Вимоги щодо охорони праці робіт на висоті: пам'ятка від Держпраці

    Держпраці у Кіровоградській області нагадує, що до роботи на висоті належать усі роботи, під час яких виконавець перебуває на висоті 1,3 м і вище від поверхні землі, підлоги, настилу та на відстані менше двох метрів від кордону перепаду по висоті.

    До виконання робіт на  висоті допускаються особи, не молодші 18 років, які пройшли:

 • професійний добір відповідно до Переліку робіт;
 • медичний огляд відповідно до вимог Положення про медичний огляд  працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ від 31 березня 1994 р. № 45;
 • спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці.

    Для створення безпечних умов під час виконання робіт на висоті необхідно:

 • забезпечити наявність, міцність і стійкість огороджень, риштувань, настилів, драбин тощо;
 • забезпечити працівників необхідними засобами захисту та використовувати їх за призначенням;
 • виконувати у повному обсязі організаційні та технічні заходи, передбачені цими Правилами;
 • застосовувати технічно справні машини, механізми та пристрої, укомплектовані необхідною технічною документацією;
 • забезпечити необхідну освітленість на робочих місцях і безпечні проходи до них;
 • уживати заходи  щодо  усунення або зменшення впливу шкідливих та/або небезпечних факторів;
 • ураховувати метеорологічні умови, а також стан здоров'я працівників, які виконують роботи на висоті.

    Робочі місця готуються працівниками, які мають право виконання робіт на висоті.

    Працівники, які організовують і готують робочі місця:

 • споруджують риштування, помости або інші пристосування для безпечного виконання робіт на висоті;
 • перевіряють справність і наявність документів (записів), що підтверджують своєчасне проведення технічних оглядів, випробувань машин, механізмів, пристосувань і засобів захисту, що використовуються у роботі;
 • створюють необхідні умови праці (встановлюють освітлювальні прилади, засоби захисту від впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів, заземлення металевих риштувань, наявність і міцність огороджень тощо);
 • перевіряють наявність і стан засобів індивідуального та колективного захисту.

    Працівники, які виконують роботу на висоті, зобов'язані:

 • знати і виконувати вимоги цих Правил, інших нормативно-правових актів та інструкцій з охорони  праці, що стосуються їх робіт чи професій;
 • дбати про особисту безпеку, а також про безпеку оточуючих під час виконання будь-яких робіт;
 • виконувати роботи із застосуванням касок, запобіжних поясів, інших засобів індивідуального та колективного захисту.

    Огородження, що встановлюються на робочих місцях, і проходи до них на висоті мають відповідати вимогам ГОСТ 12.4.059-89.

    Межі небезпечних зон поблизу частин машин, що рухаються, визначаються відстанню не менше 5 м, якщо немає інших підвищених вимог у документах з експлуатації виробників.

    Драбини чи скоби, що використовуються для підіймання або опускання  працівників на робочі місця, розташовані на висоті більше 5 м, мають бути обладнані пристосуваннями для закріплення стропа  запобіжного пояса (канат з уловлювачем тощо).

    Роботи на висоті можуть бути розпочаті тільки після виконання всіх підготовчих робіт і заходів із дозволу відповідального за проведення робіт на висоті.

    Підійматися та спускатися на риштування робітники повинні тільки драбинами та драбинками по одній сходинці.

    Збиратися та розбиратися риштування мають під керівництвом і спостереженням виконавця робіт з дотриманням порядку, передбаченого проектом. Робітники, які беруть участь у збиранні та розбиранні риштувань, повинні бути проінструктовані про засоби та послідовність виконання робіт. Доступ сторонніх людей у зону, де виконуються влаштування або розбирання риштувань і підмостів, має бути закритий зі встановленням знака, що забороняє вхід у зону: «Вхід (прохід) заборонений».

0