Роботодавець зобов’язаний інформувати працівника про небезпеку роботи за комп'ютером

Мінімальні вимоги безпеки та захисту здоров’я під час здійснення роботи, пов’язаної з використанням екранних пристроїв незалежно від їхнього типу та моделі, визначено наказом Мінсоцполітики від 14 лютого 2018 р. № 207. Вони поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, організаційно-правової форми та видів діяльності.

Роботодавець повинен поінформувати працівників під підпис про умови праці та наявність на їхніх робочих місцях небезпечних і шкідливих виробничих факторів (фізичних, хімічних, біологічних, психофізіологічних), які виникають під час роботи з екранними пристроями та які ще не усунуто, а також про можливі наслідки їхнього впливу на здоров’я працівників.

Також роботодавець повинен забезпечити навчання та перевірку знань працівників із питань охорони праці та безпечного використання екранних пристроїв до початку роботи з ними, а також у випадках модифікації та організації роботи обладнання.

За рахунок тривалості робочої зміни необхідно організувати внутрішні регламентовані перерви для відпочинку відповідно до Державних санітарних правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПІН 3.3.2.007-98, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10 грудня 1998 р. № 7.

 

0