Індивідуальна податкова консультація Головного управління ДФС у Полтавській області «Щодо надання індивідуальної податкової консультації»

від 12 травня 2017 р. № 139/ІПК/10/16-31-13-01-23

Головне управління ДФС у Полтавській області відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 за № 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі — ПКУ), розглянуло звернення від <...> за № <...>, вхідний до ГУ ДФС в області № <...> від <...> та повідомляє наступне.

Куди перераховувати податок на доходи фізичних осіб та військовий збір при нарахуванні доходів фізичним особам за орендовані у них земельні частки (паї): до бюджету за місцем реєстрації підприємства чи за місцем реєстрації земельних ділянок?

Порядок сплати (перерахування) податку до бюджету визначено ст. 168 ПКУ, відповідно п. 168.4 якої податок, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, підлягає зарахуванню до бюджету згідно з нормами Бюджетного кодексу України (далі — БКУ).

Відповідно до ст. 64 БКУ податок на доходи фізичних осіб, який сплачується податковим агентом — юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента — юридичної особи, зараховується до відповідного місцевого бюджету за її місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що сплачуються фізичній особі.

Юридична особа за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням неуповноважених сплачувати податок відокремлених підрозділів, відокремлений підрозділ, який уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) до бюджету податок, за своїм місцезнаходженням одночасно з поданням документів на отримання коштів для виплати належних платникам податку доходів, сплачує (перераховує) суми утриманого податку на відповідні рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів за місцезнаходженням відокремлених підрозділів (пп. 168.4.4 п. 168.4 ст. 168 ПКУ).

З метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку), відповідно до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 за № 1588, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за № 1562/20300 (далі — Порядок) (п. 63.3 ст. 63 ПКУ).

Так, пп. 7.1 п. 7 Порядку визначено, якщо відповідно до законодавства платника податків, крім обов’язків щодо подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування) податків, зборів на території адміністративно-територіальної одиниці за своїм місцезнаходженням, виникають такі обов’язки на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, то він зобов’язаний стати на облік за таким неосновним місцем обліку у відповідному контролюючому органі.

Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що орендовані у громадян земельні частки (паї) є об’єктами, через які підприємство проводить свою господарську діяльність, податок на доходи фізичних осіб, утриманий з доходів громадян — орендодавців, підлягає перерахуванню до бюджету територіальної громади за місцезнаходженням (розташуванням) відповідних земельних часток (паїв).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюється у порядку, встановленому ст. 168 ПКУ (пп. 1.4 п. 16 прим. 1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ).

Згідно з пп. 168.4.1 п. 168.4 ст. 168 ПКУ податок, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до бюджету згідно з Бюджетним кодексом України від 08 липня 2010 року за № 2456-VI, із змінами та доповненнями (далі — БКУ).

Статтею 29 БКУ визначено перелік доходів, що включаються до складу доходів Державного бюджету України.

До доходів Державного бюджету України включаються доходи бюджету, за винятком тих, що згідно зі ст. ст. 64, 66, 69 та 71 БКУ закріплені за місцевими бюджетами (п. 29.1 ст. 29 БКУ).

Військовий збір, що сплачується (перераховується) згідно з п. 16 прим. 1 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, належить до доходів загального фонду Державного бюджету України (п. 29.2 ст. 29 БКУ).

Водночас, оскільки військовий збір у повній мірі зараховується до державного бюджету, а окремі норми п. 168.4 ст. 168 ПКУ регламентують порядок перерахування податку до місцевого бюджету, то дані норми для військового збору не можуть бути застосовані.

Таким чином, юридична особа перераховує військовий збір до державного бюджету за своїм місцезнаходженням (реєстрації).

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

0