Як перевести працівника на неповний робочий час

У Держпраці нагадують, що на роботу в умовах неповного робочого дня (тижня) працівників переводять лише за їхньою згодою, і такі дії оформлюються наказом по підприємству. У разі незгоди працівника таке переведення має відбуватися згідно з частиною третьою ст. 32 КЗпП, тобто його повідомляють про це не пізніше ніж за два місяці.

За почасової системи оплати праці (годинна тарифна ставка/місячний посадовий оклад) робота оплачується за фактично відпрацьований час, який відображається в табелі обліку робочого часу.

За відрядної системи оплати праці робота оплачується за фактично виконаний обсяг робіт за відрядними розцінками, встановленими на підприємстві. Кількість (обсяг) виконаної працівником роботи відображається в нарядах на виконання робіт.

У всіх випадках робота оплачується з обов’язковим додержанням мінімальних державних гарантій в оплаті праці, встановлених КЗпП та Законом України «Про оплату праці». Також відповідно до частини другої ст. 30 Закону про оплату праці роботодавець зобов’язаний забезпечити достовірний облік виконуваної працівником роботи та бухгалтерський облік витрат на оплату праці у встановленому порядку.

0