Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 26 червня 2009 р. № 155/13/116-09

У Департаменті з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці розглянуто Ваше звернення та повідомляється.

Відповідно до частини третьої статті 115 Кодексу законів про працю України та частини першої статті 21 Закону України «Про відпустки» виплата заробітної плати за час щорічної відпустки повинна бути проведена не пізніше ніж за три дні до початку відпустки. У зазначеній нормі йдеться про календарні дні. Якщо, наприклад, перший день відпустки — 15 число, то останнім днем виплати заробітної плати за час відпустки є 11 число, якщо перший день відпустки — понеділок (22 червня), то останнім днем виплати заробітної плати є четвер (18 червня).

 

Директор Департаменту                                                                 О. Товстенко

0