Як надавати відпустку в разі суміщення посад

Працівниця виконує обов’язки за суміщенням на посаді касира з 18.08.2023 р. За основною посадою бухгалтера йде в основну щорічну відпустку на 18 календарних днів з 14.03.2024 р. по 31.03.2024 р. за робочій рік 08.10.2022 р. – 07.10.2023 р. За суміщення посади касира робочий рік рахується з 18.08.2023 р. по 17.08.2024 р.? Чи правильно буде надати працівниці також відпустку за суміщенням посади касира на 16 календарних днів з 14.03.2024 р. по 29.03.2024 р.?


Суміщення — це виконання працівником іншої роботи одночасно з основною в межах одного трудового договору, тому окремо право на відпустку не виникає.

Окремо право на відпустку виникає в разі сумісництва, яким є виконання працівником, крім основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час у того самого або іншого роботодавця (ст. 102-1 КЗпП).

Тож якщо мається на увазі сумісництво (а сумісництво і суміщення часто-густо плутають), то п. 14 ст. 25 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки) встановлено, що відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов'язковому порядку сумісникам — на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи (але не навпаки. — Прим. авт.). Це стосується і внутрішнього, і зовнішнього сумісництва.

І тут маються на увазі ситуації, коли тривалість відпусток не збігається або ж у сумісника ще не виникло право на щорічну відпустку, або він, маючи право на щорічну відпустку, не хоче ним скористатися. Трудове законодавство не встановлює обов’язку використання сумісниками щорічної відпустку одночасно з відпусткою за основним місцем роботи (чи навпаки). Такий обов’язок був лише для працівників держпідприємств, але і його скасовано ще в листопаді 2022 р.

Статтею 10 Закону про відпустки встановлено також, що право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві. У разі надання працівникові зазначених щорічних відпусток до закінчення шестимісячного строку безперервної роботи їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу, за винятком випадків, передбачених частиною сьомою цієї статті. Нею встановлено, що щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного строку безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника надаються, зокрема, сумісникам одночасно з відпусткою за основним місцем роботи.

У наведеному випадку (якщо мається на увазі сумісництво), касир-сумісник вже пропрацювала на посаді шість повних місяців (вересень 2023 р. – лютий 2024 р.), тож може скористатися правом на щорічну відпустку і повної тривалості.

Тож у цій ситуації (якщо мається на увазі сумісництво) підприємство має право надати касиру 16 к. дн. відпустки.

У будь-якому разі вимоги Закону про відпустки щодо умов їх надання — це мінімальні державні гарантії. Підприємство має право надавати працівникам будь-які відпустки в зручний для них час, правда, з урахуванням того, що працівник може їх використати наперед, і в разі звільнення доведеться проводити відрахування за незароблені дні відпусток, а надання відпусток за угодою сторін за частиною першою ст. 26 Закону про відпустки обмежується 30 днями. 


 

 

Ще більше інформації на KADREX

🍁 KadrEX   🍁 facebook  🍁 youtube  🍁 telegram

0