Зменшення зарплати — Держпраці

Про зміну умов оплати праці в бік погіршення працівників необхідно попередити не пізніш як за два місяці до змін.

Держпраці у Черкаській області вказала, що згідно зі статтею 103 КЗпП, про зміну умов оплати праці в бік погіршення працівників необхідно попередити не пізніш як за два місяці до змін.

Визначення змін істотних умов праці (систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміни розрядів і найменування посад та інших) надано у статті 32 КЗпП.

Згідно з пунктом 10 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» припинення трудового договору за пунктом 6 статті 36 КЗпП у разі відмови працівника від продовження роботи зі зміненими істотними умовами праці може бути визнане обґрунтованим, якщо зміна істотних умов праці в разі провадження роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою спричинена змінами в організації виробництва та праці (раціоналізацією робочих місць, введенням нових форм організації праці, у т. ч. перехід на бригадну форму організації праці, і, навпаки, впровадженням передових методів, технологій тощо).

Враховуючи вищевикладене, не допускається звільнення працівника за частиною шостою статті 36 КЗпП через те, що він не надав згоду на зменшення розміру надбавки без змін в організації виробництва і праці.


 

0