Лист Державної служба України з питань праці від 29 травня 2018 р. № 2524/3/5.2-зв-18

Державна служба України з питань праці розглянула звернення [...] та повідомляє.

Відповідно до пункту 2 розділу II Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 23.06.2017 № 1050, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.09.2017 за № 1111/30979 (далі — Мінімальні вимоги), замовник або керівник будівництва до початку виконання будівельних робіт на будівельному майданчику забезпечує складання плану з охорони праці будівельного майданчика (далі — план) з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві» (далі — ДБН А.3.2-2-2009).

Проект виконання робіт, вимоги щодо розробки якого визначені в ДБН А.3.2-2-2009, розробляється на підставі проектної документації та повинен враховувати вимоги плану. В плані можуть міститися посилання на вимоги, які передбачені в проекті виконання робіт та/або в проекті організації будівництва.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону праці» (далі — Закон) роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

У зв'язку з цим, генеральний підрядник має певні обов'язки щодо організації охорони праці на будівельному майданчику, а відповідальним є роботодавець, тобто підрядник.

Згідно з Мінімальними вимогами основні функції щодо організації системи охорони праці на будівельному майданчику покладені на замовника, а не на координатора з питань охорони праці. Координатор здійснює певні обов'язки з охорони праці в інтересах замовника.

Зокрема, відповідно до підпункту 5 пункту 2 розділу IV Мінімальних вимог координатор з питань охорони праці на стадії будівництва зобов'язаний погоджувати заходи підрядників з охорони праці, зокрема передбачені в проектах виконання робіт, технологічних картах, і відповідно перевіряти їх виконання.

Можливі протиріччя між вимогами плану та проекту виконання робіт вирішуються між координатором та підрядником шляхом внесення змін в план або проект виконання робіт.

 

Заступник Голови                                                                                        І. Шумелюк

0