Підвищення окладів і розрахунок відпускних — Держпраці

Якщо оклади підвищили, коли працівник перебував у щорічній відпустці, його середній заробіток необхідно відкоригувати та нарахувати належні йому кошти.

Відповідно до пункту 10 Порядку №100 підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими колективними договорами (угодами), як у розрахунковому  періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній  заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються для  обчислення середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення, коригуються на коефіцієнт їх підвищення.

Якщо посадові оклади були підвищені не на один відсоток, коефіцієнт коригування визначається шляхом ділення окладу, який встановлено працівникові після підвищення, на оклад, який був у працівника до підвищення.

На госпрозрахункових підприємствах заробітна плата коригується з урахуванням їх фінансових можливостей. Тобто зазначена  норма  передбачає можливість госпрозрахункового підприємства у випадку скрутного фінансового стану  дещо  зменшити коефіцієнт коригування, але не звільняє ці підприємства від коригування.

Наприклад, якщо тарифні ставки на підприємстві підвищились в 1,7 разу, але підприємство не має можливості провести коригування середньої заробітної плати на коефіцієнт 1,7, необхідно проаналізувати фінансові можливості підприємства щодо проведення коригування, видати наказ про застосування  коефіцієнта нижчого,  наприклад,  1,5 чи 1,3  тощо. Цей  наказ  (розпорядження) має погоджуватись із профспілковим  комітетом підприємства або з іншим уповноваженим на представництво трудового колективу органом.

Якщо оклади підвищились, коли працівник перебував у щорічній відпустці, його середній заробіток необхідно  відкоригувати  і  нарахувати  належні йому кошти. Донарахування провадиться і у випадку, коли працівник відразу після відпустки звільняється,  якщо під час його відпустки підвищилися оклади.

 

0