Які документи вимагати у ФОПа, щоб не сплачувати податки

Які документи вимагати у ФОПа, щоб підприємство не було податковим агентом і не сплачувало ЄСВ?


Питання уникнення подвійного оподаткування доходів ФОПів у частині ПДФО і ВЗ визначає п. 177.8 ПКУ. Ним установлено, що під час нарахування (виплати) фізичній особі — підприємцю доходу від здійснення нею підприємницької діяльності суб'єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, не утримують податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою — підприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію документа, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб'єкта підприємницької діяльності.

Це правило не застосовується в разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи та/або надання послуги згідно з цивільно-правовим договором, коли буде встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими, а сторони договору можуть бути прирівняні до працівника чи роботодавця відповідно до пп. 14.1.195 та 14.1.222 ПКУ.

Відповідно до абзацу першого п. 1 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ не є платниками єдиного внеску роботодавці — підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які виплачують доходи за цивільно-правовими договорами, укладеними з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

Підтвердженням факту реєстрації ФОПа як суб'єкта підприємницької діяльності є витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, що надаються відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755-IV (далі — Закон № 755):

 • виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань — документ в електронній або у випадках, передбачених цим Законом, у паперовій формі, який формується за результатами проведення реєстраційних дій і містить відомості про юридичну особу або її відокремлений підрозділ, фізичну особу — підприємця (у т. ч. про взяття на облік в органах державної статистики та податкових органах, видачу ліцензії та документів дозвільного характеру) або громадське формування, що не має статусу юридичної особи, а також про проведену реєстраційну дію;
 • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань — документ у паперовій або електронній формі, що сформований програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань за зазначеним заявником критерієм пошуку та містить відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, які є актуальними на дату та час формування витягу або на дату та час, визначені у запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому реєстрі.

Відповідно до п. 1 розділу IV Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05.05.2023 р. № 1692/5, безоплатний доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру в електронній формі через портал електронних сервісів або через портал «Дія» надається заявнику, ідентифікованому з використанням засобів електронної ідентифікації із середнім або високим рівнем довіри.

Безоплатний доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру в електронній формі надається до відомостей, передбачених ст. 9 Закону № 755, що містяться в Єдиному державному реєстрі (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних), а саме про фізичну особу — підприємця:

 • прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
 • місцезнаходження;
 • інформація для здійснення зв’язку;
 • види діяльності;
 • відомості щодо створення фізичною особою — підприємцем сімейного фермерського господарства;
 • дата державної реєстрації фізичної особи підприємцем;
 • відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів;
 • прізвище, власне ім’я, по батькові особи (за наявності), яка призначена управителем майна фізичної особи — підприємця;
 • відомості про дату відкриття виконавчого провадження (для незавершених виконавчих проваджень);
 • дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця;
 • місце зберігання реєстраційної справи.

 


0