Щодо виконання роботодавцями нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю

Згідно зі ст. 19 Закону “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” від 21 березня 1991 року № 875-XII (далі - Закон № 875) для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю у розмірі 4 % середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, – у кількості одного робочого місця.

Таким чином підприємства, установи та організації, приватні підприємці, які використовують найману працю, із середньообліковою кількістю штатних працівників облікового складу в рік від 8 до 25 осіб повинні забезпечити одне робоче місце для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Якщо середньооблікова чисельність штатних працівників становить 25 і більше осіб, то норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю – 4 % середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік. Якщо середньооблікова чисельність штатних працівників за рік становить 7 (або менше ніж 7) осіб, то такий роботодавець не підпадає під норматив, а відповідно, не зобов’язаний створювати робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Порядок розрахунку середньооблікової кількості штатних працівників визначений в Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженій наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286 (далі – Інструкція № 286).

Додаткові роз’яснення щодо розрахунку середньооблікової кількості штатних працівників свого часу були надані:

Питання щодо наявності обов’язку виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю повинне вирішуватись безпосередньо роботодавцем з урахуванням зміни чисельності працівників  відповідно до вимог ст. 19 Закону № 875.

Окремо звертаємо увагу, що згідно зі змінами від 06.11.2022 р. ст. 19 Закону № 875 встановлено, що Пенсійний фонд України у порядку та за формою, встановленими Пенсійним фондом України за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення, надає Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю інформацію:

  • про працевлаштованих осіб з інвалідністю;
  • про створення підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які використовують найману працю, робочих місць для осіб з інвалідністю, про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю;
  • необхідну для обчислення кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, які використовують найману працю, відповідно до нормативу, встановленого частиною першою цієї статті.

Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю щороку до 10 березня в автоматизованому режимі з використанням даних Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та Централізованого банку даних з проблем інвалідності здійснює визначення підприємств, установ та організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, фізичних осіб, які використовують найману працю, які не забезпечили виконання у попередньому році нормативу робочих місць, визначеного згідно з частиною першою ст. 19 Закону № 875 , та надсилає їм розрахунок сум адміністративно-господарських санкцій, що підлягають сплаті у зв’язку з невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю за попередній рік, обчислених відповідно до ст. 20 Закону № 875.

Розрахунок надсилається у формі електронного документа через електронні кабінети підприємств, установ та організацій, фізичних осіб, які використовують найману працю, на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України у формі та порядку, визначених Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю спільно з Пенсійним фондом України.

Постановою ПФУ від 10.03.2023 р. № 14-1 та наказом Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю від 10.03.2023 р. № 17 затверджено:

  • Порядок надсилання розрахунку сум адміністративно-господарських санкцій, що підлягають сплаті у зв’язку з невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю за попередній рік;
  • форму Розрахунку сум адміністративно-господарських санкцій, що підлягають сплаті у зв’язку з невиконанням нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю.

З огляду на вищевикладене, радимо відповідально поставитися до питання виконання нормативу робочих місць для осіб з інвалідністю, а також окремо звертаємо увагу посадових осіб відповідальних за подання звітності, а саме на достовірність та правильність зазначення звітних даних про середню облікову кількість штатних працівників та недопущення  помилок у  об’єднаному звіті, коли працівники з інвалідністю помилково зазначаються як звичайні працівники.


Східне міжрегіональне управління Держпраці 

 

Ще більше інформації на KADREX

🍁 KadrEX   🍁 facebook  🍁 youtube  🍁 telegram

0