Підбірка судових рішень щодо запровадження простою

Рішення Святошинського районного суду міста Києва від 20.09.2022 р. у справі № 759/8512/21


Згідно з листом Міністерства праці та соціальної політки України «Щодо організації роботи під час простою на підприємстві» від 23.10.2007 р. № 257/06/187-07 на час простою не з вини працівника оформлюється акт простою (фіксуються причини, які зумовили призупинення роботи) та наказ власника або уповноваженого ним органу.

Якщо простій має цілодобовий (тижневий) характер, власник або уповноважений ним орган повинен у наказі обумовити необхідність присутності або відсутності працівника на роботі. Можливість для працівників бути присутніми на робочому місці, а також можливість переведення їх на іншу роботу на тому ж підприємстві свідчить про невідповідність оголошення простою зазначеній у наказі меті прийняття такого рішення.

З досліджених матеріалів справи вбачається, що з 18.03.2020 р. по 15.01.2021 р. працівник працював дистанційно вдома на період карантину, тобто під час оголошення простою у відповідача позивач міг виконувати виробничі завдання за посадою дистанційно.

 

Рішення Святошинського районного суду міста Києва від 29.11.2022 р. у справі № 759/18289/21

Для оголошення простою у відповідача були законні підстави, а саме запровадження стану боротьби з інфекційними хворобами, відповідний наказ ДК "Укроборонпром". Відповідач запровадив простій шляхом оголошення відповідних наказів, які були надані до суду, що дає підстави вважати, що оголошений простій був цілком законний. Позивач не зазначив жодного належного аргументу, який би давав підстави вважати, що запровадження простою на підприємстві було вчинено з метою порушення його законних прав.

 

Рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 06.12.2022 р. у справі № 761/12179/22

Враховуючи, що Банк перебуває в процесі ліквідації та не виконує функції банківської установи на підставі Закону України «Про банки та банківську діяльність», на території України введено воєнний стан, який унеможливлює виконання роботи в приміщенні Банку (так як всі працівники виконують роботу дистанційно), чинним законодавством не передбачено заборони встановити простій для певних посад (осіб), тому суд доходить висновку, що під час винесення наказу від 12.04.2022 р. № 31/лк відповідач діяв з дотриманням положень чинного законодавства, а тому відсутні підстави для задоволення позовних вимог та стягнення зазначених позивачем сум.

 

Рішення Святошинського районного суду міста Києва від 25.07.2022 р. у справі № 759/17724/21

З урахуванням встановлених обставин та норм їх правового регулювання суд дійшов висновку, що вимога позивача про зобов`язання відповідача виплатити йому різницю середньої заробітної плати та виплаченої заробітної плати у період простою за період з 10 грудня 2020 року по 29 червня 2021 року (включно), ґрунтується на нормах чинного законодавства, а тому підлягає задоволенню.

 

0