Правила укладання строкових трудових договорів — Держпраці

Держпраці в Луганській області нагадує, що підставами для укладення строкового трудового договору відповідно до статті 23 КЗпП є:

  • характер виконуваної роботи;
  • умови виконання роботи;
  • інтереси працівника;
  • інші випадки, передбачені законодавчими актами.

Працівники, прийняті за строковим трудовим договором, мають ті ж самі права, що й працівники, які працюють безстроково.

Цим договором на працівників повністю поширюється право на щорічну відпустку, яка становить 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік (ст. 6 Закону «Про відпустки»), а також на всі інші види відпусток, включаючи щорічні додаткові відпустки, всі види соціальних відпусток, додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, відпустки без збереження заробітної плати тощо.

Переведення, переміщення, зміна істотних умов праці, застосування заохочень і дисциплінарних стягнень щодо «строкових» працівників відбуваються відповідно до вимог законодавства, так само як і для працівників, які працюють за безстроковим трудовим договором.

Працівники, які працюють за строковим трудовим договором, користуються правом на допомогу по тимчасовій непрацездатності.

На «строкових» працівників в обов’язковому порядку ведуться трудові книжки. Запис про прийняття на роботу не має містити вказівки про строковий характер трудового договору. У графі 3 «Відомості про роботу» трудової книжки записується тільки посада та підрозділ, до якого приймається працівник

Строковий трудовий договір, як і безстроковий, оформлюється згідно з вимогами статті 24 КЗпП. Він може укладатися як письмово, так і усно. Додержання письмової форми є обов’язковим лише у випадках, перелічених у частині першій статті 24 КЗпП.

Допускати до роботи працівника за укладеним строковим трудовим договором можна лише після видання наказу роботодавця про прийняття його на роботу та повідомлення територіального органу Державної фіскальної служби відповідно до постанови КМУ № 413.

 

0