Розподіл навантаження між охоронниками в разі відсутності одного з них — роз’яснення Держпраці

Працівникам, які виконують на тому самому підприємстві разом із своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від основної роботи, провадиться доплата за виконання цих обов’язків (ст. 105 КЗпП).

Ці виплати здійснюються, якщо працівники виконують обов’язки тимчасово відсутнього працівника одночасно з виконанням своїх обов’язків у межах тривалості робочого дня (зміни), установленого працівникові графіком роботи.

Для заміщення тимчасово відсутнього працівника може прийматися на роботу інший працівник за строковим трудовим договором.

Іще одним варіантом заміни тимчасово відсутнього працівника може бути покладання обов’язків тимчасово відсутнього працівника на іншого працівника через видання наказу або розподіл його обов’язків між декількома працівниками з доплатою кожному з них пропорційно до виконаної роботи. Своєю чергою, усі години, відпрацьовані працівниками понад установлену за обліковий період норму тривалості робочого часу, мають бути оплачені як надурочні згідно зі статтею 106 КЗпП.

Охоронники, як правило, працюють за підсумованим обліком робочого часу. Робочий час кожного працівника обліковується за табелем виходів на роботу та затвердженим графіком роботи (змінності) за обліковий період.

Отже, на час відсутності одного з працівників (охоронника) у зв’язку з відпусткою чи тимчасовою непрацездатністю його обов’язки можуть бути розподілені між іншими працівниками.

 

 

0