Індивідуальна податкова консультація Головного управління ДФС у м. Києві від 29 березня 2018 р. № 1269/ІПК/26-15-13-06-12

Головне управління ДФС у м. Києві, в порядку ст. 52 Податкового кодексу України, розглянуло Ваш запит про надання індивідуальної податкової консультації від [...] б/н (вх. № [...] від [...]) щодо повідомлення податковий орган про прийняття на роботу інваліда.

Порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 (далі — Постанова № 413).

Відповідно до Постанови № 413 повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додатком до Постанови № 413 до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором за формою, затвердженою цією постановою.

Разом з тим окремого повідомлення щодо прийняття на роботу інваліда чинним законодавством не передбачено.

Відповідно до абз. 2 п. 7 р. III Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449, підтвердженням встановлення працівнику інвалідності є завірена копія довідки до акта огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності, завірення копії довідки здійснюється безпосередньо підприємством, установою або організацією, зазначеними в абзацах другому, п’ятому — сьомому підпункту 1 пункту 1 розділу II цієї Інструкції.

Нарахування єдиного внеску у розмірах, визначених пунктами 5–7 цього розділу, здійснюється з дати встановлення групи інвалідності, але не раніше одержання завіреної копії довідки до акта огляду в медико-соціальній експертній комісії, та закінчується датою припинення інвалідності.

Порядок формування і подання звітності щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування затверджено наказом Мінфіну України від 14.04.2015 № 435 «Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», із змінами і доповненнями.

Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів подається за формою № Д4 згідно з додатком 4 до Порядку № 435.

Водночас повідомляємо, що згідно з п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

0