів; технологічні та розпорядчі документи підприємства щодо режимів роботи та правил життєдіяльності; складові кошторису витрат у пов’язаних виробничих процесах; норми витрат основних і допоміжних матеріалів; норми витрат запасних частин; трудомісткість виконуваних робіт; нормативно-правові акти з питань безпечної експлуатації електроустановок споживачів електромобілів та автомобілів з гібридним урухомником, з альтернативними джерелами енергії, зокрема міжнародні технічні регламенти стосовно питань експлуатації транспортних засобів; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги

Електромеханік колісних транспортних засобів I категорії: початковий або перший рівень вищої освіти за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за професією електромеханіка транспортних засобів II категорії — не менше 2 років.

Електромеханік колісних транспортних засобів II категорії: Початковий або перший рівень вищої освіти за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Для бакалавра — без вимог до стажу роботи, молодшого бакалавра — стаж роботи за професією електромеханіка транспортних засобів — не менше 2 років.

Електромеханік колісних транспортних засобів: початковий рівень вищої освіти за ступенем молодшого бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Без вимог до стажу роботи.

5. ІНЖЕНЕР З БЕЗПЕКИ РУХУ
(Код КП-3152)

Завдання та обов’язки. Здійснює профілактичну роботу щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам та дотримання водіями правил безпечного перевезення пасажирів і вантажів. Забезпечує перевірку роботи контрольно-пропускних пунктів з питань випуску на маршрут транспортних засобів, придатних до експлуатації. Контролює рівень професійної підготовки водіїв. Бере участь у проведенні службового розслідування дорожньо-транспортних пригод, які мали місце за участі транспортних засобів підприємства, з виїздом на місця їх виникнення. Організовує проведення в колективі підприємства розгляд цих подій і допущених порушень правил дорожнього руху, розміщення та закріплення вантажу з метою запобігання їх виникнення. Веде облік дорожньо-транспортних пригод і порушень водіями правил дорожнього руху, аналізує обставини і причини їх виникнення, розробляє та впроваджує конкретні заходи щодо їх усунення. Вживає заходів щодо забезпечення кабінету з безпеки руху необхідними методичними матеріалами, організовує проведення в ньому занять, бесід, лекцій, доповідей щодо поширення досвіду безаварійної роботи. Бере участь у роботі діючих комісій з розгляду адміністративних матеріалів про порушення, допущені водіями підприємства. Веде облік і встановлену звітність з безпеки руху.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, технічні приписи, методичні, нормативні документи з питань організації безпеки дорожнього руху; правила безпеки дорожнього руху, мережу доріг, технологічні процеси перевезень; організацію роботи на підприємстві щодо профілактики дотримання безпечності перевезень; методи і форми пропаганди і інформації про правила безпеки дорожнього руху; призначення і особливості конструкції транспортних засобів, правила їх технічної експлуатації; правила і засоби перевірки придатності транспортних засобів до експлуатації; порядок і правила ведення форм обліку і звітності з безпеки руху; основи економіки, організації праці, виробництва та управління; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги

Інженер з безпеки руху I категорії: вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за професією інженера з безпеки руху II категорії — не менше 2 років.

Інженер з безпеки руху II категорії: вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за професією інженера з безпеки руху — не менше 1 року.

Інженер з безпеки руху: вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Без вимог до стажу роботи.

6. МЕХАНІК АВТОМОБІЛЬНОЇ КОЛОНИ (ГАРАЖА)
(Код КП-3115)

Завдання та обов’язки. Забезпечує перевірку придатності транспортних засобів автомобільної колони (гаража) до експлуатації і випуск їх на маршрут (лінію). Виконує огляд та визначає несправності під час повернення транспортних засобів з лінії після закінчення роботи. Бере участь у наданні технічної допомоги транспортним засобам у дорожніх умовах. Здійснює контроль за дотриманням водіями правил технічної експлуатації, проводить інструктаж водіїв перед виїздом їх на лінію. Контролює ефективність витрат водіями паливно-мастильних матеріалів, пневматичних шин, акумуляторних батарей. Бере участь в розробленні графіків проведення технічного обслуговування і ремонтування транспортних засобів та контролює якість і своєчасність виконання таких робіт. Вивчає умови експлуатації транспортних засобів з метою виявлення причин передчасної втрати їх ресурсу. Аналізує причини і тривалість простоїв, пов’язаних з технічним станом транспортних засобів, розробляє і впроваджує заходи щодо збільшення термінів їх служби, скорочення простоїв через технічні несправності. Забезпечує дотримання водіями виробничої дисципліни, правил життєдіяльності.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, технічні приписи, документи з питань організації безпечних перевезень, ремонту транспортних засобів, відповідні технологічні процеси; призначення, особливості конструкції та основні техніко-експлуатаційні характеристики транспортних засобів, правила їх технічної експлуатації; інформаційне забезпечення від виробника з питань технічного обслуговування і ремонтування транспортних засобів, організацію технічного обслуговування і ремонтування транспортних засобів, методи діагностування їх технічного стану; основи організації ремонтного виробництва і управління ним; нормативно-правові акти з питань безпечної експлуатації електроустановок споживачів електромобілів та автомобілів з гібридним урухомником, зокрема міжнародні технічні регламенти стосовно питань експлуатації транспортних засобів; правила та норми забезпечення життєдіяльності працівників.

Кваліфікаційні вимоги

Старший механік автомобільної колони (гаража): Вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи за професією механіка автомобільної колони (гаража) — не менше 2 років.

Механік автомобільної колони (гаража): Вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Для магістра — без вимог до стажу роботи, бакалавра — стаж роботи за професією, пов’язаною з експлуатацією, ремонтом та обслуговуванням автотранспортних засобів, — не менше 1 року.

7. МЕХАНІК
(Код КП-3115)

Спеціалізація

МЕХАНІК З ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Завдання і обов’язки. Перевіряє, виконує технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів усіх категорій, надає замовникам послуг поради щодо параметрів установки або заміни комплектувальних виробів, обладнання. Отримує замовлення, проводить ідентифікацію технічних проблем, спілкуючись із замовником, визначає походження пошкоджень та дефектні складники, ідентифікує за допомогою спеціальних діагностичних та комп’ютерних програм збитки і вартість ремонту. Після визначення дефектів, консультацій із замовником та за його згоди визначає дільниці для проведення ремонту згідно з технологічною документацією. Проводить, керуючись вимогами виробника і нормативно-правових актів, технічне обслуговування та перевірку роботи різних електронних, гідравлічних і пневматичних систем транспортного засобу, електричних мереж освітлення, силових кабелів, а також пусковий блок двигуна, пристрої комфорту (наприклад, електричні склопідіймачі та дзеркала), отримує інформацію щодо систем управління й протиугінних механізмів. Дотримується професійного та своєчасного виконання робіт ремонтними дільницями відповідно до принципів і положень щодо пожежної безпеки, охорони праці і довкілля. Допомагає у навчанні співробітників, підсобляючи майстру з навчання або наставнику з навчання у підготовці майбутніх фахівців, надає менеджерам консультації з технічних питань і надає їм підтримку у сфері впровадження нових технологій.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи з питань надання послуг і захисту прав споживачів, цивільного захисту; технічні приписи з питань конструкції, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів; основи теорії автомобіля, двигунів внутрішнього і зовнішнього згорання, газотурбінних та інших автомобільних двигунів; основи теорії механічних, електричних, гідравлічних, пневматичних та комбінованих передач; теорію гібридних урухомників; системи загальної, активної і пасивної безпеки; системи управління двигуном, гальмовими механізмами і силовими урухомниками; сферу технічного сервісу колісних транспортних засобів, їх компонентів і запасних частин; принципові електричні і електронні схеми забезпечення комфорту пасажира та (або) багажу (кондиціювання, імобілайзер, підігрівання сидінь, освітлення, відкриття-закриття люків та склопідіймачів, комп’ютерний зв’язок, круїз-контроль, пристрої паркування та ін.) транспортного засобу; технічні стандарти, що стосуються конструкції, і норми виробника щодо управління робочими процесами двигунів, передач, урухомників і регулювання їх параметрів; влаштовані системи самодіагностування складників транспортних засобів; технічні характеристики транспортних засобів та їх складових частин (блоків); конструкцію систем та методи самодіагностування; методи контролю спалин, акустичного шуму, електромагнітного випромінювання; будову та правила тестування, застосування засобів діагностування провідних виробників; закони, розпорядчі документи центральних органів виконавчої влади; технічні регламенти і інші нормативно-правові документи з питань технічного обслуговування і ремонтування транспортних засобів; нормативно-правові акти з питань безпечної експлуатації електроустановок споживачів електромобілів та автомобілів з гібридним урухомником, зокрема міжнародні технічні регламенти стосовно питань експлуатації транспортних засобів; правила життєдіяльності; методику товарознавчої експертизи та оцінки транспортних засобів.

Кваліфікаційні вимоги

Старший механік з технічного сервісу колісних транспортних засобів: вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за професією техніка з технічного сервісу колісних транспортних засобів — не менше 2 років.

Механік з технічного сервісу колісних транспортних засобів: вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Для магістра — без вимог до стажу роботи, бакалавра — стаж роботи за професією, пов’язаною з експлуатацією, ремонтом та обслуговуванням колісних транспортних засобів, — не менше 1 року.

8. МЕХАНІК
(Код КП-3115)

Спеціалізація

МЕХАНІК КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Завдання та обов’язки. Здійснює контроль за технічним станом колісних транспортних засобів під час їх виїзду на лінію та повернення в підприємство (на місце стоянки), особливо за станом складових одиниць і агрегатів, що впливають на безпеку дорожнього руху. Забезпечує недопущення виїзду на лінію колісних транспортних засобів з технічними несправностями, а також транспортних засобів, не обладнаних для здійснення перевезень окремих видів вантажів (зокрема небезпечних, великовагових, негабаритних). Перевіряє наявність і кількість пального в паливних баках транспортних засобів. Забезпечує в дорожніх листах відмітку фактичного часу виїзду і повернення колісних транспортних засобів на підприємство, покази одометрів. Здійснює аналіз причин виникнення несправностей, а також причин аварій і дорожньо-транспортних пригод через технічні несправності. Забезпечує контроль за дотриманням графіка проведення технічного обслуговування автотранспортних засобів. Забезпечує складання відповідної щоденної звітності про роботу колісних транспортних засобів підприємства.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, технічні приписи, керівні матеріали з організації безпечних перевезень, ремонту колісних транспортних засобів, відповідні технологічні процеси; призначення, конструктивні особливості та основні техніко-експлуатаційні характеристики транспортних засобів; правила експлуатації колісних транспортних засобів; організацію і технологію технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів; методи діагностування технічного стану транспортних засобів; основи організації ремонтного виробництва, праці і управління; нормативно-правові акти з питань безпечної експлуатації електроустановок споживачів високої напруги електромобілів та автомобілів з гібридним урухомником, та альтернативними джерелами енергії, зокрема міжнародні технічні регламенти стосовно питань експлуатації транспортних засобів; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги

Старший механік контрольно-пропускного пункту: вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за професією механіка контрольно-пропускного пункту не менше 2 років.

Механік контрольно-пропускного пункту: вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Для магістра — без вимог до стажу роботи, бакалавра — стаж роботи за професією, пов’язаною з експлуатацією, ремонтом та обслуговуванням колісних транспортних засобів, — не менше 1 року.

9. МЕХАНІК
(Код КП-3115)

Спеціалізація

МЕХАНІК ДІЛЬНИЦІ ПРИЙМАЛЬНО-ЗДАВАЛЬНОЇ ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Завдання та обов’язки. Приймає колісні транспортні засоби для технічного обслуговування і ремонтування. Розглядає заявку власника транспортного засобу і додану до неї документацію. Виконує контрольний огляд та тестування транспортного засобу спеціальними засобами діагностування у присутності власника або доручає це фахівцям, робітникам відповідної кваліфікації. Для встановлення обсягу робіт технічного сервісу організовує перевірку технічного стану складників, про несправність яких зазначає власник, а також складових частин та систем, що впливають на безпеку дорожнього руху та на викиди шкідливих речовин у спалинах. Узгоджує обсяг технічного сервісу із замовником, оформляє договір, рахунок-фактуру, наряд-замовлення. Складає акти передання-прийняття колісного транспортного засобу і приймає транспортний засіб до технічного обслуговування та (або) ремонтування. Надає рекомендації замовнику щодо подовження термінів служби та підвищення безпечності експлуатації його транспортного засобу. З’ясовує причини повернення транспортного засобу на підприємство через неякісний ремонт, урегульовує питання задоволення претензій замовника. Періодично контролює відповідність виконання ремонтних робіт у зоні технічного сервісу. Формує базу даних про колісні транспортні засоби, які обслуговувались або ремонтувалися на підприємстві. Веде облік несправностей з метою вироблення сервісної політики підприємства. Здійснює систематичний зв’язок із власниками колісних транспортних засобів для надання або отримання поточної інформації про технічний стан відремонтованих транспортних засобів. У випадку відсутності на підприємстві відділу контролю якості — контролює результати роботи підрозділу технічного сервісу та видає транспортний засіб власнику після ремонту, оформляє відповідний акт. Розглядає рекламації, які надходять від замовників послуг підприємства, надає замовникам кваліфіковану консультацію. Здійснює нагляд за справністю, відповідністю експлуатації засобів забезпечення життєдіяльності згідно з правилами життєдіяльності. Забезпечує дотримання працівниками виробничої і трудової дисципліни, безпечного ведення робіт, чистоти і порядку на робочих місцях. Забезпечує своєчасну видачу працівникам засобів індивідуального захисту згідно з чинними нормами, контролює правильність їх використання. Керує працівниками виробничої дільниці, надає необхідну методичну допомогу щодо технології виконання робіт з ремонту та технічного обслуговування.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, методичні, та інші документи, що стосуються господарської діяльності підприємства стосовно технічного сервісу; технологічний процес обслуговування транспортних засобів на підприємстві; призначення, будову, конструктивні особливості та основні технічні характеристики колісних транспортних засобів, правила їх експлуатації; методи діагностування технічного стану транспортних засобів; орієнтовну вартість надаваних послуг, можливі терміни виконання робіт; порядок оформлення документації; порядок формування бази даних про обслуговувані транспортні засоби; порядок розгляду рекламацій; основи організації ремонтного виробництва, праці і управління; нормативно-правові акти з питань безпечної експлуатації електроустановок споживачів високої напруги електромобілів, автомобілів з гібридним урухомником та альтернативними джерелами енергії, зокрема міжнародні технічні регламенти стосовно питань експлуатації транспортних засобів; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи за фахом не менше 1 року.

10. РЕВІЗОР АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ПАСАЖИРСЬКОГО
(Код КП-3152)

Завдання та обов’язки. Здійснює контроль організації і виконання перевізного процесу. Перевіряє на підприємствах і на лінії стан і правильність пломбування спідометрів та тахографів автомобілів, а також відповідність показів цих приладів обліковим даним. Виконує перевірку транспортних засобів на лінії і у разі виявлення порушень складає акти (рапорти) і робить відмітки в дорожніх листах, а у виняткових випадках забороняє експлуатацію транспортних засобів на лінії. Контролює дотримання правил перевезень пасажирів та тарифної політики на пасажирському транспорті. Контролює порядок приймання та зберігання на підприємстві коштів за продані квитки, а також правильність оформлення дорожніх, товарно-транспортних та інших первинних документів з обліку роботи автомобільного транспорту. Перевіряє дотримання порядку отримання, зберігання, видачі і обліку всіх видів квитків на проїзд в автобусах і маршрутних таксомоторах. Перевіряє облік і звітність щодо показників експлуатації автомобілів.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, технічні приписи, методичні, нормативні документи з питань пасажирських перевезень та відповідні адміністративні процедури з питань діяльності контрольно-ревізійної служби; правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту; правила перевезень пасажирів автомобільним транспортом; тарифи на перевезення пасажирів і пільги, що надаються окремим категоріям громадян; форми і порядок оформлення первинних документів з обліку роботи транспортних засобів; організацію квиткового господарства на підприємствах, що надають послуги з перевезень пасажирів; порядок обліку і зберігання коштів від продажу квитків; правила і схеми пломбування спідометрів, тахографів; основи економіки, організації праці; правила життєдіяльності працівників та пасажирів.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань, стаж роботи за фахом не менше 1 року.

11. ТЕХНІК
(Код КП-3119)

Спеціалізація

ТЕХНІК ДІЛЬНИЦІ ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Завдання та обов’язки. Забезпечує виконання робіт з технічного обслуговування та ремонтування на дільниці відповідно до її профілю. Розподіляє роботи між ремонтниками згідно з їх кваліфікацією. Забезпечує кваліфіковане виконання робіт працівниками дільниці, правильну експлуатацію виробничого устатковання. Забезпечує терміни виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту, які були узгоджені із замовником послуг. Перевіряє оптимальність графіків виконання замовлень за критеріями черговості, розподілу між виконавцями та завантаженості обладнання. Контролює якість виконання робіт, зокрема з використанням передбачених виробником транспортних засобів методів та технічних засобів контролю. В рамках виконання замовлення на ремонт оцінює експлуатаційну надійність та потенціал безпечності транспортного засобу. Організовує допомогу ремонтним робітникам, фахівцям під час виконання діагностичних та складних ремонтних робіт. Здійснює нагляд за справністю, відповідністю експлуатації засобів забезпечення життєдіяльності та за дотриманням правил життєдіяльності. Організовує навчання робітників, підвищення їх кваліфікації. Забезпечує дотримання працівниками виробничої і трудової дисципліни, безпечного ведення робіт, чистоти і порядку на робочих місцях. Забезпечує своєчасну видачу працівникам засобів індивідуального захисту згідно з діючими нормами, контролює правильність їх використання. Керує працівниками виробничої дільниці, надає необхідну методичну допомогу щодо технології виконання робіт з ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, методичні та інші документи, що стосуються господарської діяльності підприємства технічного сервісу; технологічний процес обслуговування транспортних засобів на підприємстві; призначення, будову, конструктивні особливості та основні технічні характеристики колісних транспортних засобів, правила їх експлуатації; методи діагностування технічного стану транспортних засобів; можливі терміни виконання робіт; порядок оформлення сервісної документації; порядок формування бази даних про обслуговувані транспортні засоби; порядок розгляду рекламацій; основи організації ремонтного виробництва, праці і управління; нормативно-правові акти з питань безпечної експлуатації електроустановок споживачів високої напруги електромобілів та автомобілів з гібридним урухомником та альтернативними джерелами енергії, зокрема міжнародні технічні регламенти стосовно питань експлуатації транспортних засобів; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань, стаж роботи за фахом не менше 2 років.

12. ТЕХНІК-МЕХАТРОНІК
(Код КП-3115)

Спеціалізація

ТЕХНІК-МЕХАТРОНІК АВТОМОБІЛЬНОЇ ХОЛОДИЛЬНОЇ ТА ОБІГРІВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Завдання і обов’язки. Ідентифікує транспортний засіб, його системи холодильної та обігрівальної техніки, за допомогою комп’ютерних засобів вишукує потрібну для технічного обслуговування і ремонтування інформацію в базах даних виробників транспортних засобів щодо холодильного та обігрівального обладнання для перевезення вантажу, охолодження та кондиціювання повітря та систем життєзабезпечення людей, тварин (далі — термообладнання). Читає складальні креслОписание: C:\Users\profpressa37\AppData\Roaming\Liga70\Client\Session\FN054729_IMG_001.gifники, зокрема принципові схеми і схеми з’єднань. Перевіряє функціювання складників термообладнання і засобів їх бортового діагностування, виявляє негерметичні з’єднини і вживає заходів для усунення витоків робочих тіл, обновляє програмне забезпечення засобів діагностування термообладнання, знає устрій, процеси функціювання та технологічні можливості використання такого термообладнання, випробовує його за нормами виробника та вимог нормативно-правових актів. Вживає заходів щодо утилізації холодоагентів відповідно до вимог нормативно-правових актів.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, технічні приписи з питань конструкції та надання послуг з технічного обслуговування і ремонту термоустатковання, захисту прав споживачів; технічні стандарти, що стосуються конструкції і норм виробника щодо управління термоустаткованням; технічні регламенти і інші нормативно-правові документи з питань технічного обслуговування і ремонтування транспортних засобів; правила випробовувань в процесі технічної експлуатації мехатронних систем; нормативно-правові акти з питань безпечної експлуатації електроустановок споживачів високої напруги електромобілів та автомобілів з гібридним урухомником та альтернативними джерелами енергії, зокрема міжнародні технічні регламенти стосовно питань експлуатації транспортних засобів; правила безпечного для довкілля утилізування робочих тіл термоустатковання.

Кваліфікаційні вимоги

Старший технік-мехатронік автомобільної холодильної та обігрівальної техніки: вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Стаж роботи за професією техніка-мехатроніка автомобільної холодильної техніки — не менше 2 років.

Технік-мехатронік автомобільної холодильної та обігрівальної техніки: вища освіта не нижче першого рівня за ступенем бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань. Без вимог до стажу роботи.

РОЗДІЛ IV. ТЕХНІЧНІ СЛУЖБОВЦІ

1. КАСИР БАГАЖНИЙ
(Код КП-4211)

Завдання та обов’язки. Здійснює розрахунки із замовниками за визначеною сумою оплати за надання послуг перевезення і збереження багажу. Оформляє необхідну документацію на перевезення багажу. Визначає розмір перерахувань за безготівковим розрахунком. Виконує розрахунки і вживає заходів з повернення коштів замовнику за невиконане перевезення багажу. Здійснює операції з приймання, обліку, видачі і збереження коштів і цінних паперів. Веде книги обліку здійснення операцій відправлення, прибуття і видачі багажу. Складає касовий звіт. Здає кошти і чеки за оплату перевезень багажу старшому касиру чи інкасатору. Забезпечує збереження коштів, квитанцій і чеків.

Повинен знати: правила виконання касових і банківських операцій у межах ведення обліку і звітності; правила перевезень багажу; порядок організації роботи багажного відділення та реєстрації документів; форми провізних документів; розміри плати за послуги перевезення і збереження багажу, порядок розрахунків із замовниками; основні маршрути проходження транспортних засобів; правила збереження бланків суворої звітності і порядок їхнього обліку; правила ведення касової книги і складання касової звітності; положення про матеріальну відповідальність робітників та службовців; правила експлуатації обчислювальної техніки, правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги

Старший касир багажний: повна загальна середня освіта та професійна (професійно-технічна) або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією касира — не менше 1 року.

Касир багажний: повна загальна середня освіта та професійна (професійно-технічна) освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2. КАСИР КВИТКОВИЙ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
(Код КП-4211)

Завдання та обов’язки. Здійснює касові операції щодо продажу проїзних документів та приймання невикористаних. Оформляє документацію щодо квитків, які були повернуті в касу. Інформує пасажирів про наявність вільних місць в автобусах (маршрутних таксомоторах), що відходять від автостанції. Забезпечує наявність пломб на касових апаратах. Своєчасно здає виручку, стежить за наявністю запасів бланків проїзних документів. Складає відповідно до встановленої періодичності касову звітність. Складає описи старих купюр та відповідні документи для їх передачі в установи банку з метою заміни на нові.

Повинен знати: правила виконання касових і банківських операцій у межах ведення обліку і звітності; правила перевезень пасажирів і багажу автомобільним транспортом; форми проїзних документів; тарифи на перевезення пасажирів і пільги, що надаються окремим категоріям громадян; основні маршрути руху автобусів; правила збереження бланків суворої звітності і порядок їхнього обліку; правила ведення касової книги і складання касової звітності; положення про матеріальну відповідальність робітників та службовців; правила експлуатації обчислювальної техніки, правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги

Старший касир квитковий: повна загальна середня освіта та професійна (професійно-технічна) освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією касира — не менше 1 року.

Касир квитковий: повна загальна середня освіта та професійна (професійно-технічна) освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3. КАСИР ТОВАРНИЙ (ВАНТАЖНИЙ)
(Код КП-4211)

Завдання та обов’язки. Здійснює розрахунки із замовниками за перевезення вантажів і надані послуги (вантажно-розвантажувальні роботи, збереження вантажу і т. ін.). Приймає заявки на перевезення вантажів у встановленому порядку. Перевіряє правильність оформлення документів з операцій приймання, навантаження і видачі вантажів, а також щодо їх переадресування. Здійснює операції з приймання, обліку, видачі і збереження коштів і цінних паперів. Виконує розрахунки і повертає кошти замовнику за невиконані перевезення вантажу. Здає отримані кошти старшому касиру чи інкасатору. Веде касову книгу і складає касову звітність. Складає звіт про роботу за зміну. Складає звітність щодо виконання вантажно-розвантажувальних операцій, простоїв транспортних засобів. Забезпечує збереження бланків суворої звітності і веде їх облік.

Повинен знати: правила виконання касових і банківських операцій у межах ведення обліку і звітності; правила перевезення вантажів автомобільним транспортом; розмір плати за послуги перевезення вантажів, форми вантажної перевізної документації; порядок розрахунків із замовниками; порядок переадресування вантажів; схему відповідної транспортної мережі й основні маршрути транспорту; правила збереження бланків суворої звітності і порядок їхнього обліку; правила ведення касової книги і складання касової звітності; положення про матеріальну відповідальність робітників та службовців; правила експлуатації обчислювальної техніки, правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги

Старший касир товарний (вантажний): повна загальна середня освіта та професійна (професійно-технічна) освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією касира — не менше 1 року.

Касир товарний (вантажний): повна загальна середня освіта та професійна (професійно-технічна) освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4. КОНТРОЛЕР-КАСИР
(Код КП-4211)

Завдання та обов’язки. Контролює наявність у пасажирів квитків на проїзд чи документів, якими надано право на пільговий проїзд; збирає оплату за проїзд і провезення багажу. Видає квитки затверджених зразків на проїзд і провезення багажу. Контролює дотримання пасажирами правил користування автобусами, маршрутними таксомоторами. Контролює чи належний санітарний стан салону транспортних засобів. Здійснює поточний облік реалізації квитків на проїзд і провезення багажу, у тому числі довгострокового користування. Здійснює періодичний (у дні вивчення пасажиропотоків) у встановленому порядку облік пасажирів, що ввійшли і вийшли на зупинках. Надає у разі необхідності допомогу пасажирам при виході із салону автобуса, маршрутного таксомотора, у тому числі через запасні виходи. Здійснює щозмінний облік проданих квитків, у тому числі проїзних квитків довгострокового користування, бланків суворої звітності. Здійснює підрахунок коштів за продані квитки і здає їх у встановленому порядку.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, положення, інструкції, інші керівні матеріали і документи, що стосуються питань роботи пасажирського транспорту; правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту; порядок і умови організації перевезень пасажирів і багажу автомобільним транспортом; правила дорожнього руху в частині, що стосується порядку зупинки автобусів, маршрутних таксомоторів; правила користування автобусами, маршрутними таксомоторами; правила посадки і висаджування пасажирів; види проїзних документів; перелік категорій пасажирів, що мають право на безоплатний проїзд чи пільги з оплати проїзду; порядок заповнення документів з обліку пасажирів, що ввійшли і вийшли на зупинках під час вивчення пасажиропотоків; порядок ведення квитково-облікової документації, зокрема з поточного обліку витрат квитків на проїзд і провезення багажу, здачі виручки; тарифну плату за проїзд пасажирів і провезення багажу на внутрішніх лініях відповідного міста (селища) і на приміських маршрутах; розміри штрафів за безквитковий проїзд і неоплачене провезення багажу; схему маршрутів руху автобусів, маршрутних таксомоторів, що обслуговуються транспортним підприємством; назви зупинок на маршрутах, що обслуговуються транспортним підприємством, зокрема пунктів, де є можливості для пересадки; положення про матеріальну відповідальність робітників та службовців; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна (професійно-технічна) освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

5. КОНТРОЛЕР ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
(Код КП-4211)

Завдання та обов’язки. Перевіряє на пасажирському автомобільному транспорті наявність у пасажирів документів на проїзд і провезення багажу. Контролює дотримання пасажирами правил проїзду і провезення багажу. Накладає на пасажирів штрафи і стягує їх у встановленому порядку за порушення цих правил. Контролює виконання працівниками автомобільного транспорту правил перевезення й обслуговування пасажирів. Перевіряє правильність оформлення кондукторами, водіями (що працюють без кондукторів) встановленої документації, а також дотримання графіків руху. Контролює екіпірування автобусів і маршрутних таксомоторів, а також обладнання споруд зупинок. Складає акти і рапорти про допущені порушення працівниками автомобільного транспорту правил перевезення й обслуговування пасажирів, а також пасажирами правил проїзду і провозу багажу.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, положення, інструкції, інші керівні матеріали і документи, що стосуються питань роботи пасажирського транспорту; правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту; порядок і умови організації перевезень пасажирів і багажу автомобільним транспортом; правила дорожнього руху в частині, що стосується порядку зупинки автотранспорту і дозволених швидкостей руху; форми проїзних і провізних документів; тарифи на проїзд пасажирів і провезення багажу; перелік категорій пасажирів, що мають право на безоплатний проїзд чи пільги стосовно оплати проїзду; правила оформлення квитанцій і накладання штрафів; порядок стягнення штрафів; положення про матеріальну відповідальність робітників та службовців; основи організації праці; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна (професійно-технічна) освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

6. КОНТРОЛЕР ПЕРОННИЙ (КВИТКОВИЙ) НА АВТОСТАНЦІЇ
(Код КП-4211)

Завдання та обов’язки. Перевіряє в пасажирів наявність документів на проїзд і провезення багажу під час посадки в автобус. Підтримує порядок у пункті контролю і вчасно пропускає пасажирів на посадку в пасажирський транспорт. Вживає заходів з усунення недоліків в обслуговуванні пасажирів незалежно від того, з чиєї вини вони допущені.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, положення, інструкції, інші керівні матеріали і документи, що стосуються питань роботи пасажирського транспорту; правила перевезення пасажирів і багажу; порядок перевірки в пасажирів проїзних і провізних документів і їх пропуску на посадку; розклад руху пасажирського транспорту; схему автостанції; форми проїзних і провізних документів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

7. ОПЕРАТОР ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ РУХУ ТА НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ
(Код КП-4133)

Завдання та обов’язки. Вживає заходів щодо виконання плану перевезень, змінних завдань водіями. Виконує розпорядження диспетчера автомобільного транспорту. Заповнює, видає та приймає подорожні листи і товарно-транспортні накладні. Перевіряє правильність їх оформлення, наявність реквізитів і штампів у товарно-транспортних накладних, позначок про здавання вантажу в повному обсязі. Контролює додержання графіків випуску на маршрут (лінію) та рух транспортних засобів на маршрутах, виконання замовлень для таксомоторів. Здійснює реєстрацію подорожньої документації в реєстраційних журналах або створює банк даних. Контролює правильність записів та показів одометра, одержання і залишків паливно-мастильних матеріалів. Виявляє в дорожніх листах записи про допущені водіями порушення правил дорожнього руху й доповідає про них керівництву. Порівнює одержані дані про роботу транспортних засобів із змінно-добовими завданнями, виявляє відхилення та причини їх виникнення. Контролює додержання водіями (машиністами) транспортних засобів дорожньої-транспортної дисципліни. Здійснює оперативний зразок із клієнтурою, вантажно-розвантажувальними та лінійними диспетчерськими пунктами, автовокзалами, автостанціями й касами. Сповіщає одержувачів вантажу про час прибуття вантажів на їхню адресу. Під час роботи на вантажоутворюючих та вантажоодержуючих об’єктах, пунктах навантаження і розвантаження збирає та обробляє інформацію про наявність вантажів з використанням комп’ютерної техніки. Веде оперативний облік ходу перевізного процесу, виконання вантажно-розвантажувальних робіт, координує роботу вантажних транспортних засобів. Здійснює контроль за рухом автобусів на лінії, якістю перевезень і обслуговування пасажирів, повним та своєчасним прибуттям легкових таксомоторів на стоянки. Передає інформацію про наповнення автобусів, час проїзду конкретних проміжних пунктів і прибуття на кінцевий пункт маршруту, простій автобусів на лінії з причин технічної несправності та передчасні повернення автобусів в підприємство, випадки неповного випуску або запізнення автобусів на маршрутах, несвоєчасне прибуття автобусів. Одержує та доводить до водіїв повідомлення про умови й особливості перевезень на маршрутах, стан доріг, особливості руху на окремих ділянках, а також зведення метеослужби та прогнози погоди. Веде журнал оперативних розпоряджень.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, методичні, нормативні документи, технологічні процеси з питань диспетчерського руху і вантажно-розвантажувальних робіт; порядок оформлення і оброблення подорожніх листів та товарно-транспортної документації; положення та інструкції про порядок організації перевезень і оперативного управління перевізним процесом; порядок виконання вантажно-розвантажувальних робіт, розміщення та закріплення вантажу; правила технічної експлуатації транспортних засобів; основи правил дорожнього руху; правила експлуатації застосовуваних технічних засобів оброблення і передавання інформації; основи економіки; основи організації праці; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Початковий рівень вищої освіти за ступенем молодшого бакалавра або професійна (професійно-технічна) освіта. Без вимог до стажу роботи.

8. ПРИЙМАЛЬНИК ЗАМОВЛЕНЬ
(Код КП-4132)

Спеціалізація

ПРИЙМАЛЬНИК ЗАМОВЛЕНЬ З ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТАКСІ, ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ НА ЗАМОВЛЕННЯ АБО ЇХ ПРОКАТУ

Завдання і обов’язки. Радіооператор забезпечує диспетчеризацію перевезення пасажирів або вантажів таксі, легковими автомобілями або вантажівками на замовлення або їх прокатом (далі — таксі) через радіопередачу з голосу, передачу масиву даних комп’ютерними засобами Інтернету, зокрема з використанням сигналів глобальної системи позиціонування. Радіооператор в операціях щодо таксі приймає вхідний дзвінок, електронну пошту, сигнали глобальної системи позиціонування на інформаційно-диспетчерському пункті замовлень і збирає замовлення в системі комутації, складники якої встановлені на бортових комп’ютерах таксі. Радіооператор здійснює оперативний зв’язок з водіями таксі, які зареєструвалися в системі під певним номером. Він інформує клієнтів про час очікування замовленого таксі, розраховує (визначає) вартість послуги, надає інформацію про затори на дорогах і ін., а також відстежує виконання завдань водіями. Радіооператор таксі фіксує контакт з клієнтом на випадок відмови його від замовлення, конфліктної ситуації або нещасного випадку. У разі надзвичайної ситуації з таксі (водієм, пасажирами), він викликає, наприклад, поліцію або екстрену медичну допомогу, рятувальну службу. Радіооператор складає статистичні дані стосовно пасажиропотоку за день, місяць, рік.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи стосовно перевезень пасажирів на таксі, правил дорожнього руху, захисту прав споживачів, правила надання послуг з перевезення таксі, основи економіки, а також українську та найбільш поширені мови в регіоні діяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Початковий рівень вищої освіти за ступенем молодшого бакалавра або професійна (професійно-технічна) освіта. Без вимог до стажу роботи.

9. ЧЕРГОВИЙ З ВИДАВАННЯ ДОВІДОК (БЮРО ДОВІДОК)
(Код КП-4222)

Завдання та обов’язки. Надає пасажирам безпосередньо або телефоном, засобами Інтернету необхідні довідки з матеріалів щодо розкладу руху автобусів, правил перевезень багажу та з інших питань, що пов’язані з транспортним обслуговуванням пасажирів. Своєчасно поновлює довідкові матеріали та вносить до них зміни на основі відповідних рішень або вказівок. Видає на вимогу пасажирів письмові довідки щодо запізнення автобусів. Веде необхідний облік та звітність. Вносить пропозиції з удосконалення роботи довідкової служби, поліпшення культури обслуговування пасажирів. Стежить за правильністю інформації автоматичних довідкових установок, вносить до неї необхідні зміни.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, технологічні процеси, методичні, нормативні документи з питань обслуговування пасажирських перевезень; правила перевезення пасажирів автомобільним транспортом; організацію інформаційно-довідкової роботи; порядок користування довідковими матеріалами; правила користування засобами зв’язку; основи організації праці; правила забезпечення життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

РОЗДІЛ V. РОБІТНИКИ

1. АГЕНТ З ДОСТАВКИ ЗАМОВЛЕНИХ КВИТКІВ
(Код КП-5111)

Завдання та обов’язки. Отримує від квиткового касира проїзні документи (квитки, посадочні талони) та доставляє їх замовнику. Звіряє відповідність проїзних документів вимогам замовлення: день, час відправлення автобуса, його номер, пункт відправлення і призначення. Отримує кошти за вказані документи, доставку та попередність замовлення. Здає касиру кошти та документи, які не вручені замовникам. Веде облік доставлених документів і отриманих коштів, забезпечує їхнє збереження.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, технологічні процеси, методичні, нормативні документи з питань надання послуг пасажирського автомобільного транспорту; правила перевезень пасажирів автомобільним транспортом; форми проїзних та інших необхідних для роботи документів; порядок розташування і кількість місць у автобусах; тарифи на перевезення пасажирів та багажу; пільги, що надаються окремим категоріям громадян; порядок збереження коштів, проїзних та інших документів; план населеного пункту; положення нормативно-правових актів про матеріальну і інші види відповідальності; порядок складання звітності, правила забезпечення життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

2. АГЕНТ З ПРИЙМАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ НА КВИТКИ
(Код КП-5111)

Завдання та обов’язки. Приймає та оформляє замовлення на придбання пасажирами проїзних документів. Повідомляє замовників про час і порядок отримання замовлення. Заповнює бланки замовлень і здає їх квитковому касиру для оформлення проїзних документів. Веде книгу обліку одержаних замовлень.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, технологічні процеси, методичні, нормативні документи з питань надання послуг пасажирського автомобільного транспорту; правила перевезень пасажирів автомобільним транспортом; форми проїзних та інших необхідних для роботи документів; розклад руху автобусів; порядок розташування і кількість місць у автобусах; тарифи на перевезення пасажирів та багажу; пільги, що надаються окремим категоріям громадян; порядок складання звітності, правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3. АКУМУЛЯТОРНИК
(Код КП-7241)

Спеціалізація

АКУМУЛЯТОРНИК КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

1-й розряд

Завдання та обов’язки. Готує акумуляторні батареї (крім батарей високої напруги (не менше як 60 вольт, але не більше як 1500 вольт постійного струму) до ремонтування та заряджання. Розбирає акумуляторні стартерні батареї низької напруги, очищає, знежирює, промиває та протирає їх складники. Готує дистильовану воду. Переміщає в межах робочого місця у посудинах реактиви з кислотою, лугом та дистильованою водою. Підготовлює акумуляторні батареї до утилізації під наглядом акумуляторників вищої кваліфікації.

Повинен знати: основні відомості про будову акумуляторних батарей; правила експлуатування акумуляторних батарей від виробника та встановлені нормативними документами; найменування основних матеріалів і реактивів акумуляторного виробництва; правила поводження з електролітом та зберігання його; найменування та призначення найбільш розповсюджених простих інструментів, пристроїв; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт

1. Акумуляторні батареї — знімання з автомобіля, встановлення та закріплення.

2. Батарея акумуляторна — миття і очищення.

3. Електроліт — злиття з банок акумуляторної батареї.

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує відповідно до технологічної документації роботи простої складності з розбирання та складання акумуляторів і стартерних акумуляторних батарей низької напруги різних типів та ємностей. Заряджає акумулятори згідно з правилами їх виробника та вимог нормативно-правових актів. Обслуговує устатковання зарядних станцій (агрегатів). Спаює клеми акумуляторів, замінює гумові клапани на пробках, прокладки. Визначає напругу окремих акумуляторів. Визначає густину електроліту та коригує її згідно з правилами. Виготовляє електроліт за встановленою рецептурою. Закриває шнуром щілини між кришкою і посудинами акумуляторів моноблоку та заливає їх розігрітою мастикою. Заливає і доливає банки акумуляторів дистильованою водою та електролітом. Замінює окремі банки акумуляторів та обмазує їх мастикою. Виконує технічне обслуговування акумуляторних батарей, які перебувають на зберіганні, відповідно до вимог виробника та вимог нормативно-правових актів, оформлює відповідну документацію.

Повинен знати: основи знань з електротехніки; будову і призначення стартерних акумуляторних батарей; будову і призначення стартерних акумуляторних батарей; властивості кислот, лугів, які застосовуються, та правила поводження з ними; призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних приладів для визначення напруги акумуляторів та їх батарей, густини електроліту акумуляторних батарей; норми напруги під час заряджання, розряджання; правила безпечного поводження та правила експлуатації акумуляторних батарей.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією акумуляторника 1 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Стартерні батареї акумуляторів — спаювання з’єднин.

2. Електроліт — визначення густини.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує відповідно до технологічної документації роботи простої і середньої складності з розбирання та складання акумуляторів і кислотних акумуляторних батарей низької напруги різних типів та ємностей автомобілів та мототехніки. Виявляє та усуває пошкоджені елементи батарей. Замінює електроліт, сепаратори в акумуляторах. Підготовлює складові частини акумулятора до використання. Спаює пластини. Установлює кришки банок з припаюванням перемичок. Готує електроліт. Монтує та демонтує елементи акумуляторних батарей. Вилучає шлам із елементів акумуляторів, банок батарей, які перебувають в експлуатації. Виконує технічне обслуговування і поточний ремонт зарядних станцій (агрегатів).

Повинен знати: основи електротехніки; конструкцію і принципи роботи однотипних акумуляторних батарей автомобілів та мототехніки, питання ремонтопридатності їх батарей; принципову схему зарядного агрегату; правила з’єднання пластин; типові дефекти акумуляторних батарей та способи їх усунення; прийоми робіт та технологічну послідовність виконання операцій розбирання та ремонтування елементів акумуляторних батарей; основні фізичні та хімічні властивості матеріалів, які застосовуються для ремонтування акумуляторних батарей; правила приготування електроліту для різних типів акумуляторів і батарей; будову апаратів і приладів, які застосовують в ремонті та обслуговуванні акумуляторних батарей; будову і принцип дії контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна (професійно-технічна) освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією акумуляторника 2 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Стартерна свинцева акумуляторна батарея — повне розбирання та складення акумуляторів в моноблок.

2. Електроліт — приготовлений.

3. Пластини — спаяні в блоки.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує складні роботи з ремонту та формування кислотних та лужних акумуляторів і акумуляторних батарей автомобілів і мототехніки різних типів і ємностей. Регулює напругу та силу струму в процесі зарядження. Визначає і усуває пошкодження акумуляторних батарей, акумуляторів. Обслуговує струморозподільчий щит зарядної установки, визначає кількість спожитої під час заряджання електроенергії. Випробовує акумуляторні батареї. Контролює якість міжелементних з’єднин. Визначає якість електроліту. Визначає придатність акумуляторних батарей до подальшої експлуатації. Оформляє технічну документацію до та після проведення ремонту акумуляторів та їх батарей. Виконує ремонт демонтованих тягових акумуляторних батарей автомобілів з електричним, гібридним урухомником високої напруги винятково відповідно до технологічної документації їх виробника або виробника транспортних засобів.

Повинен знати: конструктивну будову та принципи роботи кислотних та лужних акумуляторних батарей низької напруги різних типів для автомобілів і мототехніки; правила експлуатування і режими заряджання тягових акумуляторних батарей автомобілів з гібридним урухомником високої напруги відповідно до технологічної документації їх виробника або виробника транспортних засобів; будову обладнання зарядних агрегатів; схеми монтажу та встановлення акумуляторних батарей; правила застосування і принцип дії електричних вимірювальних приладів та приладів для визначення густини кислоти, лугу акумулятора; правила технічного обслуговування і ремонтування акумуляторів, дистиляторів та зарядних агрегатів; фізичні та хімічні властивості кислот, лугів, свинцю, фарб, мастик, які застосовуються в акумуляторному виробництві; методи виявлення та усунення короткого замкнення в елементах батарей; порядок виведення окремих елементів із діючого електричного ланцюга; норми напруги під час заряджання та розряджання акумуляторів, норми середнього ресурсу акумуляторних батарей.

Кваліфікаційні вимоги. Професійна (професійно-технічна) освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією акумуляторника 3 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Акумулятори всіх типів автомобілів — визначення та усунення несправностей чи пошкоджень, з’єднання в батареї.

2. Кришка моноблоку — заміна.

3. Пластини — електричне формування.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує особливо складні роботи з ремонту та електричного формування акумуляторів і акумуляторних стартерних батарей низької напруги різних типів та ємностей автомобілів та акумуляторних батарей мототехніки. Здійснює вибір режиму розряджання-заряджання, формування акумуляторних батарей низької напруги. Коригує хімічний склад електроліту. Виявляє та усуває складні пошкодження в акумуляторних батареях низької напруги, устаткованні, зарядних станціях (агрегатах). Визначає обсяг ремонту дистиляторів. Діагностує демонтовані тягові акумуляторні батареї високої напруги автомобілів з електричним, гібридним урухомником високої напруги відповідно до технологічної документації їх виробника або виробника транспортних засобів.

Повинен знати: основи фізики і хімії; конструкцію кислотних та лужних акумуляторних батарей всіх типів і ємності; устатковання зарядних станцій акумуляторів низької та високої напруги; правила і методи ремонту акумуляторів, дистиляторів та зарядних установок; методи визначення та усунення складних дефектів в роботі акумуляторних батарей, в апаратурі і устаткованні зарядних установок; порядок і правила ведення обліку роботи зарядних агрегатів і акумуляторних батарей, складання необхідної документації відповідно до вимог нормативно-правових актів та рекомендацій виробника.

Кваліфікаційні вимоги. Професійна (професійно-технічна) освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією акумуляторника 4 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Стартерна акумуляторна батарея — повне розбирання, дефектування та ремонт, заміна дефектних деталей, складання, визначення необхідної густини електроліту для визначеної пори року, заливка електроліту, виконання контрольно-тренувального циклу.

2. Акумуляторна батарея електромобіля — діагностування та визначення акумулятора, що потребує заміни.

4. ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
(Код КП-8322)

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ КАТЕГОРІЇ B

(керує автомобілями, дозволена повна маса яких не перевищує 3500 кг (7700 фунтів), а кількість сидячих місць, крім сидіння водія, — восьми)

Завдання та обов’язки. Керує колісними транспортними засобами категорії B за різних дорожніх умов. Виконує вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу. Забезпечує належний технічний стан транспортного засобу. Перевіряє технічний стан транспортного засобу перед виїздом на маршрут (лінію), на маршруті та після повернення з рейсу відповідно до вимог нормативно-правових актів. Забезпечує справність обладнання відповідно до встановлених вимог, що стосуються безпеки дорожнього руху, правил життєдіяльності. Виконує роботи зі щозмінного технічного обслуговування транспортного засобу. Подає транспортний засіб під навантаження та розвантаження, до місця посадки і висадки пасажирів. Контролює правильність завантаження, розміщення та закріплення вантажів у кузові транспортного засобу. Усуває технічні несправності, які виникають під час роботи транспортного засобу на лінії і не потребують розбирання складових частин. За потреби виконує регулювальні роботи. Заправляє автомобільні транспортні засоби пальним та іншими експлуатаційними матеріалами. Оформляє дорожню документацію, передбачену роботодавцем, нормативно-правовими актами. Надає домедичну допомогу потерпілим в дорожньо-транспортних пригодах, викликає служби екстреного порятунку.

Повинен знати: закони, розпорядчі документи центральних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування про автомобільний транспорт і дорожній рух; правила дорожнього руху; правила перевезення вантажів, зокрема швидкопсувних, небезпечних, великогабаритних, великовагових, та порядок і умови перевезення пасажирів і багажу; призначення, розташування, будову, принцип дії систем, складників транспортних засобів категорії B, правила їх технічної експлуатації; основи безпечного керування транспортними засобами; можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи запобігання їм; причини виникнення несправностей, способи їх виявлення та усунення; характер впливу кліматичних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху; порядок проведення технічного обслуговування та щозмінної перевірки придатності до експлуатації; правила життєзабезпечення під час технічного обслуговування транспортного засобу та роботи на лінії; особливості користування експлуатаційними матеріалами (пальне, оливи, мастила, електроліт, антифриз та інше); правила зберігання транспортних засобів на відкритій стоянці і в гаражі; правила надання першої домедичної допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод, телефони служб екстреного порятунку; правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правил експлуатації транспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди довкіллю; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна (професійно-технічна) освіта (навчальний заклад з підготовки водіїв транспортних засобів). Спеціальна підготовка за типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв транспортних засобів категорії B, кваліфікаційна атестація. Без вимог до стажу роботи.

5. ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
(Код КП-8322)

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ КАТЕГОРІЇ C

(керує призначеними для перевезення вантажів автомобілями, дозволена максимальна маса яких перевищує 7500 кг (16500 фунтів))

Завдання та обов’язки. Керує колісними транспортними засобами категорії C за різних дорожніх умов. Виконує вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу. Забезпечує належний технічний стан транспортного засобу. Перевіряє технічний стан транспортного засобу перед виїздом на маршрут (лінію), на маршруті та після повернення з рейсу відповідно до вимог нормативно-правових актів. Забезпечує справність обладнання відповідно до встановлених вимог, що стосуються безпеки дорожнього руху і правил життєдіяльності. Виконує роботи зі щозмінного технічного обслуговування транспортного засобу. Подає транспортний засіб під навантаження та розвантаження. Контролює правильність завантаження, розміщення та закріплення вантажів, зокрема швидкопсувних, небезпечних, великовагових, великогабаритних, у кузові транспортного засобу. Усуває технічні несправності, які виникають під час роботи транспортного засобу на лінії і не потребують розбирання його складових частин. За потреби виконує регулювальні роботи. Заправляє автомобільні транспортні засоби пальним та іншими експлуатаційними матеріалами. Оформляє дорожню документацію, передбачену роботодавцем, нормативно-правовими актами. Надає домедичну допомогу потерпілим в дорожньо-транспортних пригодах, викликає служби екстреного порятунку.

Повинен знати: закони, розпорядчі документи центральних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування про автомобільний транспорт і дорожній рух; правила дорожнього руху; правила перевезення вантажів, зокрема, швидкопсувних, небезпечних, великовагових, великогабаритних, призначення, розташування, будову, принцип дії систем, складників транспортних засобів категорії C, правила їх технічної експлуатації; будову, правила технічного обслуговування та технічної експлуатації причепів; основи керування транспортними засобами; можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи запобігання їм; причини виникнення несправностей, способи їх виявлення та усунення; характер впливу кліматичних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху; несправності, що виникають в процесі експлуатації транспортних засобів, способи їх виявлення і усунення; порядок проведення технічного обслуговування та щозмінної перевірки придатності до експлуатації; правила життєзабезпечення під час технічного обслуговування транспортного засобу та роботи на лінії; особливості користування експлуатаційними матеріалами (пальне, оливи, мастила, електроліт, антифриз та інше); правила зберігання транспортних засобів на відкритій стоянці і в гаражі; правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод, телефони служб екстреного порятунку; правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правил експлуатації транспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди довкіллю; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна (професійно-технічна) освіта (навчальний заклад з підготовки водіїв транспортних засобів). Спеціальна підготовка за типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв транспортних засобів категорії C та кваліфікаційна атестація. У разі здійснення перевезень небезпечних вантажів — спеціальна підготовка за типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв для перевезення небезпечних вантажів відповідного класу та стаж роботи — не менше 3-х років на транспортному засобі відповідної категорії.

6. ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
(Код КП-8322)

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ПІДКАТЕГОРІЇ C1

(керує призначеними для перевезення вантажів автомобілями, дозволена максимальна маса яких становить від 3500 кг до 7500 кг (від 7700 до 16500 фунтів))

Завдання та обов’язки. Керує колісними транспортними засобами підкатегорії C1 за різних дорожніх умов. Виконує вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу. Забезпечує належний технічний стан транспортного засобу. Керує спеціальним обладнанням, яке встановлене на цих транспортних засобах. Перевіряє технічний стан транспортного засобу перед виїздом на маршрут (лінію), на маршруті та після повернення з рейсу відповідно до вимог нормативно-правових актів. Забезпечує справність обладнання відповідно до встановлених вимог, що стосуються безпеки дорожнього руху і правил життєдіяльності. Виконує роботи зі щозмінного технічного обслуговування транспортного засобу. Подає транспортний засіб під навантаження та розвантаження. Контролює правильність завантаження, розміщення та закріплення вантажів (зокрема, швидкопсувних, небезпечних, великовагових, великогабаритних) у кузові. Усуває технічні несправності, які виникають під час роботи на лінії і не потребують розбирання складових частин. За потреби виконує регулювальні роботи. Заправляє автомобільні транспортні засоби пальне та іншими експлуатаційними матеріалами. Оформляє дорожню документацію, передбачену роботодавцем, вимогами нормативно-правових актів. Надає домедичну допомогу потерпілим в дорожньо-транспортних пригодах, викликає служби екстреного порятунку.

Повинен знати: закони, розпорядчі документи центральних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування про автомобільний транспорт і дорожній рух; правила дорожнього руху; правила перевезення вантажів, зокрема швидкопсувних, небезпечних, великогабаритних, великовагових, порядок і умови перевезення пасажирів і багажу; призначення, розташування, будову, принцип дії систем, складників транспортних засобів категорії C1 та правила їх технічної експлуатації; будову, правила технічного обслуговування та технічної експлуатації причепів; основи керування транспортними засобами; можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи запобігання їм; причини виникнення несправностей, способи їх виявлення та усунення; характер впливу кліматичних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху; порядок проведення технічного обслуговування та щозмінної перевірки придатності до експлуатації; правила життєзабезпечення під час технічного обслуговування транспортного засобу та роботи на лінії; особливості користування експлуатаційними матеріалами (пальне, оливи, мастила, електроліт, антифриз та інше); правила зберігання транспортних засобів на відкритій стоянці і в гаражі; правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод, телефони служб екстреного порятунку; правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правил експлуатації транспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди довкіллю; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна (професійно-технічна) освіта (навчальний заклад з підготовки водіїв транспортних засобів). Спеціальна підготовка за типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв транспортних засобів категорії C1 та кваліфікаційна атестація. У разі здійснення перевезень небезпечних вантажів — спеціальна підготовка за типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв до перевезення небезпечних вантажів відповідного класу та стаж роботи — не менше 3-х років на транспортному засобі відповідної категорії.

7. ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
(Код КП-8322)

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ КАТЕГОРІЇ D

(керує автобусами, в яких кількість місць, крім сидіння водія, більше 16)

Завдання та обов’язки. Керує колісними транспортними засобами категорії D за різних дорожніх умов. Виконує вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень пасажирів та багажу. Забезпечує належний технічний стан транспортного засобу. Застосовує спеціальне обладнання, яке встановлене на цих транспортних засобах. Перевіряє технічний стан транспортних засобів перед виїздом на маршрут (лінію), на маршруті та після повернення з рейсу відповідно до вимог нормативно-правових актів. Забезпечує справність обладнання транспортного засобу відповідно до встановлених вимог, що стосуються безпеки дорожнього руху і правил життєдіяльності пасажирів. Подає транспортні засоби, призначені для перевезення пасажирів, на зупинки. Контролює дії пасажирів. Оголошує назви зупинок та порядок оплати пасажирами проїзду за допомогою радіоустановки. У разі відсутності кондуктора громадського транспорту здійснює продаж квитків пасажирам. Усуває технічні несправності, які виникають під час роботи на лінії та не потребують розбирання складових частин. За потреби виконує регулювальні роботи. Заправляє транспортні засоби пальним та іншими експлуатаційними матеріалами. Оформляє дорожню документацію, передбачену роботодавцем, нормативно-правовими актами. Надає домедичну допомогу потерпілим в дорожньо-транспортних пригодах, викликає служби екстреного порятунку.

Повинен знати: закони, розпорядчі документи центральних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування про автомобільний транспорт і дорожній рух; правила дорожнього руху; правила, порядок і умови організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом; принцип дії систем, складників транспортних засобів категорії D та правила їх технічної експлуатації; особливості керування транспортними засобами, що призначені для перевезення пасажирів; можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи запобігання їм; характер впливу кліматичних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху; несправності, що виникають в процесі експлуатації транспортних засобів, способи їх виявлення і усунення; порядок проведення технічного обслуговування та щозмінної перевірки придатності до експлуатації; правила безпечного проведення робіт, правила життєзабезпечення під час технічного обслуговування транспортного засобу та роботи на лінії; особливості користування експлуатаційними матеріалами (пальне, мастила, електроліт та інше); правила зберігання транспортних засобів на відкритій стоянці і в гаражі; тарифи на послуги з перевезень пасажирів; перелік категорій пасажирів, які мають право пільгового проїзду; правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод, телефони служб екстреного порятунку; правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правил експлуатації транспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди довкіллю; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна (професійно-технічна) освіта (навчальний заклад з підготовки водіїв транспортних засобів). Спеціальна підготовка за типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв транспортних засобів категорії D та кваліфікаційна атестація. Для водіїв, які мають посвідчення на право водіння транспортних засобів категорій B, C, підкатегорій C1, D1 або кількох з них — неперервний трирічний стаж керування відповідним транспортним засобом та відповідна підготовка на право керування транспортними засобами категорії D.

8. ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
(Код КП-8322)

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ПІДКАТЕГОРІЇ D1

(керує автобусами, в яких кількість місць для сидіння, не ураховуючи місце для водія, не перевищує 16)

Завдання та обов’язки. Керує колісними транспортними засобами підкатегорії D1 за різних дорожніх умов. Виконує вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень пасажирів та багажу. Забезпечує належний технічний стан транспортного засобу. Застосовує спеціальне обладнання, яке встановлене на цих транспортних засобах. Перевіряє технічний стан транспортних засобів перед виїздом на маршрут (лінію), на маршруті та після повернення з рейсу відповідно до вимог нормативно-правових актів. Забезпечує справність обладнання транспортного засобу відповідно до встановлених вимог, що стосуються безпеки дорожнього руху і правил життєдіяльності пасажирів. Виконує роботи зі щозмінного технічного обслуговування транспортного засобу. Подає транспортні засоби, призначені для перевезення пасажирів, на зупинки. Контролює дії пасажирів. Оголошує назви зупинок та порядок оплати пасажирами проїзду за допомогою радіоустановки. У разі відсутності кондуктора громадського транспорту здійснює продаж квитків пасажирам. Усуває технічні несправності, які виникають під час роботи на лінії та не потребують розбирання складових частин За потреби виконує регулювальні роботи. Заправляє транспортні засоби пальним та іншими експлуатаційними матеріалами. Оформляє дорожню документацію, передбачену роботодавцем, нормативно-правовими актами. Надає домедичну допомогу потерпілим в дорожньо-транспортних пригодах, викликає служби екстреного порятунку.

Повинен знати: закони, розпорядчі документи центральних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування про автомобільний транспорт і дорожній рух; правила дорожнього руху; правила, порядок і умови організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом; призначення, розташування, будову, принцип дії систем, складників транспортних засобів категорії D1 та правила їх технічної експлуатації; будову, основи керування транспортними засобами; особливості керування транспортними засобами, що призначені для перевезення пасажирів, зокрема з обмеженими фізичними можливостями; можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи запобігання їм; характер впливу кліматичних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху; несправності, що виникають в процесі експлуатації транспортних засобів, способи їх виявлення і усунення; порядок проведення технічного обслуговування та щозмінної перевірки придатності до експлуатації; правила життєзабезпечення під час технічного обслуговування транспортного засобу та роботи на лінії; особливості користування експлуатаційними матеріалами (пальне, мастила, електроліт та інше); правила зберігання транспортних засобів на відкритій стоянці і в гаражі; тарифи на послуги перевезень пасажирів; перелік категорій пасажирів, які мають право пільгового проїзду; правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод, телефони служб екстреного порятунку; правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правил експлуатації транспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди довкіллю; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна (професійно-технічна) освіта (навчальний заклад з підготовки водіїв транспортних засобів). Спеціальна підготовка за типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв транспортних засобів категорії D1 та кваліфікаційна атестація. Для водіїв, які мають посвідчення водія на право водіння транспортних засобів категорій B, C, підкатегорії C1 або кількох з них — неперервний трирічний стаж керування відповідним транспортним засобом та відповідна підготовка на право керування транспортними засобами категорії D1.

9. ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
(Код КП-8322)

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ КАТЕГОРІЙ BE, CE, DE ТА ПІДКАТЕГОРІЇ C1E, D1E

(керує составами транспортних засобів з тягачем категорії B, C1, C, D1 або D, якими водій має право керувати, але які не належить до зазначених категорій составів транспортних засобів)

Завдання та обов’язки. Керує составами транспортних засобів з тягачем категорій B, C, D, підкатегорії C1, D1 відповідно до вимог нормативно-правових актів, норм виробника за різних дорожніх умов. Виконує вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу. Забезпечує належний технічний стан транспортного засобу. Керує спеціальним обладнанням, що встановлене на них. Перевіряє технічний стан транспортних засобів перед виїздом на маршрут (лінію), на маршруті та після повернення з рейсу. Забезпечує справність обладнання транспортних засобів відповідно до встановлених вимог, що стосуються безпеки дорожнього руху і правил життєдіяльності. Подає транспортні засоби для навантаження та розвантаження. Контролює правильність завантаження, розміщення та закріплення вантажів, зокрема швидкопсувних, небезпечних, великовагових, великогабаритних у кузовах транспортних засобів. Усуває технічні несправності, які виникають під час роботи транспортного засобу на лінії і не потребують розбирання складових частин. За потреби виконує регулювальні роботи. Заправляє транспортні засоби пальним та іншими експлуатаційними матеріалами. Оформляє дорожню документацію, передбачену роботодавцем, нормативно-правовими актами. Надає домедичну допомогу потерпілим в дорожньо-транспортних пригодах, викликає служби екстреного порятунку.

Повинен знати: закони, розпорядчі документи центральних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування про автомобільний транспорт і дорожній рух; правила дорожнього руху; порядок і умови перевезення пасажирів і багажу; призначення, розташування, будову, принцип дії систем, складників транспортних засобів категорії BE, CE, DE та підкатегорій C1E, D1E і правила їх технічної експлуатації; будову, правила технічного обслуговування та технічної експлуатації причепів; особливості керування транспортними засобами з причепами; можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи запобігання їм; характер впливу кліматичних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху; несправності, що виникають в процесі експлуатації транспортних засобів, способи їх виявлення і усунення; порядок проведення технічного обслуговування та щозмінної перевірки придатності до експлуатації; правила життєзабезпечення під час технічного обслуговування транспортного засобу та роботи на лінії; особливості користування експлуатаційними матеріалами (пальне, мастила, електроліт та інше); правила зберігання составів транспортних засобів на відкритій стоянці і в гаражі; правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод, телефони служб екстреного порятунку; правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правил експлуатації транспортних засобів, завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна (професійно-технічна) освіта (навчальний заклад з підготовки водіїв транспортних засобів). Спеціальна підготовка за типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв транспортних засобів категорій BE, CE, DE, підкатегорій C1E, D1E та кваліфікаційна атестація. Для водіїв, які мають посвідчення на право водіння транспортними засобами категорій B, C, D, підкатегорій C1, D1, або кількох з них — неперервний річний стаж керування відповідними транспортними засобами та відповідна підготовка на право керування транспортними засобами категорій BE, CE, DE, підкатегорій C1E, D1E. У разі перевезення небезпечних вантажів — спеціальна підготовка за типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв до перевезення небезпечних вантажів відповідного класу та стаж роботи — не менше 3-х років на транспортному засобі відповідної категорії.

____________
Примітки до пунктів 4 — 9:

1. У процесі роботи водія суб’єкт господарювання може присвоїти йому кваліфікацію II чи I класу.

Для присвоєння II класу у посвідченні водія повинно бути зазначено про дозвіл на керування транспортними засобами категорій B, BE, C, CE або DE (D), а також безперервний стаж роботи водієм у даного суб’єкта господарювання — не менше трьох років.

Для присвоєння I класу повинен бути дозвіл на керування транспортними засобами категорій B, BE, C, CE, D або DE, а також безперервний стаж роботи водієм II класу у даного суб’єкта господарювання — не менше двох років.

2. Зміни, що внесені цією редакцією Довідника, не можуть бути причиною для зміни суб’єктом господарювання раніше присвоєної водієві кваліфікації I чи II класу.

3. Правові норми, визначені чинними законодавчими та нормативно-правовими актами, які стосуються водіїв, слід розглядати як Кваліфікаційні вимоги.

10. ВОДІЙ-ІНСТРУКТОР
(Код КП-5149)

Завдання та обов’язки. Здійснює систематично роботу щодо підвищення рівня професійної майстерності водіїв автотранспортних засобів підприємства, навчання їх продуктивним, безпечним та економічним прийомам управління транспортними засобами. Забезпечує стажування водіїв автотранспортних засобів, з метою підвищення їх кваліфікації та професійного рівня. Вживає заходів з отримання водіями автотранспортних засобів необхідних знань та навичок з питань безпеки дорожнього руху. Бере участь у розробленні проекту програми стажування, яка передбачає перевірку та відпрацювання навичок водія автотранспортного засобу щодо безпечної роботи автотранспортного засобу тієї марки чи моделі, яку буде за ним закріплено. Здійснює стажування водіїв автотранспортних засобів відповідно до затвердженої керівником підприємства програми стажування. Оформлює листи стажування. Періодично перевіряє практичні навики водіння транспортного засобу у всіх водіїв підприємства, дотримання ними нормативно-правових актів щодо порядку, правил та умов перевезення пасажирів та вантажів, правил дорожнього руху, встановлених графіками режимів руху та надає їм методичну і практичну допомогу. Бере участь у проведенні інструктажів щодо особливостей роботи на лінії у конкретних дорожніх та метеорологічних умовах, особливостей роботи на території підприємства, з метою організації безпечного руху та обслуговування транспортних засобів. Веде облік виконаних робіт та проведених заходів у журналі обліку.

Повинен знати: закони, розпорядчі документи центральних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування про автомобільний транспорт і дорожній рух; правила дорожнього руху; вимоги нормативно-правових актів з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв, проведення стажування та інструктажів; правила, порядок і умови перевезення пасажирів і багажу; правила перевезення вантажів (зокрема, небезпечних, негабаритних); призначення, розташування, будову, принцип дії складових одиниць і систем автотранспортних засобів та правила їх технічної експлуатації; будову, правила експлуатації і технічного обслуговування причепів; основи керування автотранспортними засобами; можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи їх запобігання; причини виникнення невідповідностей автотранспортних засобів, способи їх виявлення та усунення; порядок проведення технічного обслуговування; особливості користування експлуатаційними матеріалами (пальне, оливи, мастила, електроліт, антифриз та інше); характер впливу кліматичних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху; правила зберігання автотранспортних засобів на відкритій стоянці і в гаражі; правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правил експлуатації колісних транспортних засобів, нанесення матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу; правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод; правила життєдіяльності в процесах технічного обслуговування автотранспортного засобу та під час його роботи на лінії.

Кваліфікаційні вимоги. Професійна (професійно-технічна) освіта, спеціальна підготовка за встановленою програмою. Наявність посвідчення водія автотранспортного засобу категорій «B», «BE», «C», «CE» «D» або «DE». Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією водія автотранспортних засобів — не менше 5 років.

11. ВОДІЙ МОТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
(Код КП-8321)

Завдання та обов’язки. Керує транспортними засобами, які відносяться до категорії A, підкатегорій A1, B1 транспортних засобів (мототранспортні засоби) за різних дорожніх умов. Виконує вимоги правил дорожнього руху. Перевіряє технічний стан транспортних засобів перед виїздом на маршрут (лінію), на маршруті та після повернення з рейсу відповідно до вимог нормативно-правових актів. Забезпечує справність його обладнання відповідно до встановлених вимог, що стосуються безпеки дорожнього руху і правил життєдіяльності. Виконує роботи зі щозмінного технічного обслуговування транспортного засобу. Усуває технічні несправності, які виникають під час експлуатації та не потребують розбирання складових частин. Виконує регулювальні роботи за потреби. Заправляє мототранспортні засоби пальним та іншими експлуатаційними матеріалами. Оформляє дорожню документацію, передбачену роботодавцем, нормативно-правовими актами. Надає домедичну допомогу потерпілим в дорожньо-транспортних пригодах, викликає служби екстреного порятунку.

Повинен знати: закони, розпорядчі документи центральних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування про автомобільний транспорт і дорожній рух; правила дорожнього руху; призначення, розташування, будову, принцип дії складників, систем мототранспортних засобів та правила їх технічної експлуатації; основи керування мототранспортними засобами; можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи їх запобігання; причини виникнення несправностей, способи їх виявлення та усунення; характер впливу кліматичних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху; правила безпечного ведення робіт, пожежної безпеки та санітарії під час технічного обслуговування мототранспортних засобів та під час експлуатації; особливості користування експлуатаційними матеріалами (пальне, мастила, оливи, охолоджуючі рідини, електроліт та інше); правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод, телефони служб екстреного порятунку; правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху і правил експлуатації транспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта. Професійна (професійно-технічна) освіта (навчальний заклад з підготовки водіїв транспортних засобів). Спеціальна підготовка за типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв транспортних засобів категорій A, підкатегорій A1, B1 та кваліфікаційна атестація. Без вимог до стажу роботи.

12. ІНСТРУКТОР З ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ВОДІННЮ
(Код КП-5149)

Спеціалізація

ІНСТРУКТОР З ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ВОДІННЮ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Завдання та обов’язки. Розробляє маршрутні карти для відпрацювання вправ з водіння транспортних засобів під наставництвом майстра виробничого навчання. Складає на кожну вправу план заняття, керується графіком черговості навчання транспортних засобів (роботи на техніці) й розкладом занять. Відпрацьовує з учнями (слухачами) вправи з водіння транспортних засобів відповідно до програми навчання на встановлених маршрутах (автодромі, майданчику). Здійснює записи в індивідуальних книжках обліку практичних робіт і водіння, дорожніх листах. Знає закріплених за ним учнів (слухачів), прищеплює їм навички водія, елементи взаємоповаги й етики поведінки на маршрутах руху. Працює у взаємодії з викладачами та майстрами виробничого навчання, бере активну участь у виховній роботі, проводить з учнями (слухачами) індивідуальну навчально-виховну роботу. Утримує закріплений за ним транспортний засіб у постійній готовності до занять, якісно й своєчасно проводить роботи з його технічного обслуговування та ремонтування. Бере участь в обладнанні та вдосконаленні навчального автодрому, підтримує його елементи в робочому стані.

Повинен знати: вимоги нормативно-методичних документів з питань навчання водінню; навчальні плани й програми з водіння, будови й експлуатації транспортних засобів; методику практичного навчання водінню; правила та норми безпеки навчання та праці, правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги

Інструктор з індивідуального навчання водінню I категорії: професійна (професійно-технічна) освіта, спеціальна підготовка за встановленою програмою. Кваліфікаційний рівень аналогічно до вимог водія 1 класу. Стаж роботи за професією інструктора з індивідуального навчання водінню II категорії — не менше 5 років.

Інструктор з індивідуального навчання водінню II категорії: професійна (професійно-технічна) освіта, спеціальна підготовка за встановленою програмою. Підвищення кваліфікації, кваліфікаційний рівень аналогічно до вимог водія 2 класу. Стаж роботи за професією інструктора з індивідуального навчання водінню — не менше 3 років.

Інструктор з індивідуального навчання водінню: професійна (професійно-технічна) освіта, спеціальна підготовка за встановленою програмою. Стаж роботи за професією водія автотранспортних засобів або водія мототранспортних засобів — не менше 3 років. Позитивні висновки за всіма параметрами професійного добору.

13. КОНТРОЛЕР ТЕХНІЧНОГО СТАНУ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
(Код КП-8321)

Завдання та обов’язки. Перевіряє склад затвердженої конструкції транспортного засобу та її технічний стан. Використовує, у разі потреби, засоби діагностування, вимірювальної техніки. Контролює якість виконаних робіт з технічного обслуговування і ремонтування транспортних засобів. У процесі приймання після обслуговування або ремонтування складових частин і транспортних засобів, керуючись технологічною документацією, технічними вимогами виробника згідно з його інформаційним забезпеченням та нормативно-правовими актами. Контролює операції відрегулювання та відремонтування транспортних засобів в частині технічного стану та ефективності функціювання: гальмових систем, пневматичних коліс, зовнішніх світлових приладів, емісії шкідливих речовин, системи кермування та інші складові частини і системи відповідно до нормативно-правових актів з питань перевірки придатності транспортних засобів до експлуатації. Оформляє встановлену роботодавцем, виробником або нормативно-правовими актами документацію, заявки на ремонт або усунення несправностей з їх реєстрацією. Контролює технічний стан транспортних засобів перед виїздом на лінію та після повернення їх на місце стоянки. Вживає заходів недопущення виїзду на лінію транспортних засобів з технічними несправностями.

Повинен знати: вимоги технологічної документації та інформаційного забезпечення від виробника з питань складу конструкції, технічного обслуговування та ремонту, особливості конструкції та вимоги до технічно справних транспортних засобів; методи та засоби контролю технічного стану транспортних засобів; типи несправностей, які підлягають виявленню, методи їх виявлення; принципи роботи засобів діагностування технічного стану транспортних засобів і правила поводження з ними; порядок оформлення претензій щодо якості технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів, їх складників і систем, що виконані на замовлення; особливості технологічних процесів виконання контрольних операцій (робіт); нормативно-правові акти з питань безпечної експлуатації електроустановок споживачів високої напруги електромобілів та автомобілів з гібридним урухомником та альтернативними джерелами енергії, зокрема міжнародні технічні регламенти стосовно питань експлуатації транспортних засобів; правила життєдіяльності; відповідальність за допуск несправних транспортних засобів на лінію.

Кваліфікаційні вимоги. Початковий рівень вищої освіти за ступенем молодшого бакалавра та спеціальністю відповідної галузі знань або повна загальна середня освіта й професійна (професійно-технічна) освіта. Стаж роботи за фахом — не менше 3 років. Періодичне підвищення кваліфікації відповідно до вимог нормативно-правових актів.

14. МАЛЯР
(Код КП-7141)

Спеціалізація

МАЛЯР КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Готує складники транспортного засобу для нанесення лакофарбового або захисного покриття, частково або повністю демонтуючи їх або встановлені на них нескладні складові частини. Виконує підготовлення поверхонь, що підлягають нанесенню лакофарбового покриття, під нанесення шпаклівок і лакофарбових покриттів, зокрема очищає від пилу, бруду, окалини, корозії, пошкодженого лакофарбового покриття. Видаляє старе лакофарбове покриття. Очищає оброблювані поверхні кислотою, лугом, нейтралізуючими речовинами, гарячою водою, іншими розчинниками і миючими засобами, обдуває сухим стисненим повітрям, протирає ганчір’ям, чистими серветками, висушує. Під наглядом маляра вищої кваліфікації зашпакльовує дрібні ум’ятини послідовними шарами, шліфує таку поверхню до потрібної кривини. Наносить захисні матеріали на поверхні прихованих (закритих) порожнин кузова. Знепилює малярне приміщення. Перевіряє стан лакофарбових поверхонь та захисних матеріалів відповідно до технологічної документації і вимог виробника транспортного засобу.

Повинен знати: порядок і правила безпечного демонтування нескладних відповідно до технологічної документації складових частин; нормативно-правові акти з питань безпечної експлуатації електроустановок споживачів високої напруги електромобілів та автомобілів з гібридним урухомником, альтернативними джерелами енергії; вимоги виробника транспортного засобу та вимог нормативно-правових актів щодо очищення поверхні для шпаклювання і нанесення лакофарбового та (або) захисного покриття закритих порожнин, прийоми, правила і послідовність відповідної підготовки поверхні; найменування, види та технічні характеристики шпаклівок, ґрунтів, емалей, розчинників, лаків та їх сумісність; прийоми користування ручним та механізованим інструментом.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт

1. Капот — зашпакльовані відремонтовані ум’ятини від дії граду без демонтування.

2. Корозійне ушкодження лакофарбового покриття — видалення.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Демонтує складники транспортного засобу для нанесення лакофарбового або захисного покриття, демонтує встановлені на складових частинах елементи, зокрема скло, а також встановлює їх після виконання відповідних робіт, зокрема встановлює і приклеює склопакети. Закриває допоміжними матеріалами місця, які не підлягають нанесенню лакофарбового або захисного покриття. Визначає склад шпаклівок і лакофарбових матеріалів та послідовність їх нанесення. Готує шпаклівки, лакофарбові та захисні матеріали до застосування. Наносить лакофарбові та захисні матеріали на складники або складений транспортний засіб.

Повинен знати: правила і послідовність демонтування складових частин транспортного засобу; прийоми ідентифікації лакофарбового покриття транспортного засобу, його складників, зокрема за допомогою електронних інформаційних баз даних, а також приготування шпаклівок, мастик, лакофарбових матеріалів необхідного складу та консистенції; рецепти складання фарб, мастик, шпаклівок, лаків; способи змішування лакофарбових матеріалів заданої рецептури для отримання необхідного кольору, відтінку залежно від матеріалу деталі, що підлягає покриттю, та визначення їх якості; призначення і умови застосування механізмів, пристроїв та інструментів, які використовують під час виконання малярних робіт; способи нанесення лакофарбових покриттів деталей і складових одиниць автомобілів; режими висушування лакофарбового покриття; способи шліфування; шліфувальні матеріали та їх фізичні властивості; правила зберігання лакофарбових та захисних матеріалів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна (професійно-технічна) освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві; правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів електромобілів та автомобілів з гібридним комбінованим урухомником. Підвищення рівня кваліфікації та стаж роботи за професією маляра 2 розряду — не менше 2 років.

Приклади робіт

1. Лакофарбові матеріали для покриття сталевих деталей — підготовка.

2. Лакофарбові матеріали для покриття пластмасових деталей — підготовка.

3. Двері легкового автомобіля — нанесення лакофарбового покриття.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Підготовлює, покриває, консервує важкодоступні місця для виконання малярних робіт. Виконує за допомогою трафарету або фольги номерні знаки, гаражні номери, емблеми, логотипи, та інші написи, зокрема рекламні. Установлює плівки зі світловідбивними властивостями. Контролює якість покриття шляхом застосування контрольно-вимірювальних приладів та порівнює з еталонними пластинками-підкладками. Встановлює демонтовані для нанесення лакофарбового покриття складники, перевіряє роботу електричних, електронних, пневматичних і гідравлічних систем з необхідними випробуваннями, установлює склопакети транспортного засобу. Налагоджує механізми, пристрої та інструменти, які використовують під час виконання малярних робіт. Допомагає оцінити обсяг і трудомісткість лакофарбових робіт, виконуваних на доступному технологічному устаткованні.

Повинен знати: правила підбору складу лакофарбових матеріалів за допомогою комп’ютерних засобів, правила використання трафаретів і фольги, методи контролю якості лакофарбового покриття; міжнародні технічні регламенти з питань встановлення світловідбивного марковання і відповідні технологічні процеси; способи нанесення лакофарбових матеріалів та антикорозійної обробки деталей і складових одиниць; методи налагоджування механізмів, пристроїв та інструментів, які використовують під час виконання малярних робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Професійна (професійно-технічна) освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією маляра 3 розряду — не менше 3 років.

Приклади робіт

1. Кузов — лакофарбове покриття заґрунтованих поверхонь.

2. Віконні прорізи автобуса — вклеєні склопакети.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Наносить лакофарбові покриття на особливо складні поверхні; застосовує багатокомпонентні лакофарбові матеріали («металік», «перламутр», інші) з лакуванням, поліруванням, художнім багатокольоровим і декоративним оздобленням. Створює, копіює та вирізає трафарети різної складності. Набирає трафарети в два та більше тонів. Самостійно вибирає приладдя та устатковання для виконання робіт. Покриває дерев’яні, пластмасові і різнометалеві складники. Виконує покриття пошкоджених ділянок складових частин кузова, кабіни так, що їх не можливо було візуально відрізнити від непошкоджених. Виконує персоналізовані написи або зображення, зокрема із використанням пензлів, елементи живопису, рекламні оголошення. Відновлює лакофарбове покриття історичних транспортних засобів та таких, що мають культурну цінність.

Повинен знати: усі способи виконання лакофарбового покриття та антикорозійної обробки особливо складних відповідно до технологічної документації деталей та складових частин транспортних засобів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійна (професійно-технічна) освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією маляра 4 розряду — не менше 3 років.

Приклади робіт

1. Легковий автомобіль — усунене пошкодження лакофарбового покриття типу «металік».

2. Капот — художній розпис із застосуванням трафаретів і ручної роботи з використанням пензлів.

15. МАСТИЛЬНИК
(Код КП-9322)

Спеціалізація

МАСТИЛЬНИК КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

1-й розряд

Завдання та обов’язки. Відповідно до ремонтної технологічної документації і марковання та, у разі сумісності експлуатаційних матеріалів попередньо застосованими, змащує поверхні тертя механізмів, двигунів, урухомників складників та іншого обладнання. Міняє та заливає мастильні матеріали в редуктори та в кермові механізми. Заповнює мастила у маслянки. Збирає мастила, які вичерпали свій ресурс, і передає їх на склад для накопичення до транспортної норми й утилізації.

Повинен знати: розташування устатковання і обладнання на дільниці та місця змащування транспортних засобів; сумісність мастильних матеріалів; правила, терміни, періодичність очищення та змащування транспортних засобів, їх обладнання і призначення найбільш розповсюджених простих інструментів та пристроїв для змащування, очистки та промивки; правила життєдіяльності, виробничої санітарії.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Відповідно до технологічної документації прочищає і промиває змащувані частини механізмів устатковання, апаратів і приладів. Наглядає за оливороздавачами мастильної дільниці, забезпечуючи їх справний технічний стан. Замінює несправні маслянки та усуває дефекти в каналах подачі мастил, олив. Отримує, зберігає та веде облік мастильних та обтиральних матеріалів.

Повинен знати: Точки змащування транспортних засобів; марки, склад і властивості мастильних матеріалів; види змащування (кільцеве, набивне та під тиском); конструкцію мастильних насосів, фільтрів устатковання та правила їхнього відрегулювання; правила зберігання та обліку мастильних матеріалів; правила безпечної експлуатації колісних транспортних засобів, зокрема споживачів високої напруги електромобілів, та автомобілів з гібридним комбінованим урухомником та альтернативними джерелами енергії.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві; підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією мастильника 1 розряду — не менше 1 року.

16. МІДНИК
(Код КП-7213)

Спеціалізація

МІДНИК КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

1-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує нарізання та вирубку кольорових металів за розміткою. Готує деталі для паяння. Пробиває отвори вручну пробійником. Виконує обрубку і опилювання швів після паяння.

Повинен знати: найменування та призначення пристроїв, що застосовуються; найменування та маркування оброблюваних металів; способи виконання найпростіших мідницьких робіт; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт

1. Прокладки мідні — вирізання по шаблону.

2. Трубки бензобака, радіатора — внутрішнє і зовнішнє очищення.

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Виготовляє прості вироби із листового металу та труб. Виконує відпалювання листового металу, пайку виробів м’якими припоями. Очищує та дефектує паливні баки, радіатори, паливо- та оливопроводи.

Повинен знати: призначення пристроїв, робочих та контрольно-вимірювальних інструментів, обладнання, що застосовують в мідницькій справі; способи виконання простих мідницьких робіт; основні механічні властивості оброблюваних металів і сплавів; послідовність технологічних операцій; способи розмітки простих виробів; умови виконання відпалювання, згинання та паяння; правила підготовки швів до паяння; склад припоїв; основні властивості кислот та лугів, що застосовуються; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією мідника 1 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Паливні баки, радіатори, паливо-, оливопроводи — очищення, дефектування.

2. Тріщини — запаювання.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Виготовляє та складає вироби середньої складності з кольорових металів. Виконує згинання труб діаметром до 50 мм. Виконує паяння припоями різноманітних з’єднувальних деталей товщиною більше 1 мм. Виконує запаювання кінців мідних труб, призначених для роботи під тиском. Готує нескладні припої. Здійснює гідравлічне та пневматичне випробування посудин та арматури.

Повинен знати: призначення устатковання, пристроїв, пневматичних приладів та інструменту, що використовує в роботі; прийоми виконання мідницьких робіт середньої складності; правила нагрівання виготовлених виробів газовими горілками та електричними приладами; способи розкрою та побудови розгорток середньої складності, рецептуру та способи приготування нескладних припоїв; способи випробування посудин, які працюють під тиском.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна (професійно-технічна) освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією мідника 2 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Бачки радіаторів системи охолодження двигуна — пайка.

2. Латки — накладання на пошкоджені місця резервуарів.

3. Впаяні патрубки — заміна.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує складні мідницькі роботи із застосуванням різного обладнання, пристроїв, пневматичного інструменту. Виконує згинання труб діаметром до 100 мм. Виготовляє складні деталі і вироби із листів та труб кольорових металів з великою кількістю сполучених відводів різних перетинів і профілів. Виконує гідравлічні і пневматичні випробування посудин та арматури. Готує складні припої. Виконує паяння відповідальних швів, які експлуатують під тиском до 2,5 МПа (25 кгс/см 2), тугоплавкими і легкоплавкими припоями.

Повинен знати: призначення устатковання, пристроїв, контрольно-вимірювальної апаратури та інструменту, які застосовують при мідницьких роботах 4 розряду; правила експлуатації нагрівальної апаратури; технологічну послідовність складних мідницьких робіт; способи і прийоми виготовлення, складання і монтажу деталей радіаторів, паливних баків, паливо- та оливопроводів; рецептуру та способи виготовлення складних припоїв; правила проведення різних випробувань, технічні умови на складання, випробування та експлуатацію складових одиниць з кольорових металів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійна (професійно-технічна) освіта. Підвищення рівня кваліфікації та стаж роботи за професією мідника 3 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Баки паливо- та оливопроводів — відремонтування паянням.

2. Кожухи складні за конфігурацією — ремонт.

3. Трубки — впайка в радіатор.

17. МИЙНИК-ПРИБИРАЛЬНИК РУХОМОГО СКЛАДУ
(Код КП-9142)

Спеціалізація

МИЙНИК-ПРИБИРАЛЬНИК КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

1-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує миття і внутрішнє прибирання відповідно до технологічної документації, зовнішнє і внутрішнє очищення легкових, вантажних, зокрема спеціальних і спеціалізованих автомобілів, автобусів, причепів, напівпричепів вручну, а також за допомогою спеціальних пристроїв відповідно до санітарно-гігієнічних вимог щодо їх миття. Очищає від забруднення каналізаційні відводи води на площадках для миття автомобілів. Утримує у чистоті і справному стані пристосування, інвентар, а також приміщення та площадки для миття автомобілів.

Повинен знати: правила експлуатування колісних транспортних засобів відповідно до експлуатаційної документації їх виробника; способи зовнішнього і внутрішнього миття, прибирання і очищення автомобілів, безпечні для їх конструкції, зокрема для лакофарбового покриття, електромережі та електроапаратів; призначення пристроїв, інвентарю, що застосовуються; типи і властивості миючих засобів, правила їх застосування; нормативно-правові акти з питань безпечної експлуатації електроустановок споживачів високої напруги електромобілів, автомобілів з гібридним урухомником та альтернативними джерелами енергії; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує миття автомобілів всіх типів, причепів та напівпричепів із застосуванням механізмів. Забезпечує неперервну роботу механізмів та відповідного обладнання для миття. Бере участь у роботах з усунення незначних несправностей обладнання і механізмів, які застосовуються.

Повинен знати: призначення механізмів, обладнання, що застосовуються, порядок їх роботи та обслуговування; методи та способи усунення їх незначних несправностей; правила безпечного використання устатковання високого тиску води під час миття транспортних засобів.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією мийника-прибиральника рухомого складу 1 розряду — не менше 0,5 року.

18. МОНТУВАЛЬНИК ШИН
(Код КП-8284)

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Здійснює монтаж та демонтаж пневматичних шин автомобілів вагою не більше ніж 20 кг без допомоги спеціальних пристроїв. Виконує миття, очищення внутрішніх поверхонь, сушку шин. Накачує і підкачує шини повітрям на автомобілях, перевіряє тиск повітря в шинах за допомогою манометра.

Повинен знати: прийоми монтажу шин, а також монтажу та демонтажу коліс легких транспортних засобів різних марок; конструкцію, розміри та призначення шин і камер; норми тиску повітря в шинах різних розмірів і типів; правила їхньої експлуатації і зберігання; правила користування вимірювальними приладами, робочими інструментами і пристосуваннями.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт.

1. Камери — виявлення пошкоджень та накладання латок з сирої гуми і їх вулканізація.

2. Шини — монтаж і демонтаж, накачування повітрям, перевірка тиску.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Здійснює монтаж та демонтаж шин великих розмірів вагою понад 20 кг транспортних засобів за допомогою спеціальних пристроїв. Забезпечує монтаж за видами, розмірами та призначенням: колеса, шини і камери. Здійснює огляд, перевірку шин, камер, ободів замкових та бортових кілець на предмет виявлення тріщин, деформацій і інших пошкоджень. Визначає придатність шин, камер і дисків для подальшої експлуатації чи необхідність їхнього ремонту. Збалансовує колеса, наносить технологічне маркування шин.

Повинен знати: прийоми монтажу та демонтажу коліс за допомогою спеціальних пристроїв, шин та камер великих розмірів транспортних засобів; конструкцію, розміри, призначення, правила експлуатації та зберігання коліс та шин великих розмірів транспортних засобів; конструкцію та правила користування контрольно-вимірювальними приладами, інструментом та пристосуваннями.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна (професійно-технічна) освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією монтувальника шин 2 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Ободи, диски, шини, камери — дефектування, ремонт.

2. Колеса — балансування.

3. Ободи коліс, бортові і замкові кільця — очищення від іржі.

4. Шини — розшифровування марковин.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Здійснює монтаж та демонтаж шин всіх типорозмірів різних автомобілів. Здійснює дефектування та класифікацію пошкоджень шин та камер, визначає види ремонтів. Усуває пошкодження, замінює п’ятки вентилів, виготовляє п’ятки вентилів камер. Контролює якість ремонту камер.

Повинен знати: прийоми та способи виконання ремонту камер; прийоми збалансування коліс; технологічний процес монтажу (комплектування), демонтажу коліс, шин та камер всіх типорозмірів транспортних засобів; вимоги до якості шин і камер; конструкцію та правила користування контрольно-вимірювальними приладами, інструментами і пристосуваннями.

Кваліфікаційні вимоги. Професійна (професійно-технічна) освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією монтувальника шин 3 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Колеса — статичне і динамічне збалансування.

2. Вентилі — заміна клапанів.

3. Пневматичні шини — усунення пошкоджень (крім наварювання, накладання нового протектора).

19. ОББИВАЛЬНИК
(Код КП-7437)

Спеціалізація

ОББИВАЛЬНИК КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує відповідно до технологічної документації прості та середньої складності роботи з оббивання жорстких та напівм’яких сидінь, спинок крісел, дверей, боковин та стелі кузовів автомобілів. Ремонтує пошкоджену оббивку (розриви, розрізи та інше). Розкроює оббивні матеріали за викрійками й шаблонами та зшиває їх на швейних машинах. Натягує дротяну сітку як пружинну основу з одночасним переплетінням її елементів. Настилає несну тканину, вату, ватин, поролон на пружинну основу; викреслює та виготовляє прості викрійки та шаблони. Усуває дефекти та наносить на оббивні матеріали лакофарбове покриття.

Повинен знати: будову простих твердих та напівм’яких сидінь і спинок крісел автомобілів, які підлягають оббиванню; прийоми та способи демонтажу та монтажу оббивки кабін, дверей та салонів автомобілів; правила розкрою оббивних матеріалів; призначення та сорти оббивних матеріалів; призначення та умови застосування універсальних та спеціальних пристроїв; принцип роботи швейних машин; прості види швів, окантовок; способи усунення дефектів оббивних матеріалів, накладання непомітних латок; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оббивальника 1 розряду — не менше 0,5 року.

Приклади робіт

1. Кожух на радіатор охолодної системи двигуна — виготовлення.

2. Оббивка — ремонт розривів оббивок пасажирських сидінь.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує складні роботи з оббивання жорстких та напівм’яких сидінь, спинок крісел автомобілів простої та середньої складності. Ремонтує і реставрує елементи оббивок кабін та салонів автомобілів, які покриті недорогими матеріалами. Виготовляє драпіровки, завіси, штори, зокрема, із застосуванням швейних машинок. Виготовляє і оббиває стелі автомобілів. Виготовляє за креслениками та ескізами складні викрійки, шаблони та трафарети. Налагоджує швейні машини.

Повинен знати: типи та конструкцію крісел для сидіння, які встановлюють на транспортних засобах; асортимент, властивості, якість та призначення оббивних матеріалів; будову універсальних та спеціальних пристроїв, оббивних інструментів; будову і способи налагодження швейних машин; способи усунення дефектів оббивних матеріалів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна (професійно-технічна) освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оббивальника 2 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Двері автомобільні — оббивка.

2. Стеля кабіни, салону автобуса — виготовлення оббивки та оббивка.

3. Тенти брезентові — ремонт пошкоджених місць.

4. Чохли дерматинові сидінь, спинки та підголівники крісел автомобільних транспортних засобів — виготовлення за зразком.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує складні роботи з ремонту та оббивання за креслениками та ескізами напівм’яких та м’яких сидінь, спинок крісел автомобілів. Ремонтує і реставрує напівм’які і м’які сидіння та спинки крісел. Виконує розкрій цінних оббивних матеріалів за креслениками та ескізами. Виготовляє чохли з цінних оббивних матеріалів. Виготовляє складні, переважно тривимірні, викрійки цінних матеріалів для оббивання салонів та кабін автомобілів. Визначає сорт, властивості і якість оббивних матеріалів та їх придатність для виконуваної роботи.

Повинен знати: міжнародні технічні регламенти стосовно установлення підголівників, захисних ременів безпеки пасажира та водія, способи виготовлення шаблонів та викройок для складного тривимірного оббивання; способи та прийоми виконання оббивальних художніх робіт за креслениками та ескізами; будову і способи налагодження швейних машин різних типів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійна (професійно-технічна) освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оббивальника 3 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Салони легкових автомобілів та автобусів — оздоблення із застосуванням цінних матеріалів.

2. Сидіння, спинки та підголівники — виготовлення чохлів із застосуванням цінних матеріалів.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує особливо складні роботи з ремонту та оббивання сидінь, спинок, підголівників автомобілів різних конструкцій за креслениками, рисунками та ескізами. Ремонтує деталі оббивки і оббиває салони і кабіни транспортних засобів усіх типів. Виконує внутрішнє оббивання з обклеюванням найбільш цінними синтетичними матеріалами.

Повинен знати: типи та конструкції особливо складних елементів оббивки салонів та кабін транспортних засобів; способи їх оббивання та обклеювання; техніку розкрою і шиття особливо складних чохлів з використанням оббивальних матеріалів з підкладкою.

Кваліфікаційні вимоги. Професійна (професійно-технічна) освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оббивальника 4 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Салон легкового автомобіля — комбіноване оббивання і обклеювання цінними матеріалами.

2. Сидіння, підголівники — виготовлення чохлів із цінних матеріалів з підкладкою.

20. ПРИЙОМОЗДАВАЛЬНИК ВАНТАЖУ ТА БАГАЖУ
(Код КП-5111)

Спеціалізація

ПРИЙОМОЗДАВАЛЬНИК ВАНТАЖУ ТА БАГАЖУ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Організовує роботи з приймання, зважування, сортування, навантаження, розвантаження, перевантаження, зберігання і видачі вантажів та багажу, що перевозяться транспортними засобами, перевіряє правильність розміщення і закріплення вантажів на відкритих транспортних засобах, контролює недопущення розташування вантажу за межею допустимого габариту, веде відповідний облік та звітність. Здійснює контроль за ефективним використання вантажно-розвантажувальних механізмів, дотриманням правил життєдіяльності. Організовує правильне розміщення вантажів на транспортних засобах, контейнерних майданчиках, в складах з метою забезпечення їх збереженості і раціонального використання складської площі. Вживає заходів щодо дотримання термінів простою транспортних засобів під час навантаження і розвантаження вантажів.

Повинен знати: інструкції з організації та виконання робіт прийомоздавання вантажу та багажу; правила і технічні умови зберігання, навантаження, розвантаження, розміщення і закріплення вантажів на транспортних засобах; інструкцію про порядок зважування вантажів; порядок обліку і звітності; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

21. ПРОДАВЕЦЬ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
(Код КП-5220)

Спеціалізація

ПРОДАВЕЦЬ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ (ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, ПНЕВМАТИЧНИХ ШИН)

Завдання та обов’язки. Демонструє під час продажу запасні частини, зокрема пневматичні шини, аксесуари транспортних засобів, інформує про відмінності їх технічних характеристик, недоліки та переваги, консультує покупця про особливості їх застосування. Допомагає підібрати складники для конкретних транспортних засобів, інформує про поточні тенденції та зміни у кожній сфері виготовлення складників з урахуванням правил добросовісної конкуренції. Контролює кількість, наявність складників на складі для того, щоб поставки запасних частин, шин та автомобільних аксесуарів були доступними і задовольняли попит споживачів, а також своєчасно організовує нові поставлення на склад. Підготовлює товари до роздрібної торгівлі так, щоб клієнти могли бачити його марковину, логотип, бренд виробника і мали можливість перевірити товар; зчитує сканером штрихкодові позначки товару, відбиває вартість покупки на реєстраторі розрахункових операцій або перевіряє реквізити поданого чека; перевіряє наявність та справність торгово-технологічного обладнання, інвентарю та інструментів, готує до роботи реєстратор розрахункових операцій або контрольно-касову книгу. Підраховує гроші (чеки) та здає їх в установленому порядку. Звіряє суму реалізації з показами касового лічильника. Повертає кошти покупцю у разі помилки у чеку, роздрукованому реєстратором розрахункових операцій. Підраховує вартість покупки за кількістю і ціною товару, зокрема у разі анулювання певної покупки, знижки (надбавки), повертає кошти покупцю за невикористані чеки, розв’язує ситуацію в разі тимчасового припинення роботи реєстратора розрахункових операцій, усувати найпростіші неполадки реєстратора розрахункових операцій. Вивчає попит покупців. Бере участь у складанні товарних звітів.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, міжнародні технічні регламенти, якими урегульовано вимоги до складових частин, компонентів та затвердження їх конструкції, допуску складових частин до експлуатації, технічні регламенти та інші нормативно-правові документи з питань технічного обслуговування та ремонтування транспортних засобів, відповідні технічні стандарти, що стосуються запасних частин, експлуатаційних матеріалів, аксесуарів; класифікацію експлуатаційних матеріалів та їх сумісність у разі змішування; класифікацію пневматичних шин та їх конструкційні і експлуатаційні особливості; правила ідентифікування та підбору нових та таких, що були в користуванні, пневматичних шин для транспортних засобів за їх розмірами, розмірами і конструкцією обода, індексом навантаги, символом категорії швидкості, сезоном застосування і іншими споживчими характеристиками та умовами експлуатування; вимоги до оригінальних запасних частин і запасних частин відповідної якості та правила їх марковання; правила аналізування результатів продажу; порядок використовування інформації та комунікаційних систем захисту персональних даних клієнтів; правила проведення розрахунків готівкою, з використанням платіжних карток, порядок оформлення повернення коштів за товар через реєстратор розрахункових операцій, основи економіки, правила життєзабезпечення, зберігає товари відповідно до вимог виробника і нормативно-правових актів.

Кваліфікаційні вимоги

Старший продавець непродовольчих товарів (запасних частин, пневматичних шин): повна загальна середня освіта та професійна (професійно-технічна) освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві у сфері технічного сервісу колісних транспортних засобів. Стаж роботи за професією продавця запасних частин, пневматичних частин — не менше 1 року.

Продавець непродовольчих товарів (запасних частин, пневматичних шин): повна загальна середня освіта та професійна (професійно-технічна) освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві у сфері технічного сервісу колісних транспортних засобів. Без вимог до стажу роботи.

22. ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ
(Код КП-5220)

Спеціалізація

ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Завдання та обов’язки. Обробляє та систематизує комерційні завдання і пропозиції, організовує продажі транспортних засобів, закупівлю та продаж їх запасних частин, зокрема експлуатаційних матеріалів, та аксесуарів в авторизованій та неавторизованій сферах технічного сервісу транспортних засобів. Моніторить ринок і, враховуючи отримані таким чином дані, використовує їх у пропозиціях щодо планування та проведення маркетингових заходів. Розробляє проекти необхідних угод. Надає поради приватним і комерційним клієнтам з питань надаваних послуг, охоплюючи питання технічного сервісу, технічної підтримки покупців, фінансування, лізингу, страхування та укладання гарантійних контрактів. Володіє методами роботи в мережах інформаційних технологій, базах даний автомобільних ринків. Знає порядок складання звіту про виконану роботу. Бере участь в інвентаризації та складанні товарного звіту. Проводить презентацію товарів, надає можливість опробування транспортних засобів у русі за участі покупця, надає покупцю консультації, заслуховує та розглядає заперечення покупців, допомагає покупцю зробити вибір необхідного товару. Аналізує книгу відгуків і пропозицій. Підготовлює транспортні засоби і пов’язану документацію, запасні частини, зокрема експлуатаційні матеріали та аксесуари до роздрібної торгівлі так, щоб клієнти могли бачити його марковину, логотип, бренд виробника і мали можливість перевірити товар; зчитує сканером штрихкодові позначки товару, відбиває вартість покупки на реєстраторі розрахункових операцій або перевіряє реквізити поданого чека; перевіряє наявність та справність торгово-технологічного обладнання, інвентарю та інструментів, готує до роботи реєстратор розрахункових операцій або контрольно-касову книгу. Підраховує гроші (чеки) та здає їх в установленому порядку. Звіряє суму реалізації з показами касового лічильника. Повертає кошти покупцю у разі помилки у чеку, роздрукованому реєстратором розрахункових операцій. Підраховує вартість покупки за кількістю і ціною товару, зокрема у разі анулювання певної покупки, знижки (надбавки), повертає кошти покупцю за невикористані чеки, розв’язує ситуацію в разі тимчасового припинення роботи реєстратора розрахункових операцій, усуває найпростіші неполадки реєстратора розрахункових операцій. Вивчає попит покупців. Бере участь у складанні товарних звітів.

Повинен знати: закони та інші нормативно-правові акти, нормативні документи, якими урегульовано сферу технічного сервісу транспортних засобів, їх компонентів і запасних частин, технічні регламенти і інші нормативно-правові документи з питань технічного обслуговування і ремонтування транспортних засобів; технічні характеристики транспортних засобів, їх запасних частин і аксесуарів; існуючі системи збуту та розподілу в автомобільній промисловості; правила ведення торгових переговорів з продажу та аналізування результатів продажу; правила ефективного використовування інформації і комунікаційних систем та захисту даних; особливості планування та моніторингу ремонтних замовлень за гарантією; загальні виробничі технічні умови стосовно виготовлення і ремонтування транспортних засобів за гарантією, зокрема спеціальних і спеціалізованих; порядок змінення умов договору після гарантійного обслуговування; порядок укладення контрактів лізингу, контрактів оренди; правила гарантійної роботи, обміну товарів, проведення процедури повернення або відшкодування коштів за повернений товар; основи економіки та бухгалтерського обліку, способи страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів; методи управління складом; правила вхідного контролю; методи ринкової оцінки транспортних засобів та їх складників; порядок контролю наявності транспортних та супровідних документів, перевірки правильності оформлення транспортних та супровідних документів, перевірки якості товару; правила документального оформлення результатів приймання товару; правила проведення розрахунків готівкою, з використанням платіжних карток, порядок оформлення повернення коштів за товар через реєстратор розрахункових операцій, основи економіки, правила життєзабезпечення.

Кваліфікаційні вимоги

Старший продавець-консультант колісних транспортних засобів: повна загальна середня освіта та професійна (професійно-технічна) освіта за спеціальністю відповідної галузі знань або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві у сфері технічного сервісу колісних транспортних засобів. Стаж роботи за професію продавця-консультанта колісних транспортних засобів — не менше 2 років.

Продавець-консультант колісних транспортних засобів: повна загальна середня освіта та професійна (професійно-технічна) освіта за спеціальністю відповідної галузі знань або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

23. РЕМОНТНИК-МЕХАТРОНІК
(Код КП-7231)

Спеціалізація

РЕМОНТНИК-МЕХАТРОНІК ВИСОКОВОЛЬТНОГО ОБЛАДНАННЯ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

2-й розряд

Завдання і обов’язки. Здійснює демонтаж складових частин систем управління і регулювання механічних, гідравлічних, пневматичних, електричних та електронних систем, зокрема високовольтного обладнання. Високовольтні складові частини (блоки) розбирає для поглибленого діагностування і ремонтування відповідно до технологічної документації під керівництвом ремонтника-мехатроніка високовольтного обладнання вищої кваліфікації. Визначає фізичні параметри демонтованих складників.

Повинен знати: основи теорії автомобіля, будову складових частин систем управління і регулювання транспортних засобів; вимоги технологічної документації, відповідні технічні характеристики складових частин та типові правила монтажу-демонтажу високовольтного обладнання транспортних засобів; нормативно-правові акти з питань безпечної експлуатації електроустановок споживачів високої напруги електромобілів та автомобілів з гібридним урухомником та альтернативними джерелами енергії, зокрема міжнародні технічні регламенти стосовно питань експлуатації транспортних засобів; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Професійна (професійно-технічна) освіта без вимог до стажу роботи (кваліфікований робітник).

Приклади робіт

1. Тягова акумуляторна батарея гібридного автомобіля — демонтаж під наглядом більш кваліфікованого відповідно до вимог нормативно-правових актів мехатроніка.

2. Силові кабелі високовольтного генератора — від’єднання від інших складників гібридного автомобіля.

3. Інвертор гібридного автомобіля — демонтаж під наглядом більш кваліфікованого відповідно до вимог нормативно-правових актів мехатроніка.

3-й розряд

Завдання і обов’язки. Здійснює монтаж силових високовольтних складових частин (запасних частин, їх блоків), а також систем управління і регулювання (електронні та електричні системи) транспортного засобу. Розбирає-складає складові частини (блоки) після поглибленого діагностування і ремонтування відповідно до технологічної документації. Виконує визначення фізичних величин параметрів закріплення складників.

Повинен знати: основи теорії автомобіля, функційне призначення складових частин систем управління і регулювання транспортних засобів; вимоги виробника, відповідні технічні характеристики складових частин, що підлягають технічному обслуговуванню та ремонтуванню, типові правила їх монтажу, типові несправності складових частин, правила поводження зі складниками, які перебувають під високою напругою.

Кваліфікаційні вимоги. Початковий рівень вищої освіти за ступенем молодшого бакалавра і професійна підготовка на виробництві, стаж роботи за професією ремонтника-мехатроніка високовольтного обладнання колісних транспортних засобів 2 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Високовольтна батарея гібридного автомобіля — установка і приєднання.

2. Високовольтні кабелі мережі високої напруги — установка і приєднання.

3. Високовольтний генератор гібридного автомобіля — установка під керівництвом мехатроніка високовольтного обладнання автомобіля вищого розряду.

4-й розряд

Завдання і обов’язки. Здійснює розблокування (заблокування) систем управління і регулювання (електронні та електричні системи) транспортного засобу до (після) технічного обслуговування та ремонтування. Діагностує, демонтує, обслуговує, ремонтує високовольтні складові частини (блоки) відповідно до технологічної документації. Перевіряє відповідність функціювання складових частин за результатами випробувань фізичних величин вхідних і вихідних параметрів окремих систем відремонтованих складників, зокрема складники з високою напругою, коли можливе коротке замкнення.

Повинен знати: основи теорії автомобіля, двигунів внутрішнього і зовнішнього згоряння, газотурбінних та інших автомобільних двигунів; вимоги виробника стосовно систем управління транспортним засобом, методи регулювання систем управління і регулювання (електронні, електричні та пневмо-гідро-електромеханічні системи) після технічного обслуговування та ремонтування високовольтних та інших пов’язаних складових частин транспортного засобу за допомогою спеціального устатковання; особливості регулювання складових частин відповідно до інформаційного забезпечення від виробника, типові методи усунення несправностей в системах управління і регулювання.

Кваліфікаційні вимоги. Початковий рівень вищої освіти за ступенем молодшого бакалавра і професійна підготовка на виробництві, стаж роботи за професією ремонтника-мехатроніка високовольтного обладнання колісних транспортних засобів 3 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Блок бортового діагностування гібридних колісних транспортних засобів — зчитування діагностичної інформації.

2. Високовольтна батарея транспортного засобу — перевірка функціювання.

3. Перевірка електричного опору ізоляції кабелів і компонентів системи, з використанням спеціального устатковання.

4. Система інтегрованого управління динамікою руху гібридного автомобіля — відрегулювання і перевірка функціювання.

5-й розряд

Завдання і обов’язки. Здійснює перепрограмування систем управління і регулювання (електронні, електричні та пнемо-електромеханічні системи) гібридного транспортного засобу після капітального ремонтування, модернізування і переобладнання транспортного засобу. Перевіряє відповідність перепрограмованих систем управління і регулювання (електронні, електричні системи та комплексні пневмо-гідро-електронно-електромеханічні системи, системи інтегрованого управління динамікою руху автомобіля з гібридним урухомником та альтернативними джерелами енергії) транспортного засобу вимогам технічної документації та вимог нормативно-правових актів. За допомогою спеціального устатковання перевіряє відповідність процесів функціювання колісного транспортного засобу за результатами визначення фізичних величин вхідних і вихідних параметрів його систем, зокрема високовольтного обладнання.

Повинен знати: вимоги виробника стосовно систем управління транспортним засобом, документації з питань переобладнання і вимог нормативно-правових актів щодо систем управління і регулювання (електронні, електричні системи та пнемо-гідро-електромеханічні системи) транспортного засобу; системи інтегрованого управління динамікою руху автомобілів з гібридним урухомником та альтернативними джерелами енергії; як здійснювати пошук, розшифровку кодів бортової діагностичної системи, діагностувати, виявляти несправні складники і системи транспортного засобу, визначати складники, що підлягають заміні або відрегулюванню, методи усунення несправностей в системах управління і регулювання транспортного засобу за допомогою спеціального устатковання, правила користування спеціальним устаткованням.

Кваліфікаційні вимоги. Початковий рівень вищої освіти за ступенем молодшого бакалавра і професійна підготовка на виробництві; стаж роботи за професією ремонтника-мехатроніка колісних транспортних засобів 4 розряду не менше 2 років.

Приклади робіт

1. Електронні, електричні та пнемо-електромеханічні системи гібридного колісного транспортного засобу — відрегулювання згідно з вимогами виробника.

2. Електронні, електричні, пнемо-гідро-електронно-електромеханічні системи капітально відремонтованого гібридного колісного транспортного засобу — відрегулювання, запрограмування.

3. Системи управління гібридним транспортним засобом, системи і технології високої напруги, системи допомоги водієві, управління двигунами і ін. — комплексні випробування.

24. РЕМОНТНИК-МЕХАТРОНІК
(Код КП-7231)

Спеціалізація

РЕМОНТНИК-МЕХАТРОНІК КУЗОВІВ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

3-й розряд

Завдання і обов’язки. Ідентифікує транспортний засіб, його кузов і складові частини за допомогою комп’ютерних засобів, вишукує потрібну для ідентифікування, технічного обслуговування і ремонтування інформацію в базах даних виробників транспортних засобів або відповідного технологічного устатковання. Здійснює пошук необхідного для технічного обслуговування і ремонтування інформаційного забезпечення від виробника. Під керівництвом мехатроніка з ремонту кузовів вищої кваліфікації, використовуючи рихтувальний стенд, його механічне і комп’ютерне приладдя, слюсарні інструменти, електрозварювальне та газополуменеве устатковання мехатронік з ремонту кузовів виконує роботи з витягування помірно здеформованих частин кузова (без втрати загальних обрисів форми) та його складових частин до близької до первинної форми і розмірів. Замінює пошкоджені частини кузова новими, відновлює незначне пошкодження лакофарбового покриття нелицьових поверхонь. За допомогою комп’ютеризованих засобів технологічних стендів перевіряє відповідність геометричних розмірів кузова в контрольних точках, визначених виробником.

Повинен знати: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади й місцевого самоврядування з питань надання послуг і захисту прав споживачів; технічні приписи з питань пасивної безпеки транспортних засобів; основи теорії автомобіля; особливості конструкцій кузовів та зон їх пасивної безпеки, зокрема елементів, виготовлених із сталі, кольорових сплавів, композитних матеріалів; будову і можливості технологічного устатковання для ремонту і контролю геометричних розмірів кузовів; технологічну документацію підприємства технічного сервісу; основні відомості про особливості конструкцій, конструкційні і оздоблювальні матеріали транспортних засобів, їх сумісність з хімічними засобами підготовки поверхонь для нанесення лакофарбового покриття; технічні можливості і особливості використання комп’ютеризованих засобів технологічного устатковання та методи його застосування; особливості використання слюсарних інструментів та можливість і умови застосування електрозварювального і газополуменевого устатковання; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Професійна (професійно-технічна) освіта і професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт.

1. Стояк дверей легкового автомобіля — механічне вирівнювання на коригувальному стенді.

2. Стрингер універсального кузова — механічне вирівнювання на коригувальному стенді.

3. Ум’ятина на крилі легкового автомобіля — підготовка поверхні для виконання ремонту без демонтаж крила з кузова.

4. Днище кузова — підготовка поверхні та нанесення лакофарбового й захисного покриття.

4-й розряд

Завдання і обов’язки. Оцінює з технічної сторони пошкодження кузова, можливість або неможливість відремонтування його персоналом і наявними технологічними засобами, визначає необхідність використання для ремонту нових складових частин кузова. Пропонує можливі варіанти відремонтування пошкоджених кузовів, їх складників, зокрема виготовлених з легких сплавів, композитних та полімерних матеріалів з урахуванням технологічних вимог виробника кузова (транспортного засобу) та технологічних можливостей підприємства технічного сервісу, а також з урахуванням особливостей високовольтного обладнання транспортного засобу. Доводить до власника кузова чи відповідальної посадової особи підприємства орієнтовну вартість можливих варіантів ремонту. Погоджує необхідність часткового або повного демонтування електронного та електромеханічного обладнання високої напруги, отримує інформацію про умови можливого ремонтного втручання або заборону на втручання з працівниками відповідно до технологічної документації. Використовуючи рихтувальний стенд, його механічне та комп’ютерне приладдя, слюсарні інструменти, електрозварювальне та газополуменеве устатковання, мехатронік з ремонту кузовів виконує складні роботи у випадку втрати загальних обрисів форми, витягуючи здеформовану частину кузова та його складові частини до їх первинної форми і розмірів у контрольних точках, визначених виробником. Замінює пошкоджені частини кузова новими, ремонтує вітрове скло з незначними пошкодженнями, виконує ремонт складових частин кузова найбільш економними методами, відновлює незначне пошкодження лицьового лакофарбового покриття.

Повинен знати: можливості ремонту, склад і методи діагностування систем активної безпеки транспортного засобу; основи теорії автомобіля; способи перевірки на функціювання електричних і електронних систем забезпечення комфорту пасажира та (або) багажу (кондиціювання, підігрівання сидінь, освітлення, відкриття-закриття люків та склопідіймачів, комп’ютерний зв’язок, пристрої паркування та інше) транспортного засобу; технічні характеристики використовуваних ремонтних матеріалів, конструкційних і оздоблювальних матеріалів транспортних засобів; технічні можливості і особливості використання технологічного комп’ютеризованого устатковання для доведення розмірів кузова до ремонтних допусків від виробника в контрольних точках; особливості ремонту транспортних засобів, що мають джерела високої напруги; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Професійна (професійно-технічна) освіта і професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією ремонтника-мехатроніка з ремонту кузовів 3 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Поріг кузова легкового автомобіля — механічне вирівнювання на коригувальному стенді.

2. Кузов легкового автомобіля — перевірка відповідності геометричних розмірів вимогам виробника в контрольних точках на технологічному стенді.

3. Лонжерон підрамника легкового автомобіля — механічне вирівнювання на коригувальному стенді як лонжерона, так і зв’язаних з ним деталей.

5-й розряд

Завдання і обов’язки. Мехатронік з ремонту кузовів колісних транспортних засобів, застосовуючи механічні, оптичні, сенсорні та інші методи вимірювань у тривимірній системі координат рихтувального стенду з використанням електронних вимірювальних комплексів з базою даних від виробника про розміри і контрольні точки кузова (комп’ютер, монітор, давачі геометричних розмірів, інше), визначає на скільки і де здеформовано кузов, раму та інші складові частини транспортного засобу та місце прикладення й необхідний напрям рихтувальних зусиль стенда — доводить їх геометричні розміри до значень, що встановлені виробником, або керує відповідними процесами ремонтників нижчої кваліфікації; визначає чи відповідно функціюють після ремонту кузова пов’язані з ним електронні системи гальмування, підвіски, кермування і інші електронні системи безпечності.

Повинен знати: способи перевірки на функціювання електричних, гідравлічних, пневматичних, механічних, електронних систем, систем забезпечення комфорту пасажира та (або) багажу (кондиціювання, підігрівання сидінь, освітлення, відкриття-закриття люків та склопідіймачів, комп’ютерний зв’язок, пристрої паркування та інше) транспортного засобу; сферу можливого втручання або заборону втручання в конструкцію транспортного засобу, що має джерела високої напруги, без погодження з працівниками відповідно до технологічної документації.

Кваліфікаційні вимоги. Професійна (професійно-технічна) освіта і професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією ремонтника-мехатроніка з ремонту кузовів 4 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Лонжерони підрамника легкового автомобіля та зв’язані з ними деталі — механічне вирівнювання на коригувальному стенді у тривимірній системі координат.

2. Кузов легкового автомобіля, у якого контрольні точки не визначені виробником (переважно історичного або такого, що має культурну цінність) — механічне вирівнювання у тривимірній системі координат на коригувальному стенді за отримуваними даними кутів установлення коліс, перекосу осей.

25. РЕМОНТНИК-МЕХАТРОНІК
(КОД КП-7231)

Спеціалізація

РЕМОНТНИК-МЕХАТРОНІК СИСТЕМ ЖИВЛЕННЯ ПОВІТРЯМ І ГАЗОВИМ ПАЛЬНИМ ДВИГУНІВ З ПРИМУСОВИМ ЗАПАЛЮВАННЯМ, ГАЗОДИЗЕЛІВ АВТОМОБІЛІВ ТА МОТОТЕХНІКИ

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Діагностує типові дефекти у разі необхідності за допомогою бортових систем діагностування, спеціального устатковання. Демонтує і установлює апарати (механізми) подачі повітря та електронного регулювання цих процесів, перевіряє їх функціювання, зокрема у складі транспортного засобу. Розбирає, миє й очищає апарати подачі повітря, замінює їх, а також форсунки, акумулятори газового пального, давачі бортових діагностичних систем, їх складальні одиниці та деталі, замінює елементи (давачі) електронних систем управління. Установлює газові паливні системи двигунів інших типів, а у разі переобладнання, забезпечує економічність та екологічність транспортних засобів згідно з нормами виробника та вимог нормативно-правових актів. Обслуговує і ремонтує запальну систему газодизеля (систему живлення дизельним пальним), виконує операції ремонтника-мехатроніка систем управління живленням повітрям і пальним газодизелів автомобілів та мототехніки з урахуванням можливої наявності джерел високої напруги транспортного засобу.

Повинен знати: правила ідентифікування двигуна з системою живлення газовим пальним, зокрема центрального (одноточкового) впорскування палива, розподіленого, зокрема безпосереднього впорскування пального; системи живлення газовим пальним, їх загальну будову, принципи роботи; способи, системи і апарати регулювання подачі повітря; правила і методи регулювання параметрів подачі повітря і газового пального, порядок діагностування та регулювання повітряної і паливної апаратури у складі транспортного засобу з використанням спеціального устатковання; технологічні процеси обслуговування й ремонтування складових частин системи подачі повітря; типові несправності системи живлення повітрям, методи їх діагностування, а також спеціального устатковання; складники системи подачі повітря, які підлягають відновлювальному ремонтуванню і складники, відновлювальне ремонтування яких заборонено; правила демонтажу, монтажу й усунення дефектів, заміни окремих деталей та складальних одиниць апаратів системи подачі повітря та рециркуляції газів; принципові схеми регулювання і подачі палива; особливості конструкції модуля управління тиском форсунок, фільтрів, трубопроводів, електронних регуляторів; які складники системи паливоподачі підлягають відновлювальному ремонтуванню і складники, відновлювальне ремонтування яких заборонено; правила і порядок зняття-установки складників з урахуванням можливої наявності джерел високої напруги транспортного засобу; призначення системних блоків електронного управління у складі транспортного засобу, їх давачі та виконавчі механізми; коди для діагностування складників і систем електронного управління двигуном у складі транспортного засобу за стандартами; правила адаптації систем, складників електронного управління до параметрів транспортного засобу, режимів його руху; технологічні процеси обслуговування й ремонтування складових частин систем паливоподачі і систем їх регулювання; типові несправності системи живлення паливом, методи їх діагностування засобами спеціального устатковання; які складники системи подачі палива підлягають відновлювальному ремонтуванню і складники, відновлювальне ремонтування яких заборонено; правила демонтажу, монтажу й усунення дефектів, заміни окремих деталей та складальних одиниць апаратів системи паливоподачі з урахуванням можливої наявності джерел високої напруги транспортного засобу; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Професійна (професійно-технічна) освіта і професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт

1. Система подачі повітря — заміна фільтрувального елемента.

2. Заміна лямбда-зонда.

3. Заміна акумулятора палива.

4. Заміна форсунки впорскування палива.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Розбирає, ремонтує, складає, регулює складники систем живлення, модулі управління тиском, використовуючи спеціальне устатковання.

Повинен знати: порядок отримання інформаційного забезпечення від виробника для технічного обслуговування і ремонтування систем управління подачею повітря і пального, призначення і конструкцію складників для подачі повітря і пального, правила їх розбирання, ремонтування і складання, технічні вимоги виробника щодо їх технічного обслуговування і ремонтування; правила поводження зі спеціальним устаткованням.

Кваліфікаційні вимоги. Професійна (професійно-технічна) освіта і професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією ремонтника-мехатроніка систем живлення повітрям і газовим пальним двигунів з примусовим запалюванням та автомобілів, газодизелів 4 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Електронний блок — адаптовано до параметрів автомобіля згідно з вимогами виробника і вимог нормативно-правових актів.

2. Регулятор тиску системи управління подачею зрідженого палива — віддефектовано, відремонтовано і змонтовано.

6-й розряд

Завдання та обов’язки. Установка і відрегулювання на спеціальному устаткованні та у складі двигуна, встановленого на автомобілі, систем впорскування палива, зокрема їх складників. Перевірка відповідності функціювання систем живлення повітрям і паливом безпосередньо на двигуні, встановленому на автомобілі, зокрема після переобладнання із заміною двигуна. Діагностування, виявлення дефектів. Перевірка концентрації шкідливих речовин у спалинах.

Повинен знати: правила і методи регулювання параметрів подачі повітря і газового палива двигуна, порядок діагностування та регулювання повітряної і газової паливної апаратури на спеціальному устаткованні та у складі автомобіля, порядок адаптації системи електронного управління до параметрів і умов експлуатації автомобіля.

Кваліфікаційні вимоги. Професійна (професійно-технічна) освіта і професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією ремонтника-мехатроніка 5 розряду систем живлення повітрям і газовим пальним двигунів з примусовим запалюванням двигунів (дизелів, газодизелів) автомобілів їх причепів та мототехніки — не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Система управління подачею зрідженого газового палива і повітря — встановлено на двигуні у складі автомобіля додатково до штатної системи впорскування рідкого палива дизеля, відрегульовано і узгоджено функціювання її складників.

2. Система електронного управління подачею газового палива і повітря — адаптована до зимового періоду експлуатування.

26. РЕМОНТНИК-МЕХАТРОНІК
(Код КП-7231)

Спеціалізація

РЕМОНТНИК-МЕХАТРОНІК СИСТЕМ ЖИВЛЕННЯ ПОВІТРЯМ І РІДИННИМ ПАЛЬНИМ ДИЗЕЛІВ АВТОМОБІЛІВ ТА МОТОТЕХНІКИ

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Діагностує типові дефекти за наявності бортовою системою діагностування, спеціальним устаткованням. Демонтує і установлює апарати подачі повітря і складові забезпечення рециркуляції газів та електронного регулювання цих процесів, перевіряє їх функціювання, зокрема у складі транспортного засобу. Розбирає, миє й очищає апарати подачі повітря (наддуву) двигуна транспортного засобу, замінює фільтрувальні елементи повітря, форсунки і насос-форсунки, фільтрувальні елементи пального, трубопроводи пального, акумулятори високого тиску, давачі бортових діагностичних систем, їх складальні одиниці та деталі, замінює елементи (давачі) електронних систем управління. Установлює системи живлення та регулює системи електронного управління двигунів у разі переобладнання транспортних засобів; виконує операції ремонтника-мехатроніка систем управління живленням повітрям і пальним дизелів автомобілів та мототехніки з урахуванням можливої наявності джерел високої напруги транспортного засобу.

Повинен знати: як ідентифікувати дизель та газодизель, його загальну будову, принцип роботи; способи, системи і апарати регулювання подачі повітря, наддуву й рециркуляції газів, що виконали роботу; технологічні процеси обслуговування й ремонту складових частин системи подачі повітря; типові несправності системи живлення повітрям, методи їх діагностування, а також за допомогою спеціального устатковання; які складники системи подачі повітря і рециркуляції газів підлягають відновлювальному ремонтуванню і складники, відновлювальне ремонтування яких заборонено; правила демонтажу, монтажу й усунення дефектів, заміни окремих деталей та складальних одиниць апаратів системи подачі повітря та рециркуляції газів; принципові схеми регулювання, паливоподачі, особливості конструкції рядних і розподільчих паливних насосів високого тиску, механізмів випередження впорскування палива, дворежимних, усережимних, комбінованих і електронних регуляторів, паливних насосів низького тиску, форсунок, насос-форсунок, акумуляторів палива високого тиску, фільтрів, трубопроводів; складники системи паливоподачі, які підлягають відновлювальному ремонтуванню і складники, відновлювальне ремонтування яких заборонено; правила і порядок зняття-установки паливних насосів високого тиску дизелів, а також інших складників; призначення системних блоків електронного управління дизелем у складі транспортного засобу, їх давачі та виконавчі механізми; коди для діагностування складників і систем електронного управління дизелем у складі транспортного засобу; правила адаптації систем електронного управління до параметрів автомобіля, довкілля і режимів руху автомобіля; правила і порядок зняття-установки складників з урахуванням можливої наявності джерел високої напруги транспортного засобу; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Професійна (професійно-технічна) освіта і професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт

1. Система подачі повітря — заміна фільтрувального елемента.

2. Система подачі повітря — заміна лямбда-зонда.

3. Система подачі палива — заміна форсунки.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Розбирає, ремонтує, складає, регулює і замінює паливні насоси високого і низького тиску, нагнітачі повітря, форсунки, насос-форсунки, замінює і адаптує системи електронного регулювання подачі пального, використовуючи спеціальне устатковання.

Повинен знати: як отримати інформаційне забезпечення від виробника для технічного обслуговування і ремонтування систем управління подачею повітря і палива; призначення і конструкцію апаратів для подачі повітря і палива, правила їх розбирання, ремонтування і складання, технічні вимоги виробника щодо їх технічного обслуговування і ремонтування, правила поводження зі спеціальним устаткованням.

Кваліфікаційні вимоги. Професійна (професійно-технічна) освіта і професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією ремонтника-мехатроніка систем управління живлення повітрям і паливом дизелів автомобілів та мототехніки 3 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Паливний насос високого тиску системи — заміна несправних складових, відрегульовано згідно з вимогами виробника, адаптовано систему регулювання.

2. Форсунки — замінено розпилювач і інші складові, перевірено тиск і дози впорскування, адаптовано систему регулювання.

3. Насос низького тиску — замінено і адаптовано модуль подачі палива.

6-й розряд

Завдання та обов’язки. Установка і відрегулювання на спеціальному устаткованні та у складі дизеля, встановленого на автомобілі, насоса високого тиску, муфти випередження впорскування палива, адаптація системи електронного управління, перевірка відповідності функціювання систем живлення повітрям і пальним, зокрема альтернативним, безпосередньо на дизелі, встановленому на автомобілі, перевірка забезпечення економічності та екологічності транспортних засобів згідно з нормами виробника та вимог нормативно-правових актів.

Повинен знати: правила і методи регулювання параметрів подачі повітря і палива дизеля, порядок діагностування та регулювання повітряної і паливної апаратури на спеціальному устаткованні та у складі транспортного засобу, порядок адаптації систем електронного управління до умов експлуатації транспортного засобу, зокрема двигуна іншого типу у разі переобладнання.

Кваліфікаційні вимоги. Професійна (професійно-технічна) освіта і професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією ремонтника-мехатроніка систем управління живлення повітрям і паливом дизелів автомобілів та мототехніки 4 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Паливний насос високого тиску — встановлено на дизелі і адаптовано у складі автомобіля.

2. Система електронного управління — перевірка загального стану і стану окремих складових системи на спеціальному устаткованні.

3. Занесення в програму управління двигуном кодів форсунок.

27. РЕМОНТНИК-МЕХАТРОНІК
(КОД КП-7231)

Спеціалізація

РЕМОНТНИК-МЕХАТРОНІК СИСТЕМ ЖИВЛЕННЯ ПОВІТРЯМ І РІДИННИМ ПАЛЬНИМ ДВИГУНІВ З ПРИМУСОВИМ ЗАПАЛЮВАННЯМ АВТОМОБІЛІВ ТА МОТОТЕХНІКИ

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Діагностує типові дефекти у разі необхідності за допомогою бортових систем діагностування, спеціального устатковання. Демонтує і установлює апарати (механізми) подачі повітря і складові забезпечення рециркуляції газів та електронного регулювання цих процесів, перевіряє їх функціювання, зокрема у складі транспортного засобу. Розбирає, миє й очищає апарати подачі повітря; замінює фільтрувальні елементи повітря, форсунки, паливні фільтрувальні елементи, давачі бортових діагностичних систем, їх складальні одиниці та деталі, замінює елементи (давачі) електронних систем управління. Установлює на транспортний засіб системи живлення двигунів з альтернативним паливом, адаптує їх до параметрів автомобіля, режимів його руху та навколишнього середовища, а у разі переобладнання, забезпечує економічність та екологічність транспортних засобів згідно з нормами виробника та вимог нормативно-правових актів.

Повинен знати: як ідентифікувати двигун з примусовим запалюванням стосовно систем управління подачею газовим пальним, центрального (одноточкового) впорскування, розподіленого безпосереднього впорскування палива, двигуни з додатково встановленими газовими паливними система; їх загальну будову, принципи роботи; способи, системи і апарати регулювання подачі повітря; правила і методи регулювання параметрів подачі повітря і палива, порядок діагностування та регулювання повітряної і паливної апаратури у складі транспортного засобу з використанням спеціального устатковання; технологічні процеси обслуговування й ремонтування складових частин системи подачі повітря; типові несправності системи живлення повітрям, методи їх діагностування, а також спеціального устатковання; які складники системи подачі повітря підлягають відновному ремонтуванню і складники, відновне ремонтування яких заборонено; правила демонтажу, монтажу й усунення дефектів, заміни окремих деталей та складальних одиниць апаратів системи подачі повітря; принципові схеми регулювання і подачі пального; особливості конструкції насосів, форсунок, акумуляторів пального високого тиску, трубопроводів, електронних регуляторів; які складники системи паливоподачі підлягають відновному ремонтуванню і складники, відновне ремонтування яких заборонено; правила і порядок зняття-установки паливних насосів, а також інших складників; призначення системних блоків електронного управління у складі транспортного засобу, їх давачі та виконавчі механізми; коди для діагностування складників і систем електронного управління двигуном у складі транспортного засобу; правила адаптації систем, складників електронного управління до параметрів транспортного засобу, режимів його руху та довкілля; технологічні процеси обслуговування й ремонтування складових частин систем паливоподачі і систем їх регулювання; типові несправності системи живлення газовим пальним, методи їх діагностування, спеціального устатковання; складники системи подачі палива, які підлягають відновному ремонтуванню і складники, ремонтування яких заборонено; правила демонтажу, монтажу й усунення дефектів, заміни окремих деталей та складальних одиниць апаратів системи паливоподачі; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Професійна (професійно-технічна) освіта і професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт.

1. Система подачі повітря — заміна фільтрувального елемента.

2. Заміна лямбда-давача.

3. Заміна акумулятора паливної планки пального.

4. Заміна модулів — складників електронного управління системою.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Розбирає, ремонтує, складає, регулює і замінює складники паливної системи, використовуючи спеціальне устатковання.

Повинен знати: як отримати інформаційне забезпечення від виробника для технічного обслуговування і ремонтування систем управління подачею повітря і пального; призначення і конструкцію складників систем подачі повітря і пального, правила їх розбирання, ремонтування і складання, технічні вимоги виробника щодо їх технічного обслуговування і ремонтування, правила поводження зі спеціальним устаткованням.

Кваліфікаційні вимоги. Професійна (професійно-технічна) освіта і професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією ремонтника-мехатроніка систем живлення повітрям і рідинним паливом двигунів з примусовим запалюванням автомобілів та мототехніки 4 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Витратомір палива — замінено давач, адаптовано в системі управління згідно з вимогами виробника.

2. Паливний насос з електроурухомником — продефектовано і замінено насосний елемент або модуль подачі палива.

6-й розряд

Завдання та обов’язки. Установка і відрегулювання на спеціальному устаткованні та у складі двигуна, встановленого на автомобілі, систем впорскування палива, зокрема їх складників. Перевірка відповідності функціювання систем живлення повітрям і пальним безпосередньо на двигуні, встановленому на автомобілі. Діагностування, виявлення дефектів; перевірка концентрації шкідливих речовин у спалинах.

Повинен знати: правила і методи регулювання параметрів подачі повітря і пального двигунів, порядок діагностування та регулювання повітряної і паливної апаратури на спеціальному устаткованні та у складі автомобіля, порядок адаптації систем електронного управління до параметрів та умов експлуатації автомобіля.

Кваліфікаційні вимоги. Професійна (професійно-технічна) і професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією ремонтника-мехатроніка живлення повітрям і рідинним паливом двигунів з примусовим запалюванням автомобілів та мототехніки 5 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт.

1. Системи управління подачею палива і повітря, запалювання — встановлено на двигуні у складі автомобіля і узгоджено функціювання їх складників.

2. Система електронного управління подачею палива і повітря, запалення — адаптовано функціювання складників між собою.

3. Автомобіль — виконано роботи протоколу діагностування системи управління подачею палива і повітря, запалювання, а також систем безпеки і комфорту.

28. РИХТУВАЛЬНИК КУЗОВІВ
(Код КП-7213)

Спеціалізація

РИХТУВАЛЬНИК КУЗОВІВ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Рихтує кузов для подальшого нанесення лакофарбового покриття, зокрема деталі облицювання і складальні одиниці кузовів, кабін вантажних автомобілів за допомогою інструменту. Припасовує двері, інші складальні одиниці вантажних автомобілів з доведенням зазорів та місць сполучення деталей до встановлених виробником величин. Здійснює підготовку деталей і складових частин кузовів легкових автомобілів під лудіння. Зачищає внутрішні і облужені припоєм місця кузова. Усуває надмірні перекоси прорізів кузова, відновлює його геометричні форми і параметри. Ремонтує пошкоджені деталі кузова їх заміною чи застосуванням, наприклад, ремонтних вставок з виготовлених ремонтних деталей із листового металу з наданням йому форми відновлюваної деталі.

Повинен знати: технологічні процеси, загальні технічні умови і методи відновлення для нанесення лакофарбового покриття деталей облицювання і складових одиниць кузовів (кабін) транспортних засобів; правила підготовки деталей і складових частин кузовів легкових автомобілів для лудіння; способи виправлення дефектів; принцип роботи інструменту для рихтування; особливості ремонту кузовів автомобілів з джерелами високої напруги; причини виникнення внутрішньої напруженості і надмірних деформацій в зварених деталях, заходи щодо їх запобігання та способи усунення; властивості металів, що проявляються після випрямлення; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна (професійно-технічна) освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Приклади робіт

1. Двері кузова — усунення вм’ятин.

2. Лонжерони — вирівнювання з вирівнюванням пов’язаних деталей.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Для подальшого нанесення лакофарбового покриття рихтує деталі облицювання і складові частини кузовів вантажних автомобілів і автобусів за допомогою інструменту для виправлення із застосуванням олов’яно-свинцевих матеріалів для паяння, мастик, паст, поліефірних і епоксидних шпаклівок. Здійснює підготовку поверхонь зварених місць кузова для лудіння. Виконує лудіння й оплавлення деталей і складових одиниць кузовів. Обробляє прорізи дверей, навішує і припасовує двері у прорізах автомобілів. Вирівнює поясну лінію кузовів автомобілів. Виявляє дефекти на поверхнях деталей і складових частин кузовів. Виконує відновлювальний ремонт деталей і складових частин кузовів автомобілів з їх рихтуванням.

Повинен знати: технологію і методи рихтування деталей облицювання та інших складових одиниць кузовів вантажних автомобілів і автобусів; способи виявлення і виправлення дефектів; конструкцію інструменту для рихтування; принципи роботи нагрівальних приладів, газових паяльників і правила їх регулювання в процесі роботи; способи лудіння деталей і складових одиниць кузовів; марки, властивості рихтувальних паст, матеріалів для паяння, пластмас; способи відновлювального ремонту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійна (професійно-технічна) освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією рихтувальника кузовів 3 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Двері кабіни вантажівки — установлення;

2. Деталі облицювання — відрихтування після ураження градом.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Рихтує, підготовлює для нанесення лакофарбового покриття деталі облицювання і складові одиниці кузовів легкових автомобілів і автобусів за допомогою механічного інструменту для рихтування із застосуванням олов’яно-свинцевих матеріалів для паяння і паст. Виконує шліфування поверхонь до дзеркальної чистоти з перевіркою їх кривини за допомогою шаблону. Підбирає технологічні прийоми і їх послідовність в процесі рихтування деталей і складових частин.

Повинен знати: технологію і методи рихтування деталей облицювання і складових частин легкових автомобілів і автобусів, зокрема без порушення лакофарбового покриття; способи шліфування поверхонь; правила налагодження інструменту для рихтування; розмітку і виготовлення шаблонів для рихтування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійна (професійно-технічна) освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією рихтувальника кузовів 4 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Капот — відрихтування до потрібної просторової кривини;

2. Капот — підготовка поверхні до нанесення лакофарбового покриття.

29. СЛЮСАР З ПАЛИВНОЇ АПАРАТУРИ
(Код КП-7231)

Спеціалізація

СЛЮСАР З ПАЛИВНОЇ АПАРАТУРИ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Демонтує і монтує паливну апаратуру дизелів, газодизелів, бензинових та альтернативних видів палива, газобалонних автомобілів. Розбирає, очищає, миє, складає складальні одиниці паливної апаратури.

Повинен знати: будову двигунів внутрішнього згорання; будову та принцип роботи, типові несправності систем живлення і паливної апаратури колісних транспортних засобів та методи їх усунення; правила демонтування, заміни та установки окремих деталей та складових одиниць паливної апаратури; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт

1. Паливні форсунки — зняття, миття, очищення, встановлення.

2. Паливний насос високого тиску — зняття, миття, очищення, встановлення.

3. Паливний модуль подачі пального — зняття, очищення, встановлення.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Розбирає, ремонтує, регулює та складає деякі складові паливної апаратури, наприклад: карбюратори, паливопідкачувальні насоси, форсунки дизелів з гідравлічним підійманням голки тощо, замінює змінні елементи паливної апаратури.

Повинен знати: конструкцію та принципи паливної апаратури дизелів, газодизелів, бензинових та альтернативного пального, газобалонних автомобілів; принципову схему, конструкцію і призначення складових одиниць і деталей карбюраторів і паливних насосів основних моделей; матеріали та запасні частини, що застосовуються для ремонту карбюраторів, насосів пального і складових одиниць паливної апаратури дизелів, газодизелів; будову та принципи роботи паливної системи газобалонної апаратури; технологію, технічні умови на ремонт, зокрема параметри відрегулювання паливної апаратури; основні норми міжнародних технічних регламентів з питань встановлення газобалонного обладнання на транспортних засобах під час їх експлуатації; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна (професійно-технічна) освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з паливної апаратури 2 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Ремонт карбюратора — демонтування, розбирання, очистка та промивка, висушування, заміна жиклерів, складання, монтаж.

2. Перевірка роботи та відрегулювання форсунок дизелів з гідравлічним підійманням голки розпилювача — демонтаж, очистка та промивка, сушка, перевірка за допомогою спеціального приладу: герметичності з’єднань форсунки, тиску початку підіймання голки розпилювача, якості розпилювання, монтаж.

3. Фільтри пального — демонтаж, очищення від бруду, розбирання, миття, висушування, заміна фільтровального елемента, складання, монтаж.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Діагностує, дефектує та регулює складальні одиниці паливної апаратури двигунів, зокрема у складі автомобілів.

Повинен знати: схему роботи складальних одиниць та паливної апаратури; будову, принципи роботи, способи та прийоми демонтування апаратів та інших складових одиниць паливної апаратури, принципи та методи діагностування й регулювання.

Кваліфікаційні вимоги. Професійна (професійно-технічна) освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з паливної апаратури 3 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Відремонтування регулятора тиску зрідженого нафтового газу (газового редуктора) — розбирання, очищення та промивання, осушування, встановлення ремонтного комплекту діафрагм та клапанів, складання, відрегулювання тиску газу.

2. Ремонтування форсунок дизелів з гідравлічним підійманням голки розпилювача — демонтаж, очистка та промивка, осушування, перевірка за допомогою спеціального приладу якості розпилювання і за необхідності — заміна розпилювача; монтування, перевіряння за допомогою спеціального приладу герметичності з’єднань форсунки, тиску початку підіймання голки розпилювача, якості розпилювання.

3. Відрегулювання мінімальної частоти обертання неробочого ходу дизеля.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Ремонтує, випробовує і регулює на стендах апарати та складники паливної апаратури дизелів, газодизелів, бензинових та альтернативних видів пального колісних транспортних засобів. Здійснює контроль за якістю відрегулювання апаратів.

Повинен знати: конструкцію випробувальних стендів і технологію випробування паливної апаратури; технологічні процеси ремонтування, відрегулювання та випробувань паливної апаратури; пристрої, засоби для інструментального контролю і відрегулювання роботи паливної апаратури на колісних транспортних засобах.

Кваліфікаційні вимоги. Професійна (професійно-технічна) освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з паливної апаратури 4 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Перевірка роботи та відрегулювання паливного насосу високого тиску дизеля з перевіркою рівномірності подачі пального секціями насоса.

2. Ультразвукове очищення бензинових електромагнітних форсунок осушування, складання, монтування на двигун.

3. Заміна модуля (паливний насос, паливний фільтр та регулятор тиску пального), вбудованого в бензиновий паливний бак — демонтування, установлення.

30. СЛЮСАР З РЕМОНТУ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
(Код КП-7231)

1-й розряд

Завдання та обов’язки. Відповідно до ремонтної технологічної документації виконує операції (роботи) з демонтування складників колісних транспортних засобів, що не потребують застосування спеціального приладдя й механізмів, виконуються однією особою. Використовуючи універсальний слюсарний та ручний пневмо-електромеханічний інструмент, очищає їх від бруду, миє, розбирає складники транспортних засобів на складальні одиниці, очищає їх від корозійних утворень, рихтує, зачищає крайки, проганяє отвори з нарізями, свердлить ремонтні отвори за розміткою, ґрунтує або змащує механічно оброблені чи пошкоджені поверхні деталей. Роботи відповідно до технологічної документації виконує під настановою слюсаря більш високої кваліфікації.

Повинен знати: нормативно-правові акти з питань надання послуг з технічного обслуговування і ремонтування колісних транспортних засобів; загальну будову автомобіля (перелік основних агрегатів, механізмів, систем, вузлів, їх призначення); вимоги і норми ремонтної документації, методи і норми виконання операцій (робіт) з розбирання функційних складників і складальних одиниць колісних транспортних засобів згідно з рекомендаціями виробника і технологічною документацією; призначення і правила застосовуваних універсальних слюсарних, вимірювальних та ручних електромеханічних інструментів; методи обробки, найменування і марковання основних сплавів металів, полімерних і композитних матеріалів, мастил, олив, пального, гальмової та інших експлуатаційних рідин, розчинників, миючих засобів; правила технічної експлуатації колісних транспортних засобів; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт

1. Колісні транспортні засоби — злив охолодної рідини з системи охолодження, пального з баків, гальмової рідини з гідравлічної або пневмогідравлічної гальмової системи, підсилювача гідроурухомника механізму зчеплення.

2. Складальні одиниці мотоциклів, квадромобілів — розбирання, відремонтування деталей, складання.

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Відповідно до ремонтної документації виконує операції (роботи) з розбирання переважно легкових та вантажних транспортних засобів повної маси до 3,5 тонн (крім спеціальних), їх причепів, напівпричепів і мототехніки певних категорій, а також автобусів з кількістю посадочних місць до 22 пасажирів, окрім водія. Ремонтує, складає з’єднини колісних транспортних засобів із заміною окремих їх частин або деталей. Виконує кріпильні роботи за регламентом технічного обслуговування виробника, усуває виявлені дрібні несправності. Виконує слюсарну обробку деталей 12 — 14 квалітетів із застосуванням універсальних слюсарних та ручних пневмо-електромеханічних, вимірювальних інструментів. Виконує самостійно або одночасно з іншими ремонтниками операції (роботи) середньої складності з ремонту і складання колісних транспортних засобів відповідно до ремонтної документації під наставництвом слюсаря більш високої кваліфікації.

Повинен знати: основні відомості про конструкцію колісних транспортних засобів, які обслуговує або ремонтує; порядок складання, регулювання і контролювання складальних одиниць; прийоми зачистки, запаювання, ізолювання та способи закріплення провідників в обсязі зарегламентованого виробником першого технічного обслуговування; призначення і правила застосування універсальних і спеціальних ремонтних пристроїв та вимірювальних інструментів; механічні властивості основних оброблюваних матеріалів; призначення, технічні характеристики і застосування охолодних, гальмових рідин і інших експлуатаційних матеріалів колісних транспортних засобів; основні відомості про систему допусків і посадок метричних і інших систем вимірювань, квалітети і параметри шорсткості; основи технології металів стосовно виконуваних операцій відповідно до ремонтної документації.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів 1 розряду — не менше 0,5 року.

Приклади робіт

1. Автомобіль, квадромобіль, квадроцикл — демонтування й установлення дверей, бризковиків, підніжок, буферів, хомутів, кронштейнів бортів, знімних крил, тягово-зчіпних пристроїв, кронштейнів номерних знаків.

2. Картери, кронштейни, хомути — перевірка закріплення, підтяжка з’єднин.

3. Насоси, вентилятори, компресори — знімання, установка.

4. Плафони, ліхтарі, свічки запалювання, сигнал звуковий — зняття, установка для усіх категорій колісних транспортних засобів.

5. Прилади й агрегати електрообладнання — перевірка закріплення під час технічного обслуговування.

6. Провідники — заміна, спаювання, ізолювання.

7. Прокладки — виготовлення.

8. Ресори — змащення листів ресор.

9. Фільтри повітряні, тонкої та грубої очистки олив — заміна.

10. Захисні дуги двоколісних транспортних засобів — демонтаж-установка.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Відповідно до ремонтної документації виконує операції (роботи) з розбирання автомобілів, зокрема дизельних, газобалонних, а також спеціальних автомобілів та мототехніки. Ремонтує, складає вантажні автомобілі, окрім спеціальних автомобілів та систем живлення двигунів пальним й електронних систем управління, а також легкові автомобілі, мототехніку і автобуси з кількістю посадочних місць більше 22 пасажирів, окрім водія. Виявляє і усуває несправності у роботі складників колісних транспортних засобів. Ремонтує, складає, регулює та випробовує відповідно до ремонтної документації складники середньої складності із заміною окремих частин і деталей. Виконує відповідальні з’єднини з використанням нарізі із заміною зношених деталей відповідно до регламенту технічного обслуговування виробника. Припаює, закріплює провідники та з’єднує їх з приладами й апаратами електрообладнання. Ремонтує і встановлює складальні одиниці і апарати під наставництвом слюсаря більш високої кваліфікації.

Повинен знати: конструкцію і призначення складових частин середньої складності відповідно до ремонтної і технологічної документації; правила складання колісних транспортних засобів, способи і прийоми ремонту деталей, складальних одиниць, складників і приладів; призначення термообробки деталей і ремонтні методи їх механічного оброблення, досягнення необхідної шорсткості робочих поверхонь; призначення і будову універсальних спеціальних пристроїв і вимірювальних приладів середньої складності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна (професійно-технічна) освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів 2 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Автомобілі (дизельні, газобалонні, спеціальні), зокрема автобуси, квадромобілі — розбирання на складники.

2. Апарати, складові одиниці механізму підіймання кузова самоскида — знімання, ремонтування, випробування, установка.

3. Головка блока циліндрів, шарніри карданних валів — перевірка закріплення, затягнення кріпильних деталей.

4. Двигуни всіх типів, задні й передні осі, коробки передач, крім автоматичних, зчеплення для усіх категорій транспортних засобів — демонтування.

5. Знімні крила автомобілів, квадроциклів, квадромобілів — знімання, рихтування, установка.

6. Насоси системи охолодження кузова, олив, компресори — розбирання, дефектування деталей, ремонтування, складання, випробування.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Виконує ремонтування і складання автомобілів (автобусів), зокрема дизельних, газобалонних, спеціальних вантажних, легкових автомобілів з електронними системами управління. Розбирає складники, дефектує деталі, ремонтує їх або замінює в процесі технічного обслуговування та ремонтування, відповідно до ремонтної документації складає складальні одиниці, випробовує їх, а також апарати і прилади. Розбраковує деталі після дефектування, виконує статичне і динамічне збалансування деталей і складових частин. Перевіряє пов’язані з виконаним ремонтуванням експлуатаційні характеристики колісних транспортних засобів на стендах і випробувальних майданчиках. Виявляє і усуває дефекти, виявлені випробуваннями.

Повинен знати: загальні положення теорії автомобіля і мотоцикла; ремонтну і технологічну документацію; будову і призначення колісних транспортних засобів, що обслуговуються, ремонтуються; порядок розбирання-складання автомобілів, мототехніки; особливості виконання робіт з транспортними засобами, що мають джерела високої напруги; гідравлічні, пневматичні, електричні монтажні схеми; технічні умови на складання, ремонт і регулювання складників, приладів; методи виявлення і способи усунення дефектів, виявлених у процесі ремонтування, складання і випробування складників; правила і режими випробувань, нормативно-технічну документацію на випробування складників; призначення і правила застосування складних випробувальних установок; призначення, принцип дії і правила застосування контрольно-вимірювальних інструментів лінійних розмірів, засобів вимірювальної техніки; конструкцію і правила використання спеціальних пристроїв; періодичність і обсяги технічного обслуговування складників колісних транспортних засобів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійна (професійно-технічна) освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів визначених категорій 3 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Автомобіль, трицикл, квадромобіль — ремонтування складників і повне складання.

2. Балки передніх мостів (осі) — перевірка, рихтування форми за допомогою пресу у холодному стані.

3. Гальмова система колісних транспортних засобів усіх категорій — ремонт складових частин, складання, випробування, відрегулювання.

4. Механізми урухомлення зчеплення колісних транспортних засобів усіх категорій — ремонт складових частин, складання, випробування, відрегулювання.

5. Гідротрансформатор — огляд та розбирання.

6. Колеса передні — відрегулювання кутів установлення.

7. Гальмові механізми — ремонт, складання, відрегулювання, випробування.

8. Амортизатори, циліндри гальмові — розбирання, ремонт, складання, випробування.

9. Коробки передач автоматичні — розбирання.

10. Коробки передач механічні — складання, випробування на спеціальному стенді.

11. Автомобіль-самоскид, квадромобіль вантажний з перекидним кузовом — установка перекидного механізму, відрегулювання операцій підіймання, опускання.

12. Мости передні і задні, зчеплення — ремонт, складання, відрегулювання, випробування.

13. Редуктори, диференціальні механізми — ремонт, складання, випробування, регулювання і установка.

14. Механізми системи кермування — ремонт, складання, відрегулювання, випробування.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Відповідно до технологічної документації виконує статичне і динамічне збалансування деталей і складальних одиниць складної конфігурації. Діагностує, відрегульовує, замінює й випробовує на спеціальних стендах і у складі транспортного засобу складники і прилади колісних транспортних засобів усіх категорій. Діагностує і регулює механічні системи і складники транспортних засобів, які убезпечують їх рух. Встановлює, підключає до відповідних мереж складники гідравлічних, пневматичних, електричних і електронних систем устатковання відповідно до принципових і монтажних схем. Виявляє і усуває у процесі ремонту дефекти і несправності колісних транспортних засобів.

Повинен знати: вимоги виробника та вимоги нормативно-правових актів, зокрема технічних регламентів; причини зносу з’єднаних деталей, способи їх виявлення і усунення; технічні умови на ремонтування, складання, відрегулювання, випробування гідравлічних, пневматичних, електричних і електронних систем устатковання; особливості взаємодії різних систем регулювання колісних транспортних засобів; будову, принципи роботи і правила використання випробувальних стендів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійна (професійно-технічна) освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів 4 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Гальмові системи гідравлічні і пневматичні — ремонт складових частин, складання, установка і відрегулювання.

2. Гідропідіймач самоскидного механізму квадромобіля вантажного з перекидним кузовом — складання та випробування.

4. Мости передні і задні — заміна і відрегулювання зубчастих передач.

5. Механізми системи кермування — діагностування, відрегулювання.

6. Прилади внутрішнього і зовнішнього освітлення — діагностування, ремонтування, відрегулювання.

7. Колеса мототехніки усіх категорій — рихтування і статичне збалансування.

6-й розряд

Завдання та обов’язки. Ремонтує, складає, врегульовує, випробовує на спеціальних стендах складники колісного транспортного засобу відповідно до вимог ремонтної і технологічної документації, а також міжнародних технічних регламентів складники і колісні транспортні засоби усіх категорій. Перевіряє узгодженість дії усіх систем, що визначають безпечність руху транспортного засобу, відповідність його експлуатаційних характеристик нормам нормативно-правових актів. Здійснює діагностування і регулювання всіх систем і складників колісних транспортних засобів усіх категорій.

Повинен знати: як ідентифікувати колісний транспортний засіб, вимоги до технічних умов на ремонт та експлуатаційних характеристик; міжнародні технічні регламенти, які були чинними на дату першої реєстрації (перереєстрації) відремонтованих колісних транспортних засобів; способи відновлення безпечності зношених чи пошкоджених деталей, складників; правила ремонту, способи відрегулювання і калібрування випробувального устатковання.

Кваліфікаційні вимоги. Професійна (професійно-технічна) освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів 5 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Коробки передач автоматичні — складання, відрегулювання, випробування.

2. Прилади для перевірки систем електроустаткування, запалювання, пневматичних гальмових систем, гідропідсилювачів керма — обслуговування, ремонтування, випробування, тарування і регулювання.

3. Стенди для перевірки тягово-економічних і гальмових властивостей автомобілів, трициклів, квадроциклів, квадромобілів — обслуговування, ремонтування, налагодження.

31. СЛЮСАР З РЕМОНТУ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
(Код КП-7231)

Спеціалізація

СЛЮСАР З РЕМОНТУ КОЛІС КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

2 розряд

Завдання та обов’язки. Монтує (демонтує) пневматичні колеса на (з) маточину(-ни) транспортного засобу, зокрема за допомогою спеціальних пристроїв у випадку, коли маса пневматичного колеса більша ніж 20 кг. За потреби видаляє продукти корозії, знежирює, відновлює лакофарбове покриття, ремонтує колесо під наглядом ремонтника вищої кваліфікації. Консультує споживачів своїх послуг стосовно запитаних робіт, догляду за колесами, допомагає вибрати відповідні запасні частини, наприклад, визначає потрібний виліт колеса, дотримуючись норм виробника.

Повинен знати: нормативно-правові акти з питань надання послуг з технічного обслуговування і ремонтування колісних транспортних засобів; вимоги і норми ремонтної документації, методи і норми виконання операцій (робіт) з розбирання функційних складників і складальних одиниць транспортних засобів згідно з рекомендаціями виробника і технологічною документацією; правила технічної експлуатації пневматичних шин і коліс, правила забезпечення життєдіяльності; конструкцію та марковання пневматичних коліс, пневматичних шин; технологічні процеси монтажу-демонтажу пневматичних коліс з транспортного засобу, а також ремонту коліс; технічні характеристики коліс; правила користування засобами технічного обслуговування і ремонту коліс; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Професійна (професійно-технічна) освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт

1. Колесо — розроблені, заварені і зачищені тріщини.

2. Колесо — контроль радіального і торцевого биття обода після ремонту.

3. Пневматичне колесо — динамічне збалансування.

3 розряд

Завдання та обов’язки. Монтує (демонтує) пневматичні колеса на маточину транспортного засобу за допомогою спеціальних пристроїв у випадку, коли маса пневматичного колеса більша ніж 20 кг. Перевіряє придатність пневматичних коліс до експлуатації у складі транспортного засобу згідно з вимогами виробника транспортних засобів та нормативно-правових актів. Ремонтує колеса за нормами їх виробника, зокрема рихтує ободи коліс; виконує інший ремонт.

Повинен знати: особливості технологічних процесів монтажу-демонтажу пневматичних коліс на (-з) транспортний засіб, а також ремонту пневматичних коліс; технічні характеристики та правила відрегулювання засобів технічного обслуговування і ремонту коліс; технічні характеристики ремонтних матеріалів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійна (професійно-технічна) освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією ремонтника коліс колісних транспортних засобів 2 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Колесо — відрихтований обід.

2. Колесо — визначення радіального і торцевого биття обода.

3. Колесо — відновлені отвори колеса для закріплення на маточині.

4 розряд

Завдання та обов’язки. Перевіряє придатність пневматичних коліс до експлуатації згідно з вимогами виробника транспортних засобів та нормативно-правових актів, зокрема геометричний виліт, параметри обода, кріпильні отвори, стопорні кільця. Досліджує недоліки експлуатації коліс в складі транспортного засобу, встановляє необхідність виконання їх ремонту або заміни. Динамічно збалансовує пневматичні колеса на окремому спеціальному устаткованні або у складі транспортного засобу. За слідами зносу шин рекомендує провести відрегулювання кутів нахилу коліс транспортного засобу.

Повинен знати: технічний регламент з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів та пов’язані з ним нормативно-правові акти, класифікацію коліс, особливості марковання коліс відповідно до національних, міждержавних та міжнародних стандартів, а також стандартів виробників інших держав.

Кваліфікаційні вимоги. Професійна (професійно-технічна) освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією ремонтника коліс колісних транспортних засобів 3 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Колесо — визначення вильоту колеса за маркованням і випробуваннями.

2. Колесо — визначено дефекти і методи ремонту.

3. Колесо — заварені тріщини, відновлені зварювальні шви, колесо відрихтоване згідно з вимогами виробника.

32. СЛЮСАР З РЕМОНТУ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
(Код КП-7231)

Спеціалізація

СЛЮСАР З РЕМОНТУ ПНЕВМАТИЧНИХ ШИН КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

3 розряд

Завдання та обов’язки. Ремонтує пневматичні шини коліс без застосування спеціальних вантажопідіймальних пристроїв у випадку, коли маса пневматичної шини не більша ніж 20 кг, накачує, підкачує шини. Перевіряє придатність пневматичних шин до експлуатації у складі транспортного засобу згідно з вимогами виробника транспортних засобів та нормативно-правових актів. За потреби миє і висушує шини. Ремонтує пневматичні камери, ободні стрічки. Ремонтує пошкоджені шини (їх складники), зокрема вулканізацією, та контролює відповідність виконаних робіт. Як підприємство технічного сервісу консультує споживачів своїх послуг щодо запитаних ремонтних робіт, догляду за шинами, продає аксесуари, такі як ланцюги протиковзання або ковпаки коліс та ін.

Повинен знати: нормативно-правові акти з питань надання послуг з технічного обслуговування і ремонтування колісних транспортних засобів; вимоги і норми ремонтної документації, методи і норми виконання операцій (робіт) з розбирання функційних складників і складальних одиниць транспортних засобів згідно з рекомендаціями виробника і технологічною документацією; Правила технічної експлуатації пневматичних шин, правила життєзабезпечення; конструкцію та марковання коліс, пневматичних шин; технологічні процеси монтажу-демонтажу пневматичних коліс з транспортного засобу та пневматичних шин з коліс, а також ремонту пневматичних шин; технічні характеристики шин; правила користування засобами технічного обслуговування і ремонту шин; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Професійна (професійно-технічна) освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією ремонтника пневматичних шин колісних транспортних засобів не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Безкамерна пневматична шина — виявлення проколів та встановлення ремонтних пластирів.

2. Пневматична камера — виявлення пошкоджень та накладання латок із сирої гуми, їх вулканізація.

4 розряд

Завдання та обов’язки. Перевіряє придатність пневматичних шин до експлуатації у складі транспортного засобу згідно з вимогами виробника транспортних засобів та нормативно-правових актів. Допомагає вибрати відповідні запасні частини, наприклад, визначає потрібний тип шин. Консультує споживачів надаваних послуг, зокрема стосовно підтягування елементів закріплення після визначеного виробником чи нормативно-правовими актами пробігу, щодо переставляння пневматичних коліс в процесі експлуатування транспортного засобу, застосування засобів протиковзання, застосування шин відповідно до літнього або зимового сезону експлуатації.

Повинен знати: особливості технологічних процесів монтажу-демонтажу пневматичних коліс з транспортного засобу та пневматичних шин з коліс, а також ремонту пневматичних шин; технічні характеристики та правила відрегулювання засобів технічного обслуговування і ремонтування шин; технічні характеристики ремонтних матеріалів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійна (професійно-технічна) освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією ремонтника пневматичних шин колісних транспортних засобів 3 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Пневматична шина масою більш ніж 20 кг — монтаж на ротнімний обід колеса за допомогою спеціального устатковання.

2. Балансувальний станок — перевірка відповідності його показів влаштованими в нього засобами.

3. Пневматична шина — виконано II клас ремонту.

5 розряд

Завдання та обов’язки. Досліджує недоліки експлуатації шин та (або) транспортного засобу за слідами зносу шин, виявляє наявні дефекти та визначає можливість їх усунення, встановляє необхідність виконання ремонту покришки певного класу. За запитом обладнує транспортні засоби спеціальними шинами, оснащує транспортні засоби бризковиками та обтікачами колісних ніш. Дефектує шини на предмет придатності їх для відновлення накладанням нового протектора. Контролює відповідність виконаних робіт встановленим вимогам.

Повинен знати: технічний регламент з технічного обслуговування і ремонтування колісних транспортних засобів та пов’язані з ним нормативно-правові акти, міжнародні технічні регламенти з питань відновлення пневматичних шин накладанням нового протектора.

Кваліфікаційні вимоги. Професійна (професійно-технічна) освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією ремонтника пневматичних шин колісних транспортних засобів 4 розряду не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Кути уставлення коліс на транспортному засобі — рекомендації щодо відрегулювання.

2. Пневматична шина напівпричепа зі зношеним протектором — дефектація на предмет визначення можливості накладення нового протектора.

3. Пневматична шина — технічний контроль відповідності виконаного ремонту вимогам марковання виробника і нормативно-правових актів.

33. СЛЮСАР-ЕЛЕКТРИК З РЕМОНТУ ЕЛЕКТРОУСТАТКОВАННЯ
(Код КП-7241)

Спеціалізація

СЛЮСАР-ЕЛЕКТРИК З РЕМОНТУ ЕЛЕКТРОУСТАТКОВАННЯ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Розбирає складники (апарати) електроустатковання для ремонту електрообладнання автомобілів (за винятком таких, що мають джерела високої напруги) на окремі складові одиниці. Очищає, промиває, протирає та продуває стисненим повітрям деталі, складники (апарати) електрообладнання автомобілів із застосуванням простих ручних пристроїв і устатковання.

Повинен знати: основи електротехніки, принципи роботи складників (апаратів) електрообладнання автомобілів (стартерних акумуляторних батарей різних типів, стартерів, генераторів, реле-регуляторів, інше); призначення і принципи застосування спеціальних пристроїв і контрольно-вимірювальних інструментів та приладів; способи прокладення провідників; електромонтажні схеми з’єднань деталей і складальних одиниць; нормативно-правові акти з питань безпечної експлуатації електроустановок споживачів; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт

1. Генератор — розбирання, очищування складових частин, миття складників, висушування.

2. Стартер — розбирання, очищення складових частин, миття, висушування.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Дефектує деталі, замінює зіпсовані деталі (втулки, підшипники, контакти, обмотки, радіодеталі); діагностує, відновлює пошкоджену ізоляцію з’єднин провідників; виконує припаювання контактів.

Повинен знати: будову універсальних та спеціальних пристроїв, монтажного інструменту та контрольно-вимірювальних інструментів, що використовуються.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна (професійно-технічна) освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-електрика з ремонту засобів електроустатковання автомобілів 2 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Стартери, генератори — відрегулювання засобів дефектування їх складальних одиниць і деталей.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Діагностує та ремонтує електромережі зовнішнього та внутрішнього освітлення, систем опалення і звукової сигналізації. Замінює зіпсовані деталі, зачищає після проточування колектори (кільця) та ізоляцію між пластинами після проточування або фрезерування, відновлює пошкоджені провідники котушок, припаює наконечники; складає прилади (апарати). Регулює та випробує їх на технологічних стендах; виконує свердління та розвірчування отворів.

Повинен знати: будову і принципи роботи приладів (апаратів) електроустатковання, зокрема обладнання у складі транспортних засобів, їх технічні характеристики; технічні умови на випробування приладів (апаратів) на контрольних приладах і стендах; будову, призначення і правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв, контрольно-вимірювальних інструментів та приладів; особливості функціювання електрообладнання у складі транспортних засобів, що мають джерела високої напруги.

Кваліфікаційні вимоги. Професійна (професійно-технічна) освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-електрика з ремонту електрообладнання автомобілів 3 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Зовнішні світлові прилади — відрегулювання параметрів установки.

2. Електромережа системи опалення — перевірка відповідності функціювання.

3. Стартер — перевірка відповідності технічних характеристик.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Діагностує та ремонтує електрообладнання транспортних засобів, зокрема з використанням бортових систем діагностування транспортного засобу. Виконує ремонт, складання, відрегулювання, заміну та випробування окремих складників, приладів, давачів електроустатковання.

Повинен знати: будову, призначення і принципи застосування бортових систем діагностування, складних контрольно-вимірювальних інструментів та приладів відповідно до технологічної документації; технічні умови на випробування приладів (агрегатів) на контрольних стендах; як читати принципові і електромонтажні схеми електрообладнання.

Кваліфікаційні вимоги. Професійна (професійно-технічна) освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-електрика з ремонту електрообладнання транспортних засобів 4 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Електромережа транспортного засобу — перевірка відповідності функціювання бортових систем діагностування.

2. Система запалювання — перевірка відповідності технічних характеристик.

6-й розряд

Завдання та обов’язки. Діагностує, ремонтує прилади і системи для вимірювання температури, тиску, рівня рідини, швидкості руху, одометра, контролю за режимом праці та відпочинку водія, частоти обертання колінчастого вала двигуна, сигналізаторів, тахометра двигуна внутрішнього згоряння. Діагностує, керує демонтажем, ремонтуванням складників (апаратів) системи перевірки функціювання запалювання, енергопостачання, пуску двигуна, освітлювання, світлової сигналізації та додаткового електроустатковання (склоочисників, звукового сигналу, вентиляційного обладнання) слюсарями нижчої кваліфікації. Здійснює випробування електрообладнання на контрольних приладах та стендах.

Повинен знати: правила ідентифікування транспортного засобу і його електрообладнання; порядок отримання необхідного для ремонту інформаційного забезпечення від виробника; правила складання і зчитування принципових і монтажних електросхем транспортних засобів; будову та принципи дії всіх систем електроустатковання; взаємозамінність складників електрообладнання; будову, принципи роботи, технічні характеристики контрольно-вимірювальної апаратури, випробувальних стендів, що застосовуються для діагностування, вимірювань та ремонтування електроустаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Професійна (професійно-технічна) освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування автомобілів 5 розряду — не менше 1 року.

Приклади робіт

1. Принципова схема засобів діагностування електрообладнання автомобіля — ідентифікація.

2. Тахограф — діагностування, демонтування, ремонтування, активація відповідно до вимог нормативно-правових актів.

34. СЛЮСАР-РЕМОНТНИК
(Код КП-7233)

Спеціалізація

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Розбирає відповідно до технологічної документації нескладні складальні одиниці і механізми. Обпилює та зачищає крайки зовнішніх і внутрішніх поверхонь деталей. Встановлює кріпильні деталі, затягує і застопорює їх. Виконує нарізку матеріалу для заготовок ремонтних деталей. Промиває, очищає, змащує деталі. Виконує ремонтні операції з відновлення нескладного устатковання спільно із слюсарем-ремонтником більш високої кваліфікації, якщо устатковання не має джерел високої напруги.

Повинен знати: норми технологічної ремонтної документації, основні відомості про будову нескладних механізмів і складальних одиниць устатковання для технічного обслуговування транспортних засобів; призначення і правила застосування використовуваного устатковання технічного сервісу колісних транспортних засобів, слюсарного і вимірювального інструменту; прийоми виконання робіт з розбирання складальних одиниць і механізмів; найменування та марковання матеріалів; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Приклади робіт

1. Болти, гайки, шпильки — обпилювання, правка нарізі нарізним інструментом.

2. Пласкі деталі — зачищення, рихтування.

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Розбирає, ремонтує, складає і випробовує не складні складальні одиниці і механізми устатковання. Регулює устатковання під настановами слюсаря більш високої кваліфікації. Виконує слюсарну обробку деталей 12 — 14 квалітетів. Виконує роботи із застосуванням верстатів, ручних пневматичних, електричних інструментів. Виготовляє прості пристосування для ремонту і складання транспортних засобів.

Повинен знати: основні механічні властивості оброблюваних матеріалів; основи знань про системи допусків і посадок, квалітети, параметри розміщення поверхонь та їх шорсткості; найменування, марковання та правила застосування металів, експлуатаційних матеріалів, миючих засобів; основні прийоми виконання робіт з розбирання, ремонтування та складання простих складових частин, механізмів устатковання; призначення і правила застосування слюсарного і вимірювального інструментів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-ремонтника устатковання для технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів 2 розряду — не менше 1,5 року.

Приклади робіт

1. Запірні вентилі повітря, олив, охолодної рідини — встановлення з пригонкою ущільнювальних поверхонь.

2. Колінця, трійники з’єднані з трубопроводами — складання і випробування.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Розбирає, ремонтує, складає і випробовує відповідно до ремонтної технологічної документації середньої складності складальні одиниці і механізми, устатковання технологічних машин. Ремонтує, регулює і випробує устатковання і машини середньої складності, а також складні під керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації. Виконує такелажні роботи з переміщення вантажів (складників транспортних засобів) за допомогою простих вантажопідіймальних засобів і механізмів, керованих з підлоги. Ремонтує устатковання для технічного обслуговування транспортних засобів, що мають джерела високої напруги.

Повинен знати: будову складових частин, які ремонтують; призначення і взаємодію основних складальних одиниць і механізмів; технологічну послідовність розбирання, ремонтування і складання устатковання і установлених механізмів; технічні умови на випробування і регулювання складальних одиниць і механізмів; основні технологічні властивості оброблюваних матеріалів; конструкцію універсальних пристроїв і застосовуваних вимірювальних інструментів; правила стропування, підіймання, переміщення вантажів; правила експлуатації вантажопідіймальних засобів, керованих з підлоги; особливості будови і технічного обслуговування транспортних засобів і устатковання, що мають джерела високої напруги.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна (професійно-технічна) освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-ремонтника устатковання для технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів 3 розряду — не менше 3 років.

Приклади робіт

1. Вентилі всіх діаметрів — притирання клапанів.

2. Вентилятори — ремонт і встановлення.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Відповідно до ремонтної технологічної документації розбирає, дефектує, ремонтує, складає і випробовує складні складальні одиниці, а також механізми устатковання. Виконує ремонт, монтаж, демонтаж, випробування, регулювання, налагодження складного обладнання, установленого на транспортні засоби та машини. Виконує фрагменти обробки і відновлення поверхонь деталей 7 — 10 квалітетів. Виготовлює відповідно до технологічної документації пристосування для ремонту та монтажу. Складає дефектні відомості на ремонт транспортних засобів. Виконує такелажні роботи із застосуванням підіймально-транспортних механізмів і спеціальних пристроїв.

Повинен знати: нормативно-правові акти з питань технічного обслуговування і ремонтування транспортних засобів, зокрема технічні регламенти, правила надання послуг, конструкцію, призначення і правила застосування використовуваних вимірювальних інструментів; конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв для виконання операцій ремонту; способи розмітки й обробки складних відповідно до ремонтної технологічної документації деталей та складальних одиниць; спеціальні властивості загартованих, кислототривких, термотривких та інших сплавів, методи їх ремонту.

Кваліфікаційні вимоги

Професійна (професійно-технічна) освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-ремонтника устатковання для технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів 4 розряду — не менше 5 років.

Приклади робіт

1. Стенд для ремонту задніх мостів — капітальний ремонт, відрегулювання.

2. Стенд для ремонту коробок передач — складання, відрегулювання.

6-й розряд

Завдання та обов’язки. Відповідно до ремонтної технологічної документації розбирає, дефектує (зокрема, лекальними лінійками), ремонтує, складає та випробовує складні складальні одиниці устатковання для технічного обслуговування транспортних засобів. Виконує фрагменти особливо відповідальної слюсарної обробки, зокрема шабрує деталі 6 — 7 квалітетів і точніші. Розбирає, ремонтує і складає обладнання, що має нерухомі посадки.

Повинен знати: як ідентифікувати устатковання, визначити технічні умови на ремонтування та його експлуатаційні характеристики; особливості конструкції обладнання і встановлених механізмів, які необхідно відремонтувати; технічні умови на ремонт, складання, випробування і відрегулювання; усі технологічні процеси ремонтування, складання і монтування обладнання та спеціальних механізмів; технологію статичного і динамічного збалансування складників машин; геометричні побудови складної розмітки; способи відновлення і зміцнення зношених деталей і нанесення захисного покриття.

Кваліфікаційні вимоги. Професійна (професійно-технічна) освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря-ремонтника устатковання для технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів 5 розряду — не менше 3 років.

Приклади робіт

1. Стенд для ремонту коробок передач транспортних засобів — складання, відрегулювання, випробування.

2. Стенд для ремонту гідронасосів крана-маніпулятора — відремонтування.

35. ЧЕРГОВИЙ ПО КІМНАТІ ВІДПОЧИНКУ ВОДІЇВ АВТОМОБІЛІВ
(Код КП-9141)

Завдання та обов’язки. Приймає, реєструє та розміщує водіїв у кімнатах відпочинку. Стежить за дотриманням водіями правил внутрішнього розпорядку, контролює роботу обслуговуючої зміни. Утримує в належному стані обладнання та інвентар, визначає їх потребу та складає заявки. У встановленому порядку замінює постільну білизну. Несе відповідальність за дотримання протипожежних та санітарних правил водіями та обслуговуючим персоналом.

Повинен знати: положення про кімнату відпочинку водіїв автотранспортних засобів; правила внутрішнього розпорядку; порядок реєстрації відпочиваючих; порядок обліку та складання встановленої звітності; правила життєдіяльності.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта. Без вимог до стажу роботи.

 

Додаток 1

 

ПЕРЕЛІК НАЗВ ПРОФЕСІЙ РОБІТНИКІВ,
передбачених другою та третьою редакціями Випусків 69 «Автомобільний транспорт» із зазначенням їх назв та випуском «Тарифно-квалификационные характеристики работ и профессий рабочих для предприятий Министерства автомобильного транспорта УССР» видання 1975 р.


з/п

Назви професій, що наведені у 3-й редакції Випуску 69 (відповідні назви 2-ї редакції Випуску 69)

Діапазон розрядів (категорій / підкатегорій КТЗ 2)

Категорії 3 конструкцій КТЗ, еквівалентні раніше визначеним 4 у другій редакції Випуску 69

Назви професій за виданням 1975 року

Діапазон розрядів

1

2

3

4

5

6

1

Агент з доставки замовлених квитків

-

-

Агент по доставке заказанных билетов

-

2

Агент з приймання замовлень на квитки

-

-

Агент по приему заказов на билеты

-

3

Акумуляторник колісних транспортних засобів (Акумуляторних на автомобільному транспорті)

1 — 5

L 5, M, №, M/№ — за винятком акумуляторів як джерел високої напруги (не менше як 60 вольт, але не більше як 1500 вольт постійного струму або не менше як 30 вольт, але не менше 1000 вольт змінного струму)

Аккумуляторщик

1 — 5

4

Водій автотранспортних засобів категорії 6 B

-

(M 1, № 1, M 1/№ 1) + 0 7 1 Ј 3500 кг;
(M 1, № 1, M 1/№ 1) + O 2 Ј 3500 кг

Водитель автомобиля

-

5

Водій автотранспортних засобів категорії C

-

(7500 кг < № 2) + O 1

Водитель автомобиля

-

6

Водій автотранспортних засобів категорії C1

-

(3500 кг < № 2 Ј 7500 кг) + O 1

Водитель автомобиля

-

7

Водій автотранспортних засобів категорії D

-

(M 2 або M 3) + O 1

Водитель автомобиля

-

8

Водій автотранспортних засобів категорії D1

-

(M 2 або M 3 Ј 16 місць для сидіння пасажирів) + O 1

Водитель автомобиля

-

9

Водій автотранспортних засобів категорії BE, CE, DE та підкатегорій C1E, D1E

 

(M 1 1, M 1/№ 1) + (O 2 > 3500 кг)

Водитель автомобиля

-

Водій автотранспортних засобів категорії СЕ

-

(№ 2 > 3500 кг) або № 3 + (O 2 або O 3)

Водитель автомобиля

Водій автотранспортних засобів категорії DE

-

(M 2 або M 3) + O 2

Водитель автомобиля

Водій автотранспортних засобів категорії C1E, D1E

-

(3500 кг < № 2 Ј 7500 кг) + (O 2 або O 3) Ј 12000 кг; (M 2 або M 3 Ј 16 місць для сидіння пасажирів) + (O 2 або O 3) Ј 12000 кг

Водитель автомобиля

10

Водій-інструктор

-

L, M, №, M/№, а також приєднані до них причепи (категорія O), що відповідають Правилам дорожнього руху

Нова професія, введена третьою редакцією Випуску 69

-

11

Водій мототранспортних засобів

A, A1, B1

L

Водитель мототранспортных средств

-

12

Інструктор з індивідуального навчання водінню колісних транспортних засобів

I — II

L

Инструктор по индивидуальному обучению вождения автомобилей

-

13

Контролер технічного стану колісних транспортних засобів (Контролер технічного стану автомототранспортних засобів (автотранспорт))

-

L, M, №, M/№, O

Контролер технического состояния автомототранспортных средств

-

14

Маляр колісних транспортних засобів (Маляр на автомобільному транспорті)

2–5

2–5 розряд: L 1 — L 4, O;
3–5 розряд: L5 — L7, M, №, M/№

Маляр

2–5

15

Мастильник колісних транспортних засобів (Мастильник на автомобільному транспорті)

1 — 2

L, M, №, M/№, O

Смазчик

1 — 2

16

Мідник колісних транспортних засобів (Мідник на автомобільному транспорті)

1 — 4

L, M, №

Медник

1 — 4

17

Мийник-прибиральник колісних транспортних засобів

1 — 2

L, M, №, M/№, O

Мойщик-уборщик подвижного состава

1 — 2

18

Монтувальник шин

2–4

 

Монтировщик шин

2 — 3

19

Оббивальник колісних транспортних засобів

2–5

L, M, №

Обойщик

2–5

20

Прийомоздавальник вантажу та багажу на автомобільному транспорті

2

-

Приемосдатчик груза и багажа

2

21

Продавець непродовольчих товарів (запасних частин, пневматичних шин)

-

L, M, №, M/№, O

Нова професія, введена третьою редакцією Випуску 69

-

22

Продавець-консультант колісних транспортних засобів

-

L, M, №, M/№, O

Нова професія, введена третьою редакцією Випуску 69

-

23

Ремонтник-мехатронік високовольтного обладнання колісних транспортних засобів

2–5

L, M, №, M/№

Нова професія, введена третьою редакцією Випуску 69

-

24

Ремонтник-мехатронік кузовів колісних транспортних засобів

3–5

L 5 — L 7, M 1, № 1, M 1/№ 1

Нова професія, введена третьою редакцією Випуску 69

-

25

Ремонтник-мехатронік систем живлення повітрям і газовим пальним двигунів з примусовим запалюванням, газодизелів автомобілів та мототехніки

4–6

L, M, №, M/№

Нова професія, введена третьою редакцією Випуску 69

-

26

Ремонтник-мехатронік систем живлення повітрям і рідинним пальним дизелів автомобілів та мототехніки

4–6

L, M, №, M/№

Нова професія, введена третьою редакцією Випуску 69

-

27

Ремонтник-мехатронік систем живлення повітрям і рідинним пальним двигунів з примусовим запалюванням автомобілів та мототехніки

4–6

L, M, №, M/№

Нова професія, введена третьою редакцією Випуску 69

-

28

Рихтувальник кузовів колісних транспортних засобів (Рихтувальник кузовів на автомобільному транспорті)

3–5

M 1, № 1, M 2, M 3, №, M/№, O 4

Рихтовщик кузовов

3–5

29

Слюсар з паливної апаратури колісних транспортних засобів (Слюсар з паливної апаратури на автомобільному транспорті)

2–5

-

Слесарь по топливной аппаратуре

2–5

30

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів (Слюсар з ремонту автомобілів 8)

1–6

M 1, № 1, M 1/№ 1, M 2, M 3, № 2, № 3, O 1, O 2, O 3, O 4

Слесарь по ремонту автомобилей

1 — 5

31

Слюсар з ремонту коліс колісних транспортних засобів

2–4

M 1, № 1, M 1/№ 1, M 2, M 3, № 2, № 3, O 1, O 2, O 3, O 4

Нова професія, введена третьою редакцією Випуску 69

-

32

Слюсар з ремонту пневматичних шин колісних транспортних засобів

3–5

-

Нова професія, введена третьою редакцією Випуску 69

-

33

Слюсар-електрик з ремонту електроустатковання колісних транспортних засобів (Слюсар-електрик з ремонту електроустатковання на автомобільному транспорті)

2–6

-

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

2–6

34

Слюсар-ремонтник устатковання для технічного обслуговування колісних транспортних засобів (Слюсар-ремонтник на автомобільному транспорті)

2–6

-

Слесарь-ремонтник

1 — 5

35

Черговий по кімнаті відпочинку водіїв автомобілів

-

-

Дежурный комнат отдыха водителей автомобилей

-

 

____________
2 КТЗ — колісний транспортний засіб.

3 Категорії КТЗ відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 року № 1166 «Єдині вимоги до конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, що експлуатуються».

4 Для запису у трудовій книжці нових професій або наведення в дужках змін чи доповнень до професійної назви роботи стосовно визначених категорій КТЗ. Такий запис застосовують після набрання чинності відповідних змін у нормативно-правових актах сфери освіти.

5 Застосовувати познаку лише таких підкатегорій, що наведені в документах про освіту або про підвищення кваліфікації. Документи про освіту, видані без зазначення підкатегорій правомірні для застосування для усіх категорій КТЗ.

6 Категорії/підкатегорії транспортних засобів відповідно до Європейської угоди, що доповнює Конвенцію про дорожній рух, відкриту для підписання у Відні 8 листопада 1968 року. Вчинено в Женеві 1 травня 1971 року.

7 Причепи категорій O стосовно максимально допустимої маси слід застосовувати відповідно до чинних Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306.

8 Професія слюсаря з ремонту автомобілів ідентична професії слюсаря з ремонту КТЗ категорій M 1, № 1, M 1/№ 1, M 2, M 3, № 2, № 3, O 1, O 2, O 3, O 4 за винятком кваліфікаційних вимог стосовно спеціальних знань і досвіду роботи з електричним та електронним обладнанням високої напруги відповідно до вимог нормативно-правових актів, зокрема Правил ООН: електромобілі, гібриди, водневі авто і т. ін.

 

Додаток 2

 

Терміни, що застосовані у Довіднику

У кваліфікаційних характеристиках Випуску 69 «Автомобільний транспорт» застосовано терміни, що мають таке значення:

бездоганна ділова репутація — сукупність підтвердженої інформації про фізичну особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам нормативно-правових актів, а також про відсутність судимості, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку;

високовольтне обладнання (обладнання високої напруги) — обладнання колісного транспортного засобу, яке перебуває під напругою не менше як 60 вольт, але не більше як 1500 вольт постійного струму або не менше як 30 вольт, але не більше як 1000 вольт змінного струму в електромобілях, зокрема з гібридними урухомниками та з паливними елементами транспортних засобів;

запасна частина — частина, яка встановлюється на колісному транспортному засобі замість таких його частин, що втратили встановлені виробником технічні характеристики, відповідно до Технічного регламенту з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 р. № 643;

інформаційне забезпечення від виробника КТЗ — інформація, необхідна для ідентифікації КТЗ, його складників та систем, визначення вимог щодо безпечності технічного стану, обслуговування і ремонту КТЗ;

колісний транспортний засіб — транспортний засіб однієї з категорій (підкатегорій), затверджених постановою від 22.11.2010 року № 1166 «Про єдині вимоги до конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, що експлуатуються».

міжнародні технічні регламенти — додатки до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, підписаної 20.03.58 року в м. Женеві, з поправками 1995 року, а також додатки до Угоди про прийняття єдиних технічних умов періодичних технічних оглядів колісних транспортних засобів і про взаємне визнання таких оглядів, підписаної 13.11.97 року в м. Відні;

мототехніка — дво- і триколісні мопеди, дво- і триколісні мотоцикли, мотоцикли з бічними причепами, легкі та важкі дорожні квадроцикли, а також легкі квадромобілі та важкі позадорожні квадромобілі;

перевірка придатності транспортних засобів до експлуатації — перевірка та підтвердження відповідності конструкції, технічного стану та укомплектованості транспортних засобів, які перебувають в експлуатації, вимогам нормативно-правових актів;

правила життєдіяльності — правила охорони праці, правила пожежної безпеки, правила цивільного захисту, правила захисту довкілля, правила техногенної безпеки, правила виробничої санітарії, інструкції безпечного виконання робіт відповідних технологічних процесів, зокрема норм виробника транспортних засобів, а також безпечного поводження на підприємстві;

урухомник — частина транспортного засобу сукупно з його системами управління, що перетворює енергію пального або енергію зовнішнього джерела до виду, прийнятного для урухомлення рушія за допомогою силової передачі або без неї, або для виконання спеціальних технологічних функцій;

урухомник електричний високої напруги (електроурухомник) — урухомник, в якому обертовий електричний двигун живиться енергією високовольтної акумуляторної батареї або суперконденсатора, які отримують енергію від стаціонарного джерела постійної/змінної напруги, а також урухомник, в якому електричний двигун живиться електроенергією паливного елемента — електрохімічного пристрою прямого перетворення хімічної енергії регульованого окиснення водню в електричну енергію — у взаємодії з високовольтною акумуляторною батареєю.

 

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРОФЕСІЙ


з/п

Назви професій

1

2

 

I. КЕРІВНИКИ

1

Директор (начальник, інший керівник) автотранспортного підприємства

2

Директор (начальник, інший керівник) транспортно-експедиторського підприємства

3

Директор (керівник) малого підприємства (транспортного)**

4

Директор (керівник) малого підприємства технічного сервісу колісних транспортних засобів**

5

Головний інженер автотранспортного підприємства

6

Завідувач бюро квиткового автомобільного транспорту

7

Завідувач двору вантажного автомобільного транспорту

8

Заступник директора (начальника) автотранспортного підприємства з експлуатації

9

Завідувач каси на автомобільному транспорті

10

Завідувач кімнати відпочинку водіїв автомобілів

11

Завідувач контейнерного майданчика

12

Завідувач платформи сортувальної автомобільного транспорту

13

Завідувач складу вантажів автомобільного транспорту

14

Менеджер (управитель) з логістики підприємства технічного сервісу колісних транспортних засобів**

15

Менеджер (управитель) в торгівлі транспортними засобами**

16

Менеджер (управитель) на автомобільному транспорті

17

Менеджер (управитель) на автомобільному транспорті з питань перевезень**

18

Менеджер (управитель) на автомобільному транспорті з технічного сервісу колісних транспортних засобів**

19

Начальник відділу експлуатації колісних транспортних засобів

20

Начальник відділу гарантійного ремонту (обслуговування) колісних транспортних засобів**

21

Начальник відділу паливно-енергетичних ресурсів

22

Начальник відділу транспортно-експедиторської роботи

23

Начальник відділу організації безпеки дорожнього руху

24

Начальник відділу технічного автотранспортного підприємства

25

Начальник відділу технічного контролю підприємства технічного сервісу колісних транспортних засобів**

26

Начальник колони автомобільної автотранспортного підприємства

27

Начальник майстерні з ремонту колісних транспортних засобів

28

Начальник пункту навантажувально-розвантажувального

29

Начальник станції автобусної

30

Начальник станції вантажної автомобільного транспорту

 

II. ПРОФЕСІОНАЛИ

1

Експерт технічний з промислової безпеки з питань перевірки придатності колісних транспортних засобів до експлуатації**

2

Інженер з діагностування технічного стану колісних транспортних засобів, машинно-тракторного парку та дорожньо-будівельних машин на колісних шасі та мототехніки**

3

Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку автомобільного транспорту

4

Інженер з налагодження й випробувань колісних транспортних засобів

5

Інженер з налагодження й випробувань телеметричних систем**

6

Консультант у сфері технічного сервісу колісних транспортних засобів**

7

Мехатронік з технічного обслуговування і ремонту автомобільної холодильної та обігрівальної техніки**

8

Мехатронік з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів**

 

III. ФАХІВЦІ

1

Агент із замовлень населення на перевезення автомобільним транспортом

2

Диспетчер автомобільного транспорту

3

Експедитор транспортний на автомобільному транспорті

4

Електромеханік колісних транспортних засобів

5

Інженер з безпеки руху

6

Механік автомобільної колони (гаража)

7

Механік з технічного сервісу колісних транспортних засобів**

8

Механік контрольно-пропускного пункту автотранспортного підприємства

9

Механік дільниці приймально-здавальної технічного сервісу колісних транспортних засобів**

10

Ревізор автомобільного транспорту пасажирського

11

Технік дільниці технічного сервісу колісних транспортних засобів**

12

Технік-мехатронік автомобільної холодильної та обігрівальної техніки**

 

IV. ТЕХНІЧНІ СЛУЖБОВЦІ

1

Касир багажний

2

Касир квитковий автомобільного транспорту

3

Касир товарний (вантажний)

4

Контролер-касир

5

Контролер пасажирського транспорту

6

Контролер перонний (квитковий) на автостанції

7

Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному транспорті

8

Приймальник замовлень з перевезень таксі, транспортними засобами на замовлення або їх прокату**

9

Черговий з видавання довідок (бюро довідок)

 


з/п

Назви професій

Діапазон розрядів (категорій/підкатегорій КТЗ)

1

2

3

 

V. РОБІТНИКИ

 

1

Агент з доставки замовлених квитків

-

2

Агент з приймання замовлень на квитки

-

3

Акумуляторник колісних транспортних засобів

1 — 5

4

Водій автотранспортних засобів категорії B

(B)

5

Водій автотранспортних засобів категорії C

(C)

6

Водій автотранспортних засобів підкатегорії C1

(C1)

7

Водій автотранспортних засобів категорії D

(D)

8

Водій автотранспортних засобів підкатегорії D1

(D1)

9

Водій автотранспортних засобів категорій BE, CE, DE та підкатегорій C1E, D1E

(BE, CE, DE/C1E, D1E)

10

Водій-інструктор**

-

11

Водій мототранспортних засобів

-

12

Інструктор з індивідуального навчання водінню колісних транспортних засобів

-

13

Контролер технічного стану колісних транспортних засобів**

-

14

Маляр колісних транспортних засобів

2–5

15

Мастильник колісних транспортних засобів

1 — 2

16

Мідник колісних транспортних засобів

1 — 4

17

Мийник-прибиральник колісних транспортних засобів

1 — 2

18

Монтувальник шин

2–4

19

Оббивальник колісних транспортних засобів

2–5

20

Прийомоздавальник вантажу та багажу на автомобільному транспорті

2

21

Продавець непродовольчих товарів (запасних частин, пневматичних шин)**

22

Продавець-консультант колісних транспортних засобів**

23

Ремонтник-мехатронік високовольтного обладнання колісних транспортних засобів**

2–5

24

Ремонтник-мехатронік кузовів колісних транспортних засобів**

3–5

25

Ремонтник-мехатронік систем живлення повітрям і газовим пальним двигунів з примусовим запалюванням, газодизелів автомобілів та мототехніки**

4–6

26

Ремонтник-мехатронік систем живлення повітрям і рідинним пальним дизелів автомобілів та мототехніки**

4–6

27

Ремонтник-мехатронік систем живлення повітрям і рідинним пальним двигунів з примусовим запалюванням автомобілів та мототехніки**

4–6

28

Рихтувальник кузовів колісних транспортних засобів

3–5

29

Слюсар з паливної апаратури колісних транспортних засобів

2–5

30

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

1–6

31

Слюсар з ремонту коліс колісних транспортних засобів**

2–4

32

Слюсар з ремонту пневматичних шин колісних транспортних засобів**

3–5

33

Слюсар-електрик з ремонту електроустатковання для колісних транспортних засобів

2–6

34

Слюсар-ремонтник устатковання для технічного обслуговування колісних транспортних засобів

2–6

35

Черговий по кімнаті відпочинку водіїв автомобілів

 

____________
** Нова професія, уведена цим Випуском 69