Умови отримання допомоги по частковому безробіттю

Мінекономіки в листі зазначало, що в разі скорочення виробництва через карантинні обмеження доцільно запроваджувати саме неповний робочий час. У разі встановлення згаданого режиму роботи у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці, в т. ч. у разі скорочення виробництва через карантинні обмеження, працівника, який виконував роботу з урахуванням нормальної тривалості робочого часу, повідомляють про це не пізніше ніж за два місяці. У такий спосіб забезпечують дотримання вимог ст. 32 КЗпП. Також роботодавці можуть розглянути можливість запровадження дистанційної роботи, простою або надати працівникам відпустки, у т. ч. без збереження зарплати.

Що стосується виплати допомоги по частковому безробіттю, то її надають працівникам у разі втрати ними частини зарплати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв'язку із зупиненням (скороченням) діяльності через карантинні обмеження відповідно до ст. 471Закону України «Про зайнятість населення».

0