Повідомлення про прийняття на роботу за цивільно-правовим договором — роз’яснює Держпраці

Поняття договору про надання послуг та порядок його застосування визначено ЦК України. За договором про надання послуг відповідно до ЦК України одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Враховуючи викладене, особа не може бути прийнята на роботу за цивільно-правовим договором, з нею можливо лише укладання трудового договору.

Відносини, що виникають при укладанні трудового договору регламентуються Кодексом законів про працю України. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу».

Таким чином, у разі укладання з особою цивільно-правового договору на надання послуг повідомлення до Державної фіскальної служби та її територіальних органів не направляється.

0