Зміни до Порядку компенсації ЄСВ роботодавцям, які створюють нові робочі місця

Роботодавцю, який протягом 12 календарних місяців забезпечував створення нових робочих місць, працевлаштовував на них працівників і протягом цього періоду щомісяця виплачував їм заробітну плату в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати за кожну особу, протягом наступних 12 календарних місяців за умови збереження рівня зарплати, щомісяця за рахунок коштів Держбюджету, компенсуються фактичні витрати у розмірі 50% суми нарахованого ЄСВ (частина третя ст. 24 Закону України «Про зайнятість населення»).

Порядок компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов'язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування затверджений постановою КМУ і до нього нещодавно були внесені зміни Постановою Кабміну.

У чому суть змін:

По-перше, згідно з чинним Порядком № 153, роботодавець втрачає право на компенсацію в разі зменшення штатної чисельності працівників та фонду оплати праці. Постановою № 459 уточнено, що для підтвердження фактів відсутності зменшення штатної чисельності працівників і фонду оплати праці середньооблікова кількість штатних працівників і розмір фонду оплати праці за місяць, у якому перевіряються такі факти, порівнюються із середнім значенням середньооблікової кількості штатних працівників та середнім значенням фонду оплати праці за 12 місяців, що передують місяцю перевірки показників, відповідно.

По-друге, для отримання компенсації роботодавці подають довідку про виконання роботодавцем умов компенсації. Сьогодні така довідка подається органові ПФУ, в якому роботодавець перебуває на обліку як платник ЄСВ. Із набранням чинності змін, таку довідку слід буде надавати до Центру зайнятості.

Центр зайнятості не пізніше ніж через п’ять робочих днів із дня надходження довідки надсилає територіальному органу Держпраці звернення стосовно підтвердження зазначеної в ній інформації.

Постанова № 459 набирає чинності з дня її опублікування.

 

0