Строки виплати заробітної плати — ДФСУ

Строки та періодичність виплати заробітної плати працівникам регулюються статтею 115 КЗпП і статтею 24 Закону про оплату праці.

Конкретні строки виплати заробітної плати мають бути встановлені в одному з таких документів:

  • колективному договорі;
  • нормативному акті роботодавця, погодженому з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а якщо таких органів немає — представниками, обраними й уповноваженими трудовим колективом).

Встановлюючи строки виплати у вищезазначених документах слід дотримуватися того, що заробітну плату виплачують:

  • у робочі дні за графіком роботи підприємства;
  • не менше двох разів на місяць;
  • через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів;
  • не пізніше семи днів після закінчення періоду, який оплачується.

Для встановлення строків виплати заробітної плати місяць необхідно розділити на дві частини. Першою половиною місяця вважається 15 календарних днів. Отже, заробітна плата за першу половину місяця (аванс) має виплачуватися в період з 16 до 22 числа кожного місяця, а за другу — з 1 до 7 числа наступного місяця.

В колективному договорі має бути зазначена конкретна дата виплати заробітної плати, наприклад за першу половину місяця — 16 число місяця, а за другу — 1 число наступного місяця.

Якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

Слід звернути увагу на те, що дотримання проміжку між виплатами заробітної плати не більше 16 календарних днів не є обов’язковим, важливо, аби такий проміжок був дотриманий під час установлення строків у колективному договорі (нормативному акті роботодавця).

Наприклад, у колективному договорі встановлено строк виплати заробітної плати за першу половину поточного місяця (авансу) — 16 число, а за другу (кінцевий розрахунок місячної заробітної плати) — 1 число наступного місяця.

Заробітну плату за першу половину квітня 2018 р. необхідно виплати 16 квітня 2018 р., а заробітну плату за другу половину квітня 2018 р. — не пізніше 27 квітня 2018 р. (за графіком роботи підприємства 1 травня 2018 р. — вихідний, тому заробітна плата вплачується напередодні).

Заробітна плата за першу половину травня 2018 р. виплачується в термін, установлений у колективному договору, а саме 16 травня.

Виплата заробітної плати раніше строків, зазначених у колективному договорі, не вважається порушенням.

Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається також колективним договором (або нормативним актом роботодавця, погодженим із профспілкою) та не може бути менше оплати за фактично відпрацьований час із розрахунку тарифної ставки (посадового окладу працівника). Тобто розмір авансу має бути не меншим 50 % тарифної ставки (посадового окладу) працівника за цей місяць. Ця норма має виконуватися як для працівників із почасовою формою оплати праці, так і для працівників з відрядною оплатою праці.

Але для відрядників розмір авансу має розраховуватися в сумі оплати за фактичний обсяг виробленої продукції (робіт, послуг), виходячи з відрядних розцінок.

 

0