Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 12 березня 2018 р. № 931/6/99-99-13-01-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі — ПКУ), розглянула лист від [...] № [...] (вх. ДФС № [...] від [...]) щодо роз’яснення окремих норм законодавства і повідомляє таке.

Щодо питання 1; 3

Статтею 8 Закону України від 7 грудня 2017 року № 2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік» з 1 січня встановлено мінімальну заробітну плату у розмірі 3723 гривні.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV ПКУ, пп. 165.1.35 п. 165.1 ст. 165 якого встановлено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або членів його сім’ї першого ступеня споріднення, які надаються його роботодавцем-платником податку на прибуток підприємств безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на календарний рік, за умови, що вартість путівки (розмір знижки) не перевищує 5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року.

Зазначена норма підпункту надає право роботодавцю не оподатковувати вартість путівок, якщо її вартість не перевищує у 2018 році, як для свого працівника так і для члена його сім’ї у розмірі 37230,0 грн., тобто 18615 грн. на особу, при дотриманні умов, що визначені у підпункті.

Водночас, якщо вартість такої путівки (розмір знижки) перевищує встановлений пп. 165.1.35 п. 165.1 ст. 165 ПКУ граничний розмір доходу, то податковий агент під час нарахування (виплати) такого доходу зобов’язаний, за рахунок платника податку, утримати податок на доходи фізичних осіб та військовий збір із загальної вартості наданої путівки.

Крім того, під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначення яких встановлені згідно з ПКУ, помножена на коефіцієнт (п. 164.5 ст. 164 ПКУ).

Форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.01.2015 за № 111/26556.

В податковому розрахунку за формою № 1ДФ вартість наданих, згідно з пп. 165.1.35 п. 165.1 ст. 165 ПКУ путівок, незалежно від їх розміру і способу оподаткування, відображається за «156» ознакою доходу.

Щодо питання 2

Стаття 165 ПКУ, зокрема пп. 165.1.35 п. 165.1 ст. 165 ПКУ не визначає звільнення від оподаткування сум компенсації за путівки, які надаються його роботодавцем-платником податку.

При цьому відповідно до пп. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 ПКУ дохід з джерелом його походження з України — це будь-який дохід, отриманий, зокрема, резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні.

Згідно з п. 163.1 ст. 163 об’єктом оподаткування резидента, зокрема, є доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання).

У відповідності до пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються доходи, отримані платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 ПКУ).

Додатковими благами, згідно з пп. 14.1.47 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, зокрема, є кошти, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний з виконанням обов’язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами розділу IV ПКУ).

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 ПКУ (пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 ПКУ).

Також відповідно пп. 16 1.1.2 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень ПКУ доходи, що визначені ст. 163 ПКУ, є об’єктом оподаткування військовим збором.

Згідно з пп. 16 1.1.4 п. 16 1 цього підрозділу ПКУ нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 ПКУ, за 1,5 відс. ставкою збору.

Враховуючи викладене, у разі проведення компенсації за придбану працівником путівку суб’єкт господарювання під час нарахування (виплати) такого доходу зобов’язаний утримати за рахунок фізичної особи податок на доходи фізичних осіб та військовий збір і відобразити суми такого нарахованого (виплаченого) доходу в податковому розрахунку за формою № 1ДФ за «126» ознакою доходу.

Відомості щодо сум утриманого військового збору відображаються в розділі II «Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір» податкового розрахунку за формою № 1 ДФ без зазначення відомостей про фізичну особу — платника податку, якій нараховані доходи, зокрема у формі додаткового блага.

Щодо питання 4

Підпункт 165.1.35 п. 165.1 ст. 165 ПКУ передбачає, зокрема, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість путівок на відпочинок, які надаються його роботодавцем — платником податку на прибуток підприємств із знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на календарний рік, за умови, що розмір знижки не перевищує 5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року.

Отже виходячи із зазначених умов пп. 165.1.35 п. 165.1 ст. 165 ПКУ не підлягає оподаткуванню розмір знижки, якщо її сума не перевищує 18615 грн. (у 2018 році).

У разі якщо розмір знижки на путівку, яку роботодавець надає своєму працівнику та/або члену його сім’ї першого ступеня споріднення, перевищує встановлений граничний розмір доходу, то податковий агент під час нарахування (виплати) такого доходу зобов’язаний, за рахунок платника податку утримати податок на доходи фізичних осіб та військовий збір із загальної суми наданої такої знижки.

В податковому розрахунку за формою № 1ДФ дохід у вигляді наданої знижки на путівку у відповідності з пп. 165.1.35 п. 165.1 ст. 165 ПКУ відображається за «156» ознакою доходу.

Додатково повідомляємо, що індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 ПКУ).

0