Порядок організації та ведення військового обліку

Постановою КМУ від 30.12.2022 р. № 1487, яка набула чинності 05.01.2023 р., було затверджено новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (далі — Порядок № 1487), яким, серед іншого, передбачені й деякі зміни в організації військового обліку. Як же має бути організований військовий облік на підприємстві з урахуванням норм нового Порядку № 1487?

 

Що таке військовий облік і його види

Згідно з п. 2 Порядку № 1487 військовий облік є складовою змісту мобілізаційної підготовки держави і полягає в діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств щодо:

 • фіксації, накопичення та аналізу людських мобілізаційних ресурсів за військово-обліковими ознаками;
 • здійснення заходів із забезпечення виконання встановлених правил військового обліку призовниками, військовозобов’язаними та резервістами;
 • подання відомостей (персональних та службових даних) стосовно призовників, військовозобов’язаних та резервістів до органів ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (далі — Єдиний реєстр).

Тож порівняно з Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженим постановою КМУ від 07.12.2016 р. № 921 (далі — Порядок № 921), який втратив чинність, визначення поняття «військовий облік» розширено.

Як і раніше, військовий облік поділяється (з урахуванням обсягу та деталізації) на персонально-якісний, персонально-первинний та персональний, але зазначені види обліку визначені чіткіше. Зокрема, згідно з п. 16 Порядку № 1487:

 • персонально-якісний військовий облік передбачає облік відомостей (персональних та службових даних) стосовно призовників, військовозобов’язаних та резервістів за задекларованим місцем проживання, які узагальнюються в облікових документах та вносяться до Єдиного реєстру. Ведення персонально-якісного військового обліку покладається на відповідні районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (далі — ТЦК та СП), органи СБУ, підрозділи Служби зовнішньої розвідки;
 • персонально-первинний військовий облік передбачає облік відомостей стосовно призовників, військовозобов’язаних та резервістів за місцем їх проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці. У селах та селищах, а також у містах, де відсутні відповідні ТЦК та СП, ведення такого обліку покладається на виконавчі органи сільських, селищних, міських рад;
 • персональний військовий облік передбачає облік відомостей щодо таких осіб за місцем їх роботи (служби) або навчання та покладається на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств.

Також, як і раніше, військовий облік військовозобов’язаних та резервістів за призначенням поділяється на:

 • загальний, на якому перебувають військовозобов’язані та резервісти, які не заброньовані за відповідними органами та підприємствами на період мобілізації та на воєнний час;
 • спеціальний, на якому перебувають військовозобов’язані та резервісти, які заброньовані за відповідними органами та підприємствами на період мобілізації та на воєнний час.


На підставі яких документів ведеться військовий облік

Як і раніше, згідно з п. 20 Порядку № 1487 військовий облік ведеться на підставі даних паспорта громадянина України та військово-облікових документів, якими є:

 • для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці;
 • для військовозобов’язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;
 • для резервістів — військовий квиток.

Зазначені документи згідно з п. 34 Порядку № 1487 роботодавці зобов'язані перевіряти в громадян, яких приймають на роботу. Така перевірка може бути проведена на основі відображення в електронній формі інформації, що міститься в таких документах, які можуть пред’являтися (надаватися) з використанням мобільного додатка порталу «Дія».

 

Кого беруть на військовий облік

Категорії громадян, які беруться на військовий облік, майже не змінилися, хоча й були внесені певні уточнення. Зокрема, в Порядку № 921 зазначалося, що на облік беруться жінки, які мають фах, споріднений з відповідними військово-обліковими спеціальностями, перелік яких затверджується КМУ, за умови їх придатності до проходження військової служби за станом здоров’я, віком та сімейним станом.

Відтепер у п. 21 Порядку № 1487 вказано, що на облік беруться жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, а також за їх власним бажанням жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений Міноборони.

Також у Порядку № 1487 наведено уточнення стосовно осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України. Відтепер вони беруться на персональний військовий облік після взяття таких осіб на облік внутрішньо переміщених осіб та на військовий облік у районних (міських) ТЦК та СП.

Внесено уточнення і щодо віку призовників, які підлягають взяттю на військовий облік. Якщо раніше взяттю на військовий облік підлягали призовники віком від 17 до 27 років, то відтепер у Порядку № 1487 вказано, що взяттю на військовий облік підлягають громадяни з числа призовників віком від 16 (у рік досягнення 17-річного віку) до 27 років.

Крім військовозобов'язаних, взяттю на військовий облік відтепер підлягають і резервісти, які, так само як і військовозобов'язані, беруться на персональний військовий облік, якщо вони не досягли граничного віку перебування в запасі.

Загалом же взяття громадян на персональний військовий облік, а також їх виключення з такого обліку здійснюється лише після взяття (зняття, виключення) зазначених громадян на військовий облік (з військового обліку) у відповідних районних (міських) ТЦК та СП.

 
Читайте на KADREX

0