Трудові книжки осіб, які працюють в іноземних представництвах, зберігатимуться за місцем роботи

Відповідно до п. 2.21 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників трудові книжки громадян, які працюють за трудовими договорами в іноземних представництвах, у іноземних кореспондентів, співпрацівників міжнародних організацій та інших прирівняних до них іноземців на території України, зберігаються: в Києві — Генеральній дирекції Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв, АР Крим — у філіалі Генеральної дирекції Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв м. Ялти, в областях — в управліннях зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрацій або підприємствах, визначених обласними державними адміністраціями, у Севастополі — в міській державній адміністрації.

Ці організації роблять записи у трудових книжках про прийняття на роботу та звільнення з неї відповідно до трудових договорів і довідок наймачів. Запис, зроблений у трудовій книжці іноземними представництвами; іноземними кореспондентами, співпрацівниками міжнародних організацій та іншими прирівняними до них іноземцями на території України, є недійсним.

Вказане вище положення не тільки суперечить Господарському кодексу України, але й створює безпідставне адміністративне навантаження на іноземних юридичних осіб, чиї представництва працюють на території України.

Більше того, заборона на зберігання та внесення записів у трудові книжки створює перешкоди у виконанні нерезидентами та їхніми представництвами обов'язків, покладених на них КЗпП. Зокрема це стосується обов’язку власника або уповноваженого ним органу видати працівникові належно оформлену трудову книжку в день звільнення (частина перша ст. 47 КЗпП).

Тож Мінекономрозвитку розробило проект розпорядження КМУ «Про скасування пункту 2.21 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників».


 

0