Як складати списки персонального військового обліку

З 2023 року, із затвердженням постановою КМУ від 30.12.2022 р. № 1487 нового Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (далі — Порядок № 1487), підприємства, установи та організації замість внесення інформації про військовий облік до особових карток форми № П-2 мають вносити її до списків персонального військового обліку. Їх форма наведена в додатку 5 до Порядку № 1487.

Разом із списками має заповнюватися й відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12), куди вносять інформацію про чисельність призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Списки персонального військового обліку разом із відомостями оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів можуть вестися в:

 • електронних

та/або

 • паперових формах.

Якщо підприємство буде вести їх в електронній формі, після їх наповнення списки та відомість потрібно роздрукувати й підписати керівником і особою, відповідальною за ведення військового обліку. Це необхідно робити щороку до 25 січня (станом на 1 січня). Після цього списки разом з відомістю оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (зразок відомості дивтут) реєструються в службі діловодства (канцелярії тощо).  Для цього можна завести окремий журнал або реєструвати їх як внутрішні документи, поряд із службовими записками тощо.

Зауважимо, що списки персонального військового обліку складаються окремо за чотирма групами, а саме списки персонального військового обліку:

 1. військовозобов’язаних (резервістів) офіцерського складу;
 2. військовозобов’язаних (резервістів) рядового, сержантського та старшинського складу;
 3. військовозобов’язаних та резервістів з числа жінок;
 4. призовників.

Усі списки варто заповнювати, зважаючи на військове звання (тобто від найвищого до найнижчого) та прізвище за алфавітом (тобто з урахуванням наявності працівників з початковою літерою прізвища від «А» до «Я»).

 

ПЕРША ГРУПА

Список персонального військового обліку
військовозобов’язаних (резервістів) офіцерського складу
 

Перелік інформації, яка зазначається в облікових записах

Графа 1 

Номер облікового запису

Графа 2 

Військове звання, присвоєне військовозобов’язаному, резервісту під час проходження ним військової служби або перебування в запасі

Графа 3 

Прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), зазначені у військово-обліковому документі військовозобов’язаного, резервіста

Графа 4 

Дата народження військовозобов’язаного, резервіста

Графа 5 

Реєстраційний номер облікового запису в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, реєстраційний номер облікової картки платника податків

Графа 6 

Шестизначне цифрове позначення військово-облікової спеціальності

Графа 7 

Профіль підготовки (командний, інженерний, технічний, юридичний, медичний, ветеринарний, оперативний, адміністративний, оперативно-технічний) згідно із записами у військово-обліковому документі

Графа 8

Розряд запасу згідно із записом у військовому квитку офіцера запасу, а також серія та номер військового квитка чи тимчасового посвідчення військовозобов’язаного

Графа 9

Відомості, зазначені в дипломі, свідоцтві, сертифікаті щодо його серії та номера, отриманої спеціальності, напряму підготовки (зазначається інформація про всі наявні документи)

Графа 10 

Серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, ким та коли видано та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у разі наявності)

Графа 11

Адреса задекларованого (зареєстрованого) місця проживання, зазначеного у відповідному документі військовозобов’язаного, резервіста

Графа 12

Адреса місця проживання військовозобов’язаного, резервіста

Графа 13

Найменування ТЦК та СП (органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки), в якому військовозобов’язаний, резервіст перебуває на військовому обліку

Графа 14

Пункт, розділ та номер переліку, за якими оформлено бронювання військовозобов’язаним, або номер команди, зазначений у мобілізаційному розпорядженні військовозобов’язаного, резервіста.

У нижній частині графи зазначається літера «Р», якщо громадянин проходить службу у військовому оперативному резерві

Графа 15

Не заповнюється

Графа 16

Сімейний стан (одружений/неодружений), прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) чоловіка/дружини та дітей, рік їх народження

Графа 17

Найменування посади, дата та номер розпорядчого документа про призначення/звільнення на посаду/з посади

Графа 18

Дата та номер повідомлення до ТЦК та СП (органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки) про призначення/звільнення на посаду/з посади (у паперовій формі запис робиться від руки

Примітка

 1. У разі виключення громадянина з персонального військового обліку робиться відмітка «Виключено з обліку»
 1. У разі звільнення з роботи, завершення навчання військовозобов’язаного, резервіста робиться відмітка «Звільнено»

 

Військовозобов’язані (резервісти) офіцерського складу можуть мати такі військові звання:

Армійські

Корабельні

Офіцерський склад

Молодший офіцерський склад

молодший лейтенант

молодший лейтенант

лейтенант

лейтенант

старший лейтенант

старший лейтенант

капітан

капітан-лейтенант

Старший офіцерський склад

майор

капітан 3 рангу

підполковник

капітан 2 рангу

полковник

капітан 1 рангу

Вищий офіцерський склад

бригадний генерал

коммодор

генерал-майор

контр-адмірал

генерал-лейтенант

віце-адмірал

генерал

адмірал

 

До військових звань осіб офіцерського складу юридичної, медичної та капеланської служб Збройних сил України та інших військових формувань, які мають відповідну освіту та займають відповідну штатну посаду, додаються слова «юстиції», «медичної служби», «капеланської служби» (ст. 5 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 р. № 2232-XII; далі — Закон № 2232).

Заповнену форму дивтут.

 

ДРУГА ГРУПА

Список персонального військового обліку військовозобов’язаних
(резервістів) рядового, сержантського та старшинського складу

Перелік інформації, яка зазначається в облікових записах

Графа 1 

Номер облікового запису

Графа 2 

Військове звання, присвоєне військовозобов’язаному, резервісту під час проходження ним військової служби або перебування в запасі

Графа 3 

Прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), зазначені у військово-обліковому документі військовозобов’язаного, резервіста

Графа 4 

Дата народження військовозобов’язаного, резервіста

Графа 5 

Реєстраційний номер облікового запису в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, реєстраційний номер облікової картки платника податків

Графа 6 

Тризначне кодове (цифрове) позначення військово-облікової спеціальності

Графа 7 

Належність військовозобов’язаного, резервіста до рядового, сержантського, старшинського складу

Графа 8

Категорія запасу військовозобов’язаного з урахуванням досвіду військової служби (перша, друга) згідно із записом у військово-обліковому документі, а також серія та номер військового квитка, тимчасового посвідчення військовозобов’язаного

Графа 9

Відомості, зазначені у дипломі, свідоцтві, сертифікаті щодо його серії та номера, отриманої спеціальності, напряму підготовки (зазначається інформація про всі наявні документи)

Графа 10 

Серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, ким та коли видано та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у разі наявності)

Графа 11

Адреса задекларованого (зареєстрованого) місця проживання, зазначеного у відповідному документі військовозобов’язаного, резервіста

Графа 12

Адреса місця проживання військовозобов’язаного, резервіста

Графа 13

Найменування ТЦК та СП (органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки), в якому військовозобов’язаний, резервіст перебуває на військовому обліку

Графа 14

Пункт, розділ та номер переліку, за якими оформлено бронювання військовозобов’язаним, або номер команди, зазначений у мобілізаційному розпорядженні військовозобов’язаного, резервіста.

У нижній частині графи зазначається літера «Р», якщо громадянин проходить службу у військовому оперативному резерві

Графа 15

Висновок військово-лікарської комісії, графа та пункт відповідного наказу

Графа 16

Сімейний стан (одружений/неодружений), прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) чоловіка/дружини та дітей, рік їх народження

Графа 17

Найменування посади, дата та номер розпорядчого документа про призначення/звільнення на посаду/з посади

Графа 18

Дата та номер повідомлення до ТЦК та СП (органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки) про призначення/звільнення на посаду/з посади

Примітка

 1. У разі виключення громадянина з персонального військового обліку робиться відмітка «Виключено з обліку»
 1. У разі звільнення з роботи, завершення навчання військовозобов’язаного, резервіста робиться відмітка «Звільнено»

 

Військовозобов’язані (резервісти) рядового, сержантського і старшинського складу можуть мати такі військові звання:

Армійські

Корабельні

Рядовий склад

рекрут

рекрут

солдат

матрос

старший солдат

старший матрос

Сержантський і старшинський склад

Молодший сержантський і старшинський склад

молодший сержант

старшина 2 статті

сержант

старшина 1 статті

Старший сержантський і старшинський склад

старший сержант

головний старшина

головний сержант

головний корабельний старшина

штаб-сержант

штаб-старшина

Вищий сержантський і старшинський склад

майстер-сержант

майстер-старшина

старший майстер-сержант

старший майстер-старшина

головний майстер-сержант

головний майстер-старшина

 

Заповнену форму дивтут.

 

ТРЕТЯ ГРУПА

Список персонального військового обліку
військовозобов’язаних та резервістів з числа жінок

Порядок № 1487 не містить роз’яснень щодо заповнення третьої групи — списку персонального військового обліку військовозобов’язаних та резервістів з числа жінок, адже на військовий облік в обов’язковому порядку беруться лише жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність (абз. 2 частини 11 ст. 1 Закону № 2232). Інші жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх бажанням. Тобто постановка таких жінок на військовий облік носить добровільний характер, залежно від їх спеціальності, визначеної вищезазначеним переліком.

Утім, на тих підприємствах, в установах, організаціях, де такі жінки працюють, список заповнюється за прикладом списків попередніх двох груп, зважаючи на військове звання.

 

ЧЕТВЕРТА ГРУПА

Список персонального військового обліку призовників

Перелік інформації, яка зазначається в облікових записах

Графа 1 

Номер облікового запису

Графа 2 

Слово «призовник»

Графа 3 

Прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), зазначені у військово-обліковому документі призовника

Графа 4 

Дата народження призовника

Графа 5 

Реєстраційний номер облікового запису в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, реєстраційний номер облікової картки платника податків

Графа 6 

Не заповнюються

Графа 7 

Графа 8

Графа 9

Відомості, зазначені у дипломі, свідоцтві, сертифікаті щодо його серії та номера, отриманої спеціальності, напряму підготовки (зазначається інформація про всі наявні документи)

Графа 10 

Серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, ким та коли видано та  паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у разі наявності)

Графа 11

Адреса задекларованого (зареєстрованого) місця проживання, зазначеного у відповідному документі призовника

Графа 12

Адреса місця проживання призовника

Графа 13

Найменування ТЦК та СП (органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки), в якому призовник перебуває на військовому обліку

Графа 14

Норма Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 р. № 2232-XII, на підставі якої надається відстрочка від призову на строкову військову службу, і дата, до якої надається така відстрочка.

У нижній частині графи зазначається літера «Р», якщо призовник проходить службу у військовому оперативному резерві

Графа 15

Не заповнюється

Графа 16

Сімейний стан (одружений/неодружений), прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) дружини та дітей, рік їх народження

Графа 17

Найменування посади, дата та номер розпорядчого документа про призначення/звільнення на посаду/з посади

Графа 18

Дата та номер повідомлення до ТЦК та СП (органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки) про призначення/звільнення на посаду/з посади

Примітка

 1. У разі виключення громадянина з персонального військового обліку робиться відмітка «Виключено з обліку»
 1. У разі звільнення з роботи, завершення навчання військовозобов’язаного, резервіста робиться відмітка «Звільнено»

 

Призовниками вважаються громадяни України чоловічої статі, придатні для цього за станом здоров'я, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Заповнену форму див. тут.

Якщо на військовому обліку на підприємстві, в установі, організації немає працівників, які належать до відповідної групи, складається лише той окремий список, який наповнюється. Наприклад, якщо на підприємстві серед працівників немає призовників, список за четвертою групою не складається.

 

0