Звільнення за власним бажанням — Держпраці

Якщо працівник знайшов нове місце роботи, він повинен повідомити свого роботодавця про звільнення. Повідомити необхідно письмово за два тижні  до бажаної дати звільнення. Для звільнення за власним бажанням згода роботодавця не потрібна.

Роботодавець у свою чергу не може відмовити працівнику у звільненні. Він зобов’язаний звільнити працівника через два тижні після повідомлення про звільнення. А якщо заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу, роботодавець повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Причиною розірвання трудового договору раніше двотижневого строку  є, зокрема:

  • переїзд на нове місце проживання;
  • переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;
  • вступ до навчального закладу;
  • неможливість проживання у цій місцевості, підтверджена медвисновком;
  • вагітність;
  • догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або дитиною з інвалідністю;
  • догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медвисновку або особою з інвалідністю I групи;
  • вихід на пенсію;
  • прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин.


 

0