Відбулося засідання робочої групи з доопрацювання проекту Трудового кодексу України

У Комітеті з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення 21 січня відбулося засідання робочої групи з доопрацювання проекту Трудового кодексу України, на якому завершився розгляд поправок народних депутатів до статей 56-58 Глави 1 «Трудові відносини і трудовий договір», Книги другої «Виникнення та припинення трудових відносин. Трудовий договір». 

Окрім того, члени Робочої групи розглянули поправки до статті 59 Глави 2 «Трудові відносини на визначений строк», Книги другої.

Під час минулого засідання Робочої групи було розглянуто пропозицію групи народних депутатів щодо виключення зі ст. 51 «Документи та відомості про особу, що подаються під час прийняття на роботу» обов'язкового надання трудової книжки.

Члени Робочої групи зазначили, що у трудовій книжці міститься інформація про трудове життя працівника, трудову практику, його кваліфікаційне зростання, про наявність роботи у важких, шкідливих та небезпечних умовах, що в результаті має значення для наступного призначення пенсії. За результатами обговорення пропозиція була відхилена, оскільки без запровадження державного електронного реєстру даних про кожного працівника, якого зараз ще немає, вилучення трудових книжок може призвести до порушення прав працівників.

Загалом, у минулому році Робочою групою вже пройдено Книгу першу «Загальні положення» (Глава 1. Основні положення; Глава 2. Нормативно-правові та інші акти, що регулюють трудові відносини; Глава 3. Суб'єкти трудових відносин).

Під час засідання відбулася дискусія навколо статей, що стосуються особливостей регулювання трудових відносин деяких категорій працівників. Так, встановлено, що відносини членів виробничих кооперативів та фермерських господарств регулюються трудовим законодавством у випадках, якщо це передбачено їх статутом або іншими внутрішніми документами.

Робочою групою позитивно врегульовано ряд інших положень. Зокрема, це стосується статей, норми яких регулюють трудові відносин іноземців та осіб без громадянства, які працюють в Україні, а також трудові відносини громадян України, які працюють в Україні за трудовими договорами з іноземними роботодавцями.

За інформацією ВРУ

0