План роботи з військового обліку на 2024 рік

 

№ 
з/п

Назва заходу

Строк виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

Заходи з ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів

1

Контролювати, щоб правила військового обліку, виготовлені друкарським способом, та інші документи з військового обліку висіли на видноті в загальнодоступних приміщеннях в актуальному стані

Постійно

Інспектор з кадрів

Леонід Кушнір

 

2

Взаємодіяти з відповідними ТЦК та СП

Постійно

Інспектор з кадрів

 

3

Контролювати дотримання посадовими особами вимог Порядку № 1487, виконання призовниками, військовозобов’язаними та резервістами правил військового обліку та проводити роз’яснювальну роботу

Постійно

Леонід Кушнір

 

4

Вести Відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів та зберігати їх разом із Списками ПВО

(додаток 12 до Порядку № 1487)

Постійно

Інспектор з кадрів

 

5

Вести та зберігати журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів та звіряти їх облікові дані з даними ТЦК та СП (органів СБУ, підрозділів СЗР) 

(додаток 9 до Порядку № 1487)

Постійно

Леонід Кушнір

 

6

Формувати до Списків ПВО кожної групи і зберігати справи з копіями військово-облікових документів призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Постійно

Інспектор з кадрів

Леонід Кушнір

 

7

Формувати та зберігати справи з копіями військово-облікових документів працівників, які не досягли граничного віку перебування в запасі та яких виключили з військового обліку ТЦК та СП (органи СБУ, підрозділи СЗР) 

Постійно

(якщо є такі працівники)

Інспектор з кадрів

Леонід Кушнір

 

8

Перевіряти у громадян наявність військово-облікових документів та відмітки про взяття на військовий облік у ТЦК та СП (органі СБУ, підрозділі СЗР) або відображення в електронній формі інформації, що міститься в таких документах, які можуть пред’являтися (надаватися) з використанням мобільного застосунку порталу «Дія»

Під час прийняття на роботу

Інспектор з кадрів

Леонід Кушнір

 

9

Ознайомлювати призовників, військовозобов’язаних та резервістів з правилами військового обліку

Під час прийняття на роботу

Інспектор з кадрів

Леонід Кушнір

 

10

Оновлювати Списки ПВО в електронній формі

(додаток 5 до Порядку № 1487)

Постійно

(під час прийняття на роботу)

Інспектор з кадрів

Леонід Кушнір

 

11

Оповіщати на вимогу ТЦК та СП (органів СБУ, підрозділів СЗР) призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик шляхом видання наказу, доводити його до відома таких осіб під особистий підпис у визначені ним строки та надсилати копію наказу до відповідного органу

(додаток 13 до Порядку № 1487)

У триденний строк з дня отримання відповідного розпорядження

Директор Олександр Карпенко; інспектор з кадрів

Леонід Кушнір

 

12

Вносити до Списків ПВО та Відомості оперативного обліку інформацію про прийняття (звільнення) призовників, військовозобов’язаних та резервістів

У 5-денний строк

Інспектор з кадрів

Леонід Кушнір

 

13

Вносити до Списків ПВО зміни облікових даних, виявлені під час їх звіряння, та надсилати до ТЦК та СП (органів СБУ, підрозділів СЗР) повідомлення про зміну облікових даних

У 5-денний строк з дня проведення звіряння, щомісяця до 5 числа (за наявності змін)

Інспектор з кадрів

Леонід Кушнір

 

14

Вносити зміни до Списків ПВО щодо прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), реквізитів паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, адреси задекларованого / зареєстрованого місця проживання, адреси місця фактичного проживання, сімейного стану, освіти, місця роботи й посади призовників, військовозобов’язаних та резервістів

У 5-денний строк з дня подання відповідних документів (або відображення в електронній формі інформації, що міститься у таких документах, які можуть пред’являтися (надаватися) з використанням мобільного застосунку порталу «Дія») у разі зміни облікових даних

Інспектор з кадрів

Леонід Кушнір

 

15

Надсилати до ТЦК та СП (органів СБУ, підрозділів СЗР) повідомлення про зміну облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів щодо прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), реквізитів паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, адреси задекларованого / зареєстрованого місця проживання, адреси місця фактичного проживання, сімейного стану, освіти, місця роботи й посади (додаток 4 до Порядку № 1487)

Щомісяця до 5 числа (за наявності змін)

Директор Олександр Карпенко; інспектор з кадрів

Леонід Кушнір

 

16

Повідомити ТЦК та СП у разі зміни найменування підприємства або форми його власності, відправки транспортних засобів і техніки в інші регіони або за межі території України на тривалий час, передачі права власності на транспортні засоби і техніку іншим юридичним особам або громадянам, в довгострокову оренду (лізинг), а також якщо транспортний засіб або техніка є предметом застави як виконання зобов’язання за договорами про надання кредиту та гарантії перед банківською установою, та в інших випадках, коли унеможливлюється передача транспортних засобів і техніки військовим формуванням

У 7-денний строк

Директор Олександр Карпенко; інспектор з кадрів

Леонід Кушнір

 

17

Надсилати до ТЦК та СП повідомлення про призначення або звільнення (увільнення) керівників та інших осіб підприємств, відповідальних за організацію та ведення військового обліку

(додаток 1 до Порядку № 1487)

У 7-денний строк з дати видання наказу

Директор Олександр Карпенко; інспектор з кадрів

Леонід Кушнір

 

18

Надсилати до ТЦК та СП (органів СБУ, підрозділів СЗР) повідомлення про зміну облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів, прийнятих на роботу або звільнених з роботи

(додаток 4 до Порядку № 1487)

За потреби, у 7-денний строк після видання наказу про прийняття або звільнення

Директор Олександр Карпенко; інспектор з кадрів

Леонід Кушнір

 

19

Направляти військовозобов’язаних та резервістів до ТЦК та СП (органів СБУ, підрозділів СЗР) для виключення з військового обліку

Протягом 7 днів з дня досягнення граничного віку перебування в запасі

Директор Олександр Карпенко; інспектор з кадрів

Леонід Кушнір

 

20

Складати та подавати до ТЦК та СП Відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів i техніки, а також про громадян, які працюють на підприємстві, в установі та організації на таких транспортних засобах i техніці

Двічі на рік (до 20 червня та до 20 грудня)

Інспектор з кадрів

Леонід Кушнір

 

21

Складати та подавати до ТЦК та СП список громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць (додаток 6 до Порядку № 1487)

До 1 грудня

Директор Олександр Карпенко; інспектор з кадрів

Леонід Кушнір

 

22

Підписувати Списки ПВО та Відомості оперативного обліку військовозобов’язаних особою, відповідальною за ведення військового обліку, подавати їх на підпис керівнику та реєструвати у відділі діловодства

До 25 січня (станом на 1 січня)

Директор Олександр Карпенко; інспектор з кадрів

Леонід Кушнір

 

23

Складати План роботи з військового обліку військовозобов’язаних на 2025 рік

До 27 грудня

Інспектор з кадрів

Леонід Кушнір

 

24

Складати графіки звіряння на 2025 рік Списків персонального військового обліку (Списки ПВО) із записами у військово-облікових документах призовників, військовозобов’язаних та резервістів та з обліковими документами ТЦК та СП (органів СБУ, підрозділів СЗР), у яких працівники перебувають на військовому обліку

До 27 грудня

Інспектор з кадрів

Леонід Кушнір

 

25

Складати проєкт наказу про стан військового обліку за минулий рік і завдання на наступний рік

До 1 лютого

Інспектор з кадрів

Леонід Кушнір

 

26

Проводити періодичні звіряння Списків ПВО із записами у військово-облікових документах призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Один раз на рік, відповідно до затвердженого графіка

Інспектор з кадрів

Леонід Кушнір

 

27

Проводити звіряння Списків ПВО із обліковими документами ТЦК та СП (органів СБУ, підрозділів СЗР), в яких перебувають на військовому обліку призовники, військовозобов’язані та резервісти

Відповідно до затвердженого графіка

Інспектор з кадрів

Леонід Кушнір

 

28

Повідомляти ТЦК та СП про працівниць із медичною або фармацевтичною спеціальністю, які не перебувають на військовому обліку і працевлаштовані як невійськовозобов’язані

(додаток 14 до Порядку № 1487)

Якщо є такі працівниці

Директор Олександр Карпенко; інспектор з кадрів

Леонід Кушнір

 

29

Формувати та зберігати справи з копіями військово-облікових документів працівників, які не досягли граничного віку перебування в запасі та яких виключили з військового обліку

За наявності таких осіб

Інспектор з кадрів

Леонід Кушнір

 

30

Вносити у Списки ПВО інформацію про виключення військовозобов’язаного чи резервіста з військового обліку, зміни у Відомість оперативного обліку

Після надання військово-облікових документів працівником або отримання інформації від ТЦК та СП (СБУ, СЗР)

 

 

31

Приймати під розписку у бланках розписок від призовників, військовозобов’язаних та резервістів їх військово-облікові документи для звіряння з обліковими даними ТЦК та СП (органів СБУ, підрозділів СЗР)

(додаток 7 до Порядку № 1487)

За потреби

Інспектор з кадрів

Леонід Кушнір

 

32

Подавати до ТЦК та СП (органів СБУ, підрозділів СЗР) відомості про призовників, військовозобов’язаних та резервістів

На вимогу

Директор Олександр Карпенко; інспектор з кадрів

Леонід Кушнір

 

33

Інформувати ТЦК та СП (орган СБУ, підрозділи СЗР) про посадових осіб підприємства, які порушують вимоги Порядку № 1487, а також про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які порушують правила військового обліку

За наявності порушень

Директор Олександр Карпенко; інспектор з кадрів

Леонід Кушнір

 

34

Проводити внутрішній аудит стану військового обліку

Щороку

Інспектор з кадрів

Леонід Кушнір

 

ПВО — персональний військовий облік
ТЦК та СП — територіальний центр комплектування та соціальної підтримки
СБУ — Служба безпеки України
СЗР — Служба зовнішньої розвідкиПлан роботи може бути доповнений заходами, пов’язаними з бронюванням


0