Лист Державної служби України з питань праці «Про умови надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку»

від 11 грудня 2017 р. № 5605/4/4.7-ЗВ-17

Департамент з питань праці Державної служби України з питань праці (далі — Держпраці) на <...> звернення <...> повідомляє.

<...>

У своєму зверненні Ви просите роз’яснити про умови надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку та про документи, які необхідно подати для оформлення такої відпустки <...>.

Пунктом 3 частини першої статті 25 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР встановлено, що відпустка без збереження заробітної плати надається в обов’язковому порядку матері або іншим особам, зазначеним у частині третій статті 18 та частині першій статті 19 цього Закону, в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, — тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), — не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, а якщо дитині встановлено категорію «дитина-інвалід підгрупи А» — до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку.

Для отримання відпустки по догляду за дитиною до досягнення шестирічного віку необхідно подати такі документи:

• заяву на ім’я роботодавця чи уповноваженої особи;

• довідку за формою № 080-1/о;

• свідоцтво про народження дитини.

Довідка за формою № 080-1/о видається на строк від 6 місяців — з огляду на характер, перебіг захворювання дитини, відповідно, після закінчення строку, на який видана довідка, особа, яка бажає і надалі перебувати у відпустці для догляду за дитиною, повинна отримати нову довідку на новий строк.

Вказана довідка може бути видана дитячими поліклініками, центрами первинної медико-санітарної допомоги, будинками дитини, закладами охорони здоров’я, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу, у складі яких є дитячі відділення, де обліковується дитина.

З врахуванням вищезазначеного, відпустка для догляду за дитиною до досягнення дитиною шестирічного віку надається за заявою матері в обов’язковому порядку при умові подання необхідних документів.

0