Посада «Водій кари» — роз’яснює Держпраці

Професійна назва роботи «Водій кари» в Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» не передбачена. Водночас згідно з пунктом 2.14 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників записи про найменування роботи, професії чи посади, на яку прийнятий працівник, виконуються для робітників і службовців відповідно до найменування професій і посад, зазначених у Класифікаторі професій. Тому вводити таку назву до штатного розпису не можна. Для назви «Водій кари» необхідно знайти в Класифікаторі професій відповідник.

Для навантаження, розвантаження та перевезення вантажів на промислових підприємствах, складах, базах, залізничних станціях, у портах застосовуються компактні транспортні засоби — електро- та автовізки різних систем, у т. ч. обладнані підйомними платформами та кранами. Вони також можуть називатися або «підлоговий транспорт», або «автокар», «електрокар».

Держпраці у Полтавській області звертає увагу, що в Класифікаторі професій передбачається професійна назва роботи «Водій електро- та автовізка» із кодом 8334.

Кваліфікаційні характеристики та перелік основних робіт, які властиві професії водій електро- та автовізка, є у випусках Довідників кваліфікаційних характеристик працівників:

Застосування цієї посади не обмежене певними галузями. Її може впровадити будь-яке підприємство. Саме цю посаду доцільно включити до штатного розпису.

 

 

0