Відпускні викладачам ПТНЗ — роз’яснює Департамент заробітної плати та умов праці

Пунктом 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 8 лютого 1995 р. № 100 передбачено, що у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються для обчислення середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення.

Абзацом третім пункту 10 Порядку встановлено, що в разі зміни тарифної ставки (посадового окладу) працівникові у зв’язку з присвоєнням вищого розряду, переведенням на іншу вищеоплачувану роботу (посаду) тощо таке коригування середньої заробітної плати не провадиться.

Рішення про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) на два тарифні розряди з 2017 р. педагогічним працівникам, зокрема загальноосвітніх навчальних закладів, прийнято постановою КМУ «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298» від 14 грудня 2016 р. № 974. Таке рішення Уряду зумовлено підвищенням престижності праці таких працівників та упорядкування рівня їх оплати.

Зважаючи на викладене, середню заробітну плату педагогічним працівникам для визначення розміру коштів для оплати періоду їхньої відпустки слід обчислювати з урахуванням абзацу першого пункту 10 Порядку шляхом коригування виплат, які враховуються для обчислення середньої заробітної плати, на коефіцієнт підвищення окладу, який розраховується діленням окладу, установленого педпрацівнику після підвищення на два тарифні розряди, на оклад, який був у педпрацівника до такого підвищення.

Для викладачів ПТНЗ, які мають навантаження і з предметів згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти (затвердженим постановою КМУ від 23 листопада 2011 р. № 1392), і одночасно із спеціальних предметів, а їхня праця оплачується частково за кошти освітньої субвенції, частково за кошти місцевих бюджетів і за різними посадовими окладами (ставками заробітної плати), середня заробітна плата для визначення розміру коштів для оплати періоду їхньої відпустки обчислюється окремо:

  • за години з предметів за стандартом базової та повної загальної середньої освіти з урахуванням коефіцієнта підвищення окладу на два тарифні розряди і оплачуються за рахунок коштів освітньої субвенції;
  • за години із спеціальних предметів з урахуванням коефіцієнта підвищення розміру окладу (ставки заробітної плати) з 1 січня 2017 р. (у зв’язку зі зміною розміру I тарифного розряду) і оплачуються за рахунок коштів місцевих бюджетів.

 

0