Вносимо відомості про трудову діяльність на порталі ПФУ

Постановою правління ПФУ від 12.03.2021 р. № 11-1 було затверджено черговий Порядок подання відомостей про трудову діяльність працівника, фізичної особи — підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі (далі — Порядок № 11-1). Тут вжито слово «черговий», оскільки постановою КМУ від 27.11.2019 р. № 1084 вже було затверджено Порядок обліку трудової діяльності працівника, фізичної особи — підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі (далі — Порядок № 1084).

Порядок № 11-1 не вносить новацій до обліку трудової діяльності працівника в електронній формі, за винятком уточнень, що стосуються вимог до сканованих копій сторінок трудової книжки та документів про стаж (але ці нюанси були вже відомі, оскільки на вебпорталі електронних послуг ПФУ вони висвітлювалися автоматично).

Отже, скановані копії:

 • мають виготовлятися в кольоровому форматі з оригіналів трудової книжки та документів про стаж;
 • повинні містити всі сторінки трудової книжки у хронологічному порядку та поля відповідних документів;
 • мають бути придатні для сприйняття їх змісту, зокрема дані про серію та номер бланків документів;
 • рекомендована роздільна здатність під час сканування має становити 300 dpi, формат зображення — jpg або pdf;
 • розмір кожного файлу не має перевищувати 1 Мб.

Постають запитання до п. 4 Порядку № 11-1, на які наразі складно чітко відповісти. У ньому йдеться про те, що відомості про трудову діяльність працівника подаються до ПФУ одним із таких способів:

 • у вигляді копій передбачених законодавством документів, виготовлених шляхом сканування;
 • в оцифрованому вигляді — шляхом створення електронного запису в електронному кабінеті страхувальника або застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг ПФУ, до якого додаються скановані копії документів, на підставі яких створюється запис.

Поняття електронний запис згадується в п. 6 Порядку № 11-1 та складається з переліку відомостей про трудову діяльність працівника:

 • найменування роботодавця або прізвище, ім'я, по батькові та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку у паспорті);
 • періоди: роботи, навчання, практики, служби, догляду, безробіття, стажування, відносин за договорами цивільно-правового характеру, виправних робіт, сумісництва;
 • переведення з посади на іншу посаду або іншу роботу;
 • найменування посади, професія, спеціальність, кваліфікація, вид виконуваної роботи, структурний підрозділ;
 • причина припинення трудових відносин, навчання, практики, проходження служби, відносин за договорами цивільно-правового характеру, догляду, безробіття, виправних робіт (пункт, частину, статтю закону);
 • вид документа, його номер і дата, на підставі якого внесено запис про початок та/або припинення: трудових відносин, навчання, практики, служби, догляду, безробіття, стажування, відносин за договорами цивільно-правового характеру, виправних робіт, сумісництва.
Зверніть увагу, якщо електронний запис створено з помилками та відправлено, формується новий запис.

Що мав на увазі ПФУ, формулюючи п. 4 Порядку № 11-1, наразі залишається загадкою, тож будемо сподіватися, що невдовзі з’явиться відповідне роз’яснення.

Далі нагадаємо порядок подання відомостей про трудову діяльність працівника в електронній формі на вебпорталі ПФУ.

 

Детальніше за посиланням.
Кадрова система KadrEX

0