Подання звітності про виконання квоти 5 % за 2022 рік

Наприкінці жовтня 2022 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці» від 21.09.2022 р. № 2622-IX, яким із КЗпП була виключена ст. 196 і було внесено зміни до ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI. 
Чи означає це, що форму звітності «Інформація про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за 2022 рік» не треба подавати і не потрібно обов’язково виконувати 5-відсоткову квоту з працевлаштування таких категорій осіб?

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці» від 21.09.2022 р. № 2622-IX (далі — Закон № 2622), що набрав чинності 29 жовтня 2022 р., із КЗпП виключили ст. 196, якою передбачалося встановлення додаткової гарантії у сприянні працевлаштуванню (квоти) окремим категоріям громадян відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI (далі — Закон № 5067).

Законом № 2622 також були виключені частини друга та третя ст. 14 Закону № 5067. Зокрема, частина друга ст. 14 Закону № 5067 передбачала, що підприємствам  з чисельністю штатних працівників понад 20 осіб (від 8 до 20 осіб) встановлюється квота в розмірі 5 % (не менше однієї особи) середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік.
 

Тож можна дійти висновку, що інформацію про зайнятість і працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню за 2022 рік подавати до Державної служби зайнятості  не потрібно.

Порядок надання роботодавцями державній службі зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, затверджений наказом Мінсоцполітики України від 16.05.2013 р. № 271, все ще чинний, але Мінекономіки пропонує його скасувати. Зокрема, спільним представницьким органом об'єднань профспілок оприлюднено для обговорення проєкт наказу Мінекономіки «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства соціальної політики України від 16 травня 2013 року № 271».
 

Проте зауважимо, що ст. 14 Закону № 5067 продовжує визначати перелік категорій громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, оскільки для них встановлюються інші трудові гарантії, як-от переважне право на залишення на роботі в разі вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці тощо.

 

 

ДЕТАЛЬНІШЕ НА KADREX

0