Переведення держслужбовця: антикорупційне декларування

    Звільнення особи за переведенням або якщо особа стала переможцем конкурсу, через це звільнилася з роботи в одному органі та прийнята на роботу в інший орган наступного робочого дня, не вважається припиненням діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Наприклад, особа звільнена з 5 червня 2018 р., а наказом від 6 червня 2018 р. її призначено на посаду в іншому органі. Робота в обох органах має бути пов'язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

    Відповідні пояснення містить рішення Національного агентства з питань запобігання корупції.

    Нагадаємо: антикорупційна декларація суб'єкта декларування, який припиняє діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подається не пізніше дня такого припинення. Якщо припинення зазначених функцій відбулося з ініціативи роботодавця, декларація подається не пізніше двадцяти робочих днів із дня, коли суб'єкт декларування дізнався чи повинен був дізнатися про таке припинення.

    В такому разі антикорупційна декларація охоплює період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими таким суб'єктом декларування, та містить інформацію станом на останній день такого періоду. Останнім днем такого періоду є день, що передує дню подання декларації.

 

0