Лист Державної регуляторної служби Україн від 10 квітня 2018 р. № 3683/0/20-18

Державною регуляторною службою України здійснено узагальнення поданої інформації міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, державними колегіальними органами про виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 362 «Про внесення змін до методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» (далі — постанова КМУ № 362) стосовно виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 752 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» (далі — постанова КМУ № 752) та повідомляється наступне.

Інформація щодо затверджених критеріїв, за якими оцінюється ступень ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) (далі — критерії), які необхідно переглянути (внести зміни і доповнення, або скасувати) (додаток 1)

У 52 сферах державного нагляду (контролю) постанови Кабінету Міністрів України, якими затверджено критерії оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) приведено у відповідність до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 752 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)».

У 8 сферах державного нагляду (контролю) затверджено критерії, проте вони не відповідають постанові КМУ № 752. Разом з тим, органами державного нагляду (контролю) здійснюється робота з перегляду цих постанов Кабінету Міністрів України. Зокрема, це стосується постанов Кабінету Міністрів України, відповідальні за розробку яких, такі органи державного нагляду (контролю): Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Міністерство фінансів України; Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками; Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; Державна служба України з питань праці; Державна екологічна інспекція України.

У 19 сферах державного нагляду (контролю) (за наявною у ДРС інформацією) не затверджено критерії та відповідно не визначено періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю). Відповідальні за розробку, зокрема, такі органи державного нагляду (контролю): Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками; Державна служба України з безпеки на транспорті; Державна екологічна інспекція України; Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; Державна служба України з питань праці; Державне агентство рибного господарства України; Державне агентство України з питань кіно; Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру; Державна авіаційна служба України; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації; Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

З огляду на зазначене, вважаємо за необхідне органам державного нагляду (контролю):

- підготувати та подати проекти рішень Уряду про внесення змін, доповнень або скасування критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), що затверджені постановами Кабінету Міністрів України у 8 сферах державного нагляду (контролю);

- підготувати та подати проекти рішень Уряду про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у 19 сферах державного нагляду (контролю).

Інформація щодо уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), в яких передбачаються вичерпні переліки питань залежно від ступенів ризику (додаток 1)

У 21 сфері державного нагляду (контролю) затверджено уніфіковані форми актів, які відповідають постанові КМУ № 752.

Відповідальні за приведення у відповідність до вимог постанови КМУ № 752 такі органи державного нагляду (контролю): Міністерство внутрішніх справ України; Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; Міністерство освіти і науки України; Міністерство екології та природних ресурсів; Державна архітектурно-будівельна інспекція України; Міністерство охорони здоров’я України; Державна служба України з безпеки на транспорті; Державна екологічна інспекція України; Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками; Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; Державна служба України з питань праці; Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; Пенсійний фонд України; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

У 40 сферах державного нагляду (контролю) уніфіковані форми актів, що складаються за результатами проведення заходів державного нагляду (контролю) не відповідають постанові КМУ № 752.

Відповідальні за приведення у відповідність до вимог постанови КМУ № 752 такі органи державного нагляду (контролю): Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; Міністерство культури України; Міністерство охорони здоров’я України; Міністерство соціальної політики України; Міністерство фінансів України; Державна інспекція енергетичного нагляду України; Державна архівна служба України; Державна інспекція навчальних закладів України; Державна служба геології та надр України; Державна служба України з безпеки на транспорті; Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; Державна служба України з питань праці; Державна служба України з надзвичайних ситуацій; Державне агентство лісових ресурсів України; Державне агентство рибного господарства України; Державне космічне агентство України; Державна архітектурно-будівельна інспекція України; Державна інспекція ядерного регулювання України; Служба безпеки України; Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації; Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

У 24 сферах державного нагляду (контролю) відсутні уніфіковані форми актів з вичерпним переліком питань залежно від ступеня ризику (за наявною у ДРС інформацією) зокрема, відповідальні за виконання такі органи державного нагляду (контролю): Міністерство охорони здоров’я України; Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками; Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру; Державна служба України з питань праці; Державна служба України з надзвичайних ситуацій; Державне агентство рибного господарства України; Державна екологічна інспекція України; Державна інспекція ядерного регулювання України; Державна авіаційна служба України; Державне агентство України з питань кіно; Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

З огляду на зазначене, вважаємо за необхідне органам державного нагляду (контролю):

- здійснити перегляд (внесення змін і доповнень, або скасування) та привести у відповідність до вимог законодавства уніфіковані форми актів, що складаються за результатами проведення заходів державного нагляду (контролю) у 40 сферах державного нагляду (контролю);

- підготувати та затвердити уніфіковані форми актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду, в яких передбачатиметься вичерпний перелік питань залежно від ступеня ризику у 24 сферах державного нагляду (контролю).

Також, просимо надати відповідне доручення міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, державними колегіальним органам стосовно щоквартального подання інформації Державній регуляторній службі України щодо виконання пункту 2 постанови КМУ № 362 до 20 числа останнього у звітному кварталі місяця, та встановити форму подання такої інформації (пропонуємо форму, що додається (додаток 2), а Державній регуляторній службі України проводити узагальнення поданої інформації міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, державними колегіальними органами та інформувати Уряд щодо проведеної ними роботи.

Додатки: на 65 арк.:

1. Інформація про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), та уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), що знаходиться на виконанні органів державного нагляду (контролю);

2. Форма подання інформації до Державної регуляторної служби України;

3. Список органів державного нагляду (контролю).

 

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. П. Загородній

 

 

Додаток 1
до листа Державної регуляторної служби України
10.04.2018 № 3683/0/20-18

 

Інформація
про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), та уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), що знаходиться на виконанні органів державного нагляду (контролю)


з/п

Орган державного нагляду та контролю

Сфера державного нагляду (контролю)

Дата та номер постанови Кабінету Міністрів України

Розподіл суб’єктів господарювання за ступенями ризику

Інформація про відомчий нормативно-правовий акт, яким затверджено вичерпний перелік питань, щодо яких здійснюється державний нагляд (контролю)

Примітка

 

Стаття та назва закону, яким встановлено повноваження органу державного нагляду (контролю) на здійснення заходів державного нагляду (контролю)

Високий

Середній

Незначний

 

1.

Міністерство внутрішніх справ України

Провадження охоронної діяльність, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 30 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»; статтею 4 Закону України «Про охоронну діяльність»; пунктом 11 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609

07.07.2010 № 565 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охоронної діяльності, що підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ» (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 09.08.2017 № 582)

Кількісні показники

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 04.02.2016 № 85 «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.02.2016 за № 294/28424)

 

 

485

1759

3899

 

Відсоткове наповнення

 

8

29

63

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

2.

Міністерство внутрішніх справ України

Провадження господарської діяльності у сфері виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 11 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
пунктом 11 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609

16.12.2015 № 1122 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, що підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ» (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 09.08.2017 № 582)

Кількісні показники

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 04.02.2016 № 85 «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.02.2016 за № 294/28424)

 

 

22

63

232

 

Відсоткове наповнення

 

7

20

73

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 2 роки

на 4 роки

 

3.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Провадження туроператорської діяльності, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 19 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
пунктом 23 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609

16.03.2017 № 153 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження туроператорської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економічного розвитку і торгівлі»

Кількісні показники

Наказ Міністерство економічного розвитку і торгівлі України від 16.01.2017 № 40 «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження туроператорської діяльності, та інших форм розпорядчих документів» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.02.2017 за № 189/30057)

 

 

269

760

1500

 

Відсоткове наповнення

 

10,64

30,05

59,31

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

4.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Моніторинг призначених органів з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
частиною другою статті 38 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»

31.05.2017 № 384 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економічного розвитку і торгівлі України»

Кількісні показники

Наказ Міністерство економічного розвитку і торгівлі України від 01.08.2016 № 1262 «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов’язків, установлених Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та відповідними технічними регламентами» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.08.2016 за № 1142/29272)

 

 

5,8

39,21

54,9

 

Відсоткове наповнення

 

6

40

54

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

5.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Державний контроль за додержанням суб’єктами господарської діяльності законодавства у сфері інтелектуальної власності
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
Стаття 6 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування»,
Стаття 4 Закону України «Про авторське право і суміжні права»,
Стаття 12 Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних»

22.12.2010 № 1174 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з використанням об’єктів права інтелектуальної власності, та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 18.12.2017 № 1103)

Кількісні показники

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.10.2013 № 1355 «Про затвердження Переліку питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з використання об’єктів права інтелектуальної власності, уніфікованої форми акта перевірки дотримання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності та форми припису» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.10.2013 за № 1745/24277)
Не відповідає вимогам законодавства

 

 

-

-

-

 

Відсоткове наповнення

 

-

-

-

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

6.

Міністерство культури України

Охоронна культурної спадщини

-

Кількісні показники

Наказ Міністерства культури і туризму України від 11.11.2010 № 1043/0/16-10 «Про затвердження переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони культурної спадщини та уніфікованої форми акта, який складається органами охорони культурної спадщини за результатами планових перевірок» (в Міністерстві юстиції України не реєструвався)
Не відповідає вимогам законодавства

Переглянути (внести зміни і доповнення, або скасування) уніфікованої форми акта, що складаються за результатами проведення заходів державного нагляду (контролю)

 

-

-

-

 

Відсоткове наповнення

 

-

-

-

 

Періодичність проведення планових заходів

 

-

-

-

 

-

-

-

 

Відсоткове наповнення

 

-

-

-

 

Періодичність проведення планових заходів

 

-

-

-

 

7.

Міністерство охорони здоров’я України

Провадження господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 15 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
пунктом 15 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609

16.10.2014 № 543 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з медичної практики і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров’я» (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 18.12.2017 № 1103)

Кількісні показники

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 03.11.2017 № 1366 «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.11.2017 за № 1445/31313)

 

 

3157

3216

15707

 

Відсоткове наповнення

 

14,3

14,6

71,1

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

8.

Міністерство охорони здоров’я України

Провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 16 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
пункт 15 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609

11.02.2016 № 69 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я, і визначається періодичність здійснення зазначеним Міністерством планових заходів державного нагляду (контролю)» (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 18.12.2017 № 1103)

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

 

2

0

59

 

Відсоткове наповнення

 

3,3

0

96,7

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

9.

Міністерство охорони здоров’я України

Державний нагляд (контроль) за виконанням фізичними особами — підприємцями умов зайняття народною медициною (цілительством)
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
частиною восьмою статті 74 1 Основ законодавства України про охорону здоров’я

12.11.2014 № 615 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із зайняття народною медициною (цілительством) і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством охорони здоров’я» (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 18.12.2017 № 1103)

Кількісні показники

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 12.05.2014 № 318 «Про затвердження уніфікованої форми акта, який складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки суб’єктів господарської діяльності з зайняттям народною медициною (цілительством)» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.05.2014 за № 551/25328)
Не відповідає вимогам законодавства

 

 

0

32

0

 

Відсоткове наповнення

 

0

100

0

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

10.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (місцеві державні адміністрації)

Благоустрій території населених пунктів
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтею 39 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»
(державний контроль здійснюється місцевими державними адміністраціями)

07.10.2009 № 1048 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів, галузі поховання і сфері вивезення побутових відходів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)»
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

 

1174

597

344

 

Відсоткове наповнення

 

56

28

16

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

 

11.

Міністерство соціальної політики України

Провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 20 частини першої статті 7, частиною сьома статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
пункт 18 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609

26.10.2016 № 750 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством соціальної політики»

Кількісні показники

Наказ Міністерство соціальної політики України від 09.08.2016 № 865 «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.08.2016 за № 1128/2925)
Не відповідає вимогам законодавства

 

 

-

-

-

 

Відсоткове наповнення

 

-

-

-

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

12.

Міністерство фінансів України

Провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 18 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
пунктом 17 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609

02.04.2009 № 303 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)» (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 27.05.2013 № 367)
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства фінансів України від 09.10.2009 № 1190 «Про затвердження Переліку питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю операторів лотерей» (в Міністерстві юстиції України не реєструвався)
Не відповідає вимогам законодавства

За інформацією Мінфіну на даний час та території України відсутні суб’єкти господарської діяльності, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей

 

-

3

1

 

Відсоткове наповнення

 

-

75

25

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

13.

Міністерство освіти і науки України

Провадження освітньої діяльності закладів освіти, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 6 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»; пунктом 5 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609

28.02.2018 № 127 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством освіти і науки, обласними, Київською міською державними адміністраціями»

Кількісні показники

Наказ Міністерства освіти і науки від 22.05.2017 № 723 «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності закладів освіти, що підлягає ліцензуванню» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 р. за № 951/30819)

 

 

-

-

-

 

Відсоткове наповнення

 

-

-

-

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

14.

Державна інспекція навчальних закладів України

Державний нагляд (контроль) у сфері освіти Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
Статтею 69 Закону України «Про освіту»

02.03.2010 № 238 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі вищої освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією навчальних закладів» (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 18.12.2017 № 1103)

Кількісні показники

Наказ Міністерства освіти та науки України від 20.05.2013 № 560 «Про затвердження уніфікованих форм актів» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.06.2013 за № 1037/23569):
Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту
Не відповідає вимогам законодавства

 

 

101

229

1206

 

Відсоткове наповнення

 

7

15

78

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

 

 

 

 

15.

Державна інспекція навчальних закладів України

Державний нагляд (контроль) у сфері освіти
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
Статтею 69 Закону України «Про освіту»

30.03.2011 № 311 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією навчальних закладів» (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 18.12.2017 № 1103)

Професійно-технічна освіта

Наказ Міністерства освіти та науки України від 20.05.2013 № 560 «Про затвердження уніфікованих форм актів» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.06.2013 за № 1037/23569):
Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері загальної середньої освіти, вимог законодавства про загальну середню освіту
Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері професійно-технічної освіти, вимог законодавства про професійно-технічну освіту
Не відповідає вимогам законодавства

 

 

Кількісні показники

 

65

277

361

 

Відсоткове наповнення

 

9

39

52

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

Загальна середня освіта

 

Кількісні показники

 

550

1558

12698

 

Відсоткове наповнення

 

4

10

86

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

16.

Державна інспекція навчальних закладів України

Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
Статтею 69 Закону України «Про освіту»

08.10.2012 № 910 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією навчальних закладів» (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 18.12.2017 № 1103)

Кількісні показники

Наказ Міністерства освіти та науки України від 20.05.2013 № 560 «Про затвердження уніфікованих форм актів» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.06.2013 за № 1037/23569):
Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері дошкільної освіти, вимог законодавства про дошкільну освіту
Не відповідає вимогам законодавства

 

 

692

1197

8295

 

Відсоткове наповнення

 

7

12

81

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

 

 

 

17.

Державна інспекція навчальних закладів України

Державний нагляд (контроль) у сфері освіти
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
Статтею 69 Закону України «Про освіту»

08.10.2012 № 911 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі позашкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією навчальних закладів» (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 18.12.2017 № 1103)

Кількісні показники

Наказ Міністерства освіти та науки України від 20.05.2013 № 560 «Про затвердження уніфікованих форм актів» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.06.2013 за № 1037/23569):
Акт перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги у сфері позашкільної освіти, вимог законодавства про позашкільну освіту
Не відповідає вимогам законодавства

 

 

57

134

1315

 

Відсоткове наповнення

 

4

9

87

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

 

18.

Державна архівна служба України

Контроль за додержанням законодавства України у сфері формування та ведення страхового фонду документації України суб’єктами державної системи страхового фонду документації
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
частиною першою статті 14 Закону України «Про страховий фонд документації»

08.11.2017 № 840 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації та визначається періодичність здійснення планових заходів державного контролю Державною архівною службою»

Кількісні показники

Наказ Міністерства юстиції України від 29.11.2013 № 2541/5 «Про затвердження Положення про проведення інспекційних перевірок у сфері страхового фонду документації України» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.12.2013 за № 2047/24579)
Не відповідає вимогам законодавства

 

 

1302

4656

9593

 

Відсоткове наповнення

 

8

30

62

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

19.

Державна служба геології та надр України

Державний контроль за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) та раціональним і ефективним використанням надр України Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: частиною першою статті 61 Кодексу України про надра; частина друга статті 6 Закону України «Про державну геологічну службу України»

05.11.2014 № 593 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр і визначається періодичність здійснення планових заходів державного контролю Державною службою геології та надр» (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 18.12.2017 № 1103)

Кількісні показники

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.03.2013 № 133 «Про затвердження форм документів у сфері здійснення державного геологічного контролю» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.04.2013 за № 563/23095)
Не відповідає вимогам законодавства

 

 

905

1315

1280

 

Відсоткове наповнення

 

25,9

37,6

36,6

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

20.

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Провадження господарської діяльності у сфері виробництва лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, імпорт лікарських засобів, (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) — з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про лікарські засоби», що підлягає ліцензуванню Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 10 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
пунктом 15 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015

10.09.2008 № 843 «Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоров’я для безпеки життя і здоров’я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)»
(із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 11.02.2016 № 69)
Не відповідає вимогам законодавства

Оптової та роздрібна торгівля лікарськими засобами

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 04.07.2017 № 759 «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 липня 2017 р. за № 909/30777)

 

 

Кількісні показники

 

7778

0

0

 

Відсоткове наповнення

 

100

-

-

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 1 рік

-

-

 

Виробництво лікарських засобів

 

Кількісні показники

 

115

-

-

 

Відсоткове наповнення

 

100

-

-

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 1 рік

-

-

 

Імпорт лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)

 

Кількісні показники

 

-

-

211

 

Відсоткове наповнення

 

-

-

100

 

Періодичність проведення планових заходів

 

-

-

на 5 років

 

Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

Кількісні показники

 

4467

-

-

 

Відсоткове наповнення

 

100

-

-

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 1 рік

-

-

 

21.

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Провадження господарської діяльності у сфері культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку, — з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 22 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
пунктом 15 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609

Критерії не затверджено

 

 

 

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

 

22.

Державна служба України з безпеки на транспорті

Державний нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства, норм і стандартів на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
абзацом шостим статті 16 1 Закону України «Про транспорт»

17.04.2008 № 365 «Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності у сфері залізничного транспорту та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті» (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 9 серпня 2017 року № 603)

Кількісні показники

Наказ Міністерства інфраструктури від 25.01.2017 № 16 «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатом проведення планової (позапланової) перевірки, та форм припису, розпорядження для здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання у сфері залізничного транспорту вимог законодавства, норм і стандартів» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.01.2017 за № 279/30147)

 

 

7

14

2747

 

Відсоткове наповнення

 

1

1

99

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

03.09.2008 № 790 «Про затвердження критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх діяльності у сфері автомобільного транспорту та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті» (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 18.12.2017 № 1103)

Кількісні показники

Наказ Міністерства інфраструктури від 26.12.2016 № 467 «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері автомобільного транспорту» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.01.2017 за № 88/29956)
Не відповідає вимогам законодавства

 

 

93350

715

-

 

Відсоткове наповнення

 

99

1

-

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

03.02.2010 № 100 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті» (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 9 серпня 2017 року № 603)

Кількісні показники

Наказ Міністерства інфраструктури від 24.11.2017 № 405 «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері міського електричного транспорту, та форми припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері міського електричного транспорту» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.12.2017 за № 1537/31405)

 

 

49

-

-

 

Відсоткове наповнення

 

100

-

-

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

23.

Державна служба України з безпеки на транспорті

Державний нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства і стандартів на морському та річковому транспорті Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: абзацом сьомим статті 16 3 Закону України «Про транспорт»

26.11.2014 № 668 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері безпеки на морському та річковому транспорті і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з безпеки на транспорті» (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 9 серпня 2017 року № 603)

Кількісні показники

Наказ Міністерства інфраструктури від 24.11.2017 № 406 «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом, що підлягає ліцензуванню» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.12.2017 за № 1524/31392)

 

 

96

199

531

 

Відсоткове наповнення

 

11,62

24,09

64,29

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

24.

Державна служба України з безпеки на транспорті

Провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 24 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
пунктом 21 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Наказ Міністерства інфраструктури від 22.12.2016 № 457 «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.01.2017 за № 76/29944)
Не відповідає вимогам законодавства
Наказ Міністерства інфраструктури від 27.12.2016 № 470 «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 січня 2017 р. за № 87/29955)
Не відповідає вимогам законодавства

 

 

-

-

-

 

Відсоткове наповнення

 

-

-

-

 

Періодичність проведення планових заходів

 

-

-

-

 

25.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державний контроль за додержанням законодавства про захист прав споживачів

Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
частиною першою стаття 26 Закону України «Про захист прав споживачів»

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Спільний наказ Мінекономрозвитку і Мінагрополітики від 11.01.2018 № 18/14 «Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.01.2018 за № 142/31594)
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України від 11.01.2012 № 24 «Про затвердження форм актів, постанов та рішень» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.02.2012 за № 173/20486):
Акт перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів.
Акт контрольної перевірки правильності розрахунків із споживачами за реалізовану продукцію.
Не відповідає вимогам законодавства

 

 

65297

381620

1068538

 

Відсоткове наповнення

 

4,3

25,2

70,5

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

26.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державний нагляд (контроль) у сфері охорони прав на сорти рослин
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтею 7 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»

21.03.2018 № 200 «Про затвердження критеріїв, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

Кількісні показники

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 29.12.2017 № 709 «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.01.2018 за № 112/31564)

 

 

19

58

115

 

Відсоткове наповнення

 

10

30,2

59,8

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

27.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державний санітарно-епідеміологічного нагляд
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтею 33 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

30.11.2011 № 1405 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності для санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною санітарно-епідеміологічною службою та її територіальними органами» (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 19.09.2012 № 869)
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 10.04.2013 № 287 «Про затвердження уніфікованих форм актів, які складаються за результатами перевірок суб’єктів господарювання у частині дотримання вимог санітарного законодавства» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.04.2013 за № 651/23183)
Не відповідає вимогам законодавства

 

 

36057

54268

265966

 

Відсоткове наповнення

 

10,1

15,2

74,7

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

 

28.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державний контроль (нагляд) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтею 16 Закону України «Про ціни і ціноутворення»

01.08.2013 № 533 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 06.12.2017 № 934, від 18.12.2017 № 1103)

Кількісні показники

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.08.2013 № 965 «Про затвердження форми акта перевірки дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.08.2013
№ 1461/23993)
Не відповідає вимогам законодавства

 

 

5528

16810

34707

 

Відсоткове наповнення

 

10

30

60

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

29.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
Статтею 7 Закону України «Про ветеринарну медицину»
Статтею 8, 9 Закону України «Про основні принципи та вимоги безпечності та якості харчових продуктів»

17.06.2015 № 402 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає державному ветеринарно-санітарному контролю та нагляду, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою»
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12.10.2011 № 538 «Про затвердження переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання законодавства у галузі ветеринарної медицини та уніфікованої форми акта перевірки» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.11.2011 за № 1256/19994)
Не відповідає вимогам законодавства

 

 

4353

12698

31934

 

Відсоткове наповнення

 

8,8

26

65,2

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

 

30.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державний контроль у сфері захисту рослин
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
Статтею 6, 12 Закону України «Про захист рослин»

30.06.2015 № 448 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 18.12.2017 № 1103)

Кількісні показники

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02.07.2012 № 384 «Про затвердження уніфікованих форм актів перевірок у сферах карантину та захисту рослин» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.07.2012 за № 1229/21541):
Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері карантину рослин
Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері захисту рослин
Не відповідає вимогам законодавства

 

 

3368

12306

26517

 

Відсоткове наповнення

 

8

29

63

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

31.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Метрологічний нагляд
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
частина третя статті 20 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»

16.12.2015 № 1058 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері метрології та метрологічної діяльності та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та кількістю фасованого товару в упаковках» (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 12.07.2017 № 515)

Кількісні показники

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.11.2016 № 1837 «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планової (позапланової) перевірки з метрологічного нагляду у сфері законодавчо регульованої метрології» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за № 1501/29631):
Уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведеної планової (позапланової) перевірки з метрологічного нагляду, що здійснюється у сфері законодавчо регульованої метрології, за засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації
Уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведеної планової (позапланової) перевірки з метрологічного нагляду, що здійснюється у сфері законодавчо регульованої метрології, за кількістю фасованого товару в упаковках
Не відповідає вимогам законодавства

 

 

-

-

-

 

Відсоткове наповнення

 

-

-

-

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

32.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державний контроль у сфері карантину рослин
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
Статтею 6, 7, 8 Закону України «Про карантин рослин»

22.09.2016 № 651 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 18.12.2017 № 1103)

Кількісні показники

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 02.07.2012 № 384 «Про затвердження уніфікованих форм актів перевірок у сферах карантину та захисту рослин» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.07.2012 за № 1229/21541):
Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері карантину рослин
Акт перевірки дотримання вимог законодавства у сфері захисту рослин
Не відповідає вимогам законодавства

 

 

4699

13333

29037

 

Відсоткове наповнення

 

9,9

28,3

61,7

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

33.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державний контроль за якістю зерна та продуктів його переробки
Державний контроль за дотриманням зерновими складами технічного регламенту у процесі зберігання зерна та продуктів його переробки
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтею 22 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні»

06.03.2013 № 191 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів державного нагляду (контролю)»

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

 

393

378

16743

 

Відсоткове наповнення

 

2,2

2,1

95,7

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

34.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державний нагляд (контроль) в частині експлуатації та технічного стану машин
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) не надано

06.03.2013 № 191 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів державного нагляду (контролю)»

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

 

-

-

-

 

Відсоткове наповнення

 

-

-

-

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

35.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державний нагляд (контроль) у сфері насінництва та розсадництва
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтями 8, 24 Закону України «Про насіння і садивний матеріал»

12.07.2017 № 507 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

Кількісні показники

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 29.12.2017 № 709 «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.01.2018 за № 112/31564)

 

 

74

267

579

 

Відсоткове наповнення

 

8

29

63

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

36.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державний нагляд (контроль) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) не надано

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

 

-

-

-

 

Відсоткове наповнення

 

-

-

-

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

37.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державний нагляд (контроль) за діяльністю суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, перевезення, зберігання, реалізацію органічної продукції (сировини)
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтею 9 Закону України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини»

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

 

-

-

-

 

Відсоткове наповнення

 

-

-

-

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

38.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Провадження господарської діяльності з ветеринарної практики, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 17 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
пунктом 16 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

 

-

-

-

 

Відсоткове наповнення

 

-

-

-

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

39.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

Державний контроль за використанням та охороною земель усіх категорій і форм власності родючість ґрунтів
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
Стаття 15 2, 188 Земельного кодексу України, стаття 19 Закону України «Про охорону земель», стаття 5 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель»

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

 

-

-

-

 

Відсоткове наповнення

 

-

-

-

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

40.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

Державний нагляд у сфері землеустрою
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
Статті 14, 61 1 Закону України «Про землеустрій»

17.12.2012 № 1207 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері землеустрою і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру» (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 06.12.2017 № 949)

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

 

522

1595

-

 

Відсоткове наповнення

 

25

75

-

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

41.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

Державний геодезичний нагляд за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтею 24 Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»

27.11.2013 № 976 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру» (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 06.12.2017 № 949)

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

 

259

798

1870

 

Відсоткове наповнення

 

9

27

64

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

42.

Державна служба України з питань праці

Провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтею 38 Закону України «Про охорону праці»

28.04.2009 № 413 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)» (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 18.12.2017 № 1103)

Кількісні показники

Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 11.08.2011 № 826 «Про затвердження Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України та уніфікованої форми Акта перевірки суб’єкта господарювання (виробничого об’єкта)» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.12.2011 за № 1531/20269)
Не відповідає вимогам законодавства

 

 

65921

180096

452057

 

Відсоткове наповнення

 

9,4

25,8

64,8

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

43.

Державна служба України з питань праці

Державний нагляд за веденням робіт з геологічного вивчення надр, їх використанням та охороною, а також використанням і переробкою мінеральної сировини (державний гірничий нагляд)
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
часиною другою статті 61 Кодексу України про надра

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

 

87

-

-

 

Відсоткове наповнення

 

100

-

-

 

Періодичність проведення планових заходів

 

Один раз на 2 роки

-

-

 

44.

Державна служба України з питань праці

Державний контроль за дотриманням законодавства про зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
Стаття 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», стаття 52 Закону України «Про зайнятість населення»

03.12.2009 № 1288 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання, що повинні виконувати норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)»
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства соціальної політики від 18.08.2017 № 1338 «Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.12.2017 р. за № 1500/31368)

 

 

80000

240000

480000

 

Відсоткове наповнення

 

10

30

60

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

 

45.

Державна служба України з питань праці

Державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтею 259 Кодексу законів про працю України

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

 

80000

256000

464000

 

Відсоткове наповнення

 

10

32

58

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

46.

Державна служба України з питань праці

Провадження господарської діяльності з виробництва вибухових матеріалів промислового призначення, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 12 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
пунктом 12 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

 

-

-

-

 

Відсоткове наповнення

 

-

-

-

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

47.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Державний нагляд (контроль) щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
частиною першою статті 64 Кодексу цивільного захисту України

27.12.2017 № 1043 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою України з надзвичайних ситуацій»

Кількісні показники

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 02.11.2015 № 1337 «Деякі питання проведення перевірок щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.11.2015 за № 1467/27912)
Не відповідає вимогам законодавства

 

 

67713

63692

287849

 

Відсоткове наповнення

 

16,1

15,2

68,7

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 4 роки

на 6 років

 

48.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, що підлягає ліцензування
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 13 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
пунктом 13 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609

04.04.2018 № 246 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом міністрів України, і встановлюється періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з надзвичайних ситуацій»

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено
Розроблено проект наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, та інших форм розпорядчих документів»

 

 

254

677

1690

 

Відсоткове наповнення

 

9, 7

25, 8

64,5

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

49.

Державне агентство лісових ресурсів України

Державний контроль за дотриманням законодавства в галузі мисливського господарства і полювання
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
абзац третій статті 6 1 Закону України «Про мисливське господарство та полювання»

23.01.2013 № 31 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з використанням, охороною і відтворенням державного мисливського фонду, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством лісових ресурсів» (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 18.12.2017 № 1103)

Кількісні показники

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 05.11.2012 № 678 «Про затвердження переліку питань та уніфікованої форми акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у галузі мисливського господарства та полювання» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.11.2012 за № 1955/22267)
Не відповідає вимогам законодавства

 

 

97

320

696

 

Відсоткове наповнення

 

9

29

61

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

 

 

50.

Державне агентство рибного господарства України

Державний контроль за безпекою мореплавства флоту рибної промисловості
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
абзацом вісімнадцятим статті 9 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів»

14.10.2009 № 1126 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості Державним агентством рибного господарства» (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 4 липня 2017 року № 461)

Кількісні показники

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19.06.2014 № 237 «Про затвердження акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.07.2014 за № 790/25567)
Не відповідає вимогам законодавства

 

 

25

120

420

 

Відсоткове наповнення

 

4,42

21,23

74,3

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

 

 

51.

Державне агентство рибного господарства України

Охорона водних біоресурсів
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
стаття 9 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів»

17.04.2013 № 276 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством рибного господарства» (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 4 липня 2017 року № 461)

Кількісні показники

Наказ Міністерства аграрної політики України від 14.02.2013 № 98 «Про затвердження акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони водних біоресурсів» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2013 р. за № 301/22833)
Не відповідає вимогам законодавства

 

 

123

784

676

 

Відсоткове наповнення

 

7,8

49,5

42,7

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

52.

Державне агентство рибного господарства України

Провадження господарської діяльності з промислового вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 21 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
пунктом 19 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

 

-

-

-

 

Відсоткове наповнення

 

-

-

-

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

53.

Державне космічне агентство України

-

-

Кількісні показники

Наказ Національного космічного агентства України від 07.12.2010 № 395 «Про затвердження уніфікованої форми акта планової перевірки суб’єкта господарювання, який провадить господарську діяльність, пов’язану із розробленням, випробуванням, виробництвом, експлуатацією ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.01.2011 за № 4/18742)
Не відповідає вимогам законодавства

Переглянути (внести зміни і доповнення, або скасування) уніфікованої форми акта, що складаються за результатами проведення заходів державного нагляду (контролю)

 

-

-

-

 

Відсоткове наповнення

 

-

-

-

 

Періодичність проведення планових заходів

 

-

-

-

 

 

 

 

 

54.

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

Провадження господарської діяльності пов’язаної з будівництвом об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середнім (СС2) та значними (СС3) наслідками
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 9 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
пунктом 9 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609

30.12.2015 № 1164 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, яка підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)» (із змінами і доповненнями, несеними ПКМУ від 31.05.2017 р. № 383)

Кількісні показники

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.12.2016 № 331 «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки за додержанням суб’єктом господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми та значними наслідками» (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 17 травня 2017 року № 115) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.01.2017 за № 73/29941)
Не відповідає вимогам законодавства

 

 

1844

6310

12334

 

Відсоткове наповнення

 

9,0

30,8

60,2

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

55.

Державна архітектурно-будівельна інспекція України (органи державного архітектурно-будівельного контролю)

Державний архітектурно-будівельний контроль (нагляд)
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтею 41 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

07.06.2017 № 399 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами державного архітектурно-будівельного контролю»

Кількісні показники

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.05.2012 № 240 «Про затвердження форм актів та інших документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю» (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 29.05.2017 р. № 133) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.07.2012 за № 1116/21428)

 

 

1121

48532

32859

 

Відсоткове наповнення

 

1,4

58,8

39,8

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

58.

Державна екологічна інспекція України

Державний нагляд (контроль) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері охорони навколишнього природного середовища
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтею 20 2 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»

19.03.2008 № 212 «Про затвердження критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)»
Не відповідає вимогам законодавства

Кількісні показники

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 09.08.2017 № 303 «Про затвердження Уніфікованої форми акта, що складається за результатом проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2017 р. за № 1289/31157

 

 

 

-

-

-

 

Відсоткове наповнення

 

55

40

5

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 1 рік

на 3 роки

на 5 років

 

59.

Державна екологічна інспекція України

Державний нагляд і контроль за дотриманням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо біологічних об’єктів природного середовища під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритій системі
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтею 9 2 Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

 

-

-

-

 

Відсоткове наповнення

 

-

-

-

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

60.

Міністерство екології та природних ресурсів

Провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 14 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
пунктом 14 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609

26.10.2011 № 1100 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів» (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 6 грудня 2017 року № 937)

Кількісні показники

Наказ Міністерство екології та природних ресурсів від 20.03.2017 № 127-н «Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України та поводження з небезпечними відходами» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.04.2017 за № 480/30348)

 

 

3

9

18

 

Відсоткове наповнення

 

10

30

60

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

61.

Міністерство екології та природних ресурсів

Провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 14 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
пунктом 14 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609

09.11.2016 № 804 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів» (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 6 грудня 2017 року № 937)

Кількісні показники

Наказ Міністерство екології та природних ресурсів від 20.03.2017 № 127-н «Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України та поводження з небезпечними відходами» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.04.2017 за № 480/30348)

 

 

22

81

160

 

Відсоткове наповнення

 

8,4

30.8

60,8

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

62.

Державна інспекція енергетичного нагляду України

Державний нагляд (контроль) у галузі електроенергетики
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
частиною першою статті 9 Закону України «Про електроенергетику»

22.02.2008 № 75 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання і визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією енергетичного нагляду» (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 18.12.2017 № 1103)

Кількісні показники

Наказ Міністерства палива та енергетики України від 24.12.2004 № 817 «Про затвердження Інструкції з організації проведення обстежень електричних, тепловикористовуючих установок, теплових мереж та оформлення їх результатів» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.01.2005 за № 71/10351)
Наказ Міністерства палива та енергетики України від 15.11.2010 № 473 «Про затвердження форми Акта здійснення заходу з державного енергетичного нагляду (контролю) та внесення змін до наказу Мінпаливенерго від 24.12.2004 № 817» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29.12.2010 за № 1374/18669)
Не відповідає вимогам законодавства

 

 

4930

44460

238079

 

Відсоткове наповнення

 

2,00

15,

83,00

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

Кількісні показники

 

672

29207

40804

 

Відсоткове наповнення

 

1,00

41,00

58,00

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

63.

Державна інспекція енергетичного нагляду України

Державний нагляд (контроль) у сфері теплопостачання
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтею 14 Закону України «Про теплопостачання»

 

 

64.

Державна інспекція ядерного регулювання України

Державний нагляд за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтею 25 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»; статтею 15 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»

13.11.2013 № 824 «Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки»

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

 

165

172

2383

 

Відсоткове наповнення

 

6,1

6,3

87,6

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 1 рік

на 3 роки

на 5 — 7 років

 

65.

Пенсійний фонд України

Провадження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
Стаття 64 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», стаття 14 1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

29.07.2015 № 528 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України» (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 09.08.2017 № 560)

Кількісні показники

Постанова Правління пенсійного фонду України від 04.02.2016 № 2-1 «Про затвердження уніфікованої форми акта, який складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування» (із змінами і доповненнями, внесеними постановою правління Пенсійного фонду України від 23 жовтня 2017 року № 23-1) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.02.2016 за № 270/28400)

 

 

6744

31619

507219

 

Відсоткове наповнення

 

1,2

5,8

93

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

66.

Служба безпеки України

Провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 23 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
пунктом 20 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609

08.08.2016 № 503 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, що підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Службою безпеки України» (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 18 серпня 2017 року № 619)

Кількісні показники

Наказ Центрального управління Служби безпеки України 29.12.2016 № 706 «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Службою безпеки України» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 січня 2017 № 117/29985)
Не відповідає вимогам законодавства

 

 

20

7

4

 

Відсоткове наповнення

 

64,5

22,5

13

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

67.

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 8 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
пунктом 8 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609

21.06.2017 № 437 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, і встановлюється періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації»

Кількісні показники

Наказ Адміністрації від 05.10.2017 № 547 «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов у сфері провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису) та технічного захисту інформації за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2017 № 1323/31191)

 

 

5

17

37

 

Відсоткове наповнення

 

8,5

28,8

62,7

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

68.

Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: стаття 14 Закону України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України»

01.12.2017 № 904 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері надання послуг електронного цифрового підпису та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації»

Кількісні показники

Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 24.07.2007 № 143 «Про затвердження Положення про порядок здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08.08.2007 за № 914/14181)
Не відповідає вимогам законодавства

 

 

2

6

8

 

Відсоткове наповнення

 

12,5

37,5

50

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

69.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Державний нагляд за додержанням суб’єктами ринку законодавства про телекомунікації
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 18 Закону України «Про телекомунікації»

Критерії не затверджено
Проект ПКМУ «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері телекомунікацій і користування радіочастотним ресурсом України та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації»

Кількісні показники

Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 13.12.2012 № 649 «Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗІ» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.01.2013 за № 92/22624)
Пунктом 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 169-р «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади» рекомендовано НКРЗІ переглянути власні нормативно-правові акти та привести їх у відповідність з вимогами Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та інших законів України.
Рішення НКРЗІ від 12.12.2017 № 632 «Про прийняття за основу проекту рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій»

 

 

-

-

-

 

Відсоткове наповнення

 

-

-

-

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

72.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про радіочастотний ресурс України та запобігання правопорушенням при користуванні радіочастотним ресурсом України у смугах радіочастот загального користування
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено: статтею 14 Закону України «Про радіочастотний ресурс України»

Критерії не затверджено
Проект ПКМУ «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері телекомунікацій і користування радіочастотним ресурсом України та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації»

Кількісні показники

Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 27.12.2012 № 684 «Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗІ» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.01.2013 за № 175/22707)
Пунктом 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 169-р «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади» рекомендовано НКРЗІ переглянути власні нормативно-правові акти та привести їх у відповідність з вимогами Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та інших законів України.
Розроблено проект рішення НКРЗІ про прийняття за основу проекту рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування»

 

 

-

-

-

 

Відсоткове наповнення

 

-

-

-

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

-

-

-

 

Відсоткове наповнення

 

-

-

-

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

73.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Провадження господарської діяльності у сфері фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 8 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
пунктом 1 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609

Критерії не затверджено
Проект ПКМУ «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері ринків фінансових послуг та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг»

Кількісні показники

Розпорядження Національної комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 16.02.2017 № 290 «Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 липня 2017 р. за № 893/30761)

 

 

218

701

1032

 

Відсоткове наповнення

 

11,17

35,93

52,90

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

74.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
Стаття 28 та 30 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

15.04.2009 № 353 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» (із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 18.12.2017 № 1103)

Кількісні показники

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16.12.2010 № 972 «Про затвердження Уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.01.2011 за № 72/18810) (із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 листопада 2012 року № 2421, від 29 вересня 2015 року № 2336)
Не відповідає вимогам законодавства

 

 

0

2

5

 

Відсоткове наповнення

 

0

28,5

71,5

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

75.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Державний нагляд (контроль) за діяльністю суб’єктів господарювання на ринку фінансових послуг, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пункти 2 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»; стаття 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»,
пункт 2 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

 

-

-

-

 

Відсоткове наповнення

 

-

-

-

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

76.

Державна фіскальна служба України

Державний контроль, що здійснюється органами Державної фіскальної служби
Повноваження встановлено: Податковим кодексом України, Митним кодексом України

Наказ Міністерства фінансів України від 02.06.2015 № 524 «Про затвердження Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.06.2015 за № 751/27196)

Кількісні показники

Наказ Міністерства фінансів України від 20.08.2015 № 727 «Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків — юридичними особами та їх відокремленими підрозділами» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2015 р. за № 1300/27745) із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 21 липня 2017 року № 657
Наказ ДФС України від 16.01.2017 № 23 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо оформлення актів (довідок) документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи»
Наказ ДФС України від 01.06.2017 № 396 «Про затвердження Зразка форми акта (довідки) документальної планової/позапланової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, та Методичних рекомендацій щодо оформлення матеріалів документальних перевірок»

 

 

-

-

-

 

Відсоткове наповнення

 

-

-

-

 

Періодичність проведення планових заходів

 

-

-

-

 

77.

Державна авіаційна служба України

Державний нагляд у галузі цивільної авіації
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
Повітряним кодексом України

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

 

-

-

-

 

Відсоткове наповнення

 

-

-

-

 

Періодичність проведення планових заходів

 

-

-

-

 

78.

Державна авіаційна служба України

Перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 24 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
пунктом 22 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

 

-

-

-

 

Відсоткове наповнення

 

-

-

-

 

Періодичність проведення планових заходів

 

-

-

-

 

79.

Державне агентство України з питань кіно

Державний нагляд (контролю) у сфері кінематографії
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
статтею 9 2 Закону України «Про кінематографію»

Критерії не затверджено

Кількісні показники

Уніфіковану форму акта, що складається за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю), не затверджено

 

 

-

-

-

 

Відсоткове наповнення

 

-

-

-

 

Періодичність проведення планових заходів

 

-

-

-

 

80.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Провадження господарської діяльності у сфері транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 26 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
пунктом 25 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609

05.08.2015 № 565 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності на ринку природного газу, у сферах електроенергетики, транспортування нафти та нафтопродуктів магістральним трубопроводом, централізованого водопостачання та водовідведення, виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)»
(із змінами і доповненнями, внесеними ПКМУ від 18.12.2017 № 1103)

Кількісні показники

Постанова Національної комісії регулювання енергетики від 19.05.2011 № 880 «Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.07.2011 за № 909/19647)
Не відповідає вимогам законодавства
Пунктом 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 169-р «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади» рекомендовано НКРЕКП переглянути власні нормативно-правові акти та привести їх у відповідність з вимогами Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та інших законів України

 

 

75

247

568

 

Відсоткове наповнення

 

8

28

64

 

Періодичність проведення планових заходів

 

на 2 роки

на 3 роки

на 5 років

 

81.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Провадження господарської діяльності на ринку природного газу, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про ринок природного газу»
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 27 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
пунктом 25 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609

 

 

 

 

Постанова Національної комісії регулювання енергетики від 19.05.2011 № 881 «Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.07.2001 за № 910/19648)
Пунктом 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 169-р «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади» рекомендовано НКРЕКП переглянути власні нормативно-правові акти та привести їх у відповідність з вимогами Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та інших законів України

 

 

82.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Провадження господарської діяльності з централізоване водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 28 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
пунктом 25 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609

 

 

 

 

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 10.08.2012 № 283 «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.08.2012 за № 1476/21788)
Не відповідає вимогам законодавства

 

 

83.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом, що підлягає ліцензуванню
Повноваження на здійснення державного нагляду (контролю) встановлено:
пунктом 29 частини першої статті 7, частиною сьомою статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;
пунктом 25 Переліку органів ліцензування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609

 

 

 

 

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 10.08.2012 № 284 «Про затвердження Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.08.2012 за № 1477/21789)
Не відповідає вимогам законодавства
Постанова Національної комісії регулювання енергетики від 19.05.2011 № 882 «Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензіатами умов та правил здійснення діяльності, пов’язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії, комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії, виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.07.2011 за № 907/19645)
Не відповідає вимогам законодавства

 

 

 

 

Додаток 2
до листа Державної регуляторної служби України
10.04.2018 № 3683/0/20-18

 

Інформація
про критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Сфера державного нагляду (контролю)

Стаття та назва Закону, яким встановлено повноваження ЦОВВ на здійснення заходів державного нагляду (контролю)

Розподіл суб’єктів господарювання за ступенями ризику*:

Періодичність проведення планових заходів

Дата та номер постанови Кабінету Міністрів України

Інформація про стан розробки і погодження нормативно-правових актів**

Кількісні показники:

Відсоткове наповнення:

високий

середній

незначний

високий

середній

незначний

високий

середній

незначний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація
про уніфіковані форми актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)

Сфера державного нагляду (контролю)

Стаття та назва Закону, яким встановлено повноваження ЦОВВ на здійснення заходів державного нагляду (контролю)

Інформація про відомчий нормативно-правовий акт, яким затверджено вичерпний перелік питань, щодо яких здійснюється державний нагляд (контролю)

Інформація про стан розробки і погодження нормативно-правових актів*

Дата та номер

Назва

Дата та номер реєстрації у Мін’юсті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* у разі розробки проекту відповідного акта наводиться також інформація про показники розподілу суб’єктів господарювання за ступенями ризику (відповідно до проекту акта)

** у разі відсутності нормативно-правового акта наводиться інформація про стан його розробки та погодження (з посиланням на центральні органи виконавчої влади, в яких проект нормативно-правового акта проходить погодження; дату листа, яким проект нормативно-правового акта було надіслано на погодження)

0