Зміна засновника не є підставою для звільнення працівників — Держпраці

    Держпраці у Хмельницькій області пояснює, що в разі зміни власника підприємства, а також його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується.

    Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише в разі скорочення чисельності або штату працівників.

0