Право Фонду соцстрахування на перевірки

У своєму листі ФССУ висвітлив найпоширеніші аспекти, що стосуються проведення перевірок.

Порядок планування та проведення страховим експертом перевірок стану умов і безпеки праці та профілактичної роботи у суб'єктів господарювання визначається розділами V та VI Положення № 63. Планові перевірки здійснюються за графіками проведення перевірок відповідно до річних і квартальних планів роботи страхових експертів. Періодичність проведення планових перевірок встановлюється за критеріями, зазначеними у пункті 6.6 Положення № 63.

Перенесення строків проведення планової перевірки Інструкцією № 29 не передбачено. Водночас, якщо страхувальник не може прийняти перевіряючих з об'єктивних причин (хвороба, відпустка, відрядження) керівника або уповноважених осіб, які відповідають за використання коштів Фонду, то страхувальник має надіслати листа до органу Фонду з проханням перенести строк перевірки з викладенням причин неможливості її проведення.

Згідно з пунктом 5.7 Положення № 63 з поважних причин страховому (головному страховому) експерту дозволяється переносити термін виконання окремих запланованих робіт за узгодженням з керівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду.

Згідно з пунктом 3.4 Інструкції № 29 планова перевірка проводиться за умови письмового повідомлення страхувальника не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення такого заходу. Повідомлення надсилається страхувальнику рекомендованим листом чи телефонограмою або надається під підпис керівнику чи головному бухгалтеру цього страхувальника або уповноваженій керівником особі. Фонд отримує поштове повідомлення про вручення підприємству або підприємцеві такого рекомендованого листа, в якому зазначено дату його отримання.

Відповідно до розділу III Положення № 63 страхові експерти наділені правом безперешкодно та у будь-який час відвідувати підприємства для перевірки стану умов та безпеки праці та проведення профілактичної роботи з цих питань; вносити роботодавцям обов'язкові для виконання подання про порушення законодавства про охорону праці, а Держпраці, — подання про застосування адміністративних стягнень або притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили ці порушення, а також про заборону подальшої експлуатації робочих місць, дільниць і цехів, робота на яких загрожує здоров'ю або життю працівників.

Згідно з пунктом 3.5 Інструкції № 29, якщо страхувальник відмовляється від проведення планової або позапланової перевірки, посадовими особами органу Фонду складається акт про відмову від допуску до перевірки у довільній формі, який вручається керівнику чи головному бухгалтеру (бухгалтеру) або уповноваженій керівником особі під підпис або направляється рекомендованим листом. На підставі пункту 3 частини першої статті 10 Закону № 1105 Фонд має право зупиняти виплати з Фонду в разі відмови або перешкоджання з боку роботодавця у проведенні перевірки, виявлення фактів подання ним Фонду недостовірних відомостей або порушення порядку використання роботодавцем коштів Фонду.

Законодавством України про соціальне страхування та іншими нормативно-правовими документами Фонду відеофіксація процесу перевірки не передбачена.

 

0