Звільнення під час випробування

Головне управління Держпраці у Харківській області в листі від 05.09.2019 р. № К-960/02.04/12-08/10373 повідомляє, що в разі встановлення роботодавцем невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі він має право протягом строку випробування звільнити такого працівника, письмово попередивши його про це за три дні. Розірвання трудового договору з цих підстав може бути оскаржене працівником в порядку, встановленому для розгляду трудових спорів з питань звільнення. Якщо строк випробування закінчився, а працівник продовжує працювати, він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається на загальних підставах.

На цю ж тему читайте статтю «Запізнення на роботу під час випробувального строку: за якою статтею звільняти?» у журналі «Заробітна плата» № 9/2019, с. 29.

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Лист
від 05.09.2019 р. № К-960/02.04/12-08/10373

Щодо звільнення під час випробування

 

Головним управлінням Держпраці у Харківській області за дорученням Департаменту з питань праці Державної служби України з питань праці в межах наданих повноважень розглянуто <...> звернення <...> стосовно надання роз'яснень з питань, викладених у додатку. Стосовно першого та другого питання повідомляємо наступне.

Частинами другою та третьою ст. 24 КЗпП передбачено, що при укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, — також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи.

Працівник не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Згідно зі ст. 26 КЗпП при укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття працівника на роботу.

У період випробування на працівників поширюється законодавство про працю.

Відповідно до ст. 27 КЗпП строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним органом первинної профспілкової організації, — шести місяців.

Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця.

До строку випробування не зараховуються дні, коли працівник не працював незалежно від причин.

Згідно зі ст. 28 КЗпП коли строк випробовування закінчився, а працівник продовжує працювати, він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається на загальних підставах.

У разі встановлення власником або уповноваженим ним органом невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі він має право протягом строку випробування звільнити такого працівника, письмово попередивши його про це за три дні. Розірвання трудового договору з цих підстав може бути оскаржене працівником в порядку, встановленому для розгляду трудових спорів у питанні звільнення.

0