Змінено порядок видачі дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки

Постановою уряду внесено зміни до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки видається тепер лише територіальним органом Держпраці (раніше — на певні види робіт ще й Держпраці) за місцем державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи — підприємця (п. 7). Тому внесено зміни й у п. 9 Порядку, згідно з якими заявниками є лише роботодавець, виробник або постачальник. Перелік документів для отримання дозволів не змінився:

  • на виконання робіт підвищеної небезпеки — висновок експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки;
  • на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки — висновок експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
  • на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки — висновок експертизи щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені в додатку 6, експлуатація (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатку 7, здійснюються роботодавцем, виробником або постачальником (раніше — тільки роботодавцем) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Територіальний орган Держпраці здійснює реєстрацію декларацій на безоплатній основі протягом п'яти робочих днів з дня їх отримання. Відмова в реєстрації декларації не допускається.

У новій редакції викладено додатки 2, 3 та 6, 7 до Порядку, що містять переліки:

  • видів робіт підвищеної небезпеки;
  • машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
  • видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;
  • машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.
0