Як обчислити компенсацію за невикористані відпустки: роз'яснення Мінекономіки

Мінекономіки надало роз'яснення щодо порядку обчислення компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31.12.2023 р. та після 31.12.2023 р. 

Обчислення середньої заробітної плати працівникам проводиться відповідно до норм Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. № 100 (далі – Порядок).

Якщо працівник отримує компенсацію за дні відпусток, на які він набув право до 31.12.2023 р., розрахунок середньої заробітної плати здійснюється виходячи з виплат, нарахованих у 2023 р. Таким чином, у розрахунок включаються місяці, відпрацьовані упродовж 2023 р.

Заробітна плата, нарахована працівнику у 2023 р. (за фактично відпрацьований час з 1 січня або з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому виплачується компенсація за невикористану відпустку), ділиться на кількість календарних днів у розрахунковому періоді. Отримана середньоденна заробітна плата множиться на кількість днів відпустки, що підлягають оплаті. 

При цьому обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки працівнику за 2024 р. (на які він набув право після 31.12.2023 р.) проводиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю виплати компенсації за невикористані відпустки.

Тобто щодо компенсації за невикористані відпустки, право на які було набуто до 31.12.2023 р. (включно), застосовуємо новий підхід, а щодо компенсації за відпустки починаючи з 01.01.2024 р. – старий підхід.

Отже, у разі звільнення працівника у 2024 р. для розрахунку компенсації за невикористані відпустки роботодавець має обчислювати дві середні заробітні плати. Та й саму компенсацію ділити на дві частини: компенсація за відпустки, права на які набуті до 31.12.2023 р., та після цієї дати.
 

Приклад: Працівниця, яка перебувала у відпустці для догляду за дитиною до трьох років, звільняється після виходу з неї 16.04.2024 р. На день звільнення працівниця має 15 днів невикористаної відпустки, право на які вона набула до 31 грудня 2023 р., а також 7 днів невикористаної відпустки, право на які вона набула протягом січня – квітня 2024 р. Посадовий оклад працівниці станом на 31.12.2023 р. складав (умовно) 14 тис. гривень, з 01.01.2024 р. посадовий оклад підвищено та станом на 16.04.2024 р. він становить (умовно) 17 тис. гривень.
 

Як розрахувати суму компенсації за невикористані відпустки працівнику в разі звільнення

Відповідно до абзацу сьомого пункту 2 Порядку час, протягом якого працівник згідно із законодавством не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду.

Тобто час перебування працівника у відпустці для догляду за дитиною до трьох років має бути виключений із розрахункового періоду під час обчислення середньої заробітної плати.

Якщо у працівника відсутній розрахунковий період, то середня заробітна плата обчислюється відповідно до абзаців третього – п’ятого пункту 4 Порядку (абзац восьмий пункту 2 Порядку).

Абзацом третім пункту 4 Порядку встановлено, що якщо в розрахунковому періоді у працівника не було заробітної плати, розрахунки проводяться з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.

Отже, розрахунок середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31.12.2023 р., здійснюватиметься в розрахунковому періоді з 01.01.2023 р. по 31.12.2023 р., а за невикористані відпустки, на які працівник набуде право після 31.12.2023 р., в розрахунковому періоді з 01.04.2023 р. по 31.03.2024 р. виходячи з встановленого на час розрахунку, зокрема, на дату звільнення, посадового окладу (17 000 гривень).

Звертаємо увагу, що згідно з частиною шостою статті 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», який набрав чинності 24.03.2022 р., у період дії воєнного стану норми статті 73 Кодексу законів про працю України не застосовуються.

Отже, із розрахунку середньої заробітної плати святкові та неробочі дні, встановлені законодавством, не виключаються.

Кількість календарних днів в розрахунковому періоді з 01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. становить 365 днів, в розрахунковому періоді з 01.04.2023 р. по 31.03.2024 р. – 366 днів.

Відповідно до абзацу п’ятого пункту 4 Порядку якщо розрахунок середньої заробітної плати обчислюється виходячи з посадового окладу чи мінімальної заробітної плати, то її нарахування здійснюється шляхом множення посадового окладу чи мінімальної заробітної плати на кількість місяців розрахункового періоду.

Сума компенсації працівнику в разі звільнення за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31.12.2023 р., становитиме:

Розрахунок середньоденної заробітної плати:

17 000 грн х 12 міс. / 365 к. днів = 558,90 грн

Розрахунок суми компенсації:

558,90 грн х 15 к. днів невик. відп. = 8 383,50 грн

Сума компенсації працівнику в разі звільнення за невикористані відпустки,
на які працівник набув право після 31.12.2023 р. (протягом січня – квітня 2024 р.), становитиме:

Розрахунок середньоденної заробітної плати:

17 000 грн х 12 міс. / 366 к. днів = 557,38 грн

Розрахунок суми компенсації:

557,38 грн х 7 к. днів невик. відп. = 3 901,66 грн

Отже, загальна сума розрахованої суми компенсації за невикористані відпустки працівнику в разі звільнення становитиме:

8 383,50 грн + 3 901,66 грн = 12 285,16 грн 
 

 

Ще більше інформації на KADREX

🍁 KadrEX   🍁 facebook  🍁 youtube  🍁 telegram

0