За яких умов створюються робочі комісії із соцстрахування — ФССУ

    На підприємствах, в установах, організаціях, де нарахування та виплата зарплати, а також виплата матеріального забезпечення по соцстрахуванню, здійснюються централізовано, створюється центральна комісія із соцстрахування (п. 1.4 Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності).

    За рішенням комісії із соцстрахування підприємства з числа її членів можуть створюватися робочі групи (призначатися представник, представники) для виконання практичної роботи із призначення матеріального забезпечення, здійснення заходів щодо зниження рівня захворюваності на підприємстві, проведення оздоровчих заходів та інших напрямах страхової діяльності (п. 1.5 Положення).

    Робочі групи (представники) комісії із соцстрахування підприємства за функціональним розподілом обов’язків виконують практичну роботу з окремих повноважень комісії, визначених у розділі III цього Положення, зокрема:

  • призначають встановлені законодавством види матеріального забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;
  • за необхідності звертаються до робочого органу виконавчої дирекції Фонду та його відділення щодо перевірки правильності видачі документів, які є підставою для надання допомоги;
  • розробляють пропозиції щодо заходів зі зменшення витрат на тимчасову непрацездатність, зниження рівня захворюваності на підприємстві;
  • ведуть діловодство комісії тощо.

    Комісія має право приймати рішення за наявності на засіданні більше половини її членів і представника кожної сторони. Засідання комісії протоколюється. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови є вирішальним.

    Отже, в разі створення робочих груп або обрання представників з числа членів комісії (центральної) із соцстрахування підприємства, рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії, які і повинні підписати протокол засідання.

0