Як довго може тривати закордонне відрядження

Чи обмежується тривалість відрядження за кордон? Вид діяльності підприємства — будівництво. Ще до 24.02.2022 р. було укладено контракт з іноземним замовником і працівники досі перебувають за кордоном. 


Тривалість відрядження як по Україні, так і за кордон для небюджетних підприємств у трудовому законодавстві не визначена. І тому ми вважаємо, що через невизначеність у законодавстві строків відрядження, обов’язковою умовою трудового договору з працівником, посада (професія) якого передбачає відрядження, має бути питання щодо максимальної його тривалості.

До 2011 р. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р. № 59 (далі — Інструкція № 59), поширювалася на всі підприємства, установи й організації. І в ній максимальну тривалість відряджень було визначено. Коли її норми поширили лише на підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за бюджетні кошти, решта підприємств мали це питання врегулювати в локальних положеннях (інструкціях) про відрядження, в колективних чи трудових договорах.

У ст. 29 КЗпП тепер визначено, що до початку роботи роботодавець зобов’язаний в узгоджений із працівником спосіб поінформувати останнього, серед іншого, про:

  • права та обов’язки, умови праці;
  • правила внутрішнього трудового розпорядку або умови встановлення режиму роботи, тривалість робочого часу і відпочинку.

Тому окремим пунктом ознайомлення працівника з умовами роботи має бути строк відрядження.

Нагадаємо, що для бюджетників за загальним правилом, передбаченим постановою КМУ від 02.02.2011 р. № 98 (п. 6), строк одного відрядження визначається керівником, але не може перевищувати в межах України 30 календарних днів, за кордон — 60 календарних днів.

Строк відрядження працівників, які направляються для виконання у межах України монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, не повинен перевищувати строк будівництва об'єктів.

Строк відрядження працівників, які направляються за кордон за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних, проєктних, проєктно-пошукових, будівельних, будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт, здійснення шефмонтажу та авторського нагляду під час будівництва, обслуговування та забезпечення функціонування національних експозицій на міжнародних виставках, проведення гастрольних та інших культурно-мистецьких заходів, не повинен перевищувати одного року.


 


🍁 KadrEX   🍁 facebook  🍁 youtube  🍁 telegram

0