Лист Міністерства соціальної політики від 26 лютого 2019 р. № 113/0/247-19

Управління нагляду за діяльністю Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування розглянуло ваш лист [...] щодо складання акта за формою НТ (невиробничий травматизм) для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з травмою, не пов’язаною з виконанням трудових обов’язків, та повідомляє.

Згідно із частиною першою ст. 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон) підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

Частиною 3 ст. 30 Закону визначено, що рішення про призначення матеріального забезпечення приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства.

Відповідно до пункту 2.2 Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, затвердженого постановою правління ФССУ від 19.07.2018 № 13, комісія із соціального страхування підприємства зобов’язана приймати рішення про призначення матеріального забезпечення, про відмову в призначенні матеріального забезпечення, про припинення виплати його (повністю або частково), розглядати підставу і правильність видачі та заповнення листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення.

Отже, у разі надходження до комісії із соціального страхування підприємства листка непрацездатності, в якому підкреслено причину непрацездатності «невиробничі травми», комісія для прийняття вмотивованого рішення про призначення або відмову в наданні матеріального забезпечення повинна з’ясувати обставини та причини отримання невиробничої травми застрахованою особою шляхом розгляду пояснень застрахованої особи, акта за формою НТ (невиробничий травматизм) або інших документів, які дають змогу визначити обставини отримання травми.

Слід мати на увазі, якщо на день призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності розслідування нещасного випадку невиробничого характеру вже було проведено відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою КМУ від 22.03.2001 № 270 (далі — Порядок), і складено акт за формою НТ (невиробничий травматизм), то комісія із соціального страхування враховує висновки розслідування під час вирішення питання щодо призначення або відмови у призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Якщо розслідування нещасного випадку не проводилося, комісія із соціального страхування має право з’ясувати обставини, за яких стався нещасний випадок, і винести відповідне рішення щодо оплати листка непрацездатності. При цьому акт за формою НТ (невиробничий травматизм) комісія із соціального страхування підприємства не складає, оскільки це не є її компетенцією.

Що стосується обов’язковості проведення роботодавцем розслідування нещасних випадків невиробничого характеру, то відповідно до пунктів 11 та 12 Порядку нещасні випадки (за винятком групових), які сталися з працюючими особами, розслідуються комісією, утвореною організацією, де працює потерпілий, у складі голови комісії — посадова особа, яку визначає керівник організації, і членів комісії — керівника відповідного структурного підрозділу, представника профспілкової організації, членом якої є потерпілий, або уповноваженого трудового колективу, якщо потерпілий не є членом профспілки. Рішення щодо розслідування нещасного випадку приймається керівником організації на підставі звернення потерпілого або особи, яка представляє його інтереси, листка непрацездатності або довідки лікувально-профілактичного закладу.

У свою чергу пунктом 3 Порядку чітко визначено перелік нещасних випадків, які підлягають розслідуванню. Тому в разі надходження до роботодавця звернення потерпілого або особи, яка представляє його інтереси, щодо проведення розслідування нещасного випадку, керівник повинен прийняти рішення про створення відповідної комісії для проведення такого розслідування.

Враховуючи зазначене, обов’язкова наявність акта розслідування нещасного випадку невиробничого характеру при призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, чинним законодавством не передбачена.

Крім того, зазначаємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційно-рекомендаційний характер і не встановлюють нових правових норм.

 

Начальник Управління нагляду

за діяльністю Пенсійного фонду України

та фондів соціального страхування                                                              М. Зацерковний

0